Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Rutte en de weggegooide stemmen

De campagne­stra­teeg van Rutte, of mis­schien hij­zelf wel, dat zou nog pijn­lijker zijn, schijnt te denken dat de ver­hou­ding tussen VVD en PVV ver­gelijk­baar is met die tussen de PvdA en de 'kleine' linkse partijen.
Decennialang gebruikt de PvdA een soort sen­timent als Rutte nu lijkt te willen te bespelen, met zijn uit­spraak dat een stem op de PVV een weg­gegooide stem is.
De PvdA heeft daar niet altijd maar regel­matig wel groot succes mee geboekt. Vaak met de variant 'een stem op een partij links van de PvdA is een stem op een partij rechts van de PvdA' of 'de belang­rijkste vraag is: welke partij wordt de grootste'.


»
De PvdA haalt haar beste scores bij landelijke verkiezingen: die zijn bijna altijd hoger dan peilingen voorspellen en hoger dan bij provinciale of gemeenteraadsverkiezingen. Een deel van dat succes dankten ze aan het feit dat partijen die traditioneel gezien worden als 'links van de PvdA' eigenlijk ook willen dat de PvdA de grootste blijft: ze wilden zich profileren als 'echt links', linkser dan de PvdA. Hoogtepunt werd 1977 toen de PvdA tien zetels won en uitkwam op 53 zetels! Wanneer de PvdA echt op z'n donder krijgt, laten we zeggen nog dertien zetels overhoudt, wordt het een beetje raar om jezelf als 'linkser alternatief voor de PvdA' te blijven presenteren. Nu SP in de peilingen boven de PvdA uittorent, gaan we wat dat betreft leuke dingen meemaken met Roemer (ik ben daar al eens getuige van geweest).

De verhouding tussen VVD en PVV is daarmee absoluut niet te vergelijken.
Voor een deel van de potentiële kiezers zou deze campagne wel eens een
Stemmen zijn nooit weggegooid
'goede' aanpak kunnen vormen: voor dat deel van de stemgerechtigden namelijk, dat twijfelt of stemmen wel zinvol is. Een aantal van hen zal daardoor misschien thuis blijven. Ik weet niet of je als staatsman blij zou moeten zijn met zo'n resultaat. Correctie, ik weet het eigenlijk wel.

Zowel de PVV als de VVD zelf moeten het ook niet in zo grote mate hebben van de stemmen die ze elkaar afsnoepen.

Door de PVV zo fanatiek te lijf te gaan -Rutte gaat voor nul zetels voor de PVV- verandert automatisch ook de verhouding van de VVD ten opzichte van andere partijen: de PvdA en de Kunduz-coalitiepartners.
Stemmen zijn nooit weggegooid. Ook de stemmen op een partij die mogelijk in de oppositie komt zijn niet weggegooid, ook niet de stemmen op een kleine partij.
Alleen wie overweegt op een partij te stemmen die waarschijnlijk niet één zetel haalt, -denk aan de partijen van Brinkman en Nagel-, zou kunnen vrezen een nutteloze stem uit te brengen.

Wie beweert dat een stem uitgebracht op een partij die mogelijk niet in de regering komt, een weggegooide stem is, spreekt daarmee uit hoe hij denkt over de verhouding tussen parlement en regering: de regering moet alleen een meerderheid van jaknikkers of met handen-gebondenen te hebben in de Tweede Kamer en hoeft niet naar de argumenten van de oppositie te luisteren.

Maar geen misverstand: dat was (gelukkig) niet wat Rutte beweerde. Hij heeft uitgesproken dat de PVV zich onverantwoordelijk getoond heeft door niet de zelfde keuzes te maken die de VVD maakt. Het is zijn goed recht om te proberen het zo voor te stellen dat de keuzes van de VVD uiteindelijk de beste zijn voor het belang van de Nederlandse bevolking (of van de Europese?). Zo'n praatje over weggegooide stemmen hoort daar niet bij. Een stem op de PVV is evenmin een weggegooide stem als dat een stem op de VVD een stem voor de PvdA is.

Rutte zal een harde dobber krijgen om aan te tonen dat een stem op de VVD niet een stem op een Belg is : Van Rompuy of Verhofstadt.
 

Frans Groenendijk,  12-05-2012          

Reacties
# 1
Ron:

Dag Frans Groenendijk, een democratie zal in essentie ook rekening houden met minderheden. Wiki:
Doel van de indirecte democratie is compromissen tot stand te brengen tussen verschillende maatschappelijke groepen met soms tegenstrijdige belangen, waarbij weliswaar de machtigste (dus grootste) groepering het overwicht zal hebben, maar waarbij toch rekening gehouden wordt met minderheden. Vanwege de periodieke machtsverschuivingen via verkiezingen, en door het feit dat mensen deel kunnen uitmaken van meerdere groeperingen, zal een zeker evenwicht ontstaan, en wordt voorkomen dat één groepering overheerst.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Representatieve_democratie

12-mei 2012 ,  07:42
# 2
Ron:

Minderheden, daar zijn er veel van: het individu.

12-mei 2012 ,  11:00
# 3
Ron:

Dag mijnheer Groenendijk,
Zou het niet wenselijk zijn dat ouders hun kinderen niet langer aan doctrines binden door doop en besnijdenis? Dat zij, de kinderen, daar vrij voor moeten zouden kunnen kiezen als zij volwassen zijn?
Zou het analoog daar aan niet wenselijk zijn dat kinderen bij geboorte niet als vanzelfsprekend aan de staatsdoctrine c.q. staatscontract (staatsopgelegde verplichtingen) gebonden zouden zijn, maar als vrije mensen zouden moeten kunnen leven?

14-mei 2012 ,  08:17
# 4
Frans Groenendijk:

@Ron. Ik houd niet zo van wensdromen. Zeker niet in het openbaar.

14-mei 2012 ,  09:51
# 5
Ida:

mooi onderwerp

21-mei 2012 ,  03:21
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.