Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Stemverklaring
Waarom ik op nummer 15 van lijst 3 stem

Ik bewonder meneer Wilders vanwege zijn inzicht, inzet, uithoudingsvermogen en politieke intuïtie. Dat ik in vergelijking met 2010 er nog minder gerust op ben dat de PVV op middellange termijn voor een serieus politiek alternatief wil en kan zorgen, heeft te maken met het feit dat de PVV teveel het karakter heeft van een fanclub van Wilders en de partij geen aanstalten maakt om daar verandering in te brengen. Het grappige is dat Geert Wilders zelf een keer erop gezinspeeld heeft dat Machiel de Graaf -dat is de man die op nummer 15 staat van lijst 3- zijn opvolger zou kunnen worden. Steun ik Wilders nu, of val ik hem af?
Ik heb meer redenen om juist op Machiel te stemmen.

»
Een daarvan is dat ik weet dat hij zich normaal gedraagt tegenover ex-medewerkers (ik heb het hier beslist niet over Hero Brinkman!).
niet zo krampachtig
Dat is op zichzelf al van belang maar bovendien staat het voor grotere dingen. Die laten zich samenvatten onder de noemer 'niet zo krampachtig'.
Ik geloof Wilders wel wanneer hij zegt dat hij walgt van het mohammedaanse gedachtegoed maar niets heeft tegen mensen die zichzelf moslim noemen, maar ik begrijp ook dat veel mensen hem daarin niet geloven. Het is een belangrijke en moeilijke vraag of van die 7 of 8 honderdduizend mensen nu 5, 50 of 95% echt kan en ook wil meedoen met onze Nederlandse beschaving. De boodschap naar die -kleinere of grotere- groep mensen moet zijn dat ze niet anders behandeld worden dan bijvoorbeeld de Vietnamezen, Surinamers, westerse immigranten of afstammelingen van allerlei mensen die hier vroeger een veilig heenkomen zochten en vonden. Dat straalt Wilders niet uit.

Vanzelfsprekend in de oppositie
Het grootste probleem dat ik met de PVV heb is dat ze zich bij voorbaat al knarsetandend hebben neergelegd bij een oppositierol. Wat een contrast met Pim Fortuyn: zijn partij had nul zetels in de kamer. Hij voorspelde dat hij premier zou worden en na luttele maanden campagne was dat geen ondenkbare optie meer! De PVV heeft al meer dan 20 zetels in de kamer en op een flink aantal onderwerpen ziet een meerderheid van de bevolking wel iets in de PVV-standpunten.
Die krampachtigheid is niet alleen politiek maar ook menselijk een drama. Het meest ontroerende moment in de verkiezingscampagne was zonder twijfel de knuffel voor Geert Wilders bij de opnames voor het Jeugdjournaal. "Geert Wilders zoals u hem nooit zag" zette GeenStijl boven het stukje dat erover ging, en dat was zeldzaam raak *). Zijn glimlach en ontspanning staken zo pijnlijk af ten opzichte van de onmenselijke druk op hem, nu al weer acht jaar lang 24/365.

Toch PVV
Deze keer stem ik met meer tegenzin op de PVV dan in 2010 maar tegelijkertijd met minder twijfel: er is niet echt een alternatief.
Voor wat betreft concrete beleidszaken is voor mij het 'euro(pa)-dossier' het belangrijkste.
In theorie zouden dan CU, SGP en PvdD ook nog in aanmerking komen. Voor wat betreft andere beleidsterreinen lijkt de CU me echter wat te veel op een kruising van CDA en GL. Het voorstel van Slob om een bindend referendum te houden over de euro lijkt op het eerste gezicht weliswaar ferm, maar op het tweede gezicht heel wat minder. Omdat we geen bindend referendum kennen lijkt het meer ingegeven door de wens om de indruk te wekken dat men naar de burgers wil luisteren dan door de eigen analyse van het eurodebacle.
Ik ben wel conservatief maar dat houdt voor mij ook in: behoud van de moderniteit en dat is niet veilig bij de SGP.
De Brinkman-partij en de LP zijn volgens mij per saldo eurofiele partijen. Blijven over: de PVV en de dierenpartij.

Aan het euro(pa)-standpunt van de PvdD zit een bijzondere kant: er zit geen aspect van dierenleed in. Ze hebben wel door dat het een belangrijk thema is en hebben er serieus en in zekere zin los van de eigen ideologie, over nagedacht. Toch interessant dat zij dan tot een zo euro-kritisch standpunt komen. De keuzes van de PvdD op de meeste andere terreinen dan dierenleed en europa spreken me echter totaal niet aan. Dat die lelijke, nutteloze windmolens vele vogels de kop kosten, schijnt ze trouwens ook niet te deren. Ik ben ook niet vergeten dat ze in 2007 de doorslaggevende stem waren voor het generaal pardon: illegale immigranten als zeehondjes.

