Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Paaspuzzelopdracht van het Nationaal Islam Congres
Onbeleefd zijn ze, maar waarvoor zijn ze precies bang?

MET UPDATE, nieuwe inzen­dingen wor­den toe­ge­juicht, ook wie al eer­der post­te, wordt uitge­nodigd met behulp van de nieuwe infor­matie verder bij te dragen aan het op­lossen van de puzzel.
Verrassend: 'het secre­tari­aat' (zon­der per­soons­naam) van het Natio­naal Is­lam Con­gres zond me op Witte Donder­dag [1] via het contact­formulier van Keizers & Kleren, een uitno­diging.
Dat congres is de jaarlijkse toogdag, dit keer met Pasen, van moham­medaanse fundamen­talisten in Nederland. Trots vermeldt de bijbehorende webstek dat het vermaak uitgevoerd wordt zonder gebruik van muziek­instru­menten en dat halal eten en drinken er in feite verplicht is. Meegenomen eten en drinken mag er namelijk niet genuttigd worden en alle geserveerde etens­waren zijn halal. Onderdeel van het congres is Het Grote Islamdebat, dit jaar met het thema 'Islamofobie'. Het secretariaat polste me of ik interesse had om deel te nemen aan de discussie. Dit was de formulering van het verzoek:
»
Geachte heer,
Met interesse hebben wij uw website bekeken. Wij zijn de organisatoren van het Nationaal Islam Congres, waarbinnen tijdens "het Grote Islamdebat" een open gesprek/discussie plaats vindt over het fenomeen islamofobie en of er nu wel of geen sprake van is. Wij horen graag van u of u interesse heeft deel te nemen aan deze discussie welke aanstaande zondag 8 april zal plaatsvinden in Amsterdam, van 16.30 tot 17.40 uur.

Ik vond het wel erg laat, drie dagen voor een debat een deelnemer voor het eerst benaderen, maar ik vond het toch interessant klinken. Ik polste wat vrienden en familieleden, en naar het NIC reageerde ik beleefd met:
Beste secretaris,
Jammer dat U zo kort voor het debat komt met uw verzoek.
Ik zeg niet onmiddellijk ja of nee.
Kunt u me zeggen wat de stellingen zijn waarover u het debat wilt laten gaan en welke mensen u nog meer benaderd heeft en wie in ieder geval meedoen?

Nu meldde zich Zarina:
Kunnen wij u dit ook telefonisch toelichten. Mag ik u telefoonnummer of u kunt mij ook bellen op 06-999…

