Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Snus: gaat Zweden de EU als eerste verlaten?
Met Brussel tegen de vrije markt

imageDe anti-rook hys­te­rie ergert heel wat mensen. In Zweden is de erger­nis over het 'Secret EU Snus Ban Plan' nog veel groter. En terecht. Snus is een zoge­naamd "smoke­less tobacco product": niet gezond, maar echt véél minder ongezond dan roken.
Brussel gaat echter feller tekeer tegen snus dan tegen sigaretten. Een flink deel van de bevolking van Zweden en Noorwegen is snus­gebruiker. Onder Zweedse mannen zijn er meer snusgebruikers dan rokers. Van alle eurolanden telt Zweden het laagste percentage rokers. Bij de onderhandelingen over de toetreding van Zweden tot de EU vormde snus al een serieuze hobbel. De niet-Zweedse onder­handelaars wensten de burgers van hun landen te beschermen tegen het verschrikkelijke snus en Zweden kreeg ontheffing (sic) van het snus-verbod dat geldt in de rest van de EU. Als voorwaarde werd gesteld dat het land alle noodzakelijke maatregelen zou nemen om te voorkomen dat snus op de markt zou komen in de rest van de EU. Zo kwam snus terecht in annex XV van het toetredings­verdrag (zeer lange pdf). Het 'beschermen' van de gezondheid van volwassen Europeanen tegen hun eigen keuzes woog toen duidelijk al zwaarder dan de vrije marktwerking. Intussen is het Europese anti-snus-verhaal nog idioter geworden.


»
Stoppen met roken met behulp van snus
Ten tijde van de toetreding van Zweden leefde nog het idee dat snus de kans op mondkanker sterk zou vergroten.
Zonder veel over­drijving zou je snus kunnen verge­lijken met nico­tine­pleisters
Sindsdien is echter duidelijk geworden dat dit niet het geval is. Alles wijst erop dat snus in alle opzichten veel minder bedreigend is voor de gezondheid dan roken. Zo kent Zweden van alle EU landen de laagste scores voor dood door long- en mondkanker terwijl het percentage mensen dat of snus gebruikt of rookt helemaal niet zo laag ligt.
Onderstaande afbeelding (klik voor groter) kwam ik eerst tegen bij SnusCentral.org, een organisatie die het opneemt voor snus. Uit dit ene plaatje worden de verhoudingen duidelijk. Let vooral op hoe dicht de groene en paarse lijn bij elkaar liggen: voor je gezondheid is overschakelen van roken op snus gebruiken dus even gunstig als helemaal stoppen met roken. Zonder veel overdrijving zou je Snus kunnen vergelijken met nicotinepleisters.

Maar goed, het plaatje stond bij SnusCentral zonder duidelijke bronvermelding.
Vervolgens kwam ik dezelfde afbeelding echter ook tegen bij de zeer geloofwaardig overkomende Clive Bates. Niet alleen werkte hij eerder bij Europese instellingen maar hij was ook directeur van ASH, een anti-rookclub opgezet door Britse medici! Bates schreef een uitgebreid, inhoudelijk en vernietigend commentaar op de Brusselse plannen met betrekking tot snus. 'Death by regulation' heet zijn stuk.
De afbeelding blijkt afkomstig uit een rapport (pdf) van de Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) uit 2008.

Brussel en Bophal
Het bizarre is dat naar dat zelfde rapport ook uitgebreid verwezen wordt in de Brusselse plannen tegen snus.
Zij vatten het verhaal zo samen:
For an individual, substitution of smoking by the use of smokeless tobacco products would probably decrease the incidence of some tobacco-related diseases. It has also been proposed that the use of these products could be a way to quit smoking, but at this moment there is not enough scientific evidence available on the efficacy of snus as quitting aid. On the contrary, as all tobacco products, snus causes dependence and according to the evidence from some countries, the use of smokeless tobacco products may lead to subsequent cigarette smoking.

