Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Qatar en de gastarbeiders: inspiratie uit de wereld van Mohammed
Voor mevrouw Van Oranje en voor studenten journalistiek

De aanleiding voor dit stuk was een item bij Al Jazeera over Singapore: de bevolking protes­teert tegen de immigratie-plannen van de regering. Ik hoop er binnenkort op terug te komen; nu eerst Qatar. Opgehangen aan twee rare plaatjes gecombineerd tot een héél rare. Dat vreemde ding tegen het hoofd van mevrouw Van Oranje is geen onhandig gestileerde afbeelding van een handwapen, maar een zwart-wit versie van de bevolkings'piramide' van het land dat ze bezocht met die rare lap over die potsierlijke hoed.
Het portret is van Robin Utrecht/ANP. Ik trof hem op de webstek van het haatblaadje Vrij Nederland (zie ook het P.S.).
De bezoekjes van mevrouw Van Oranje aan dictators in het Midden-Oosten, af en toe zelfs tegen de expliciete wens van de politiek in, deed destijds heel wat stof opwaaien. De schoffering van vrouwen wereldwijd, door het provocatief paraderen met een soort van hoofddoek, trok terecht veel aandacht. Een relatie met de bevolkingsopbouw van Qatar (en andere landen in die regio) werd minder gelegd.
Afbeeldingen van bevolkings'piramides' geven per vierkante millimeter erg veel informatie; vooral in de vorm van aanknopingspunten voor nader onderzoek. Dat fenomeen gebruik ik hier dan maar om alsnog op dat verband te wijzen.
»
Onevenwichtig
De eerste keer dat ik stuitte op de weergave van een zo absurd onevenwichtige bevolkingsopbouw als in de afbeelding, ging het om Dubai.
Voor een lofzang op de gastarbeid in Qatar kun je terecht bij de BBC
Ik bekeek nu die zelfde soort grafiek van een aantal vergelijkbare landen in die regio. Die voor Koeweit, UAE en Qatar hebben vrijwel dezelfde vorm. De achterliggende werkelijkheid bestaat ook in Oman en Saoedi Arabië maar komt iets minder prominent tot uiting in de betreffende grafiek.
Hier het origineel van die bevolkings'piramide' van Qatar (afkomstig van het CIA-factbook).

Ja, u ziet het goed: er wonen drie keer zo veel mannen als vrouwen in dat land. Onderaan in de afbeelding, onder de 15 jaar, zie je dat er evenveel jongens als meisjes wonen. Dat suggereert dat die wanverhouding niet, of niet in hoofdzaak, een uitdrukking is van de algemene haat tegen vrouwen in de tribale cultuur van dit land (en de andere landen op het Arabische schiereiland). Wanneer je naar een aanknopingspunt dáárvoor zoekt in deze grafiek, zou je eerder naar de top moeten kijken -er wonen precies 50% meer mannen van boven de 65 jaar dan vrouwen- maar dit stukje gaat niet over misogynie. De gastarbeiders -want dat zijn natuurlijk de mensen die zorgen voor de wanstaltige blauwe uitstulping- zijn op die leeftijd weer terug naar hun geboorteland; voor zover ze de 65 gehaald hebben dan.
Voor een lofzang op de gastarbeid in Qatar kun je terecht bij de BBC. Een iets kritischer noot is te vinden bij Al Jazeera. De VN vluchtelingen organisatie UNHCR is nog weer iets kritischer over het land:
Passport confiscation is customary and workers typically pay exorbitant recruitment fees, much of which end up in Qatar, according to a 2011 World Bank study on the Nepal-Qatar migration corridor. Migrant workers have no right to unionize or strike, though they make up 99 percent of the private sector workforce. In addition, the kafala (sponsorship) system ties a migrant worker's legal residence to his or her employer, or "sponsor."

Over het recht op gezinshereniging zal men bij de BBC, bij Al Jazeera, bij de UNHCR of bij de Oranjes niet zo gauw beginnen. Over gezinsvorming hebben we het maar helemaal niet. Al Jazeera bericht nog wel over een belofte van de minister van arbeid in Qatar: voordat in zijn land het wereldkampioenschap voetbal gespeeld zal worden, gaat het minimumloon ook voor gastarbeiders gelden.

