Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
One day the law will be applied
Over het succes van de Britse Law and Freedom Foundation

Gavin Boby. Met zijn Law and Freedom Foundation, bijge­naamd de 'mosquebusters', verdient die man minstens zo veel bewondering als Nigel Farage en Pat Condell.
In Frankrijk schijnen socialisten nu weer met een of ander rapport te zijn gekomen over 'integratie' waarin wordt voor­gesteld om de boel helemaal om te gooien. Immigranten hoeven zich niet aan te passen aan de Franse cultuur maar de Franse burgers moet geleerd worden dat het land eigenlijk een Orientaals-Arabische identiteit heeft. Soms lijkt er een wedstrijd gaande: 'wie is het meest erop gebrand om vrij baan te geven aan een vijandig gedachtengoed'? Zou de Franse elite het niet kunnen verkroppen dat de Britten al zo lang voor lijken te liggen? Onwaarschijnlijk. Volgens Ayrault van het UMP, is het rapport niets anders dan een poging van de socialisten om Marine Le Pen een steuntje in de rug te geven om zo de UMP dwars te zitten. Ook niet heel waarschijnlijk, maar met socialisten aan de macht kunnen weinig scenario's worden uitgesloten.
In Frankrijk zijn imiddels de eerste expliciet anti-moham­medaanse demonstraties gesignaleerd.
En in Groot Brittannië hebben ze dus naast Nigel Farage en Pat Condell ook nog Gavin Boby.
»
Op de websteks van Trouw, Telegraaf, NRC, Volkskrant en Nos zul je tevergeefs zoeken naar enige aandacht voor de man en zijn organisatie. Zoek je bij Trouw op "law and freedom foundation" dan krijg je zelfs als suggestie 'Originele tekst van Obama’s toespraak in Caïro'. Het zou om te lachen zijn als het niet om te huilen was.
En dat terwijl Boby bijna eigenhandig al een stokje gestoken heeft voor de bouw van meer dan vijftien moskeeën, die meestal een vergunning probeerden te krijgen onder de vlag van 'community centre'.
De hieronder opgenomen video is van hoge kwaliteit: zowel voor wat betreft beeld, geluid als inhoud. Het enige minpunt is dat Gavin Boby nogal snel praat en zijn stem niet zo heel duidelijk is. Daarom heb ik onderaan dit verhaal zijn tekst volledig uitgeschreven (en er voor de zekerheid ook nog een Nederlandse vertaling onder gezet).


Waarom lukt de truc?
Wanneer je kijkt naar de soort beslissingen die dankzij de Foundation genomen worden, zie je dat de moskee of het 'community centre' steeds er niet komt, voorlopig niet komt, op basis van planologische overwegingen. Dat lijkt een truc en in zekere zin is het dat ook.
Regelmatig blijken de aanvragen te rammelen en bijna openlijk te getuigen van minachting voor de raad.
Een drietal gevallen heb ik iets nader bekeken: Brent, Camden en Dudley.
In Camden was de deelgemeenteraad zodanig voorgelogen over de bestemming dat dit ongetwijfeld de doorslag heeft gegeven. In eerdere communicatie hadden ze het over een boekwinkel en in de aanvraag hadden ze het voorgesteld alsof het om een bibliotheek zou gaan. Via YouTube was op somalichannel.tv een video gevonden van het optreden van een Somalische haatprediker in het gebouwtje, met toeschouwers die tekeer gingen tegen de 'kuffaar', het scheldwoord voor niet-mohammedanen. Inmiddels is die clip natuurlijk niet meer te zien op YouTube, maar burgers en raadsleden hadden er even vanzelfsprekend al kennis van genomen.
"You don't have the power"

Het resultaat van de aktie tegen de mega moskee in Dudley bleek van de drie het meest verhelderend. De gemeenteraad besloot unaniem geen vergunning te verlenen.
Boby geeft -overigens steekhoudende- argumenten op het gebied van verkeer en parkeren. Maar hij herhaalt tegenover de raadsleden op de zitting van 19 september 2011, gefilmd met een verborgen camera, ook regelmatig het zinnetje: "You don't have the power".
En hij snijdt ook het onderwerp 'islamic doctrine vs public order' aan. De voorzitter wijst hem erop dat het op de vergadering alleen over ruimtelijke ordening gaat, maar de raadsleden hebben ook gehoord dat Boby zegt: "One day you will be hold to account for that."
Omdat de verwerping van de aanvraag formeel gebeurt in verband met ruimtelijke ordening, vermijden de raadsleden dat ze zullen worden aangevallen vanwege discrimineren. Discrimineren: de ergste misdaad die er bestaat volgens de media en de landelijke partijbonzen, veel erger dan intimidatie, verwerping van de rechtsorde, kinderverkrachting of moord.

