Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Roemers roemloze afgang: Het geeft niet dat ik het niet weet, de VN geeft de richting aan
Een cohennetje over de internationale politiek

Met update, En nog een. Daarom weer bovenaan Het is geen kom­kom­mer­tijd. We heb­ben Ara­bische herfst en oorlogs­dreiging in het Midden Oosten, en voor­verkie­zingen in de VS. In Europa wordt de finan­ciële luchtbel verder opge­pompt, terwijl de spelden steeds duidelijker in zicht komen. Ook in de Neder­landse politiek hebben we de laatste tijd vol­doende sensa­tionele ontwik­kelingen om alle info­tainment programma's op tv, alle blogs en alle nieuwsbladen tot aan de rand te vullen. Eervorige week hadden we de uitschakeling van Job Cohen en daarna het logische vervolg van de strijd om diens opvolging. Deze week beleefden we de gedenk­waardige afgang van het echtpaar Kinneging.
En volgende week krijgen we dus de nog interes­santere afgang van Emile Roemer. Tenminste, wanneer de media lucht krijgen van zijn uitzon­derlijke optreden in Amsterdam woensdag­avond en het niet in de doofpot verdwijnt. Heel binnen­kort is bij cidi.tv [1] het complete beeldverslag te zien van de wrede, want langzame, ontmas­kering van deze vrede­lievende onder­wijzer. Roemer was door de cidi-jongeren uitgenodigd om zijn visie te geven op het Midden-Oosten.

»
Er waren niet alleen jongeren, maar ook flink wat mensen van boven de 65 op afgekomen. En ik was er dus ook. Razend werd ik op Roemer. Bijna zo boos als ik onlangs werd op Tofik Dibi. Het was goed dat niet iedereen zijn of haar boosheid op dezelfde manier toonde.

Dat weet toch iedereen?
Roemer werd eerst -zonder interrupties uit het publiek- geïnterviewd door Barbara Barends. Ze deed dat heel ingehouden, met een soort 'human touch benadering'. Roemer werd er helemaal ontspannen en openhartig van. Dat had tot gevolg dat hij heel duidelijk liet blijken van de hele Midden-Oosten problematiek vrijwel niets af te weten. Er bleef hem niets meer over dan de bewering dat "Niemand alles kan weten".
Zonder enig besef van de betekenis van dat woordje 'dus' dus
Ongeveer zoals Cohen het fiasco van de Noord-Zuidlijn verdedigde. Hij riep als het ware het publiek op zijn uitspraken niet al te serieus te nemen. Niet iedereen gaf echter gehoor aan die oproep: men bleef hem bevragen alsof hij de voorman was van een grote politieke partij die volgens sommige peilingen zelfs de grootste dreigt te worden. Op die vragen weigerde hij een eigen antwoord te formuleren. Hij draaide er omheen en toen dat niet meer lukte verschool hij zich achter de VN.
De VN als democratische wereldregering. Toppie Emiel!

Barends had opgezocht hoe lang Roemer in de Tweede Kamer zit. 2000 dagen, tegenover 5000 voor SP-woordvoerder buitenland Van Bommel. Fractievoorzitter is Roemer pas twee jaar. Hij vertelde -"ik ben een generalist"- dat hij als fractievoorzitter zich ook in internationale politiek wilde verdiepen.
Zodoende had hij nu al drie studiereizen gemaakt.
Ter onderbouwing van zijn visie op ontwikkelingshulp was hij naar Kenya geweest. In het kader van het verbreden van zijn kennis over de EU had hij met vakbondsmensen en economen in Griekenland gesproken. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn volgens hem ook heel belangrijk. En dus was hij met Van Bommel naar Israël en de Westbank gegaan. Zonder enig besef van de betekenis van dat woordje 'dus' dus. Precies zoals GroenLinks "Palestina-Israël als kernvraagstuk van het Midden-Oosten beschouwt". De positie van de vrouwen, Soennieten, Koerden en christenen in Iran, van de vrouwen en Kopten in Egypte, van de Koerden en Alevieten in Turkije, van de slachtoffers van het mohammedaans-sectarische geweld in Irak, van de ontwikkelingen in Libië: dat is allemaal niet waar het om draait. Dat weet toch iedereen die passief het nieuws volgt?

Dat kan toch niemand allemaal weten?
Roemer roemde zijn eigen inlevingsvermogen met betrekking tot het leed van zowel Joodse als Palestijnse slachtoffers vanwege oude en nieuwe onrechtvaardigheden. Hij legde uit dat je je geen goed beeld kunt vormen van de ellende op basis van het lezen van kranten en het bekijken van de televisie: je moet ook luisteren naar verhalen 'van de mensen zelf'.
Later leek het wel of hij daar inderdaad mee bedoelde dat hij over ingewikkelde vraagstukken liever geen boeken of analyses van andersdenkenden leest.