Ik gaf mijn telefoonnummer en werd inderdaad 's avonds teruggebeld. Niet door Zarina maar door meneer Khadjé zelf, de grote gangmaker achter het congres. Het leek een openhartig gesprek, bijna tussen gelijkgezinden: meneer Khadjé vertelde dat er nog geen stellingen waren vastgesteld en dat hij voor wat dat betreft open stond voor suggesties. Hij vertelde me wie de andere genodigden waren. Hij verklapte ook dat het de organisatie niet alleen moeite kostte om niet-mohammedanen over te halen om deel te nemen, maar ook mohammedanen (hij noemde ze natuurlijk moslims) waren niet makkelijk te krijgen, zodat ze voor de rol van onmisbare BM'er (Bekende Moslim), uit waren gekomen bij de van Pauw & Witteman en van het Wildersproces bekende Enait en dat hijzelf ook een van deelnemers aan het gesprek zou zijn.
De andere deelnemers waren de bezorgde tekstwetenschapper, mevrouw Van der Valk en ene Victoria Vandersteen, een voormalige Belgische activiste van Indymedia, die zich bekeerde tot de leer van Mohammed.
Ik kon horen dat hij liever zichzelf hoorde praten dan degene die hij belde, maar er viel geen onvertogen woord in ons gesprek, dat bijna twintig minuten duurde. Hij benadrukte verschillende malen dat hij zondag een uitwisseling wilde, waarin naar elkaar geluisterd werd. Ik beloofde dat ik hem de volgende ochtend om 10.00uur definitief uitsluitsel zou geven, maar dat ik 95% zeker was dat het ja zou worden. Hij antwoordde dat hij hoopte dat het dan 100% werd.
De volgende dag stuurde ik hem mijn voorwaarden:
Geachte heer Khadjé,
Zoals telefonisch afgesproken zou ik me nog even beraden voordat ik definitief ja zei op uw uitnodiging.
Ik heb wat familieleden en vrienden geraadpleegd en de meesten van hen raadden me af om deel te nemen. Om heel uiteenlopende redenen overigens. Ik heb me niet door hen laten overtuigen maar ingegeven door hun (bezorgde) opmerkingen formuleer ik wel enkele eenvoudige voorwaarden.
Wanneer ik uw intenties in het telefoongesprek juist heb begrepen, -u benadrukte meerdere malen dat u een goed gesprek wilde waarin naar elkaar geluisterd wordt-, kan ik er op vertrouwen dat u de redelijkheid van mijn voorwaarden herkent.
1. Uiterlijk zaterdag om 16.00 uur krijg ik te horen wat de gespreksonderwerpen/stellingen zullen zijn
2. Ik wil de gelegenheid krijgen om mezelf in drie of vier minuten voor te stellen.
3. Omdat ik tegenover vier mensen zit die het helemaal niet eens zijn met mijn opvattingen -ook al zijn die vier mensen het ook niet in alles met elkaar eens- wil ik van de voorzitter de garantie krijgen dat ik in ieder geval niet minder het woord krijg dan de andere deelnemers.
4. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik op het congres zelf veilig ben: ik zag uw aankondigingen op de webstek van het congres dienaangaande. Mijn familieleden en vrienden wezen me er op dat ik wel een zeker gevaar loop op weg van en naar de bijeenkomst. Ik wil dan ook dat een of meer mensen van de organisatie me ophalen van het Centraal Station van Amsterdam en na afloop mij ook weer daarnaar terugbrengen.
5. Wanneer er op de bijeenkomst dreigementen geuit worden aan mijn adres zal ik de bijeenkomst verlaten en verwacht ik van de organisatoren dat ze me ook dan mijn veiligheid garanderen op weg naar het Centraal Station door me daarheen te begeleiden.
Suggestie voor een mogelijke stelling/vragen:
a) Voor het tegengaan van angst voor de volgelingen van Mohammed, islamofobie of moslimodium -maakt niet uit hoe je het noemt- is het krachtigste hulpmiddel het bij de politie en de justitie aangeven van mensen die je verdenkt van het smeden van gewelddadige plannen.
b) is het denkbaar dat we over vijf, tien of twintig jaar kunnen spreken van een westerse of Europese variant van de leer van Mohammed?
c) bestaat er zoiets als 'shiafobie' of 'ahmadiyyafobie'?

Sindsdien heeft meneer Khadjé niets meer van zich laten horen. Dat ik bij nader inzien toch niet gewenst was als deelnemer aan dit "open gesprek/deze discussie" kwam
Sindsdien heeft meneer Khadjé niets meer van zich laten horen
ik te weten doordat ik nog eens op de webstek keek. De andere door Khadjé genoemde deelnemers waren definitief gestrikt voor het 'debat' over Islamofobie.

Nogal onbeleefd.

Maar de uitspraak van de bekende Nederlandse filosoof Cruyff, "elk voordeel heb z'n nadeel", geldt ook hier: hij is wat vreemd ingepakt, maar het NIC heeft hiermee toch een alleraardigste paaspuzzel aangereikt. Ik pak hem even voor u uit.
Op donderdag probeerden de organisatoren van het congres mij nog over te halen om mee te doen aan hun 'Grote debat' over islamofobie, maar daarna niet meer.
De puzzelopdracht is het beantwoorden van de vraag: WAAROM? Liefst met argumenten.
Globaal zijn er twee mogelijkheden: men kon of wenste niet mee te gaan met mijn voorwaarden (I) of men is ergens bang voor geworden (II).
Mogelijke antwoorden (maar suggesties voor nog weer andere mogelijkheden zijn ook welkom):
a) Men kon of wilde zelfs één dag voor het debat niet met gespreksonderwerpen/stellingen komen
b) Ik mocht niet mezelf voorstellen
c) Hoewel uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek mocht mijn spreektijd niet zo veel zijn als die van de vier of vijf opponenten
d) De garantie van mijn veiligheid kon of wilde men niet serieus nemen
Men werd bang omdat
e) ze schrokken van mijn suggesties voor discussievragen
f) ze pas in tweede instantie merkten dat ik vrij veel weet van het onderwerp
h) andere deelnemers dreigden af te haken als ik mee zou doen

