Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Rutte, Turkije en het einde van het christendom in Noord-Afrika en het Midden-Oosten
Het CDA moet zich volgens Ben Bot mede op de Koran gaan baseren

Rutte was deze week in Turkije. Volgens de Turkse pers noemde hij daar toetreden van Turkije tot de EU zeker. Hij had een bijzondere dag uitgekozen voor zijn bezoek. In de VS werd een man die opgeroepen had wraak te nemen via de stembus opnieuw gekozen tot president. Dezelfde man die partij koos voor de Iraanse dictatuur toen de bevolking daartegen in opstand kwam, dezelfde man die niet wenst toe te laten dat er iets lelijk gezegd wordt over Mohammed of diens gedachtegoed.
Maar in Turkije zelf gebeurde ook nog iets bijzonders tijdens het bezoek van Rutte, die in de google-vertaling van het onderschrift bij de foto lid van de PvdA schijnt te zijn: er werd een begin gemaakt met een showproces tegen een viertal Israëlische militairen vanwege hun betrokkenheid bij het optreden tegen de flottilja-provocatie, het 'hulp'konvooi dat geen vracht bij zich had maar lieden die het 'martelaarschap' zochten.
»
image
Het IHH, een 'Islamic humanitarian agency' volgens de BBC, organiseert een permanente tentoonstelling bij het gerechtsgebouw. Demonstranten wijzen er op dat Hitler een zionist was.
Premier Rutte heeft daar geen weet van. Hij heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Met zijn vriend Samsom schrijft hij in het regeerakkoord:
Dus reiken wij elkaar de hand en halen we het beste uit elkaar. Dat maakt grote hervormingen en noodzakelijke doorbraken mogelijk: in de zorg, op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt, in het buitenlands beleid en op energiegebied.

De heren ontvouwen in het regeerakkoord ook hun visie op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, in Syrië, in Irak, in Egypte, in Tunesië en Iran:
Waar mogelijk draagt Nederland bij aan vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en benut daarbij de goede banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit.

De GroenLinks-visie dus: van de Marokkaanse bezetting van West-Sahara, via de inzet van massavernietigingswapens tegen de Koerden door Saddam Hoessein tot de behandeling van de Kopten in Egypte, de voortdurende aanvallen op de sjiieten in Irak en het verjagen van de christenen uit Syrië; de problemen zouden allemaal minder zijn wanneer het conflict met Israël maar anders werd aangepakt...?

Tot voor enkele jaren geleden vroeg ik me nog wel eens af hoe het toch mogelijk was dat destijds de volgelingen van Mohammed binnen enkele decennia een groot deel van de toenmalige christelijke wereld onder de voet liepen. Tegenwoordig niet meer:
Islamitische inspiratiebronnen zoals de koran, kunnen bijdragen aan “actualisering en concretisering van CDA-politiek.”
Dat staat in een CDA-rapport over de manier waarop moslims bij het CDA betrokken kunnen worden. De voorzitter van de commissie die het rapport opstelde, oud-minister Bot van Buitenlandse Zaken, zei dat zaterdag tijdens een deelsessie op het CDA-congres in Rotterdam. Het rapport wordt volgende week openbaar gemaakt.

De commissie heeft een zestal thema’s genomen als solidariteit en gerechtigheid, en onderzocht hoe christelijke en islamitische bronnen daarover schrijven. Volgens Bot blijkt dat de overeenkomsten groot zijn. Er zijn soms wel spanningen tussen de religies, maar die zijn er volgens Bot ook binnen het christendom zelf.

Bot denkt dat als het CDA bereid is om de islamitische bronnen bij de CDA-politiek te betrekken, dat dit aantrekkelijk is voor moslims om zich voor de partij in te zetten.

De oud-minister stelde dat de bijbel wel de bron blijft voor het CDA, maar dat het gaat om een aanvulling.

Bot benadrukte dat de islam ten onrechte vaak wordt beoordeeld vanuit bepaalde radicale elementen. Volgens de commissie-voorzitter is dat niet terecht. Er zijn volgens hem miljarden moslims die niets hebben met geweld. “De centrale boodschap van de islam komt in grote lijnen overeen met die van de christendemocratie.” Vanwege die overeenkomsten is het volgens Bot meer voor de hand liggend dat moslims CDA stemmen in plaats van PvdA en GroenLinks. Ook onder jonge moslims in grote steden moet de partij leden kunnen winnen.


Steeds weer denk je dat het niet gekker kan en steeds blijkt dat niet juist te zijn.
Bot weet blijkbaar niet dat Mohammed zelf zich presenteerde als de man die christenen en joden terecht kwam wijzen vanwege de verkeerde manier waarop ze met hun geloof omgingen. En ernstiger: hij realiseert zich niet dat dit idee tot op de dag van vandaag door honderden miljoenen mohammedanen gedeeld wordt.
Het is vrij moeilijk om je nog sterker tegen het christendom uit te drukken dan Bot hier doet.

Zie ook: Christenen als bondgenoten van Mohammad  

Frans Groenendijk,  08-11-2012          

Reacties
# 1
Paardestaart:

Afschuwelijke gewetenloze verraders zijn het, die hotemetoten van ons. We zouden ze allemaal voor de rechter moeten slepen, ware het niet dat de rechters met deze gevaarlijke idoten in hetzelfde schuitje zitten.

08-nov 2012 ,  09:40
# 2
Ron:

De discussie predestinatie versus het concept van: de mens als maat van alle dingen, het humanisme moet blijkbaar opnieuw gevoerd worden binnen het CDA

09-nov 2012 ,  04:01
# 3
Ron:

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(islam)

De Nieuwe Katholieke Catechismus stelt over "De betrekkingen van de kerk met de moslims": Het heilsplan strekt zich ook uit tot hen die de Schepper erkennen, onder wie vooral de moslims, die in hun belijdenis aan het geloof van Abraham vasthouden en samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden die op de jongste dag de mensen zal oordelen (alinea 841) en: De Kerk erkent dat de andere godsdiensten nog "in afschaduwingen en beelden" God zoeken, die onbekend is, maar toch zo nabij, omdat Hij aan allen levensadem en alles schenkt en omdat Hij wil dat alle mensen gered worden. Zo beschouwt de Kerk al wat men in de godsdiensten aan goeds en aan waarheid kan vinden "als een voorbereiding op het Evangelie en als een geschenk van Hem die iedere mens verlicht, opdat hij uiteindelijk het leven heeft"

09-nov 2012 ,  07:12
# 4
Dennis:

gl, sp, cda, vvd,pvda, simpeletjes allemaal jezuitische jodenhaters

12-nov 2012 ,  11:42
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.