Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Rabbae van Groen Links

Mohammed Rabbae was ooit Neder­lands volks­vertegen­woor­diger voor Groen Links, maar dat was in de tijd dat de com­munis­tische wortels van die partij wat duide­lijker zichtbaar waren dan tegen­woordig.
Rabbae is het levende bewijs van de stelling van J.A.A. van Doorn in zijn laatste boek, Duits Socialisme, dat het verschil tussen communisme en nationaal socialisme veel kleiner is dan de meeste mensen denken.

»
Voor communisten zijn alle mensen in principe gelijk en nationaal socialisten denken daar anders over. Maar dat betekent in de praktijk niet dat Joden voor Rabbae net zulke mensen zijn als Arabieren. Nog steeds laat hij geen gelegenheid voorbij gaan om in dit opzicht te bewijzen dat hij altijd Arabier gebleven is. Maar Arabieren hebben niet alleen iets tegen Joden, maar vooral ook tegen elkaar..

Het was verstandig van Groen Links dat ze hem geloosd hebben toen ze eenmaal besloten hadden hun status van actiepartij te verruilen voor die van PvdA light. Nu hoeven ze geen afstand te nemen van Rabbae’s artikel in de Volkskrant waarin een bevriend staatshoofd, de koning van Marokko op de korrel wordt genomen.

In Marokko zijn de vrije verkiezingen gewonnen door een rechts rabiate partij, zoals dat overal lijkt te gebeuren in Arabische landen waar vrije verkiezingen zijn. Rabbae suggereert dat daardoor de corruptie minder zou worden. Daarmee moet je oppassen. Het is een verschijnsel dat heel algemeen bij rechts radicale partijen wordt aangetroffen.
Rabbae preekt in een Nederlandse krant de revolutie in een van de weinige landen van Arabië waar mensen zich nog redelijk veilig kunnen voelen
De corruptie wordt bestreden, vooral verbaal, maar het moorden neemt toe en dan in werkelijkheid. Op het regime van de koning van Marokko is veel aan te merken, zoals op alle Arabisch regimes. Het is niettemin beter dan dat van alle buurlanden en dat geldt dan vooral voor de landen die net een revolutie achter de rug hebben. In Libië vallen tegenwoordig iedere dag meer doden dan in Syrië, maar op een of ander manier interesseert dat niemand hier.

Rabbae kan er mee weg komen in een Nederlandse krant de revolutie te preken in een van de weinige landen van Arabië waar mensen zich nog redelijk veilig kunnen voelen. Misschien zou het een idee zijn voor de man om eens een tijdje in Benghazi of Tripoli te gaan wonen en zijn stukjes van daaruit te redigeren? Wat bezielt een krant als de Volkskrant om zulke eenzijdige voorlichting over Marokko een plek te geven? Hebben ze iets tegen Marokkanen daar?  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  27-02-2012          

Reacties
# 1
louis-portugal:

Wanneer stuurt eens iemand uit Marokko een figuur om die Rabbae zijn mond te snoeren?????

27-feb 2012 ,  03:32
# 2
Ester Losita:

Voor communisten zijn alle mensen in principe gelijk...

behalve joden, koelakken, nationalisten, die werden rigoreus uitgemoord, gedeporteerd of geindoctrineerd teneinde een ras-communist te worden.

Maar ook 'onze' PvdA was tot na '45 nog tegen eigen huisbezit omdat mensen op die manier tot kleine kapitalisten werden gemaakt.

Linkse mensen hebben geheel eigen opvattingen over wat 'gelijk' is en wat 'in principe' betekent.

27-feb 2012 ,  05:20
# 3
Frans Groenendijk:

@Louis-Portugal Rabbae moet natuurlijk niet de mond worden gesnoerd. En al helemaal niet door iemand uit Marokko! Toon stelt de juiste, half retorische, vraag volgens mij: wat bezielt zo'n krant om deze verwarde man zo veel ruimte te bieden? (Destijds ben ik hem wel eens een enkele keer tegengekomen op het christelijk gymnasium waar hij net als ik toen een dochter op had zitten. Toen was hij volgens mij nog niet zo ver heen)

27-feb 2012 ,  05:56
# 4
Tiemen Veenstra:

Ik heb bij rechts rabiate partijen toch wat andere associaties dan Toon. Ik denk dan aan cowboys die elke ongenodigde gast van het eigen erf afschieten, desnoods aan notoire complotdenkers (....), maar niet aan figuren die een heel land onder controle willen brengen van een collectivistische woestijnideologie.

27-feb 2012 ,  06:13
# 5
Roos Friesland:

Toon,
wist je dat Rabbae ook directeur is geweest van het NCB = Nederlands Centrum Buitenlanders. Ik heb bij dit bedrijf/deze taalaanbieder gewerkt als docent inburgeren.
De Turk Ilhan Akel - Rabbae's opvolger - was (en is nog steeds) daar directeur. In de enige brief die ik van Akel kreeg stond expliciet vermeld dat docenten niet inhoudeljk over de aanstaande ramadan mochten praten in de klas.Ik deed het toch. Ik had een recalcitrante Irakees in de groep die tijdens de ramadan tegen zijn mohammedaanse klasgenoten grapte dat hij in de pauze een lekker broodje shoarma ging halen. Ik mocht hem wel, deze Irakees.

http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2650605/1999/09/30/Verzwakt-Centrum-Buitenlanders-jubileert.dhtml

27-feb 2012 ,  06:22
# 6
Roos Friesland:

Frans,
heb je dit gelezen over Rabbae?

http://petersiebelt.wordpress.com/2008/03/25/mohammed-rabbae-lang-leve-de-revolutie/

27-feb 2012 ,  06:37
# 7
toon kasdorp:

@ Roos,

Dat wist ik, ja. Het NCB was een lobbyclub met buiten- proportionele invloed. Dankzij Paul Scheffer en Geert Wilders is die invloed tegenwoordig minder extreem, maar Rabbae is nog even rabiaat als altijd

27-feb 2012 ,  06:48
# 8
Ben:

M.Rabbah was ooit Nederlands VOLKSVERTEGENWOORDIGER???.
Zoiets heet geloof ik een contradictio in terminis.

29-feb 2012 ,  07:02
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.