Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Takfir! Of: de twee dilemma’s voor Tofik Dibi (+correctie+aanvulling)

Irsjad Manji is een moedige vrouw. Ongeveer net zo moedig als de christelijke fundamentalist Ben Kok. Moedig is niet hetzelfde als verstandig. Dat geldt ook voor hen beiden. Gisteren was Manji in DeBalie in Amsterdam het mikpunt van agressie van een groep speciaal voor haar uit België overgekomen mohammedanen. Volgens de linkse, maar toch integere onderzoeksjournalist Carel Brendel -ooggetuige van de confrontatie- werden Manji en haar side-kick Tofik Dibi, beschermd door de normale bezoekers die een cordon om hen vormden. (hier zijn verslag).
Er werd in De Balie niemand vermoord, er vielen zelfs geen gewonden. De agressie van de mohammedanen beperkte zich tot het gooien van eieren en het aanheffen van dreigende spreekkoren. Een voorman riep vele malen "Takfir" en de rest brulde dan "Allah Akbar". Bij de RTL-televisie vonden ze het niet nodig om hun best te doen op de vertaling van die kreet "Takfir". Omdat ze wel wisten dat Allah Akbar iets betekent als "Allah is de grootste" [1] beredeneerden ze dat "Takfir" dan wel moest staan voor "Wie is de grootste?". Het RTL-nieuwsprogramma wordt gemaakt door een gevaarlijk amateuristisch clubje.

»
'Takfir' is een vervloeking, een oproep tot moord
In mijn lezing over de politieke islam, vorige maand, voor de JOVD (hier de volledige tekst) noemde ik het aanjagen van angst HET kenmerk van de leer van Mohammed. Ik sprak daar ook over het concept 'takfir bedrijven':
De Mongolen, nomaden net als de Arabieren voor hen en de Ottomanen na hen, stichtten het grootste rijk dat ooit bestaan heeft op aarde: groter dan het Romeinse rijk of het Britse imperium. De Mongolen bezorgden de mohammedanen de eerste grote militaire nederlagen. Maar dat niet alleen: ze zadelden de islam-'geleerdheid' op met een groot nieuw probleem voor de leer. Een van opvolgers van de mongoolse heerser ging zichzelf namelijk moslim noemen. De kern van de leer was dat iedereen Mohammed moest gehoorzamen en dat later er ook één alleenheerser zijn over het gedrag en de gedachten van iedereen. Expliciet heeft Mohammed nog aangegeven dat wanneer er twee pretendenten waren de tweede vermoord moest worden. De nieuwe dictator noemde zich moslim maar men wilde hem toch niet gehoorzamen. Hij moest dus voor niet-moslim worden uitgemaakt. Dat heet 'takfir bedrijven'. Ibn Taymiyya deed dat specifiek voor de dictator. 
De wahhabieten, die nu nog de baas zijn in Saoedi-Arabië, hebben dat principe van mensen tot niet-moslim verklaren, dat 'takfir bedrijven' uitgebreid tot gewone stervelingen. En let op: dat is dus een vervloeking en moslims weten dat dat een vervloeking is en zijn er ook bang voor.

Wikipedia heeft over het begrip takfir ook een lemma. De Nederlandse versie is duidelijk opgesteld door een mohammedaan, zo blijkt uit de strekking van het stukje en uit het achteloze gebruik van het mohammedaanse scheldwoord 'kafir'. Het sluit af met het wellicht geruststellend bedoelde:
Geleerden (sic) stellen echter dat God de enige is die een persoon tot kafir kan maken.
[2]

Het takfir dilemma
Het takfir-concept stelt goedwillende mensen als Tofik Dibi voor een dilemma dat lijkt op het tolerantie-dilemma: actief uitgedragen intolerantie bedreigt tolerantie.
Wanneer Dibi 'takfir bedrijven' als niet-mohammedaans bestempelt, bedrijft hijzelf op zijn beurt weer takfir
Wie intolerantie tolereert werkt de facto mee aan het vernietigen van de tolerantie. Voor intolerantie dient men intolerant te zijn.
Takfir is de 'beschuldiging' dat iemand, die zelf beweert moslim te zijn, eigenlijk geen moslim is maar een afvallige (en dus volgens de officiële moham­medaanse leerscholen vermoord moet worden).
Wanneer Dibi, of welke in naam moslim ook, deze praktijk als niet-mohammedaans bestempelt bedrijft hijzelf op zijn beurt weer takfir.
Wanneer hij deze fundamentele keuze tegen het vrije denken echter accepteert als onderdeel van een door hem wel verworpen maar wel bestaand onderdeel van de leer van Mohammed, werkt hij de facto mee aan het vernietigen van de kans op de realisatie van een fatsoenlijke invulling van die leer.

Het Mohammed-dilemma
En daamee is eigenlijk al gewezen op het tweede, met het takfir-dilemma samenhangende Mohammed-dilemma.
Er bestaat wel een fat­soen­lijke praktijk van mensen die zichzelf moslim noemen,
In Zweden trad de politie aanvankelijk wel degelijk op. Vrij stevig zelfs.
maar er bestaat geen fatsoenlijke versie van de leer van Mohammed. De islam is niet het geloof in Allah, maar het geloof dat men alleen via de woorden en daden van Moham­med kan weten wat Allah ergens van vindt.
Islamieten die de leer serieus nemen, zijn volge­lingen van Moham­med en zouden dus beter worden betiteld als moham­medanen. Maar dan moet je dus verschil maken tussen een beschaafde versie van de islam, meestal aangeduid als 'mijn islam', en die van Mohammed zelf. Tsja.
Heel duidelijk blijkt dat in het Youtube-filmpje hieronder. Ik raad dringend aan om het helemaal te bekijken, maar wanneer u daar echt geen tijd voor hebt, begin dan op 4 minuten vanaf het begin.

