Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Steun waar je niet zo blij van wordt

Dit stukje gaat over een gebeurtenis van vijf jaar geleden waarin ik zelf een hoofdrol speelde. Op heel kleine schaal werd ik geconfronteerd met een zelfde soort probleem dat na de massamoord in Noorwegen nu aan Geert Wilders wordt opgedrongen. Ik schreef er toen zelf iets over en ik publiceer het nu opnieuw omdat het raakt aan de vraag hoe om te gaan met mensen die suggereren dat ze aan jouw kant staan, terwijl jij ze absoluut niet als bondgenoten beschouwt en er beslist niet mee geassocieerd wilt worden.
Wanneer je onvoldoende afstand neemt wordt je met hen op een hoop gegooid door je tegenstanders. Neem je op de verkeerde manier afstand dat bestaat het gevaar dat je het isolement van de betreffende groepen of individuen vergroot en daarmee bijdraagt aan de kans op ernstig ontsporen.

»
Luis in de pels
Vooral vanwege het feit dat de initiatiefnemer en lijsttrekker me verzekerd had dat de groep zou functioneren zonder fractiediscipline, was ik terechtgekomen op de kandidatenlijst van de groep 'Luis in de Pels' die meedeed aan de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen.
Ondanks het gebruik van de zinsnede 'wel consequent maar onmenselijk en dom', werd ik daarna nog geprezen
In een interne discussie had ik een vraag gesteld: "Ik vind de Koran een stom boek, mag dat?" Het antwoord was duidelijk: nee, dat mocht niet. Er waren namelijk inmiddels ook kandidaten geworven met Marokkaanse achtergrond. Het was echter te laat om mij nog van de lijst te schrappen.
Er kwam wel een persverklaring. En het campagnemateriaal werd aangepast. In het cafe waar de groep een aantal keren overlegd had, was met het oog op de reclame een foto genomen met alle mensen van de lijst, waar ik dus ook op stond. Ik werd zorgvuldig weggeretoucheerd en omdat men toch bezig was mohammedaanse potentiële kiezers te plezieren, waren ook de flessen met alcoholhoudende drank gelijk maar uit de achtergrond verwijderd. De schouder van de man naast me op de foto was wat verbreed om niet te laten opvallen dat er iemand verwijderd was.
Het conflictje haalde ook de landelijke pers en dat leidde ertoe dat ik een soort van steunverklaring kreeg van een groep met een luchtje. Ik schreef er toen het onderstaande stukje over. Het meest opmerkelijke van het hele gebeuren was misschien wel de reactie vanuit die groep op mijn verklaring. Ondanks het gebruik van de zinsnede 'wel consequent maar onmenselijk en dom', werd ik daarna nog geprezen omdat ik tenminste de moeite genomen had rechtstreeks op hen in te gaan.

Steun waar je niet zo blij van wordt
Vermoedelijk naar aanleiding van het stukje in het NRC/handelsblad van 14 februari over de manier waarop ik door Luis in de Pels ben afgedankt, kreeg ik een mailtje waarin steun aan mijn kandidatuur werd betuigd door ene Maarten Geijn.
Hij schreef
Ik ben blij om te lezen dat er nog mensen zijn die zich niet schamen voor hun mening. Daarom heb ik een oproep gedaan op de site van het Utrechtse Platform De Krijger om op u te stemmen.

Omdat ik noch meneer Geijn noch het platform dat hij noemde kende, was ik in eerste instantie verguld met de steunverklaring. Het klopt inderdaad dat ik me niet schaam voor mijn eigen mening ook als die afwijkt van wat de spraakmakende gemeenschap over een onderwerp te melden heeft. Op zichzelf geen onvertogen woord dus.
Het geldt misschien niet voor alle Utrechtse politici maar voor mij is het vanzelfsprekend dat wanneer iemand of een groep mensen zegt mij te steunen dit omgekeerd NIET betekent dat ik nu vertegenwoordiger van deze mensen ben.

Sterker nog, voor mij gaat politieke onafhankelijkheid zo ver dat ik eerder schreef:
14. Een denkend politicus met een ruggengraat neemt op elk moment de beslissingen die in zijn/haar ogen de beste zijn voor de hele bevolking op de korte en lange termijn: niet de beslissingen die op dat moment de meeste aanhang hebben onder de bevolking of onder de toevallige groep van mensen die op dat moment in zijn organisatie actief zijn.
(…)

Uiteraard was ik wel nieuwsgierig wie mij nu deze steun toezegde.
Een van de reageerders schrijft stukjes die zo racistisch zijn dat ze Hitler zouden laten blozen

