Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Sarcasme en internet
Naar een géén-kind-politiek voor blanken /sarc-mode off

Discussie op inter­net­fora heeft voor­delen in verge­lijking met andere dis­cussies maar ook nadelen.
Deelnemers moeten zich eigen­lijk nog preciezer uit­drukken dan in een gesprek: je weet immers vaak niet tegen wie je het hebt, je hoort de toon niet waaop iets wordt uitgesproken, je ziet geen lichaaams­taal. Wanneer je je sarcas­tisch uitdrukt in reacties, kun je er zeker van zijn dat een deel van de lezers dat niet herkent en denkt dat jij, zonder (milde of bittere) spot, precies bedoelt wat je opschreef. Je schiet je doel volledig voorbij, tenzij het je alleen je bedoeling was verwarring te zaaien. In het 'lees verder' heb ik een woedend-sarcastisch commentaar overgenomen dat ik aantrof onder dit artikel in Trouw over het genitaal verminken van meisjes.


»
Alain:
Dit tendentieuze artikel is koren op de molen van westerse superioriteitsdenkers en Hirschi Ali. Er verdwijnen veel oude gebruiken door de allesvernietigende westerse eenheidsworst. Daarom zou deze exotische traditie, vaak in Islamitische landen nota bene door vrouwen bij vrouwen verricht, juist liefdevol beschermd moeten worden. Door het 'verminking' te noemen schaart Nicole zich achter het navelstarende, in zichzelf gekeerde Islamofobe westen dat écht multiculturalisme en verandering vreest.

Ik herkende het sarcasme in de reactie op deze uitdrukking van het summum van vrouwenhaat, maar enkele andere reageerders niet.
Daardoor realiseer ik me echter dat ik in mijn recensie van Het immigratietaboe er bij een andere reactie vanuit was gegaan dat het daar geen sarcasme betrof. Ik schreef:
Een fraaie illustratie van de onderliggende denkwereld, was een paar weken geleden te vinden in Trouw. Het stuk, Taboe beperking wereldbevolking moet verdwijnen, ging over een 'duurzaamheidstop'. Daar wordt vrolijk gesproken over de groei van de wereldbevolking alsof deze in grote delen niet allang tot stilstand is gekomen.
In enkele reacties komt de insteek van de superioriteit van de niet-westerse beschaving nog wat grover naar voren:
Gezien de ecologische voetafdruk van het westen, en vooral Europa, de grootste problemen veroorzaken, lijkt mij een 1-kind beleid of nog beter, geen-kind beleid de aangewezen route voor Europa. Europa doet niets om zijn voetafdruk te reduceren, dan maar het aantal toekomstige kinderen in Europa reduceren.

Verhelderende geschiftheid.

Mijn conclusie is dat je, wanneer je de neiging om je sarcastisch uit te drukken niet kunt onderdrukken er in onlinediscussies echt bij moet zetten dat je sarcastisch bent. 'Sarc mode off', lees ik wel eens.
 

Frans Groenendijk,  22-07-2012          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.