Waarom eigenlijk geen moskeeën?
In de hierboven ingesloten video spreekt Boby eigenlijk niet over het waarom. Dat heeft te maken met het publiek. Op die conferentie was iedereen daar volledig van doordrongen. Over die vraag is hij duidelijker in deze toespraak in Australië. Kort samengevat: een moskee is niet vergelijkbaar met een kerk of synagoge.
"wij weigeren na te denken over eventuele verschillen"

Hier op Keizers & Kleren wijs ik regelmatig op het begin van moham­medaanse jaartelling: die is ingesteld ter ere van de transformatie van het moham­medanisme van religieuze sekte naar een totalitair ingestelde politieke organisatie. De verwevenheid van moskee en staat is ook hedentendage een volstrekte vanzelf­sprekendheid. (Zie daarover vooral dit.) Boby wijst erop dat de moskee niet stamt uit de religieuze tijd van de islam, maar van de politieke, de Medinesische.
In Nederland worden Boby en zijn organisatie tot nu toe doodgezwegen maar in GB is er ook tegenspraak. Die komt samengevat neer op: wij weigeren na te denken over eventuele verschillen tussen groepen die opereren onder de vlag van godsdienst.
Er is ook een heel ander soort kritiek: de oppositie tegen de moskeeën moet op principiële gronden, niet op oneigenlijke gronden. Op het weblog Gates of Vienna veegde een reageerder dit argument van tafel met:
Al Capone was busted for tax evasion.

Voor mij staat vast dat de principiële afwijzing van de totalitaire politieke stroming die zich voordoet als godsdienst een doorslaggevende rol speelt bij de successen van de Foundation. Ook onder raadsleden zijn er mensen die zich realiseren
dat de zittende club van politiekcorrecte appeasers, van egoïstische leiders niet eeuwig blijft zitten.


En in Nederland?
Op de bijeenkomst van de video waren ook PVV-ers aanwezig. Daarna heeft men ook de webstek Mosknee opgezet.
Veel meer dan bijvoorbeeld PvdA, SP of CDA is de PVV echter een strikt parlementaire partij. Er worden niet of nauwelijks buiten-parlementaire activiteiten ontplooit. Ze hebben zelfs geen wetenschappelijk bureau. Bovendien heeft de PVV slechts in twee gemeenten een raadsfractie.
Wanneer de PVV zelf de rol zou proberen te vervullen die Boby's organisatie in GB speelt, zou ze vermoedelijk ook minder kans op succes hebben. Boby wordt in bepaalde kringen in GB vermoedelijk nog meer gehaat dan Geert Wilders hier. De haat tegen Wilders is echter vooralsnog veel en veel breder verspreid.
Het is tijd om in Nederland maar eens een eigen 'Stichting wet en vrijheid' of zo iets op te zetten.
Wie durft?


DE TEKST
Van de speech Gavin Boby voor het ICLA: International Civil Liberties Alliance op de International Conference for Free Speech and human rights. Brussel. 9 juli 2012.

Why mosques must be stopped and how to stop them
My name is Gavin Boby and I am the lawyer behind the Law and Freedom Foundation.
We stop mosques.
That is, we help local neighbourhoods resist planning applications for mosques and we win.
With the help of my colleague Hans we are going to expand into Europe as well.
We started doing it out of a sense of duty. There wasn't much encouragement, I have to be honest.
The figure that I have heard is that since 1979 the Saudi government alone has sunk over 200 billion dollars into mosques and madrassas in western countries. So me, just starting this on my own, it did not look promising, but we win and we want the same for you.
We do not debate with such people. We turn the tables on them