Bijzonder
Ja, Qatar is een bijzonder landje en de heersers vormen een bijzondere familie.
Al Jazeera is er gevestigd: de nieuwszender met vrouwelijke presentatoren zonder hoofddoek. Een omroepbedrijf waarvan de politieke kleur ongeveer die van de NOS is, maar die meer informatie geeft over mohammedaans extremisme. Maar er zijn grenzen aan de vrijheid. Al Jazeera is immers wel financieel afhankelijk van de dictator. Hetzelfde UNHCR-rapport daarover:
In June 2012, the Shura Council approved a new draft media law with provisions on free speech that pose a threat to Qatar's reputation as a center for media freedom. The draft law still requires cabinet approval before becoming law. (…) Article 53 of the draft law prohibits anyone from publishing or broadcasting anything that will "throw relations between the state and the Arab and friendly states into confusion," and provides for a fine of one million Qatari Riyals (US$275,000) for offenders. The law also prohibits the publication or broadcast of anything that offends the ruling family or causes serious harm to the state or its interests.

Het UNHCR over nog wat andere minpuntjes:
Article 134 of the penal code provides for five years' imprisonment for criticism of the ruler. The state prosecutor charged al-Dheeb with "inciting the overthrow of the ruling regime" under article 130 of the penal code, a charge that can carry the death penalty. (…)
Qatar has between 1,200 and 1,500 stateless Bidun who claim they have a right to citizenship. The 2005 Nationality Law allows individuals to apply for citizenship after living in Qatar for 25 years, but limits naturalization to 50 people per year. (…)
Qatar adjudicates family law and personal status matters in religious courts, in which judges base rulings on their interpretations of Islamic law. People have no option to seek adjudication pursuant to a civil code. Family law as generally interpreted discriminates against women and grants men privileged status in matters of divorce, inheritance, and child custody.


Yusuf Qaradawi
De emir/sjeik/dictator bood vele jaren onderdak aan het voormalig idool van Ahmed Marcouch toen die verbannen was uit Egypte. Nu de broederschap en de salafisten het daar voor het zeggen hebben, is joden- en vrouwenhater Al Qaradawi daar weer welkom.
De heerser van Qatar is het eerste Arabische staatshoofd, sterker nog het eerste mohammedaanse, die impliciet de machtsgreep van Hamas in Gaza heeft goedgekeurd met zijn bezoek en zijn belofte van 400 miljoen dollar steun voor de terreurbewegingslash Moslimbroederschap-afdeling.

Modern en pragmatisch
Land en heersers moeten niet op een lijn gesteld worden met Saoedi Arabië, Iran of Egypte waar de 'islamgeleerheid' een sterke positie heeft.
Hoe modern de heersers van Qatar zijn wordt mooi geïllustreerd met deze wikimedia-foto die ik hier vond. Ik heb deze versie overgenomen vanwege het bovenschrift: hoe naaster familie van de sjeik, hoe meer geld je krijgt. De wikimedia foto zelf vanwege de kledij van het echtpaar.

Op bezoek bij de Obama's in 2009 -let ook op de bijzondere lichaamstaal van Barack Hoessein- draagt meneer de sjeik gewoon een westers pak en het haar van de sjeikmevrouw die mee mocht is onbedekt! Sterker nog: hij nam maar een van zijn vrouwen mee.
De huidige sjeik Hamad bin Khalifa Al Thani, volgens Forbes de op 6 na rijkste man van de wereld, zette wel zijn vader af, maar vermoordde hem niet. Terwijl vader in Zwitserland zat, nam hij de macht over. Pragmatisch als altijd schakelde hij de Amerikanen in om de deviezen van vader te bevriezen. Tien jaar later mocht vader weer naar zijn geboorteland terugkeren. Bij zijn drie vrouwen heeft Hamad 14 sjeikjes en 13 sjeikinnetjes verwekt (Eéntje minder dan de vader van de huidige baas van het vergelijkbare land UAE, de Verenigde Arabische Emiraten).