UPDATE
Ik was niet de eerste 'andersdenkende' die door het Nationaal Islam Congres benaderd werd om deel te nemen aan 'Het Grote Islamdebat'. Donderdagmiddag benaderden ze mij, maar woensdag laat in de avond hadden ze Benno Barnard al gemaild, alleen was hij enkele dagen onbereikbaar. Hem kenden ze natuurlijk al wat beter, al was het maar vanwege de lezing die hij zou houden en die onder dreiging van de mannen van islam-vier-België onmogelijk werd gemaakt. Terwijl ik in mijn voorwaarden begonnen was over mijn eigen veiligheid, begonnen de organisatoren tegenover Benno Barnard uit zichzelf over het garanderen van zijn veiligheid! Van Benno begreep ik dat ze daarbij zelfs specifiek spraken over zijn veiligheid op het congres zelf.
Hoe is het vredesnaam mogelijk?
Je benadert iemand om deel te nemen aan een discussie over de vraag of 'angst voor de leer van Mohammed' misschien overdreven is en in hetzelfde bericht laat je merken dat je beseft dat die angst niet overdreven is.
In mijn e-mail sprak ik met name over mijn veiligheid onderweg van en naar het congrescentrum. Zouden ze gedacht hebben dat Benno mij hierover getipt had?

Inzendingen mogelijk tot Hemelvaartsdag [1]. Uitslag met Pinksteren [1]. We beraden ons nog op de prijzen en allochtonen worden nadrukkelijk aangemoedigd deel te nemen.

Noten
1) Weet u niet waar deze begrippen voor staan? Zoek het op!  

Frans Groenendijk,  08-04-2012          

Reacties
# 1
simon:

Ik denk e en f. En gelukkig weet ik wat Hemelvaart en Pinksteren betekenen. Ik ben er op tijd bij. Alhoewel....ook op Pasen vond er een hemelvaart plaats!! Niet bekend? Zoek het op!

08-apr 2012 ,  08:19
# 2
Theo Haffmans:

Ik vrees dat de organisatie niet zal meewerken aan het beantwoorden van de vraag welk antwoord juist is.
Dat maakt de puzzel minder geloofwaardig.

Ik meen overigens dat mohammedanen allergisch zijn voor rechtlijnig en analytisch denken. Dat is mijn inzending op de puzzel.

08-apr 2012 ,  09:19
# 3
Roos Friesland:

Frans,
de aankondiging van Het grote Islamdebat: 'Islamofobie ontsluierd' stond al dagen op de site van Nationaal Islam Congres. Allemaal gelijkgestemden gaan nu met elkaar een 'debat' voeren over het verschijnsel islamofobie. Wat zal er geconcludeerd gaan worden...?
Ik vind het goed dat je een aantal voorwaarden hebt gesteld. Jij hebt jezelf serieus genomen, maar zij zichzelf dus niet. Hun houding toont aan dat je er niet over in hoeft te zitten, dat je er uiteindelijk dus niet staat. Je zou de paaspuzzle ook nog naar de organisatoren kunnen sturen:)

08-apr 2012 ,  10:13
# 4
Henk, niet die van Ingrid:

Een debat waarin wie dan ook evenveel of zelfs meer spreektijd krijgt dan Enait is ondenkbaar en onmogelijk. Deze verwaande en verdwaasde kwast zal nooit accepteren dat ongelovigen op gelijke voet behandeld zullen worden en al helemaal niet in een overwegend islamitische omgeving. Zijn haatzaaiende grootpraterij zal oproepen tot fysiek geweld tegen u en daardoor zal men niet voor uw veiligheid kunnen en willen instaan. Het feit dat u zich niet ogenblikkelijk als een gewillig jaknikkende dhimmie opstelt maakt u ongeschikt als deelnemer aan een discussie waarvan de uitslag reeds vast staat en die slechts bedoeld is om vooroordelen te bevestigen. Dat u geen nadere berichtgeving omtrent uw deelname heeft gehad duidt op het feit dat men zich gekrenkt voelde. Dhimmies stellen geen voorwaarden, die buigen diep en doen wat hun gezegd wordt.