Now if any people try to censor me, since we talk about the OIC [on this conference], I'll tell you my approach.
Unlike unprofessional councilors and unprofessional journalists and on top of that self-righteous community organizers -we can picture that kind of individual… They want to censor me and I have to tell you that their abuse is about the most enjoyable part of the work I do. I am not sure, I could continue without the encouragement and good cheer that they provide me.
So if Mark Steyn could present an award to them, for what they do for our project, I would be very grateful. That is journalists, community organizers and unprofessional councilors. I think it's going to take a while before we do that. But: we do not debate with such people. We turn the tables on them. And that is what we suggest you to do with the OIC. Don't get caught debating them about censorship.
It is as tedious as watching a plant grow and also I don't like the odds. They only have to win once to shut down free speech for good. We have to win every time.
I will say that again: in a free society propagating islamic doctrine is contrary to civil and criminal law
I would rather debate the beardy IOC-representative on how many kalashnikovs he's got hidden under his bloated maternity dress. I don't like the odds. Let them know that islam will be the first in the censors crosshairs. And you will soon see that islam is a freedom boosting libertarian ideology and your local imam is a cross between Voltaire and George Orwell. We don't need a censor to do this. It is a straightforward public order issue because propagating islamic doctrine in a free society is contrary to law. I will say that again: in a free society propagating islamic doctrine is contrary to civil and criminal law.
The Koran alone, forget about the Hadith, the Koran alone calls three times for unbelievers, that are us and your families as well, to be killed wherever you find them. It calls fourteen times for unbelievers to be enslaved, usually sex slaves taken in conquest. It calls numerous times for unbelievers to be made war against. To be subjugated. The harshness against unbelievers in language that is reminiscent of the language used by Reinhard Heydrich the defender of the Holocaust in his last will and testament. The language is strikingly similar. You don't have to be a lawyer to understand why this is unacceptable, while that is unlawful. Imagine a bunch of SS-guys saying: "We want to set up a chapter house somewhere, where we can stand in lines, wear our silly caps, our sawn-off trousers and listen to incitement from our leader's book about killing jews and gays".
Now, ordinary people get this. Politically correct people deny that they get it, but they get it.
They would be shut down in a minute flat and they should be. No society that allows that will survive. It can't survive if it does allow that. And no one would have any respect or sympathy for it when it fails to survive. The same is true if you have a bunch of muslim guys want to set up a chapter house where they can wear their silly caps and sawn-off trousers stand in lines listening to incitement from their leader's book about killing jews and gays.
Now, ordinary people get this. Politically correct people deny that they get it, but they get it.
Hence their nonsense about the religion of peace and the tiny minority. They know it is not the case. One thing I learned from doing this, is that our councilors and leaders know what they are creating. They are in a position to know. They know what is coming. From one very angry meeting I was escorted by four policemen, one in front, one behind, one on the side, and the senior councilor leading me out by the hand, I thought to myself, it would be really rude not to talk to this gentleman, he is on my hand so I talk to him. I said: "It's you I feel sorry for". He said: "What do you mean?". I said it is only going to get worse and eh, he said: "I know". I thought: "You cheeky individual" and asked: "What are you going to do when it all explodes?". He said: "I will be long retired by then". They didn't challenge me, they know what is coming and know what they should do.
Now, western nations got this, centuries before they discovered multi-culturalism.
The foundational documents of English law, that is Magna Carta, the bill of rights, common law; also the declaration of independence and the American constitution, these are all founded on the principle of public order, on the idea that you have public places, public peace. They are referred to as the public's peace or the king's peace in those documents. Now if you doubt the wisdom of those people, going almost a century, then just try to enforcing your right, your fundamental right to religious diversity in Somalia. It is nonsense. It will not get you anywhere. There is no one to enforce it.
I know you may be thinking: this is to hard line, you got to show your soft side, you got to remediate if you want to get anywhere, if you want to persuade people, if you want to win.
No.
Wrong answer.
Look at the evidence. We have fought thirteen campaigns resisting mosque applications, stopping mosques getting built, and we have won all thirteen of those. On all occasions the application is either withdrawn or has been refused. And that is thirteen neighbourhoods that got a chance now, we have got them some time, they may be able to hold out.
if you assist something that is outside the law, you could get wind up under investigation yourself