Deze verdraaiing past in het kader van de Brusselse kruistocht tegen snus.
Twee jaar geleden werd geevalueerd of Zweden zich wel voldoende inspande om
persbericht over de Europese 'strijd tegen tabak'
de verplichting uit het toetredingsverdrag na te komen, of de Zweden wel hard genoeg optraden tegen het verschrikkelijke gevaar van export van snus naar de kwetsbare bewoners in andere EU-landen.
De bureaucraten waren tevreden. Hier het verslag.
Dit is de conclusie:
In order to implement its obligations under the Accession Treaty, Sweden has criminalized commercial export of snus and applies strict penalties. Export of snus is allowed only for travellers' personal use or as a gift for personal use. Distance selling of snus is illegal under the Swedish law, including online sales, when the recipient is in another Member State.
No other Member State reported any signs of snus being commercially placed on their market. However, passenger imports is common and snus appears to be available through internet throughout the EU. No data exists as to what extent the internet vendors of snus operate from the Swedish territory.

Het rapport zelf gaat ook in op het gevaar van smokkelen. Afgaand op de toon van het rapport krijg je de indruk dat het niet gaat over een minder ongezond alternatief voor sigaretten maar over onderdelen voor massavernietigingswapens of om methylisocyanaat (De stof die voor 50000 doden zorgde in Bophal)
Uiteindelijk komt de argumentatie tregen snus erop neer dat het 'schadelijk' is. Dat is waar. Clive Bates wijst op de extreme naïviteit van de Europese Comissie die blijkt uit deze manier van argumenteren. Ik zou zelf eerder de term populisme gebruiken. In hun persbericht over de Europese 'strijd tegen tabak' motiveren ze hun anti-snus insteek door te verwijzen naar datzelfde SCENIHR-rapport dat stelt dat snus 'een schadelijk product' is. Net als rood vlees, zout en suiker, voegt Bates er terecht aan toe. Wat telt is niet de vraag of een produkt schadelijk is, maar de vraag hoe schadelijk.

Sluipweg
In het voorstel voor wijziging van de 'directive' over tabak beschrijft Brussel bij punt 2.1 het probleem en geeft het drie mogelijke 'oplossingen':
The current regulatory framework bans some smokeless tobacco products ("snus") while others (e.g. chewing tobacco) are freely available in many Member States.

De oplossingen zijn: geen verandering, het verbod op snus opheffen, alle smokeless tobacco produkten verbieden. Brussel kennende zou je verwachten dat men zou kiezen voor het laatste.
de serieuzere Zweedse opt-out met betrekking tot de invoering van de Euro
De Zweden zijn woedend over gelekte informatie over plannen in die richting. Niet in de laatste plaats omdat die erop wijst dat men het verbod ook nog eens wil opleggen via een sluipweg: via een verbod op de (geur en smaak) toevoegingen.
Voor ons bestwil worden we belogen, hoewel, voor ons bestwil?

Waarom?
Waarom zou men niet kiezen voor de logische stap: volwassen consumenten zelf toestaan om te kiezen wel of niet snus te gebruiken, wel of niet als middel om van het roken af te komen? Is het betuttelzicht, extreme naïviteit of toch gewoon corruptie?
Wie ervan overtuigd is dat 'meeroken' een groot gezondheidsprobleem vormt zou logisch gezien toch veel eerder sigaretten willen verbieden dan snus. Het hele verhaal is zo absurd dat de suggestie zich opdringt dat het eigenlijk om iets anders gaat.
Het is niet zo heel moeilijk om te bedenken wat dat andere zou kunnen zijn: de serieuzere Zweedse opt-out met betrekking tot de invoering van de Euro.
De meeste nieuwere leden van de EU hebben zichzelf verplicht om op termijn de euro in te voeren. Zweden heeft dat expliciet niet gedaan: de euro zal alleen worden ingevoerd wanneer de bevolking zich er in een referendum achter stelt. Het referendum over deze vraag van 2003 leverde al een 'nee' op. Die afwijzing zal nu zeker krachtiger zijn geworden. Lees voor de aardigheid nog eens terug wat Gerrit Zalm voor antwoord gaf op mijn vraag of hij verwachtte dat in de komende vijf of zeven jaar er nog andere landen de euro zouden gaan invoeren.
Zeker weten zijn er in Brussel lieden die de Zweedse positie tegenover invoering van de euro moeilijk kunnen verkroppen en op wraak uit zijn, zeker nu de euro zo onder druk staat en Zweden bewijst dat EU-lidmaatschap zonder euro helemaal niet slecht is voor de economie van je land. Dit doet misschien denken aan een soort van samenzweringstheorie, het soort theorie waar ik grondig de pest aan heb.
online petitie STAND UP FOR SNUS!
Ik noem dit wraakmotief echter niet als de enige of eigenlijke reden voor de opstelling van 'Brussel'. Het is verstandig om niet uit te sluiten dat dit motief ook mee kan spelen.
In ieder geval is boosheid in Zweden niet beperkt tot 'rechts' en/of politiek georganiseerde 'piraten'.
"Het is discriminatie", zegt de Zweedse minister van handel, Eva Björling over de Europese anti-snus opstelling.

