Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Openbare Bibliotheek: steun voor de “begaafde politicus Pechtold”
De strijd voor de volksverheffing gaat door

Drs. Marianne van den Heuvel besluit haar aan­prij­zing van het boek 'Henk, Ingrid en Alex­ander' met de vast­stelling: "De eerst­volgende verkiezings­strijd is vroeg begonnen."
En het is duidelijk aan welke kant zij staat: "De verbaal begaafde politicus Pechtold kreeg het briljante idee voor dit boek, samen met Bart Snels geschreven, en maait hiermee het gras voor de voeten van Wilders weg." Maar wie is deze drs. Van den Heuvel, deze woordkunstenares? Is het de zelfde Marianne van den Heuvel die deze prachtige en zeer creatieve sculptuur maakte voor de winnaar van de Gouden Strop?
Ik weet het niet en het interesseert me niet. Wat ik wel weet is waar de hier geciteerde Pechtold-fan werkt: bij Biblion, de koepelorganisatie van de Openbare Bibliotheken. Daar doet ze haar ding tegen Wilders. En ze is daar niet alleen.

»
Voor minder dan vierduizend euro kan men bij de organisatie 'Biblion' digitale
geen van de mannen geeft aan wanneer hij is opgehouden zijn vrouw te slaan
titelinformatie over boeken aanschaffen.
Die teksten worden in de boeken geplakt die in bibliotheken staan en door boekwinkels en Bol.com als 'recensie' overgenomen.
Dit is de complete tekst van Van den Heuvel over Pechtold:
'Henk en Ingrid', zo noemt Wilders zijn eigen volgelingen. Pechtold van D66 ontmantelt deze constructie (sic) van anderhalf miljoen Nederlanders, door met ze in gesprek te gaan. In de praktijk blijken deze mensen moeilijk te vinden, heel divers te zijn, uiteenlopende verwachtingen van de politiek te hebben en een uiteenlopende politieke herkomst te hebben. De eerste vijftig pagina's van het boek bevatten de politieke ideeën en de politieke loopbaan van Pechtold. De laatste dertig pagina's bevatten een bespiegeling onder de noemer: het moet maar eens gezegd worden. De (gefingeerde) gesprekken zijn interessant en boeiend opgeschreven. De 'landelijke' Pechtold toont zich als een 'plaatselijk' politicus die zich goed inleeft, zo nodig twee keer naar de mensen toekomt om het uit te leggen en waar nodig mensen met hun inconsequente ideeën confronteert. De verbaal begaafde politicus Pechtold kreeg het briljante idee voor dit boek, samen met Bart Snels geschreven, en maait hiermee het gras voor de voeten van Wilders weg. Een antwoord op een 'kwinkslag'. De eerstvolgende verkiezingsstrijd is vroeg begonnen.

Volgens deze dame kan Pechtold zich zo goed 'inleven' dat wanneer hij geen PVV-stemmers kan vinden hij deze kan 'fingeren'…

Terwijl ik deze politieke reclametekst nog eens opnieuw las, bedacht ik dat ik die naam, met dat parmantige 'drs' ervoor, toch al eens eerder gezien had. En jawel. Marianne schreef ook de 'recensie' van een boek waar ik het initiatief voor nam en waar ik ook zelf aan meeschreef: Bezorgde vaders (rechtsbovenaan kunt u vanaf Keizers & Kleren nog steeds een preview downloaden van het boek, hier een lang citaat uit mijn deel).
Nee, ik lieg: ze schreef al deze negen regels niet zelf, ze verstrekte "gegevens" ervoor. Wat dat in vredesnaam nu weer betekent, ik weet het niet, maar het leidde in ieder geval tot deze tekst:
Zes verhalen over de dreigende teloorgang van de vrije westerse samenleving, geschreven door zes vaders voor hun kinderen. Drie van de auteurs schrijven niet onder hun eigen naam; bij elk verhaal worden de auteurs kort geintroduceerd. Rode draad is hun ongerustheid over de toename van de islam in Nederland, een 'ideologie', door hen consequent 'mohammedanisme' genoemd. Een van de mannen vertelt dat hij een verjaardagsfeestje verpestte door over islam en politiek te praten. Een ander kon niemand vinden die voor hem op de PVV wilde stemmen. Ze voelen zich allemaal op hun eigen manier onbegrepen. Fortuyn, Wilders en Janmaat zijn voor hen de mannen die zich openlijk durfden uitspreken. De auteurs hebben diverse achtergronden qua opleiding, beroep etc. Op het omslag een nostalgische foto van vlak na de oorlog van een vader met kind op de fiets.
(NBD|Biblion recensie, Mede naar gegevens van drs. Marianne van den Heuvel)

Je kunt zeggen wat je wilt, maar consistent is onze Marianne wel in haar minachting voor mensen met sympathie voor Geert Wilders.
In haar stukje verkiezingspropaganda strijdt ze
mee tegen de door Pechtold verzonnen stro­man­nen: tegen die "volge­lingen", "met hun inconse­quente ideeën".
Bij Bezorgde vaders, was die stroman-constructie natuurlijk minder bruikbaar. Dus vond ze een passage die, zorgvuldig uit de context losgemaakt van een van de bijdragen, moet over­komen als bewijs van de kinder­achtig­heid van alle auteurs.
En ze schrijft: "Ze voelen zich allemaal op hun eigen manier onbegrepen".
Zie dat maar eens te weerleggen.
Ze had ook kunnen schrijven: geen van de mannen geeft aan wanneer hij is opgehouden zijn vrouw te slaan.