We didn't do it by soft peddling on islam. We didn't do it by sucking up to the strange, smooth shaven, glad handing gigolo figures that mosque organizations always choose to front their applications, I don't know why, but they do that. We did not do it by sucking up to them. We did it in two ways. First of all we let local authorities know: you have got no more right to grant planning permissions for this application, than you have the power to grant me (…) a garage for sending stolen cars (7 min) on sale to the public. You can't do that. You have no power to do that. You have no power to grant planning permission for this.
Secondly we tell them: if you do that, if you assist something that is outside the law, you could get wind up under investigation yourself, when the law is once again applied even-handedly.
Aiding and abetting is an offense and you'd better look out because you may be held to account .
Not by some mob, not by me, but by the law.
In effect we tell you, you should be certain what you do. You should be certain what you fear. You might find yourself across a courtroom facing a lawyer. When the politically correct fall, has been cleared away, been blown away, it will reveal a lot of eyes staring hard at you.
Now, what does winning mean?
Ultimately it means: islam going to where fascism and communism went. It means shrines of islam going the way of Lenin's shrines. It means that the night in the islamic countries, that labour under the islamic religion eventually become regretting the islamic past and celebrate being free from it.
We may not live to see that come to fruition, but we can live to see that it gets on its way.
How, what is the method? How do you achieve that?
Well, the main method is using, pushing at the programming back door. The door the islamic programmers left in that islamic source code.
It is said that every computer program has a back door. That back door in the islamic computer program is this association between religious adherence and worldly success. If you are an orthodox hardline muslim, you have more worldly success. More tributes, more money. More slaves, more sex.
The current crop of politically correct, pandering, self-serving leaders won't be there forever

If you break that link, you will find that people gradually get away from islam.
Establish the fact that which everyone understands, the principle that you reap what you have sow. And islam, which sows so much harm and so little good, even to its believers, it will reap its own demise.
In the meantime my advice is to hold the line.
We are going to hold the line on what you are doing.
The current crop of politically correct, pandering, self-serving leaders won't be there forever. I could not improve on their attempts to chop off the branch which they are sitting on.
Hold the line on decency. They is boiling up some witches brew of fiscal breakdown, welfare implosion and hostile ethnic division. When that bubbles over we will see some nasty things happening and we should resist them. In particular, the touchstone that we should resist everywhere the prosecution of jews. Not one jewish person should feel under threat from any quarter. That is a touchstone. If you can hold to that line, you will probably avoid doing any harm in the bad years that are going to come.
And finally hold the line on law. Use the law. Use it to turn the tables on the opposition. It may be tempting.. there are people on this stage who have every reason not to respect the law, you know that Elizabeth *), but if you try to short-circuit the law through disorder you will regret it.
One day the law will be applied even-handedly. And we will win.
Thank you.