Swedish Match is een belangrijke leverancier van snus. Om hun FAQ pagina te kunnen bekijken moet je eerst beloven dat je boven de 18 bent! Bij hen vond ik het meest pikante feitje:
Later, in 2001, the EU decided to allow removal (sic) of the label warning text ‘Can cause cancer’, since scientific evidence failed to show that Swedish Snus (…) increases the risk of suffering cancer. The newer labeling, implemented in 2002, states ‘This tobacco product can harm your health and is addicting.’

PS: Een eurofiele Zweedse europarlementariër heeft een petitie online gezet: STAND UP FOR SNUS!
Hij heeft het daar ook over de 'consultatie' door de EU-Commissie. De termijn voor meedoen is intussen voorbij. Typisch voor de EU is dat hier dan geen bericht te vinden is over voortgang/status.  

Frans Groenendijk,  01-07-2012          

Reacties
# 1
clockwork orange:

Van die dingetjes ! van die dingetjes he ! Die Europese inmenging in al die eigenaardigheden die landen in de EU van elkaar onderscheiden , daar hadden die Europese pennenlikkers met hun fikken vanaf moeten blijven . Dan was er
nooit zo veel oppositie ontstaan tegen die eindeloze betutteling en vernedering van al die Europese landen door die regentenkliek in Brussel . Trouwens dat grafiekje moet je naar mijn mening met een korreltje zout nemen . Nog niet zo lang geleden was er ook een onderzoek in Zweden waarbij bleek dat vrouwen die met grote regelmaat pijpen een grotere kans op mondkanker hebben . lol.

02-jul 2012 ,  04:32
# 2
Frans Groenendijk:

Waarschijnlijk zijn er onder die vrouwen ook meer en zwaardere rokers @Clockwork. Maar serieuzer: de betrouwbaarheid van die grafiek doet er op zich niet zo veel toe voor mijn betoog. Het gaat er om dat de Eurocraten het rapport waar die grafiek in staat als gezaghebbende bron inzetten voor hun betoog en de zeer grote betekenis van die grafiek aan hun laars lappen.

02-jul 2012 ,  05:03
# 3
Gerard de Boer:

Gelukkig is het nog wel online te koop al wordt het wel steeds moeilijker. Zelf gebruik ik het nu al een jaar of 5 en was als voormalig kettingroker zonder problemen bijna instant van het roken af. Dat verkoop buiten Zweden verboden is vind ik waanzinnig. Het gekke is dat snuiftabak dan weer wel is toegestaan. Op een doosje Pöschl staat zelfs trots: made in EU..

04-jul 2012 ,  11:49
# 4
Frans Groenendijk:

Dat is een pikant detail @Gerard, 'made in EU' op snuiftabak. Zowel de snuiftabak als de online verkoop van snus ligt trouwens ook onder vuur. Nog nooit ben ik zo duidelijk voorbeeld tegengekomen van wat er mis is met de EU: met Brussel tegen de vrije markt schreef ik al. Onder het mom van de voordelen van vrijhandel krijgen de eurocraten een vrijbrief voor alles, zelfs optreden tegen vrije handel, zelfs wanneer het de handel betreft in een product dat per saldo voordelig kan zijn voor de volksgezondheid.

05-jul 2012 ,  12:20
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.