Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Een pak van Sjaalman

Jaap Mont­frooij is een van de au­teurs in de essay­bundel Bezorgde Vaders, die door Frans Groenen­dijk is gere­di­geerd en in de eigen Durf­uitge­verij uitge­geven. Bezorgde vaders is een bundel brieven die door vaders aan hun kinderen werden geschreven om te vertellen over hun verleden en hun zorgen voor de toekomst. Zorgen vooral die te maken heb­ben met de snel veran­derende samenstelling van de bevolking.
»
Hij, Jaap Montfrooy, komt uit een familie van Hugenoten en is op een romantische Havelaarachtige manier aan een pak brieven van zijn voorouders gekomen. Daarover schrijft hij aan zijn kinderen. Ook de zeventiende-eeuwse voorouder in zijn verslag schrijft trouwens in voortreffelijk hedendaags Nederlands. Die voorouder, Jean Montfroid, heeft als allochtoon soortgelijke problemen als de allochtonen van tegenwoordig. Maar de samenleving en de overheid van toen reageerden heel anders. Voor deze bespreking beperk ik me tot deze brief.

Jean is al weer derde generatie hier, maar voelt zich nog Frans. Hij twijfelt of er wel echt een overheid en een samenleving is in dit land. In elk geval niet zoals in de oude patrie. Er is hier niemand die zeggen kan l’ état, c’est moi en er is ook geen adelstand, die in het monarchale Frankrijk de afstand overbrugt van de monarch naar de burgerij.

Zoals Tjeenk Willink dat zondag jl. zei tegen zijn interviewster
Holland is een republiek
in Buitenhof, Nederland is een republiek met een permanente koning, en Frankrijk is een monarchie met een vorst die om de vijf jaar wordt gekozen. Vroeger bleef die vorst in Frankrijk wat langer maar verder is er niet veel veranderd, het is een monarchie gebleven.

Holland is een republiek en wat de heersende opvattingen betreft een chaos en een vat vol tegenstrijdigheden. Zoals zijn Waalse dominee zei: doopsgezinden , lutheranen en katholieken, allemaal voorbestemd voor de hel, praktiseren in dit land hun dwaalleren, schouder aan schouder met oprechte calvinisten. Kijk uit gelovigen, want je wordt er door besmet.

Maar voorouder Jean is het met die uit Frankrijk gekomen herder niet eens. Nederlanders zijn geen gevaar voor anderen. Ze zijn vooral met zich zelf bezig en laten iedereen vrij om op zijn eigen manier zalig te worden. Voor dat recht is indertijd Willem van Oranje in de bres gesprongen die hier stadhouder was voor de Spaanse koning. Philips II wilde, net als later Louis XIV, de
Daarom zijn ze zowel het rijkste als het meest vrije volk in Europa geworden
scheurmakers weg hebben uit zijn rijk. De Nederlanders kwamen in de zestiende eeuw tegen dat besluit in opstand.

Handel brengt welvaart. Voor handel is rust en stabiliteit nodig en daar zorgen ze hier zelf voor, ook zonder koning en adel. Hoge belastingen hebben ze niet, want geen dure koning en geldverspillende adel. Daarom zijn ze zowel het rijkste als het meest vrije volk in Europa geworden. Geen echt volk misschien, want dit land trekt mensen aan uit alle windstreken en die hebben vreemde gewoontes meegenomen. Alleen fanatieke godsdienstige dwepers, die horen hier niet. Die moeten ze niet, dat stoort de rust en de vrijheid van anderen. We hebben een burgemeester en een stadsbestuur in Amsterdam om er voor te zorgen dat er hier geen dwang kan worden uitgeoefend, door niemand, want is er dwang, dan houdt het snel op Holland te zijn.

Het doet een mens goed zijn gedachten van tijd tot tijd te ordenen en te delen, besluit de voorouder zijn brief en daar kan een mens van tegenwoordig het helemaal mee eens zijn.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  01-02-2012          

Reacties
# 1
Maarten:

Interessante brief.
Dank voor plaatsing.
Het hele gedoe van de afgelopen jaren gaat inderdaad over fanatiek religieuze dwepers, mohammedanen en co2 zeloten.
En dat van die belastingen..., kan dat aan Den Haag, de provincies en de gemeenten worden doorgegeven?

01-feb 2012 ,  10:07
# 2
Ad:

Ik vind deze heel leuk: "Ook de zeventiende-eeuwse voorouder in zijn verslag schrijft trouwens in voortreffelijk hedendaags Nederlands."

02-feb 2012 ,  01:44
# 3
Alf Jans:

Citaat: "Zorgen vooral die te maken heb­ben met de snel veran­derende samenstelling van de bevolking."
Hoezo zorgen? Waarom zorgen?
Behoort die nieuwe bevolking niet tot die fabelachtige superbeschaving die Europa uit de achterlijkste, duisterste middeleeuwen naar het licht van renaissance en verlichting had gebracht?
Wie weet tot welke duizelingwekkende, civilisatorische hoogten deze nieuwe bevolking het Westen omhoog zal stuwen?
Oh azuren dageraad. Oh dappere nieuwe wereld.

02-feb 2012 ,  07:03
# 4
Alf Jans:

A propos dappere nieuwe wereld
http://www.enotes.com/shakespeare-quotes/brave-new-world

02-feb 2012 ,  07:21
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.