Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
‘Peace in our time’ wordt: ‘Conducive to the public good’
Teken de petitie

Allow Pamela Geller and Robert Spencer to Speak in UK Petition | GoPetition
Op 22 mei werd Lee Rigby op klaarlichte dag eerst zwaar gewond door hem aan te rijden met een auto. Vervolgens werd hij door zijn aan­vallers zodanig bewerkt met hak­messen dat gegevens van zijn tandarts nodig waren om met zekerheid zijn stoffelijke resten te kunnen identificeren.
Premier Cameron liet de dag erna in een officiële reactie weten: "There is nothing in Islam that justifies this truly dreadful act."
Islamgeleerde Cameron sloot zijn walgelijke leugenpraatje af met de woorden "That is why there is absolutely no justification for these acts and the fault for them lies solely and purely with the sickening individuals who carried out this appalling attack."
Het is moeilijk te zeggen of Cameron toen al op de hoogte was van de link tussen de hoofddader en de bekendste haatprediker van Groot-Brittannië: Ajam Choudary. In ieder geval dook korte tijd later de hieronder afgebeelde foto op met de moordenaar en Choudary. De man die dus goed beschouwd al werd vrijgepleit door Cameron, de dag na de gruweldaad. Immers: alleen de uitvoerders zijn verantwoordelijk.
»

Let op: de foto is van 2007. Choudary is al vele jaren bezig als moham­medaanse haatprediker in GB. Zelfs het sterk pro-moham­medaans gekleurde wikipedia-lemma over hem vermeldt dat hij reeds in 1999 bezig was met de werving van volgelingen van Mohammed in Groot Brittannië voor de gewapende strijd.
Moordenaar Adebojalo werd twee jaar geleden in Kenya gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij het Somalische terrorisme. De Britse geheime dienst werd ingeschakeld.
En toch beweert minister van Binnenlandse Zaken Theresa May dat:
"all the indications" pointed to a lone wolf-style incident rather than a wider planned operation.


Herdenking van slachtoffers als gevaar voor de openbare veiligheid
Cameron heeft Choudary niet expliciet vrij gepleit. Wat hij wel heeft gedaan is duidelijk maken dat slachtpartijen zoals deze onder geen beding mogen leiden tot kritiek op het mohammedaanse gedachtegoed: alleen de individuele uitvoerders zijn schuldig.
Niet iedereen in het Verenigd Koninkrijk deelt de mening van Cameron. Voor een herdenkingsbijeenkomst nodigde de EDL de meest geïnformeerde criticus van het mohammedanisme van de wereld, Robert Spencer, en de meest succesvolle activiste tegen het mohammedanisme, Pamela Geller, uit als sprekers.
Beiden zijn nu tot persona non grata verklaard door Cameron.
Als reden heeft de Britse regering aangevoerd dat hun bezoek niet 'conducive to the public good' zou zijn.
Kan het nog vager?
Hij overtreft ook in deze manier van formuleren het optreden van Neville Chamberlain in 1938 toen die na het openlijke verraad van Tsjecho Slowakije sprak van 'peace in our time' (de afbeelding bovenaan is een foto van Chamberlain die terugkomt uit München. Daar heeft hij gesproken met Hitler. Op het vliegveld toont hij aan het toegestroomde journalistenvolk triomfantelijk het vodje papier omhoog waar Adolf een krabbeltje onder heeft gezet.)

Teken de petitie
U moet beslist de petitie tekenen. Niet zozeer omdat het een schandaal is dat Cameron en de zijnen mensen die wijzen op haatpredikers wegzetten als de eigenlijke haatpredikers, maar vooral omdat dit oneindig dom en contra-productief is.
de beschamende, door ziekelijke angst ingegeven verklaringen van Cameron cs

De EDL staat onder leiding van de verstandige Tommy Robinson. De snelgroeiende EDL heeft onderafdelingen van hindoes, van joden en homo's.
Het is absoluut geen racistische organisatie maar racisten en leden van de BNP proberen wel te infiltreren en veel leden zijn woedend.
Ze zijn woedend omdat steeds wanneer mohammedanen weer met geweld toeslaan in de berichtgeving erover vrijwel altijd gesproken wordt over 'Asians'.
Met betrekking tot de omvangrijke misbruik schandalen van jonge, blanke Britse meisjes door 'aziaten' leggen ze terecht een link met de theorie van Mohammed en met de eeuwenlange praktijk van zijn volgelingen om mensen principieel anders te behandelen afhankelijk van de vraag of ze wel of niet mede-volgeling zijn van de profeet.
Ze zijn woedend door de beschamende, door ziekelijke angst ingegeven verklaringen van Cameron cs.
Velen zien politiek geen andere mogelijkheid dan demonstreren en steeds feller demonstreren tegen de waanzin.
Juist bedachtzame, zeer goed onderlegde mensen als Robert Spencer kunnen eraan bijdragen dat die woede niet uitmondt in redeloos geweld tegen 'aziaten' maar leidt tot inspanningen om tot een ander, minder door islamofobie beheerste overheidsinzet te komen.

Mijn eigen ondertekening van de petitie heb ik voorzien van een sarcastisch commentaar:
Some descendants of Neville Chamberlain might be grateful.
For decades appeasement has been connected with the name Chamberlain, the phrase 'peace in our time' and the year 1938, and rightly so.
From now on this will be David Cameron, 'conducive to the public good' and 2013.

Teken ook. Ook als u mijn sarcasme te ver vindt gaan.

Zie ook dit buitengewoon verontrustende artikel van Joost Niemoller over een Turkse jihad-ronselaar die in Nederland kon gaan en staan waar hij wilde.


De vriendin van Rigby wordt ondersteund door vrienden en familie wanneer ze een krans legt.  

Frans Groenendijk,  30-06-2013          

Reacties
# 1
Tommie:

De petitie heb ik ondertekend met het commentaar: HAEC LIBERTATIS ERGO, het motto van de Neerlands oudste universiteit, die van Leiden (welks betekenis vele lieden aldaar geheel zijn vergeten).

01-jul 2013 ,  08:42
# 2
Maarten:

Hoort zegt 't voort.
Onderteken ook.

02-jul 2013 ,  04:33
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.