De titel van dit stukje moet dan ook niet worden opgevat als een verwijzing naar mohammedaans fundamentalisme maar naar hetgeen
Miljardair, modern, pragmatisch, een strikt verbod op kritiek, soepele omgang met foute Duitsers, een rare relatie met 'religie'
in mijn ogen de belangrijkste succes­factor is van het moham­medanisme: de relatieve leegte van de godsdienst­component die deze ideologie tot een ideaal vehikel maakt voor machthebbers. Ik breng het voor alle zekerheid nog maar eens in herinnering: onmiddellijk na de dood van Mohammed begon de onderlinge strijd, een strijd die niet alle eeuwen nadien even fel gestreden werd, maar die tegenwoordig weer voor tientallen, soms honderden doden per dag zorgt. Die strijd tussen soennieten en sjiieten ging nergens anders over dan wie de baas van de mohammedanen moest zijn.
De officiële sharia-wetgeving van Qatar staat ook op geen enkele manier welk gedrag van de heersers dan ook in de weg.
Al het uitvoerende werk wordt gedaan door mensen die in semi-slavernij leven en werken, het andere werk vooral door westerlingen. Niettemin is er goede kans dat in de wat verdere toekomst de reusachtige, imponerende gebouwen die er nu verrijzen, aangeduid zullen worden als illustratie van de superioriteit van het mohammedanisme. Zo ongeveer als ze nu opscheppen over de bijdrage van het mohammedanisme aan de wetenschap, een jaar of duizend geleden.
Saillant detail: een van die stadions is ontworpen door Albert Speer & Partners: ja de zoon van de bouwmeester van Hitler.

Inspiratie
Miljardair, modern, pragmatisch, een strikt verbod op kritiek, soepele omgang met foute Duitsers, een rare relatie met 'religie': het is geen wonder dat de Oranjes gecharmeerd zijn van de heersers van Qatar. En dan laat ik me nog niet uit over de betekenis van die 27 kinderen.
Maar in Nederland doen niet alleen de Oranjes inspiratie op in Qatar: ook studenten journalistiek van de Hogeschool Utrecht mogen dat genoegen smaken, dankzij de energieke Khalil Aitblal.
Op de naargeestige webstek WijBlijvenHier roept hij mohammedanen op te bidden voor de heroïsche soennitische strijders tegen het semi-sjiietische regime in Syrië (wel apart dat daarbij een foto staat van aanhangers van Assad). Hij werkte ook drie jaar voor de Hamas- en Saoedi-Arabisch gelieerde organisatie Islamic Relief Worldwide. En, in dit rijtje vanzelfsprekend: voor de gemeente Amsterdam. Hij schreef mee aan een boek van Al Jazeera medewerkster Step Vaessen: Jihad met sambal.
Vaessen: betaald door de alleenheerser van een land waar homoseksualiteit ten strengste verboden is, mocht vorig jaar een anti-PVV-lezing houden ter nagedachtenis aan Willem Arondeus: de bekendste homoseksuele verzetsstrijder van de Tweede Wereldoorlog.

PS: Nu we toch terecht zijn gekomen bij het thema ons-soort-mensen, nog even terug naar die bron van de portretfoto. De auteur van het stukje daarbij, getiteld 'Bea en Geert', is ene Thijs Broer. In zijn bio bij de VN lezen we:
Thijs Broer is ook als ‘geestverwant’ en interviewer betrokken bij De Nieuwe Liefde, het culturele centrum van Huub Oosterhuis.

En dit lezen we dan in zijn anti-Wilders/pro-Beatrix verhaaltje in de VN:
Wij hebben u uitgenodigd om uw eigen stem in het publieke debat,’ sprak de priester-dichter bij zijn introductie, ‘om uw behoedzame maar zeer herkenbare pleidooi voor bezinning, tolerantie, wederzijds respect en solidariteit.’ Tijdens een muzikale bloemlezing aan het eind van het programma sprak de koningin - geheel onverwacht voor het publiek - de beroemde dichtregels van Henriëtte Roland Holst uit: ‘De zachte krachten zullen zeker winnen / Naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.’ Voor de aanwezigen was het duidelijk: hier werd niemand anders dan Geert Wilders de les gelezen

En waar was dat?
Het gebeurde bij de opening van De Nieuwe Liefde, het culturele centrum van Huub Oosterhuis, huisvriend van de koninklijke familie.

Je verzint het niet.  

Frans Groenendijk,  21-02-2013          

Reacties
# 1
Ron:

Van Hoeiboei
Breaking news: Turkey's Murder Rate of Women Skyrockets by 1400%

In Turkey the murder rate of women increased by 1,400 percent between 2002 and 2009, the last date for which data is available. The statistic was revealed by the country's justice minister

http://hoeiboei.blogspot.nl/2013/02/blindengeleidehonden-en-joden.html#comment-form

http://www.voanews.com/content/turkeys-murder-rate-of-women-skyrockets-117093538/170517.html

01-maa 2013 ,  08:30
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.