Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Staatkundige vernieuwingen in Buitenhof

In Buiten­hof hoor­de ik op 5/2/12 staats­secretaris Zijl­stra over het onder­wijs zeg­gen dat het ander­halve gene­ratie ging duren voor we dat weer op orde zouden hebben. Aan het einde van de uitzen­ding werd er over Vestia gezegd dat de miljarden verliezen daar als een incident moesten worden gezien en dat er geen reden was om de woning­corporatiesector als geheel tegen het licht te houden.
Wel was er misschien aanleiding om zowel in het onderwijs als bij de sociale woning­corporaties naast de mammoet­organisaties die we nu hebben kleinere nieuwe organisaties op te zetten als we in de situatie verbetering wilden aanbrengen.

»
Iets om over na te denken, dunkt me. De mammoetorganisaties waar Van Kemenade en Deetman ons mee opgescheept hebben laten afsterven en intussen bouwen aan nieuwe en efficiëntere onderwijsinstituten. Hoewel de wet niet voorziet in defuseren zou dat volgens Zijlstra toch wel mogelijk zijn. Tenminste als de onderwijsinstituten dat zelf zouden willen, maar ze er toe dwingen kon hij niet. Ook de besturen ontslaan ging niet. Wel de scholen maximaal 7% korten op hun financiering.

We hadden een van de aardigste en best geklede maar misschien wel niet de schranderste van de ankerpersonen van Buitenhof als interviewer. Die ging bij geen van deze gelegenheden dieper op de zaak in, maar dat waren toch een paar majeure problemen van onze samenleving waar veel meer over te zeggen zou zijn geweest.
Zijlstra meende dat zijn departement niet kon ingrijpen bij de hoge scholen waar van alles mis was, behalve door ze te korten op hun financiering.
In mijn tijd leerden we nu juist dat de kwaliteit van het onderwijs iets was waar de overheid wel toezicht op kon en moest houden
Terecht werd daar tegen ingebracht dat de financiering niet bedoeld was als middel om de scholen aan te sturen maar Zijlstra meende van wel. Ook dat was staatkundig en staatsrechtelijk een onderwerp waar meer over gezegd zou kunnen worden terwijl dat niet gebeurde. Maar interessanter misschien nog was dat men op het Ministerie van Onderwijs kennelijk meent dat artikel 23 van de Grondwet er aan in de weg staat om als overheid de besturen van scholen te dwingen als het over de kwaliteit van hun onderwijs gaat.
In mijn tijd leerden we van Van der Pot en Van der Hoeven nu juist dat de kwaliteit van het onderwijs iets was waar de overheid wel toezicht op kon en moest houden. Ook als het om bijzondere scholen ging, waar in die tijd nog in hoofdzaak scholen op religieuze basis mee werden bedoeld.
Natuurlijk is ook de invloed die het parlement op de uitvoerende macht heeft ooit tot stand gekomen via het wel of niet toestaan van belastingheffingen, van bekostigingen dus.
op het departement dat voor ons onderwijs verantwoordelijk is, meent men kennelijk dat we wat de hoge scholen aangaat Gods water over Gods akker moeten laten lopen
Zo kan men misschien ook wel aankijken tegen de positie van de overheid en de onderwijsinstellingen, maar dat zou staatkundig toch een heel nieuwe gedachte zijn. Tot nu toe meenden we dat het ons democratisch bestel was dat meebracht dat de overheid overal in de samenleving kan ingrijpen waar de samenleving niet zelfcorrigerend is, of waar een arbiter tussen tegenstrijdige maatschappelijke richtingen noodzakelijk blijkt. Maar op het departement dat voor ons onderwijs verantwoordelijk is, meent men kennelijk dat we wat de hoge scholen aangaat Gods water over Gods akker moeten laten lopen als de besturen niet uit zich zelf willen zorgen dat onze kinderen goed onderwijs krijgen. Behalve dan dat men vanuit Den Haag zeven procent minder geld ter beschikking kan stellen waar die zelfde besturen dan weer van kunnen beslissen dat dit bespaard kan worden op de salarissen van de leraren of op de leermiddelen van onze kinderen.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  06-02-2012          

Reacties
# 1
Ester Losita:

M.i. zegt Zijlstra hier gewoon mee wat ieder nuchter denkend mens weet: Nederland is te complex geworden om nog beheersbaar te zijn. Dit geldt niet alleen voor onderwijs, maar ook voor de infrastructuur.

