Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ondernemers en grote ondernemingen

Een ondernemer zou in principe alles moeten beheersen wat er in zijn bedrijf gedaan moet worden en als hij dat niet kan dan moet hij in staat zijn om mensen die het wel kunnen aan zich te binden. Ook in het laatste geval dient hij op de hoogte te blijven van wat er gedaan moet worden en er voor te zorgen dat het gebeurt. Is er niemand in een onderneming die eindverantwoordelijkheid kan dragen dan volgt op den duur en meestal snel een faillissement.
»
Het is kenmerkend voor een onderneming dat er constant dingen gebeuren die niemand had kunnen voorzien. Dan moeten er keuzes worden gemaakt en voor die keuzes is kennis nodig van de taken van de onderneming en daarnaast vaardigheid en durf. Een ondernemer hoort ze alle drie te bezitten.

Hele grote bedrijven van een omvang van de Fortune 500 lijst zijn geen ondernemingen in deze betekenis van het woord. Niemand kan ze overzien, niemand beschikt over de kennis en vaardigheid om ze te leiden.

Als ze goed zijn georganiseerd dan zijn het bundels van ondernemingen, waarvan alleen de onderlinge samenwerking door de raad van bestuur wordt georganiseerd. De belangrijkste twee taken van deze raad zijn het selecteren van ondernemers voor de leiding van de essentiële onderdelen en het houden van toezicht op hun samenwerking.
Is er geen samenwerking en synergie, dan heeft het bedrijf geen bestaansrecht. In dat geval zijn de aandeelhouders waarschijnlijk beter af als het wordt opgesplitst. Het enige voordeel is dan dat er door ondernemers wordt toegezien op de kwaliteit van de andere ondernemers in het concern en zij kunnen dat door de bank genomen beter dan commissarissen of aandeelhouders.
Niet altijd trouwens, want toezien op de kwaliteiten van anderen is een vak apart, dat niet iedere ondernemer beheerst. Tegenover het nadeel dat binnen de groep door iedere werkmaatschappij rekening moet worden gehouden met de belangen van andere onderdelen en het nog veel grotere nadeel dat de verantwoordelijke managers van de werkmaatschappijen niet alleen naar de markt maar ook naar de instructies van hogerhand moeten kijken, horen grote voordelen te staan aan synergie. Is dat niet het geval dan is opsplitsing meestal de beste oplossing.  
Verscheen eerder op het weblog van Toon zelf

Toon Kasdorp,  03-08-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Een waarheid als een koe en hier spreekt een kleine ondernemer. Probleem met die grote ondernemingen is, dat ze niet door ondernemers worden geleid, maar door 'rentmeesters', stewards in het Engels. Dat zijn managers, die nooit één cent eigen geld in het bedrijf hebben gestopt, dus nul risico lopen, maar wel vorstelijk worden beloond. Niet alleen met hoge vaste salarissen, maar veeal ook met bonussen en/of optiepakketten. De goede niet te na gesproken zijn de meesten van deze managers risicomijdende figuren met een gebrekkige fantasie. Eerder controlfreaks met een hoog 'Breivik' gehalte (niet letterlijk maar figuurlijk). Het mag dan ook niemand verbazen, dat de huidige trend in managementland is: terug naar kleinschaliger bedrijven. Niet alleen voor banken, maar ook voor de grote conglomeraten.
Overigens is de vergelijking perfect van toepassing op de politiek, vooral op de EU.

03-aug 2011 ,  08:41
# 2
Meneer Storm:

Wat iedere Nederlandse ondernemer of ZZP-er MOET weten:
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12541
(ook bereikbaar via pagina=13289.!!)

04-aug 2011 ,  01:33
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.