Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Schuyt en de Nederlandse identiteit
Een goedkope retorische truc

"Wat Wilders doet, is de gemeen­schap ver­ster­ken door an­de­ren bui­­ten te slui­ten," sprak Schuyt. "Dat is heel ge­vaar­lijk. Wat hij zegt ver­toont grote overeen­komsten met Mein Kampf."
"Het probleem is, dat veel intel­lectuelen en politici Wilders nog naar de mond praten ook", zei Schuyt. "Typerend voor­beeld: de presen­tatie van het WRR-rapport Identi­ficatie met Nederland in september 2007, toen prinses Maxima zei dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat". "Dat is een waarheid als een koe," zei Schuyt in de Singelkerk. "Hét paard en dé mens bestaan ook niet. Er is geen speld tussen te krijgen." Maar wat gebeurde er? Niet alleen Geert Wilders viel over de prinses heen, maar ook Paul Scheffer en tal van Kamerleden. "Dat was heel dom." Conclusie van professor Schuyt: "Er zouden meer slimme Kamer­leden moeten zijn, die niet meedoen aan dit soort stemming­makerij."
Zo sprak deze emeritus hoog­leraar rechts­sociologie en lid van de Raad van State, tijdens een lezing in Amsterdam met als thema: Waar is de gemeenschap gebleven?

»
Schuyt is een typische Nederlandse intellectueel. Socioloog en jurist, met een internationale opleiding, erkend humanist en winnaar van de Van Praagprijs,
een goedkope retorische truc
hoogleraar en Staatsraad. Veel hoger kun je niet in Nederland. Maar kijk eens naar wat hij zegt: ‘De Nederlandse identiteit bestaat niet want het paard en de mens bestaan ook niet’. Dat is toch een goedkope retorische truc?
De identiteit van een gemeenschap is een abstract begrip. Het is niet het paleis op de Dam dat je kunt gaan bekijken en aan kunt raken. Identiteit is een noodzakelijke hoedanigheid van een gemeenschap. Zonder eigen identiteit is er helemaal geen gemeenschap. Je kunt er niet naar wijzen, evenmin als naar ‘de’ mens of naar ‘het paard’. Maar betekent het dat paarden en mensen niet bestaan? Of dat gemeenschappen geen realiteit zijn? Nee, toch? En weet Schuyt dat? Natuurlijk weet Schuyt dat, maar het kwam hem goed uit om een wat ongelukkige uitlating van de kroonprinses goed te praten en vooral om Wilders in het verdomhoekje te zetten.

Veel mensen zullen meer gevallen zijn over het eerste citaat, over de vergelijking met Mein Kampf. De eerste strafkamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft de officier van justitie gelast om mensen te
De Oemma waar Wilders niets van hebben moet is een dergelijke gemeenschap
vervolgen die dat soort dingen zeggen. Ten onrechte, weten we nu in het geval van Wilders en ik zou het ook ten onrechte vinden in het geval van Schuyt. Maar dat betekent niet dat ik dat soort vergelijkingen bewonder.

De vergelijking gaat overigens in beide gevallen wel op. De ideologie die in Mein Kampf wordt gepropageerd is nationalistisch. Hitler wilde inderdaad de identiteit van het Duitse volk versterken door de strijd aan te gaan met andere volkeren. Volk is een sociobiologische term die dicht in de buurt komt van het begrip gemeenschap. De Oemma waar Wilders niets van hebben moet is een dergelijke gemeenschap en voor Nederland en de Westerse wereld geldt hetzelfde.
Wie zulke gemeenschappen wil versterken door anderen buiten te sluiten doet inderdaad iets dat Hitler ook deed. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Wilders of de Nederlandse Imams
niemand lijkt op het idee te zijn geko­men om een straf­klacht in te dienen tegen Schuyt maar wel tegen Wilders
in andere opzichten met Hitler te vergelijken zouden zijn. Dat denken de mensen wel vlug en daarom moet je voorzichtig zijn met zulke vergelijkingen te maken. Schuyt is zo voorzichtig niet en Wilders soms evenmin. Maar dat betekent niet dat die mensen vervolgd moeten worden. Vooral niet als ze argumenten hebben voor hun vergelijking en het hun niet alleen maar te doen is om te schelden of te demoniseren.