EN IN HET NEDERLANDS:
Mijn naam is Gavin Boby en ik ben de advocaat achter de Law and Freedom Foundation.
Wij stoppen moskeeën.
Dat wil zeggen, we helpen buurten in te gaan tegen bouwaanvragen voor moskeeën en we winnen.
Met de hulp van mijn collega Hans gaan we uitbreiden naar Europa.
We begonnen uit plichtsbesef. Er was niet veel aanmoediging, eerlijk gezegd.
Ik heb het cijfer gehoord dat sinds 1979 de Saoedische overheid alleen al meer dan 200 miljard dollar gesluisd heeft naar moskeeën en madrassa's in westerse landen. Dus voor mij, in mijn eentje eraan beginnend, zag het er niet veelbelovend uit, maar we winnen en we willen hetzelfde voor jullie.
Indien mensen proberen mij te censureren, want daarover praten we in verband met de OIC, zal ik vertellen wat mijn insteek is.
In tegenstelling tot onprofessionele raadsleden en onprofessionele journalisten en bovenal tot de zelfingenomen 'community organizers', u kunt zich daar wel iemand bij voorstellen. Ze willen me censureren en ik moet u zeggen dat hun aanvallen het leukste onderdeel is van het werk dat ik doe. Ik weet niet zeker of ik zonder die aanmoediging met zoveel goede moed vol zou houden.
Dus als Mark Steyn een prijs zou geven voor wat zij doen voor ons project, zou ik dat zeer op prijs stellen.
Journalisten, community organizers en raadsleden die er niets van bakken. Ik denk dat het een tijdje gaat duren voordat we die prijzen uitreiken, maar intussen: we debatteren niet met zulke mensen. We draaien de rollen om. En dat is wat we u aanraden om met de OIC te doen. Laat je niet verleiden tot een debat over censuur. Het is zo vervelend als kijken naar het groeien van een plant en je zit in een verkeerde uitgangspositie. Zij hoeven maar een keer te winnen en we zijn de vrijheid van meningsuiting voorgoed kwijt. Wij moeten elke keer opnieuw winnen. Ik zou liever met de OIC vertegenwoordiger in debat gaan over de vraag hoeveel kalashnikovs hij verborgen heeft onder zijn positiejurk.
Laat hen weten dat de islam zelf de eerste zal zijn die in het vizier van de censuur zal komen. Dan zul je al snel zien dat de islam een soort vrijheidslievende libertaire ideologie blijkt te zijn en de plaatselijke imam een kruising tussen Voltaire en George Orwell. Wij geen censor nodig. Het gaat om een eenvoudig openbare orde probleem, omdat het uitdragen van islamitische leer in een vrije samenleving in strijd is met de wet. Ik herhaal dat: in een vrije samenleving is het propageren van de islamitische leer in strijd met civiel- en strafrecht.
Alleen de Koran al, vergeet de Hadith, de Koran alleen roept drie keer op om de ongelovigen, dat zijn wij en dat zijn uw gezinnen, te doden waar ze maar aangetroffen worden. Veertien keer wordt opgeroepen de ongelovigen te knechten, meestal seksslaven veroverd als onderdeel van de oorlogsvoering. Het roept vele malen op tot strijd tegen de ongelovigen. Hen te onderwerpen. De hardheid tegen de ongelovigen doet voor wat betreft de taal denken aan die van Reinhard Heydrich, de verdediger van de Holocaust in zijn testament. De taal is komt opvallend sterk overeen.
Je hoeft niet naar een advocaat om te begrijpen waarom dit onaanvaardbaar is, onwettig. Stel je voor dat een club SS-ers zegt: "We willen ergens ruimte voor een afdeling, waar we in rijen kunnen gaan staan, onze rare petjes en onze afgeknipte broeken kunnen dragen en luisteren naar de oproepen uit het boek van onze leider om joden en homo's te doden". Ze zouden onmiddellijk aangepakt worden en terecht. Geen enkele samenleving die zoiets toestaat zal overleven. En niemand zou ook enig respect of sympathie wanneer ze zo ten onder gaan. Hetzelfde geldt als een club van moslim jongens u vertelt dat ze ergens ruimte voor een afdeling willen, waar ze in rijen kunnen gaan staan, met hun rare petjes en afgeknipte broeken om naar de oproepen uit het boek van hun leider te luisteren.
Welnu, gewone mensen snappen dit onmiddellijk. Politiek correcte mensen ontkennen dat ze het doorhebben, maar ze snappen het wel degelijk. Vandaar hun onzin over de religie van de vrede en die kleine minderheid. Ze weten dat het niet klopt.
Een ding heb ik geleerd van deze activiteiten: onze raadsleden en leiders weten wat ze aan het doen zijn. Ze zijn in de positie om het te weten. Ze weten wat er gaat komen. Bij het verlaten van een vergadering met veel agressie werd ik geëscorteerd door vier politieagenten, een voor, een achter, een aan elke zijkant, en raadsoudste liep naast me. Ik dacht bij mezelf, het zou echt onbeleefd zijn om niet met deze man te praten. Ik zei: "Ik voel met u mee". Hij vroeg: "Wat bedoelt u?" Ik zei: "Het wordt alleen maar erger waarop hij reageerde met: "Ik weet het". Verbijsterd vroeg ik: "En wat gaat u doen wanneer het allemaal ontploft?" Hij: "Voor die tijd ben ik al lang met pensioen". Ze spreken me niet eens tegen. Ze weten wat er gaat komen en weten wat ze zouden moeten doen.