Hij bleek er totaal geen besef van te hebben hoe cruciaal de kwestie is van de zogenaamde terugkeer van alle 'vluchtelingen'. Een keer of vijf vluchtte hij voor beantwoording van vragen hierover door uit te spreken dat hij "de gevoeligheid erkende". Ja dat willen we weten van leiders van politieke partijen: welke gevoeligheden erkennen ze zoal.
De brave onderwijzer had nog nooit van deze vluchtelingen gehoord…

Alle vluchtelingen moesten kunnen terugkeren en er moest ook financiële compensatie komen. Kalm werd hem gevraagd hoe of dat eigenlijk zat met de Joden die destijds uit de Arabische landen werden verjaagd: hadden die ook recht op compensatie?
De brave onderwijzer had nog nooit van deze vluchtelingen gehoord… Eerder had hij beweerd dat de vluchtelingenstromen in verband met het onstaan van Israël uniek waren. De gotspe! Net als de helft van de Tweede Kamerleden heeft de man natuurlijk nog nooit gehoord van Sudeten-Duitsers, Wolga-Duitsers of Bihari's, maar India/Pakistan dan? Ik werd sarcastisch en beet hem toe: "Uniek? Heeft u nog nooit gehoord van de Partitie? U weet wel, het ontstaan van India en Pakistan in ongeveer dezelfde tijd, met die honderdduizenden doden en miljoenen vluchtelingen." Glazig keek hij voor zich uit. Aanvankelijk dacht ik dat die glazigheid kwam doordat hij zo schrok van mijn woedeuitbarsting. Later realiseerde ik me, geschokt, dat het ook nog mogelijk was dat hij inderdaad ook daar nog nooit van gehoord had. Hij was een week in Israël en de Westbank geweest om zich te oriënteren over de strijd om Israël en hij had nog nooit van die Joodse vluchtelingen gehoord.

"Wilden de Palestijnen eigenlijk wel daadwerkelijk onderhandelen?" vroeg een ander. In alle eerlijkheid antwoordde Roemer: "Ik kan dat niet goed inschatten". "Een week als leek naar Israël en Westbank, dat is niet genoeg".

Op een andere vraag over die Joodse vluchtelingen reageerde Roemer met een opmerking in de trant van: er is zoveel leed geweest in het verleden, dat kun je niet allemaal weten.

Verwijzend naar het het officiële SP-standpunt 'leugens over massavernietigingswapens' bracht ik Saddams genocide op de Koerden in herinnnering en het feit dat die daarbij massavernietigingswapens had ingezet. Hij bezat ze niet alleen, hij gebruikte ze ook. Onhandig van me koppelde ik daaraan de vraag: "waarom interesseren die Koerdische doden u veel minder dan die paar Palestijnen?" Onverstandig, want Roemer zag en greep de kans om alleen op dat woord 'interesseren' te reageren. Het interesseerde hem wèl. Maar nogmaals: "niemand kan alles weten".

Afschuwelijk
Twee jongeren formuleerden hun vraag slimmer. Roemer draaide er ook nu omheen, maar zijn impliciete antwoorden waren uiteindelijk onthutsend duidelijk en afschuwelijk.
De eerste vraag was of de terreur tegen joodse burgers, vergelijkbaar is met de legitieme verdediging van de eigen bevolking door het Israëlische leger. Roemer antwoordde door een verhaal
de VN heeft zich duidelijk uitge­spro­ken. Daar confor­meert de SP zich dus aan
af te steken over een 13-jarige jongen die alleen maar met stenen had gegooid en daardoor maanden in de gevangenis terecht kwam. Zijn ouders leden er ook heel erg onder. Het in hun slaap afslachten van een willekeurige Joodse familie waarbij een paar maanden oude baby onthoofd wordt, dat is wel erg, maar vlak ook niet uit dat de Israëli's soms overdreven harde straffen geven aan stenengooiers.

Maar het werd nog erger. Hoe zat dat nu met het feit dat voor de Palestijnse vluchtelingen heel andere regels gehanteerd worden dan voor alle miljoenen andere vluchtelingen in de wereld? Dat alleen voor de Palestijnen geldt dat er een recht van 'terugkeer' bestaat voor de volgende generaties die niet in het land van hun gevluchte voorouders hebben gewoond? Na wat draaien, vermoedelijk omdat ook dit nieuw voor hem was, kreeg Roemer de lijn weer te pakken: hij wist het zelf wel niet precies maar de VN heeft zich duidelijk uitgesproken. Daar conformeert de SP zich dus aan. Vandaar de uitroep: 'Toppie Emiel".