08-apr 2012 ,  10:47
# 5
trias:

Waarschijnlijk een beetje van alles, maar ik denk vooral h), gelet op de overige deelnemers. Die mevr. Van der Valk bijvoorbeeld, durft sowieso geen confrontatie aan te gaan met Frans over dit onderwerp.
Zo'n congres heeft dan ook niet het karakter van een gedachtenuitwisseling of discussie, maar dient ter bevestiging van de eigen boodschap.

08-apr 2012 ,  11:12
# 6
@Aanklacht:

Fijn een puzzel! Volgens mij zijn ze schrokken van je suggesties voor discussievragen. Gewoon té ver uit hun straatje ;-)

08-apr 2012 ,  03:44
# 7
vanhetgoor:

Mohammedanen, islamieten, islamisten, shiieten, de Ahmeddiya èn de soenieten hebben maar één gezamenlijke angst: De Waarheid! De rest kan hun gestolen worden. De islam is een grote troep die van de leugens aan elkaar hangt, koste wat kost moet de macht en de invloed behouden worden. In eigen kring kan men de waarheid buitensluiten. Er is een stelsel van onwaarheden en verdichtsels die er voor moeten zorgen dat het eigen publiek blijvend onderdrukt kan worden. Zodra er frissen nieuwe ideeën klinken zal de islam als een kaartenhuis in elkaar vallen. Daarom kan een Mohammedaan nooit een discussie aangaan. Per definitie legt de islam het af zodra er logica aan te pas komt. Allah kan alles behalve geld schijten. Als de gemiddelde moskee-bezoeker ophoudt met het betalen van de verplichte zakat dan dondert de hele organisatie in elkaar. Zodra er kritiek geuit wordt, of als ook maar gerefereerd wordt aan de realiteit kan de hele islam alleen maar angstig in de hoek kruipen. Daarom kan men geen gesprek aan gaan, daarom nodigt men wel uit maar zorgt men wel dat de gesprekspartner zich niet welkom voelt. Dit alles is geen wonder, binnen afzienbare tijd zullen ook die mensen er aan moeten geloven. De islam is op sterven na dood. Helaas verspreidt de islam nu al een behoorlijke lijkengeur. Maar wat wil men ook met zoveel doden op het geweten?

08-apr 2012 ,  07:21
# 8
rekaba:

Ik denk dat ze zich realiseerden hoe zinnig je voorwaarden van punt 4 en 5 zijn.

Als ze je zouden begeleiden geven ze toe dat angst voor Islam geen fobie is.

Als ze je geen begeleiding geven nemen ze het risico dat je (door hun waarschijnlijk als islamofobisch bestempelde) vrienden gelijk zouden kunnen krijgen.

08-apr 2012 ,  10:25
# 9
rekaba:

En oh ja,

natuurlijk zijn het voorstellen waardoor ze zich zo beledigt voelen dat ze geen contact meer met je aankonden.

08-apr 2012 ,  10:29
# 10
lucky9:

Politiek correcten, collectivisten, fascisten en mohammedanen schuwen allen hetzelfde principe: de wederkerigheid.

Dit houdt immers een evenwicht van middelen, voordelen en nadelen in. Uitgerekend dat evenwicht gunnen zij nooit aan hun tegenstrevers. Ze schuwen inderdaad de waarheid en derhalve elke logische analyse.

Het zijn in wezen allemaal lafbekken die een echt debat niet willen aangaan omdat ze weten dat ze in een echt debat behalve tegen een zwakke tegenstrever altijd het onderspit zullen delven.