Ik beschouw de manier van omgaan met het euro-debacle niet alleen als een inhoudelijk standpunt van partijen,
Alles in het kader van nationale regeringen die moeten gehoorzamen
maar ook als ijkpunt voor hun houding tegenover kiezers en tegenover democratie. Zelf ben ik geen voorstander van referenda maar het afwijzen van zowel het houden van referenda als van onwelgevallige uitkomsten van referenda door de groep Pechtold, slaat echt alles qua kiezersbedrog. De christendemocraten hebben in het kader van de EU het subsidiariteitsbeginsel geschrapt. Samsom heeft zich ook duidelijk uitgelaten: Griekenland moet onder curatele komen. Eerder riep Plasterk op tot maatregelen tegen Finland. Alles in het kader van nationale regeringen die moeten gehoorzamen. De VVD spreekt voor waar het maatregelen betreft niet over het onder curatele stellen van Griekenland maar over het verwijderen uit de EU. Dat getuigt tenminste niet van minachting voor de democratie. In de beoordeling van de aard van de eu-problematiek komt die gehoorzaamheid echter ook steeds om de hoek kijken.

Strategisch stemmen?
Ik raak er steeds meer van overtuigd dat strategisch stemmen goed beschouwd onmogelijk is. In wezen betekent het dat je probeert 'rekening te houden' met wat andere mensen wel zullen stemmen maar dat gaat je niet, zeker niet wanneer er veel mensen strategisch proberen te stemmen. En dat is niet het enige. Een PvdA die de grootste wordt is misschien een afschrikwekkende gedachte maar het wil helemaal niet zeggen dat die partij een groot stempel zal drukken op het toekomstige regeringsbeleid en al helemaal niet meneer Samsom in het torentje zou komen. In 1977 boekten ze 10 zetels winst en kwamen daarmee op 53 zetels. Na de oorlog had nog nooit een partij zoveel winst geboekt en nooit eerder was een partij zo groot. Wat volgde was het eerste kabinet Van Agt. De PvdA haalde in 2010 bijna evenveel stemmen als de VVD. Dat droeg er aan bij dat Cohen zodanig zijn hand overspeelde dat hij indirect het CDA over de streep haalde om een deel van hun weerzin voor de PVV te overwinnen. Wanneer de PVV alsnog een klinkende overwinning behaalt en de grootste partij wordt, betekent dat voor de korte termijn dat de kans op regeringsdeelname kleiner wordt. De kans op een iets euro-kritischer kabinetsbeleid zou er waarschijnlijk juist groter door worden: gewoon vanwege de angst voor verdere groei. Er zijn eenvoudigweg te veel mogelijke scenarios.

*) Nog raker was de laatste regel: "Schandalig hoe het online campagne-team van de PvdA HIERRR (mirror) tekeergaat in de comments". Wanneer men bij Geenstijl vermoedt dat mensen iets zullen proberen weg te poetsen waar GeenStijl aandacht aan heeft besteed, maken ze bij voorbaat een zogenaamde 'mirror'. En ja hoor: de NOS heeft de betreffende pagina verwijderd, zodat (via die mirror) nu alleen nog te zien is dat er heel veel reacties waren en dat een van de drie heel vreemd was.  

Frans Groenendijk,  10-09-2012          

Reacties
# 1
Tommie:

Wie nog niet weet wat hij op 12 september zal stemmen, moet nu aandachtig deze lezing volgen:
http://www.youtube.com/watch?v=t_Qpy0mXg8Y&feature=player_embedded

11-sep 2012 ,  07:09
# 2
Frans Groenendijk:

Goede kijktip Tommie. Het is een bijzonder verschijnsel: echte wetenschappers die zich buigen over geschiedenis, theorie en praktijk van het mohammedanisme. En die met stomheid worden geslagen wanneer tot hun doordringt wat de historici, arabisten etc er mee gedaan hebben en nog doen. Andrew Bostom ook zo iemand. Er zijn er nog meer.Ik spiegel me een beetje aan hen.

11-sep 2012 ,  06:34
# 3
topsporter:

Ik stem PVV, want laten we wel wezen, de extra bureaucratie, die in Brussel ons geld vernietigt(opsoupeert),onze vrijheid beperkt, moet opgeheven worden. Ook ben ik tegen Mohammeds gedachtenspinsels, zij tasten onze vrijheid aan.

11-sep 2012 ,  07:40
# 4
Adam:

"De Brinkman-partij en de LP zijn volgens mij per saldo eurofiele partijen."

De LP wil uit de euro en uit de EU en in plaats daarvan een vrijhandelszone. Hoe kan dat "per saldo" eurofiel zijn?

12-sep 2012 ,  12:45
# 5
Frans Groenendijk:

Per saldo. 27 naties dreigen te bezwijken onder de EU-druk. Die 7 libertariers-bedrijven en drieeneenhalve libertarier-communes hebben hebben nog iets minder kans in mijn ogen ook al zijn veel van die naties behoorlijk vergiftigd.
De nationale overheid krijgt meer de volle laag van de LP dan de EU.
ZO.

12-sep 2012 ,  01:17
# 6
Tommie:

"The U.S. consulate in Benghazi has been torched and the embassy in Cairo attacked by Islamic fanatics protesting a movie no one ever heard of, let alone saw."

Hoor en lees de Nederlandse dhimmi-media hierover.

Horror.....................

12-sep 2012 ,  07:27
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.