Oude kennis
Nu was ik al bekend met de strapatsen van Biblion. En ik niet alleen. Ik lees hier dat een belangenvereniging van auteurs al in 2008 in haar programma als actiepunt had opgenomen:
Bevorderen dat Biblion ongekleurde titelinformatie verstrekt

Mede dankzij hun inspanningen kwam er
…een 'Recensiecode' [die] van invloed [was] op het recensiebeleid van Biblion en op de zorgvuldigheid waarmee boeken online worden gerecenseerd.

Sterker nog: ik heb zelf een keer een beroep gedaan op die code. Hier het verslag van het surrealistische verloop van de bezwaarprocedure: het 'Hoofd redactie Media Aanbod' ging regel voor regel de tekst van de recensent in bescherming nemen.
De laatste brief besloot dit hoofd met:
Concluderend zijn wij bereid (sic) de door NBD/Biblion gepubliceerde recensietekst op de hiervoor aangegeven punten aan te passen. De gewijzigde tekst zullen wij opnieuw meegeven in onze databestanden.

In hun eigen database zullen ze het vast wel gewijzigd hebben maar bij Bol.com staat nog steeds die oude tekst!
Fijn wel, zo'n code.

Die oorspronkelijke tekst over Het-Verschrikkelijke-Boek-Van-Groenendijk-dat-door-zo-weinig-mogelijk-onschuldige-bezoekers-van-de-Openbare-Bibliotheken-gelezen-moet-worden, was geschreven door ene David Jaramillo Moreno.
Hij zal inmiddels 'islamofobie-specialist' bij Biblion zijn,
Mevrouw van der Valk is geen getallen­weten­schapper
want hij schreef ook de aanbeveling voor het boek van de tekstwetenschapper mevrouw van der Valk.
Omdat zij de tweede persoon in Nederland was die een boek schreef met het woord 'islamofobie' in de titel (en ik de eerste) voelde ik me verplicht om zelf dat boek ook te recenseren. Mijn conclusie en subtitel: Mevrouw van der Valk is geen getallenwetenschapper.
De recensie van David Jaramillo vertoont maar weinig overeenkomsten met die van mij:
Dit boek is een van de eerste Nederlandse wetenschappelijke studies naar islamofobie en werd geschreven in opdracht van het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). Het is specifiek gericht op de Nederlandse situatie. Islamofobie is hier omschreven als 'een historisch-maatschappelijk bepaalde ideologie die met behulp van beelden, symbolen, teksten, feiten en interpretaties een negatieve betekenis geeft aan de islam en aan moslims'. Hiermee is (sic) het een vorm van discriminatie. Islamofobie is in opkomst sinds het islamistisch terrorisme internationaal meer aandacht heeft gekregen. Moslims worden in toenemende mate geïsoleerd en verbeeld als maatschappelijke vijand, wat zeker ook het gevolg is van de invloed van de PVV op het kabinet-Rutte en op de maatschappij. Moskeeën in Nederland zouden steeds vaker zijn vernield en/of beklad. Het boek maakt inzichtelijk hoe en in welke vorm islamofobie in de Nederlandse maatschappij en politiek zich heeft ontwikkeld. Het heeft een actueel thema dat nog steeds onderwerp is van maatschappelijk debat.


Abou-Hitler-die-Anne-Frank-verkracht-is-humor-Jahjah
Maar het kan nog erger hoor. Voor Biblion schreef Prof. dr. A. Wessels een recensie van een boek over de voorman van de AEL, Abu Jahjah. Nou ja recensie, aanprijzing is hiervoor toch wel een wat betere benaming:
In dit boek wordt zowel over de opkomst als de 'vogelvrijverklaring' van Abou Jahjah (AEL) gesproken. Hoe deze een appel doet op de achtergestelde allochtone jongeren. Maar het gaat over veel meer: de rol van de media, de invloed en gevolgen van het Israelisch-Palestijnse conflict en de oorlog tegen het terrorisme. Hoe er een samenhang is tussen westerse overheersing van de Arabische en moslimse wereld. Zowel de islamofobie als het anti-Arabische racisme worden in talrijke voorbeelden besproken. Volgens de auteur kan niet tegen antisemitisme gestreden worden zonder tegelijk andere vormen van racisme te bestrijden. Het boek is informatief over de ontwikkeling in Belgie (bijvoorbeeld de rol van Vlaams Blok (nu Vlaams Belang), maar ook de plaatselijke en landelijke overheden), maar geeft ook verwijzingen naar de Nederlandse situatie. Uitgebreide literatuurverwijzingen en noten.
(Biblion recensie, Prof. dr. A. Wessels)

Ik wilde eerst achter de meest opmerkelijke woorden en zinsneden "(sic)" plaatsen, maar dat had de leesbaarheid te veel ondermijnd.

NB: Het boek van Pechtold en de GroenLinkse, 'politiek strategisch adviseur' Bart Snels werd in februari op GeenStijl behandeld door Van Rossem. Zijn stuk bevatte een link naar het afgewezen omslagontwerp van Coontje. Die link werkt niet meer, blijkbaar verboden:
We removed coontje.wordpress.com for violations!

Het stinkt in Nederland.  

Frans Groenendijk,  14-06-2012          

Reacties
# 1
Maarten:

Wat ik vooral verbijsterend vind is dat al die mensen precies op de juiste plekken zitten om de opinie te sturen. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hebben ze zichzelf gecreëerd, of heeft één iemand dat gedaan? Is het vooropgezet? Per ongeluk?
Misschien vraag ik wel dit: kunnen de mensen van het vrije woord op zo'n plek zitten, of is het voorbehouden aan de Beria-adepten in de samenleving?
ps: volhouden Frans!

16-jun 2012 ,  09:41
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.