Een echt debat is immers bipolair. Pro tegen contra, positief tegen negatief, nul versus een. Het maximum aantal deelnemers is twee.

Een echt debat is ook genadeloos evenwichtig qua toegemeten spreektijd en genadeloos censurerend tegenover onderbrekingen. Iemand die niet kan wachten tot het zijn beurt is om een repliek te formuleren wil geen debat maar een monopolie. Iedereen gelijke kansen is juist een principe dat de linksen verafschuwen.

In een echt debat is de volgorde stringent. These en dubbele repliek met daarna antithese en dubbele repliek.

Het enige element dat nog moet beslecht worden door het lot is wie de eerste these mag stellen. Normaal is dat uit wellevendheid de genodige tot een debat.

Indien de voorwaarden anders worden geformuleerd zijn de gastheren per definitie fascistisch, communistisch, politiek correct of mohammedaans.

09-apr 2012 ,  12:31
# 11
DonBasco:

Ik sluit me aan bij Henk, 10.47 uur

09-apr 2012 ,  11:57
# 12
Ron:

Geachte heer Groenendijk,
Hebt u hen in het telefoongesprek werkelijk met mohammedaan aangesproken? Ik hoef u niet te vertellen dat u hen niet meer kunt beledigen dan dat: zij zijn geen volgers van mohammed, zij onderwerpen zich. Ik denk dat de reden is dat u niet bent uitgenodigd omdat u hen al op voorhand beledigd hebt. En stelt u zich eens voor dat u hen tijdens het debat er op zou wijzen dat zij in het dagelijkse leven toch voornamelijk mohammedaan zijn met de soenna als leidraad. Het debat zou werkelijk uit de hand lopen.

09-apr 2012 ,  01:44
# 13
marie:

Ik zou graag dat gesprek met de heer Khadjé gehoord hebben. Ik denk dat hij zich gaandeweg een hoedje geschrokken is over jouw kennis . Hij doet me denken aan die Europarlementariër die jouw boek wel in ontvangst wilde nemen, omdat hij uit het vraagteken in de titel afgeleid had dat jij heel erg tegen islamofobie was.
Was hij natuurlijk ook, en toen ging dat Kodak moment niet door vanwege het waarheidsgehalte van de inhoud.
Ik vermoed daarom dat ze slecht gelezen hebben, en dat je geen verder antwoord meer waard was toen het kwartje viel.
Ze zijn knap in terminologie annexeren , zoals open en eerlijke uitwisseling. Werkt als een fopspeen voor de snel gesusten. Graaf je even dóór, ojee, dan is het snel gedaan met de vriendelijkheid.
Wees blij Frans, je hebt je paaszondag niet hoeven te vergallen met dit mohammedaanse onderonsje, en voor de goede verstaander zijn ze flink door de mand gevallen.
En het lijkt me dat een ontmoeting met E-na-iet ( volgens de rechtbank ) ook niet hoog op je agenda stond.
All is well that ends well !

09-apr 2012 ,  01:46
# 14
simon:

Ron, ja dat kan natuurlijk niet. Iemand die je een Mohammedaan noemt daar praat je niet mee. Iemand moet natuurlijk op voorhand wel erkennen dat je een volgeling van de ware god bent en je dus als zodanig aanspreken. Tja, dat begrijp ik helemaal.

09-apr 2012 ,  05:49
# 15
Tommie:

Ik begrijp het dus helemaal niet. Met moeselkers, vaatwashers, zariejapers en akberen daar kùn je niet mee praten! Die hebben ommers allegaar een gezandstraalde Broca en Wernicke.

09-apr 2012 ,  08:59
# 16
ben kok:

Hi Frans,
Ik ben gewoon gegaan, net als in andere jaren, zie
http://tora-yeshua.nl/2012/04/islamcongres-adam-8-april-2012-ruim-2000-moslims-geen-enkele-niet-moslim-gezien-in-deze-duisternis/
Shalom, volgend jaar gaan we met z'n allen hoop ik, hoewel ik het dit jaar ook had voorgesteld in onze mailgroep.
Ben Kok (joods-chr. pastor)

10-apr 2012 ,  06:38
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.