UPDATE:
Ik heb de aanhalingstekens die in de titel stonden toch maar verwijderd: in de titel staat de logische samenvatting van de verschillende uitspraken van Roemer. Maar precies op deze manier drukte hij zich natuurlijk niet uit. Dat leek me zo vanzelfsprekend dat ik aanvankelijk toch die aanhalingstekens gebruikt had, maar strikt genomen suggereren dubbele aanhalingstekens dat het om een letterlijk citaat gaat.
UPDATE-2:
Bij het radioprogramma (maar toch met beelden) van Giel Beelen deed Emile Roemer zeer opmerkelijke uitspraken die leken te staan voor een nog grotere afgang dan hierboven beschreven werd. Hem werd op serieuze toon een verzinsel voorgehouden dat volgens de interviewer groot in het nieuws zou zijn. Roemer werd naar zijn mening gevraagd over het feit dat Boris Jeltsin asiel wilde verlenen aan Khadaffi. Roemer reageerde met de opmerking dat Khadaffi in eigen land berecht diende te worden en dat hij Jeltsin altijd al een rare man had gevonden. Khadaffi is gemarteld en vermoord en Jeltsin is al een jaar of vijf dood.
Nadat PvdA-er Leerdam een zo leugenachtig bluffer was gebleken dat hij zijn tijdelijke kamerlidmaatschap eraan moest geven, leek de fractievoorzitter van een van de grootste partijen nog dramatischer door het ijs te gaan. Het interview en het bijbehorende clipje waren echter van enkele dagen voordat Khadaffi opgespoord, gemarteld en vermoord was. De helft van Roemers verhaal was dus nog niet zo gek. Roemer blunderde wel -hij ging immers mee met de suggestie van de interviewer dat Jeltsin nog iets te melden heeft terwijl Jeltsin al jaren van het politieke toneel verdwenen is, zelfs allang dood is- maar het was toch van een wat andere orde dan het gedrag van Leerdam.
Aan het berichtje op het Politiekincorrectblog over het clipje met Roemer heb ik een tweet en een comment bij Geenstijl gewijd. Dat had ik niet moeten doen.
Ik was er ten onrechte van uitgegaan dat het een tamelijk recent clipje moest zijn vanuit de (foutieve) veronderstelling dat dit format als zodanig nog niet zo lang kon draaien, omdat anders kamerleden er wel meer beducht voor zouden zijn.
Blijkbaar ben ik niet de enige die zelden of nooit radio luistert!
Voor mezelf concludeer ik dat ik nog meer zelf moet onderzoeken en checken.

1) Binnen enkele dagen stond op cidi.tv al wel het interview, maar het complete verslag moet nog komen. Het komt dus niet meer: het CIDI neemt Roemer in bescherming dus.  

Frans Groenendijk,  05-04-2012          

Reacties
# 1
marie:

Wow Frans, alweer iemand die niet kan observeren en niet kan filteren welke informatie van belang is, ook al strookt het niet met de dogmaīs van de partijcultuur.

Net zoals Job, die ook vond dat hij niet alles hoefde te weten trekt deze goedmoedige clown stemmen, als ik het mag geloven, van voormalige PvdA stemmers. Zijn die dus van ik hoef het niet te weten overgeschakeld naar meer van hetzelfde.

En de VN heeft zich duidelijk uitgesproken. Tjonge, diep door het stof moet hij voor zoīn stompzinnig verschuilen achter dat inmiddels kwaadaardige en nutteloze gezelschap.

01-maa 2012 ,  07:03
# 2
Likoed Nederland:

De VN is erg geloofwaardig ja.

Die prijzen nog steeds de weldaden van het Qhadaffi regime.

Ja, zelfs postuum kan die man niet stuk. Niet voor niets was het Libie van Qhadaffi ooit voorzitter van de VN Mensenrechtencommissie:
http://likud.nl/2012/02/un-to-praise-qaddafi-rights-record/

01-maa 2012 ,  07:35
# 3
Ester Losita:

Roemer weet heel goed dat mensen alleen op zijn partij stemmen omdat ze hopen dat het wat oplevert in termen van huursubsidie, ww, belastingverlaging. Hij hoeft zich dus verder nergens in te verdiepen.

Linkse mensen hebben ook uit zichzelf geen drive om zich ergens in te verdiepen, want ze weten alles al, namelijk dat alle misstanden worden veroorzaakt door het kapitaal (met name de VS), de ongelijkheid (arme landen) en het geweld van de westerse wapens.
Wie het daar niet mee eens is, moet wel een erg rechts denkend mens zijn en kan dus niet geholpen worden, want is waarschijnlijk een nationalist, kapitalist of ander soort uitbuiter met 'vals bewustzijn'.