Nu, had men het in westerse landen al door, eeuwen voor de ontdekking van het multiculturalisme.
De fundamenten van het Engelse recht, Magna Carta, de Bill of Rights, gewoonterecht, ook de onafhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse grondwet, deze zijn allemaal gebaseerd op het principe van de openbare orde, op het idee dat er openbare plaatsen zijn, openbare vrede. Welnu, als u twijfelt aan de wijsheid van die mensen, van bijna een eeuw geleden, denk dan over het overeind houden van uw recht, uw fundamentele recht op religieuze diversiteit in Somalië. Onzin. Er is niemand om het af te dwingen.
Ik weet dat u misschien denkt: die lijn is te hard, je moet je zachte kant laten zien, je moet modderen en middelen om iets te bereiken, om mensen te overtuigen, als je wilt winnen.
Nee.
Fout antwoord.
Kijk naar het bewijs. We hebben dertien campagnes gevoerd tegen aanvragen voor bouw van moskeeën en we hebben alle dertien campagnes gewonnen. Bij allemaal is de aanvraag ingetrokken of geweigerd. In dertien buurten is er nu een kans. We hebben tijd gewonnen. Zij hebben de kans om vol te houden.
We hebben het niet gedaan door te slijmen tegen de islam. We hebben het niet gedaan door gemene zaak te maken met de vreemde, gladgeschoren gigolotypes die moskee organisaties altijd inschakelen voor hun aanvragen, ik weet niet waarom, maar ze doen het.
We gaan over twee sporen.
Allereerst laten we de lokale overheden weten: u hebt niet meer recht om in te stemmen met deze aanvraag, dan u het recht hebt om mij toe te staan een garage te runnen voor het verkopen van gestolen auto's ( 7 min ). U kunt dat niet doen. U heeft geen macht om dat te doen. U heeft niet het recht om een vergunning te verlenen op deze aanvraag.
Ten tweede zeggen: wanneer u het wel doet, als je iets toestaat dat illegaal is, komt u zelf in de schijnwerper te staan, wanneer de wet weer correct wordt toegepast.
Het is medeplichtigheid aan een misdrijf en u moet bedenken, dat u ter verantwoording kan worden geroepen.
Niet door een woedende menigte, niet door mij, maar door de wet.
In feite zeggen we: wees heel zeker van wat je doet. Weet wat je moet vrezen. Misschien staat u straks in een rechtszaal. Als de politiek-correctheid ten val komt, is opgeruimd, weggeblazen, zullen veel ogen u aanstaren.
Wat betekent winnen in dit verband?
Uiteindelijk betekent het dat de islam dezelfde weg gaat als het fascisme en het communisme gingen. Het betekent dat de heiligdommen van de islam dezelfde weg gaan als Lenin's herdenkingstekens. Het betekent dat de nacht in de islamitische landen, die zuchten onder de islamitische religie, uiteindelijk het islamitische verleden zullen betreuren en vieren dat ze er vrij van zijn.
Misschien maken we het niet meer mee om gerealiseerd te zien, maar we kunnen wel meemaken dat deze weg wordt ingeslagen.
Hoe, wat is de methode? Hoe dit te bereiken?
De belangrijkste methode is het gebruik van achterdeur. De deur naar de islamitische broncode. Er wordt gezegd dat elke computerprogramma zo'n achterdeur heeft. Voor de islam is dat de associatie tussen religieuze toewijding en wereldlijk succes. Als u een orthodoxe hardline moslim bent, hebt u meer wereldlijk succes. Meer buit, meer geld, meer slaven, meer seks.
Als we die link breken, zult u zien dat mensen geleidelijk de islam laten voor wat die is.
Iedereen begrijpt het principe: je oogst wat je zaait. En islam heeft zo veel ellende en zo weinig goeds gezaaid, ook voor zijn gelovigen, dat ze haar eigen ondergang oogst.
In de tussentijd is mijn advies om scherp te blijven. Scherp op wie wat doet.
De zittende club van politiekcorrecte appeasers, van egoïstische leiders blijft niet eeuwig. Hun inspanningen om aan de tak te zagen waar ze op zitten zou ik niet kunnen verbeteren.
Realiseer je het grote belang om je fatsoenlijk te gedragen. Er staat een heksenbrouwsel op van fiscale afbraak, van afbraak van sociale voorzieningen en vijandige etnische verdeeldheid. Wanneer dat aan de kook komt, zullen we aantal nare ontwikkelingen zien die we moeten weerstaan. Daarbij is er een lakmoesproef: de vervolging van joden. Niet éen joods persoon mag zich bedreigd voelen uit welke hoek dan ook. Dat is een lakmoesproef. Wanneer je in staat bent om die lijn vast te houden, kun je heel veel narigheid voorkomen in de slechte jaren die gaan komen.
En ten slotte: houd vast aan de wet. Gebruik de wet. Gebruik de wet om de rollen om te draaien. Er zijn mensen die op dit moment alle reden hebben om weinig respect te hebben voor de wet, dat weet je het beste, Elizabeth *), maar als je probeert om buiten de wet om te gaan zul je van een koude kermis thuis komen.
Op een dag zal de wet weer onpartijdig worden toegepast. En we zullen winnen.
Dank u.