Kwaliteit van het onderwijs heeft wel twee kanten: de minimumeisen die het Ministerie vaststelt, het programma, maar de invulling daarvan moet wel aan de scholen worden overgelaten (de operationalisering).
Zijlstra liet tijdens het gesprek overigens doorschemeren
dat de mogelijkheden van het ministerie om te sturen beperkt zijn.
De kwaliteit vh onderwijs zal niet alleen langzaam zal verbeteren omdat het een aantal jaren duurt voordat nieuw opgeleide leraren ook daadwerkelijk voor de klas staan, maar ook omdat we nu opgescheept zitten met mammoet-wet-leraren die zelf ook het eindproduct zijn van decennia lang verslechterend onderwijs.

06-feb 2012 ,  04:50
# 2
Meneer Storm:

Vanwege het feit dat er geen reden is alle woningcorporaties tegen het licht te houden, DIT:
Aan alle huurders: onthou voor eens en voor altijd dat betaalbare huurwoningen nooit hebben bestaan in dit land!!
Bedenk, dat u het bent die maandelijks bijdraagt aan het exorbitante jaarsalaris van uw verhuurder...!!!
Klik voor meer info hierover alle links van...
http://tinyurl.com/3vwpgck
...aan. Staar u ook niet blind op bv. de Woonbond, u heeft niets aan een club die in het recente verleden pleitte voor... huurVERHOGING...!!!

06-feb 2012 ,  11:09
# 3
klaas heitinga:

Ach ja, Zijlstra kan het weten. Hij heeft er zelf zeven jaar over gedaan voordat hij zijn diploma van de universiteit van Paramaribo kreeg. Scriptie in Zuid Amerika, staat er in zijn c.v. Jaja. Dat diploma zal wel bestaan, maar bestaat die universiteit ook?

07-feb 2012 ,  08:48
# 4
Frans Groenendijk:

@Klaas Heitinga. De strekking van uw opmerking ontgaat me geloof ik. Ik zie dat die universiteit -net als die in Tilburg- nogal eens van naam verandert. Het berichtje dat op dit moment op de voorpagina staat pleit in ieder geval voor ze.

08-feb 2012 ,  01:12
# 5
Meneer Storm:

Update van 6-2: huurders draaien op voor Vestia-ellende.
http://tinyurl.com/7hkkdjc

09-feb 2012 ,  10:43
# 6
toon kasdorp:

@ 5

als je de Volkskrant goed leest lijken het meer de betalers van gemeentebelasting te worden dan de huurders

09-feb 2012 ,  03:34
# 7
Meneer Storm:

@6: Betalen we niet allemaal die steeds verder stijgende gemeentelijke belastingaanslagen...????
Of krijgt u vrijstelling?
Gisteren in het nieuws: diverse hotemetoten van werkgevers en politiek voelen voor een loonstop.Maar het valt absoluut niet te rijmen dat de lasten maar blijven stijgen.
Prima recept voor grote maatschappelijke onrust, lijkt me.

10-feb 2012 ,  12:52
# 8
Meneer Storm:

Update van 7: Nullijn afgewezen.
http://tinyurl.com/7tyr86e

13-feb 2012 ,  10:37
# 9
Meneer Storm:

Update van 2, Telegraaf van 21-2-2012
Bedoeld voor huurders met een inkomen boven de 43.000 euro.
http://tinyurl.com/6rygbcj
Bedenk goed, dat de term "scheefwonen" uitsluitend is bedacht door Haagse hotemetoten, met de bedoeling al degenen te criminaliseren die, in afwachting van de oplevering van een duurdere woning, tijdelijk in een goedkopere woning zitten.
Spies & consorten moeten TOTAAL GESTOORD zijn om zonder tussenkomst van 1e en 2e Kamer bepaalde plannen door te drukken. Klik de link van 2 aan voor meer info.

21-feb 2012 ,  11:06
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.