01-maa 2012 ,  07:41
# 4
Frans Groenendijk:

@Ester ik vrees dat akelig dicht bij de hele waarheid zit. @Likoed Nederland: ik verdenk niet alleen de SP-leden maar ook die van de meeste andere politieke partijen ervan dat ze expliciet of impliciet, deels misschien zelfs onbewust, handelen vanuit een idee van 'internationaler = beter / rechtvaardiger'.
Roemer maakte ook geen onderscheid tussen de algemene vergadering van de VN en de veiligheidsraad.

02-maa 2012 ,  01:46
# 5
Sir Galahad the Pure:

Dat de Grote Roerganger van de SP zich graag aan VN-standpunten conformeert, is natuurlijk voorspelbaar. Die club bestaat immers voor meer dan de helft uit niet-democratische regimes, die maar al te graag hun pijlen op IsraŽl richten, om zo af te leiden van hun eigen daden. Aangezien de SP vroeger haar vingers af likte bij Stalin en Mao, is de Roemers voorliefde voor de VN dus logisch.

Wrang is echter dat de Nederlandse media zo onkritisch zijn over de VN, waardoor ook veel Nederlanders warme gevoelens voor die (boeven-)club hebben.

Zie ook:

Dossier Verenigde Naties
http://luxetlibertasnederland.blogspot.com/2010/08/verenigde-naties.html

02-maa 2012 ,  01:47
# 6
Filantroop:

Naast een compliment voor de schrijver van bovenstaande column moet ik hier de veronderstelling uiten dat de SP helemaal nooit geÔnteresseerd zal zijn in een volk van wereldwijd amper 14 miljoen zielen. Zoín klein volk dat zich in de economie, wetenschap, kunsten en letteren zo heeft weten te onderscheiden zal bij de SP nimmer de gedachte oproepen dat het ook recht van bestaan heeft. Zelfs als bewezen zou worden dat de wereld vooral nut aan dat volk heeft, zal de SP net zoals destijds de Rode Khmer in Cambodja het dragen van een bril al verdacht vond omdat het zou kunnen duiden op het lezen van boeken, niet overeind veren om dat volk in bescherming te nemen.

Wie de SP al een tijdje gevolgd heeft kan weten dat de SP slechts oog en oor heeft voor volken die niet bijdragen aan de vooruitgang in de wereld. Vandaar de afkeer in die partij voor het westen, Amerika, IsraŽl, welvarende economieŽn en maatschappelijk succesvolle mensen. De SP is een partij voor kansloze volken en individuen die wraak verlangen voor de eigen tekortkomingen. Geert Mak mag het dan over handelaren in angst gehad hebben, SPíers zijn handelaren in afgunst. En Joden en IsraŽl zijn ideale mikpunten voor deze afgunst. Als bijvangst krijgen ze er heel veel islamitische instemming bij cadeau.

02-maa 2012 ,  01:39
# 7
Frans Groenendijk:

Graag gedaan @Filantroop. In de politiek moet je volgens mij proberen andere opvattingen te bestrijden zonder het over de -verwerpelijke- intenties van je tegenstanders te hebben. Ik kom dan mbt Tofik Dibi zodoende ook uit bij diens doodsangst. Dat er daarnaast nog iets helemaal mis zou kunnen zijn met zijn intenties, sluit ik niet uit, maar dat vind ik dan van de tweede orde. Maar soms, zoals bij deze doelgerichte onwetendheid van Roemer, is er geen ontkomen aan.
Wanneer je de link van Likoed Nederland volgt -zeer sterk aanbevolen- kom je terecht bij iets wat heel dicht ligt in de buurt van 'het Kwaad'. Maar ook daar lijkt het me meer geboden op de volslagen krankzinnigheid te wijzen: mensenrechtenschenders die andere mensenrechenschenders complimenteren met wat ze op het gebied van het bevorderen van mensenrechten gerealiseerd hebben.

02-maa 2012 ,  03:56
# 8
Likoed Nederland:

@4 Groenendijk

Er spelen 2 elementen wat betreft dat internationalisme: Roemer komt het goed uit om het sprookje te bevestigen dat Israel in strijd handelt met VN-resoluties, zonder daarbij te vermelden dat dit niet-bindende resoluties betreft, aangenomen door het moslim-machtsblok.
Het tweede is dat links cultuurrelativistisch is. Daarmee ook de verworvenheden van onze cultuur met het badwater weggooiend.

04-maa 2012 ,  11:00
# 9
Vasti:

Bedankt Frans voor dit informatieve stuk.

05-maa 2012 ,  09:57
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.