*) Elizabeth zat direct naast Gavin Boby. Het gaat om Elisabeth Sabaditsch Wolff, in Oostenrijk veroordeeld tot een geldboete omdat ze gewezen had op de kinderverkrachting door Mohammed, zoals die gedocumenteerd is in basisdocumenten van de mohammedaanse ideologie.  

Frans Groenendijk,  17-12-2013          

Reacties
# 1
Tommie:

Steun Boby, doneer:
http://lawandfreedomfoundation.org/donate/
Hij bedankt je persoonlijk in een e-mail.

17-dec 2013 ,  03:09
# 2
Johrijn:

Beste Frans Groenendijk, dank voor het onder de aandacht brengen van deze jonge man en ook dank voor de vertaling van zijn speech! In Nederland zijn er slechts een aantal blogs die de islamisering van Europa onder de aandacht brengen, helaas geen politici die zich daarbij aansluiten, behalve die ene dan. Hier te lande is het nog steeds zeer bon ton om de moslim aan de borst te drukken en Wilders te beschuldigen van racisme en weet ik wat al niet meer, iets wat ik helaas de komende jaren nog niet zie veranderen.

23-dec 2013 ,  03:12
# 3
Vanhetgoor:

Er is dringend behoefte aan dat er in Nederland een dergelijke actie gevoerd gaat worden. Te lang heeft de islam om zich heen kunnen wroeten, tegenwoordig zijn er al madrassa's die opereren onder het mom van huiswerkbegeleiding. En daarnaast moeten niet alleen de nieuwe moskeeėn worden tegen gehouden; de bestaande moskeeėn dienen te worden gesloten. En dan heb ik het niet om reden van de parkeerproblemen en de rotzooi op straat. De reden waarom bestaande haathutten weg moeten is omdat het de hoofden van de bezoekers ziek maakt. Het wordt tijd dat alle Nederlandse moskeeėn en zogenaamde buurthuizen en islamitische gezelligheidsverenigingen in kaart worden gebracht. Vervolgens moet de geldstroom in de openbaarheid komen en moeten de plaatselijke overheden op hun verantwoordelijkheid worden gewezen. Zodra het geld stop zal ook deze vorm van misdaad stoppen, want er is geen enkele vorm van misdaad die blijft bestaan als het geld wordt weggenomen.

Het wordt tijd dat eindelijk het onrecht dat islam heet wordt vernietigd, niet alleen in Nederland maar overal op de wereld, dat zijn wij aan de mensheid en aan de beschaving verplicht!

29-dec 2013 ,  03:46
# 4
HPax:

Hier legale actie tegen de Islam ondernemen, zie ik niet gebeuren. Nederlanders kennen veel minder dan de Britten “de vreugde van de Wet“, we zijn “klein-anarchisten“ (Shahrir).
Wat ons dan wel in beweging brengt, weet ik niet. Een historische terugblik brengt geen hoop. In 1787 moest Pruisen bij ons orde op zaken komen stellen, tegen het einde van dezelfde eeuw de Fransen idem en definitief. We rijden nu rechts in het verkeer omdat Frankrijk dat wil. Over WO II wil ik het - met verschuldigd, groot respect voor onze Verzethelden - helemaal maar niet hebben; we hebben er weinig uit geleerd.
Samengevat en geconcludeerd lijkt buitenlandse interventie in zake onze Islamproblematiek onze enige realistische hoop. Maar welke Mogendheid zal zich er nog aan willen wagen? Zelfs onze historische banden met Rusland hebben we onlangs verpest.

29-dec 2013 ,  07:11
# 5
Siem:

Folle lok en seine yn 2014 Frans!
En hopelijk tot volgend jaar; ik lees uw artikelen graag!

31-dec 2013 ,  02:16
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.