Het bezoek aan de webstek van het platform was een merkwaardige ervaring. Op verschillende van de bijdragen was een behoorlijk groot aantal reacties gekomen waarin de vloer met de schrijver werd aangeveegd. Daardoor had ik niet gelijk door wat dit nu voor webstek was. Een van de reageerders schrijft stukjes die zo racistisch zijn dat ze Hitler zouden laten blozen. De man die ze schrijft is echt knots knettergek. Maar goed, dat kun je nog aan een doorgeschoten houding van “we snoeren hier echt helemaal niemand de mond hoor” toeschrijven. Vaag vermoedde ik dat de organisatoren een meer of minder fel-anti-islam of misschien zelfs anti-moslim standpunt zouden innemen. Maar dat was niet het geval. Er stond ook een stukje op waarin de schrijver betoogde dat hij blij was met de verkiezingsoverwinning van Hamas! De lui die de bewoners van Israël de zee in willen jagen. Via zelfmoordaanslagen en met behulp van de Iraanse theocratie! De felste cartoonverbranders zal ik maar zeggen!
Alle donders.
In discussie met (niet extreem orthodoxe) moslims ben ik lieden tegengekomen die het een legitiem standpunt vinden voor Hamas om de inwoners van Israël de zee in te willen jagen. Europa moet ze daarbij eigenlijk nog financieel steunen ook. Dezelfde mensen schreeuwen moord en brand wanneer in Nederland mensen zeggen dat moslims die de democratie verafschuwen met geld toe naar een dictatuur naar keuze zouden moeten gestuurd worden.

In allerlei conflicten is voor mij een simpel criterium: zijn er veel mensen in het land geboren?
Onder de dictatuur van Stalin zijn er heel veel Russen “verhuisd” naar de baltische staten en andere sovjet republieken. Als gevolg daarvan zijn er nu nog spanningen. Die volksverhuizingen en deportaties hebben echter vele tientallen jaren geleden plaatsgevonden. Het is misdadig om al de Russisch sprekenden nu vanwege de foute politiek van Stalin uit de baltische staten te wensen: de meeste zijn er geboren! Hetzelfde geldt voor de Chinezen in Tibet, voor de Joden in Israël en voor de moslims in west europa. Ik wijs die mensen graag op de tegenspraak tussen hun standpunten. De gouden regel luidt immers: wat gij niet wilt dat u geschiedt, wens dat ook een ander niet toe.

Er klopt niets van jullie redenering.

Zo’n weerwoord komt bij “de krijgers” echter (ook) niet aan. Zij lijken van mening te zijn dat ieder “volk” andere “volkeren” van het grondgebied moet verjagen. Wel consequent maar ook onmenselijk en dom. Wie behoort tot welk volk? En hoeveel generaties moet je terug om vast te stellen welk volk bij welk land hoort? Ze schrijven over voor mij volkomen holle begrippen als vaderlandsliefde.
Moet ik nog explicieter zijn? De sympathie voor Groenendijk van “platform de krijger” geldt beslist niet omgekeerd.
Wat ik wel opmerkelijk vind is dat er blijkbaar mensen zijn die alleen al op basis van mijn vragend gestelde mening `Ik vind de koran een stom boek, mag dat?` kennelijk concluderen dat ik heel anders ben dan allerlei andere politici.
Dat zegt veel over de stand van de polarisatie in het politieke debat. Ik voel me daardoor wel op mijn verantwoordelijkheid gedrukt hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan.
 

Frans Groenendijk,  30-07-2011          

Reacties
# 1
Meneer Storm:

Wie in Nederland kwam het eerst op de proppen met de gedachtekronkel om, zoals we met Breivik hebben gezien, de misdadige acties van laatstgenoemde te koppelen aan degenen die daar in alle opzichten niets mee te maken hebben?

30-jul 2011 ,  02:54
# 2
D. G. Neree:

"Zij lijken van mening te zijn dat ieder “volk” andere “volkeren” van het grondgebied moet verjagen."

Precies de mening van Breivik: ieder "volk" of "ras' zijn eigengrondgebioed.

"De Krijger" dus. zitten daar soms ook ridders bij?

30-jul 2011 ,  09:14
# 3
trias politica:

De gebeurtenissen rondom Breivik en diens Manifest had tot bezinning en nuchterheid moeten leiden. Welke club nam het voortouw in de polarisatie en stigmatisatie die erop volgde: Joop.nl !
Zo komen e geen stap verder. Zojuist zag ik op NL 2 een praatprogramma over dit onderwerp. De verruwing op het internet, de al dan niet bewust gedane beledigingen. Over en weer. Dat is niet de weg die het debat moet gaan. Meer dan ooit is nodig dan bloggers, opiniemakers, politici, kamervreed de rijen sluiten, de problemen benoemen en gericht en constructief naar oplossingen zoeken.

30-jul 2011 ,  10:17
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.