Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Respect

Raoul du Pré is geen vriend van de PVV, zoals wel blijkt uit zijn Stekel­stukje in de Volks­krant van 11/2/12. Toch is er ooit een straf­klacht tegen hem en tegen zijn hoofd­redac­teur inge­diend omdat hij beweerd had dat de levens van Hirsi Ali en Wilders uit de Isla­mitische hoek wer­den bedreigd, wat door de Beweging tot herstel van het respect als defamerend en haatzaaiend werd beschouwd.
Het is voor zover ik weet nooit tot een vervolging van Du Pré gekomen op deze klacht, maar ik vermeld het om te laten zien dat in de ogen van een deel van onze landgenoten niets te dol is
»
als het er om gaat de nieuwe Nederlanders tegen onaangename reacties te vrijwaren. Een aantal van deze mensen heeft zich verenigd in de bovengenoemde Beweging tot Herstel van het Respect die ondermeer het volgende over zich zelf te zeggen heeft op haar site:
In Nederland bestaat een solide wetgeving tegen opzettelijke belediging van personen op grond van afkomst of religie, en tegen aanzetten tot haat en discriminatie tegen bevolkingsgroepen. Die wetgeving is met maatschappelijke strijd tot stand gebracht. Dit wettelijke instrumentarium bestaat dan ook niet voor niets. De Beweging tot herstel van het respect zet dit instrument in. Een aantal organisaties, alsmede een 75-tal particulieren, is daar inmiddels mee begonnen.

Hun vaste advocaat is Nico Steijnen, wel bekend uit het proces Wilders, onder andere omdat hij daar geprobeerd heeft de officier Velleman van de zaak te krijgen, omdat hij onvoldoende gemotiveerd zou zijn om een veroordeling te verkrijgen in de zin die Steijnen c.s. voor ogen stond.
De Beweging tot herstel van het respect heeft met haar acties niet op het oog het respect voor Wilders of diens achterban, maar het respect voor Islamieten.
Misschien ook wel voor de Polen en Roemenen die de klachten hebben veroorzaakt waar Du Pré het over had in zijn stukje.
14000 kwamen er bij het meldpunt van de PVV binnen op de eerste dag dat het mogelijk was ze in te dienen. Dat voldeed dus aan een behoefte.
Du Pré vindt, tongue in cheek, dat men zich bij de PVV niet tot de Oost Europeanen had moeten beperken, maar in één moeite door de Marokkanen, de boerkadraagsters, de publieke omroep en Gert Leers had moeten meenemen.
Toch zouden de media, de politiek en de Poolse ambassadeur het serieuzer moeten nemen als er over een populatie van driehonderd duizend Polen en Bulgaren in Nederland in een dag 14000 klachten binnen komen bij een politieke partij waar heel veel mensen niets mee te maken willen hebben. Dat zegt wel iets en wat het zegt is niet iets om je met een ironiserende opmerking of een verontwaardigd schouderophalen van af te maken. Natuurlijk is er een meerderheid van fatsoenlijke Polen en Marokkanen maar die veertien duizend klachten in een dag zijn er te veel net als het aantal criminele Marokkaantjes veel te groot is.
Om dat te constateren is niet een gebrek aan respect maar om het te negeren is respectloos.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  11-02-2012          

Reacties
# 1
Janusz:

De Poolse ambassadeur neemt de klachten wel degelijk serieus, maar hoe serieus kun je een klachtensite nemen, waar je tig keer dezelfde klacht anoniem kunt invullen, er zit namelijk gen IP controle lock op. Zo kom je snel aan de 14.000 klachten met een betrouwbaarheids graad van 0,00%.

11-feb 2012 ,  06:01
# 2
cornelissen:

Laten we nu eerst eens afwachten wat de uitkomsten zijn, eerst zien, dan oordelen.

Dan hoop ik vervolgens dat er goede wetenschappelijke analyses losgelaten wordt op de uitkomsten. Er moeten hoe dan ook patronen zichtbaar worden met zo'n respons (zelfs als er sprake zou zijn van veel keer zelfde klacht - ip fraude).

