Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Sarcasme van het toeval?
Christenen in de Arabische wereld? Niet gevonden.

Binnenkort ver­schijnt er een boek van me­vrouw I.Van der Valk. Over 'Islamo­fobie'. 12 januari aan­staande wordt het op een beslo­ten bijeen­komst gepre­senteerd, waarbij ook ex-minister Hirsch Ballin het woord voert. Hij schreef ook een voor­woord.
Omdat dit het tweede boek in de Neder­landse taal is met 'islamo­fobie' in de titel en ik de auteur ben van het eerste, heb ik mevrouw van der Valk gevraagd me een exem­plaar te sturen om het boek te kunnen recen­seren. Verschil­lende mensen hadden me attent gemaakt op de presen­tatie. Een van hen gaf me deze link.


»
Mijn aandacht werd getrokken door deze advertentie: "Christenen in de Arabische wereld". Die advertentie komt op bijna alle pagina's voor, een beetje eenzaam ook. Wanneer je klikt op de link krijg je de hier afgebeelde pagina: "niet gevonden". Hm.  

Frans Groenendijk,  05-01-2012          

Reacties
# 1
Roos Friesland:

En... heeft ze je een boek toegestuurd?

05-jan 2012 ,  04:06
# 2
Frans Groenendijk:

Nog niet. Maar ik heb het verzoekje ook pas gisteren verstuurd.

05-jan 2012 ,  04:25
# 3
Ester Losita:

Ik heb op de radio het interview met vdValk op de radio gehoord. Er kwam ongeveer 20 x in een zin 'islamofobie en discriminatie' in voor. Voor mevr Vd Valk gaan deze twee begrippen kennelijk zonder meer hand in hand.

Zij is om die reden een brave dienaar van de opvatting dat islam een geloof is als alle andere. En dat studie van islam overbodig is omdat het principe in de vorige zin nu eenmaal een 'universele' waarde is.

Het radio interview liet me verbaasd en bitter achter. Verbaasd over zoveel domheid en hypocrisie, bitter omdat we pretenderen in een 'open'samenleving te leven en de waarden daarvan moeten handhaven. In werkelijkheid is de openheid van onze samenleving een dood paard dat achter een tractor wordt voortgesleept. Het is een rituele zang, net als de showkerken in Noord-Korea.

05-jan 2012 ,  07:35
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.