Wat wel opvalt is dat niemand op het idee lijkt te zijn gekomen om een strafklacht in te dienen tegen Schuyt en wel tegen Wilders. Zou dat komen omdat de man zo in aanzien staat? Maar is dat wel een goede reden? Uit de mond van zo iemand komt het immers harder aan.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  01-03-2012          

Reacties
# 1
Ester Lositas:

Wat ook zo wonderlijk is dat als we het over allochtonen hebben zij wel degelijk over een eigen identiteit beschikken. Er is voor elke doelgroep, van Antilliaan tot Marokkaan, een apart beleid ontwikkeld met vertegenwoordigende organisaties, die natuurlijk toezien op het behoud van identiteit.
Vroeger was er zelfs OETC, Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur, want o wee als de allochtoon te snel zou veranderen in een postmoderne Nederlander.

Maar dat is natuurlijk niet meten met twee maten. Want het is de broodwinning van een hele sector, die gezagsgetrouw stemt.

01-maa 2012 ,  07:31
# 2
Tiemen Veenstra:

Als de Nederlandse identiteit niet bestaat, kunnen we het koningshuis per direct afschaffen!

02-maa 2012 ,  02:25
# 3
toon kasdorp:

Wat de prinses en in haar kielzog staatsraad Schuyt precies bedoeld hebben is mij niet duidelijk. Misschien wel dat niet alle Nederlanders hetzelfde zijn, of dat iemand uit Argentinië hier kan integreren zonder zich verweest te voelen of misschien nog wel wat anders. Maar als ik in Oregon US of in Melbourne Australia in de rij sta voor de KLM haal ik de Nederlanders er zo uit

02-maa 2012 ,  05:02
# 4
Groene Leeuw:

Fijn dat Schuyt dus niet bestaat.En het koningshuis bestaat niet uit Nederlanders,maar uit Duitsers,Spanjaarden en Argentijnen,dus in dat instituut bestaat de NL-identiteit ook niet.

03-maa 2012 ,  12:58
# 5
Frans Groenendijk:

Niet ter verdediging, maar de onzin die Maxima uitkraamde was van iets andere orde dan wat sommige politiek groeperingen uit dragen: ze voegde er namelijk aan toe dat dé Argentijnse identiteit ook niet bestaat.

03-maa 2012 ,  01:32
# 6
marie:

Behalve als de Argentijnen zich opwinden over de " Malvinas ". Helemaal gaucho, en een spoortje van relativeren te bespeuren.

03-maa 2012 ,  03:04
# 7
Victor Onrust:

Die Schuyt lijkt wel steeds erger te worden. Een van mijn eerste blogs ging over deze "opperzwatelaar"
http://onrust.2fd.eu/2006/11/opperzwatelaar/

03-maa 2012 ,  12:11
# 8
louis-portugal:

Maxima herhaalde de woorden van haar linkse instructeurs in het nederlandse.
Ik heb inmiddels begrepen dat zij haar excusses daarvoor heeft aangeboden.

Die Schuyt behoort tot het clubje van "wij socialisten die het zo knusjes voor elkaar hebben en die andere zijn rijke mensen die geen vrienden hebben".

05-maa 2012 ,  02:23
# 9
Tiemen Veenstra:

Niet echt excuses, Louis! Ze vond het jammer dat wij haar woorden niet goed hadden begrepen, oftewel ze vond ons 'een beetje dom'....

Ik begrijp trouwens wel waarom ze haar woorden niet gewoon terugnam. Een volk zonder identiteit kun je zonder scrupules uitbuiten!

05-maa 2012 ,  09:08
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.