Dit is een prima vorm van directe democratie. En goed voorbeeld van modern aangepakt sociaal onderzoek.

Daarom is het goed dat er ook propolen.nl is opgezet. Een positieve site. (daar geldt overigens hetzelfde: een persoon kan meerdere responses inleveren).

De teller staat daar na één dag daar pas op: 902 (en dan met name door publieke figuren voor het 'oog van het volk'

Maar zoals gezegd, laten we eerst een zien wat de uitkomsten zijn, en dan pas oordelen.

11-feb 2012 ,  06:28
# 3
Janusz:

@ cornelissen:

Inderdaad dat is mogelijk, zij het met dit verschil dat je bij propolen.nl de reacties kunt lezen en op de klaagsite van de PVV niet daar zijn alle reacties afgeschermd.

Dat is juist storend, omdat je niets kunt verifieren.

11-feb 2012 ,  08:17
# 4
Ester Lositas:

Bas Paternotte meldde op De Jaap dat er al een meldpunt is voor "overlast van OostEuropeanen", namelijk 112.

Ten eerste opvallend de generalisatie naar Oost Europeanen, terwijl er alleen sprake was van Polen, die immers ongeveer drie kwart van de populatie uitmaken.

Paternotte criminaliseert de Oost-Europeanen (ongewild) want niet bij elke overlast is het zinnig om 112 te bellen. Bovendien komen de mensen van 112 meestal pas als de overlast voorbij is of althans niet geconstateerd kan worden. Want dan hoeven ze niets te doen. Of ze zeggen: dit is meer iets voor de wijkagent (die zie je pas na een half jaar, if at all). Of ze zeggen: (meldkamer) we hebben op dit moment drie ongelukken en vijf vechtpartijen in de regio en twee wagens op de weg, dus het heeft geen prioriteit niet.

Als je als linkse columnist zo stoer bent om mensen te adviseren 112 te bellen, zorg dat er dan ook genoeg mensen zijn om de oproep te beantwoorden. Zo niet: dan toch maar PVV stemmen.

O ja, zelfs als die ene wagen per 100.000 inwoners dan eindelijk is gearriveerd, wordt er geen proces verbaal gemaakt. En zelfs als ze het zouden doen, nog niet 1 op de 100 proces-verbalen leidt tot vervolging en daarvan nog niet 1 op de 100 tot straf. Nee, 112 bellen, ik zeg: doen!

11-feb 2012 ,  08:45
# 5
Frans Groenendijk:

Ik weet niet of het zo afgesproken was tussen hen beiden, maar het een-tweetje van PVV en Theodor Holman vind ik van grote klasse: het zet dat hele meldpuntengedoe in een keer ongenadig in de schijnwerper. Terecht. En terloops is ook de immigratie van oost-europeanen weer eens onder de aandacht gebracht. De cijfers zijn net zo onzinnig als die van de 'kinderpardon', 'laatste fatwa'-actie en andere would-be referenda, maar daar gaat het helemaal niet om.
De reactie van Paternotte is werkelijk bizar: alarm slaan in verband met overlast!
Overigens ben ik zelf pas een keer een groep dronken Polen tegengekomen. In de trein. Opmerkelijk beleefd voor dronkaards. Uit de berichten die je zo her en der langs ziet komen lijken de Bulgaarse en Roemeens immigranten trouwens voor meer ellende te zorgen.

11-feb 2012 ,  09:32
# 6
Meneer Storm:

Vanwege de titel hetvolgende: ons begrip respect is het meest misbruikte begrip in onze taal. Respect kan niet gegeven worden, het moet verdiend worden. Respect is evenmin bedoeld voor religies, alleen voor mensen. Buiten dat kan men ook respect voor bepaalde dieren hebben.
Respect heeft ook met eerbied te maken of een bepaalde vorm van afstand. Maar het gros van de "nieuwe Nederlanders" zal dat niet onder de knie krijgen, denk ik.
http://tinyurl.com/3v3kah7

13-feb 2012 ,  01:04
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.