Er zijn overeenkomsten maar ook belangrijke verschillen tussen de gebeurtenissen in De Balie en de gebeurtenissen in Uppsala bij Malmö.
In het betreffende deel van Zweden zijn de volgelingen van Mohammed met meer en (dus?) nog agressiever. Belangrijker vind ik het verschil in optreden van politie en organisatoren.
In Zweden trad de politie aanvankelijk wel degelijk op. Vrij stevig zelfs. Ze gebruiken traangas en tenminste een agent trekt zelfs zijn pistool. In Zweden zijn het de organisatoren die de handdoek in de ring gooien!
Wanneer we Tofik Dibi mogen geloven riepen in Nederland de aanwezige politiemannen Manji en Dibi op zich te matigen in hun gedrag en zorgden de burgers ervoor dat de bijeenkomst door kon gaan nadat een half uur later eindelijk de 'Belgen' waren afgevoerd.

Uitdaging
Ik realiseer me dat omgaan met dilemma's als deze geen kattenpis is. Als Tweede Kamerlid en kopstuk van de politieke partij GroenLinks kun je die echter niet ontlopen.
Ik daag daarom Tofik Dibi uit in het openbaar met mij het debat aan te gaan over deze beide dilemma's. Wanneer hij de uitdaging aanneemt mag hij mij omgekeerd met twee, twaalf of twintig andere dilemma's confronteren, waar ik serieus op zal ingaan. (daarmee geef ik dan eindelijk ook invulling aan het voornemen dat ik uitgesproken had in mijn videoclip over De laatste fatwa

noten
1) Of "Allah is groter", een niet onbelangrijk verschil
2) De Engelse wikipedia-tekst is al wat minder politiek correct maar het beste leest men over takfir Hans Jansen (Een Word-document waar niet normaal naar te linken valt: zelf even googlen met takfir en Jansen): behalve betrouwbaar is dat ook nog smeuiig opgeschreven.


CORRECTIE (met dank aan Hans Jansen):
Ik heb een merkwaardige fout gemaakt. Hoewel de 'Belgen' zich in zekere zin wel bezig houden met takfir bedrijven, doen ze het toch in een bedekter vorm dan ik hier suggereer. De aanvoerder van het clubje roept geen 'takfir' maar 'takbir'. Een moeilijk te vertalen woord. Volgens de Engelse wikipedia tekst is 'takbir' de omschrijving van het Allah-akbar-roepen. In de zin van "het onze vader"-bidden of psalm-nummer zoveel zingen. Maar het kan dus ook gehanteerd worden als een soort oproep: "Nu allemaal tegelijk Allah-akbar schreeuwen!". Zoiets als "hierperdepiep" -als losse kreet ook onvertaalbaar- waarop "hoera" geantwoord wordt. Alleen wat minder feestelijk dan: door middel van de takbir-kreet de massa opzwepen 'allah-akbar' te gaan roepen, is vooral gebruikelijk in kringen van fanatiekelingen. Bij de HUT bevoorbeeld. De lichaamstaal van de 'Belgen' loog er ook niet om.
Voor een zo onvertaalbare kreet als 'takbir' was "Wie is de grootste" eigenlijk niet eens zo'n heel gekke benadering door RTL.
Intussen roept het bij wij wel de vraag op: hoe vanzelfsprekend is het dat ze in dit geval geen takfir roepen met de f die ik er in meende te horen? Ze kwamen toch echt wel met de 'beschuldiging' dat Manji geen islamiet was. Met andere woorden: hebben de takfiristen zelf er ook nog schrik van om openlijk aan takfir bedrijven te doen?

AANVULLING:
Twee ooggetuigen laten via twitter weten dat ze de term 'takfir' inderdaad niet gehoord hebben. Wel laat @ArnoldYasinMol weten: "They said 'murtad'=apostate&'kafir'=unbeliever.'takfir'=verb='to make something kufr', wasn't said."
Dat voor sharia-vier-belgië het hanteren van het begrip 'takfir', of 'takfeer' een gewone praktijk is blijkt uit het feit dat ze zelfs een videoclip aan dat onderwerp gewijd hebben: de titel luidt: Abu imran geeft uitleg over takfir.
Deze videoclip is op Youtube gezet via een kanaal dat Shariahmedia heet. Volg je de link daarnaar dan ontdek je dat dat kanaal zelfs filmpjes bevat(te) die YouTube te ver vond gaan. Pontificaal in beeld prijkt de mededeling "Deze video is verwijderd wegens een schending van het YouTube-beleid dat aanzetten tot haat verbiedt."
'Interessante' andere clips staan er nog wel. Voor wie mocht twijfelen aan de oorlogszuchtige invulling die deze groep geeft aan de kreet 'takbir', zou deze, bijna een uur lange toespraak van de leider van dit groepje moeten bekijken. Een uur is wat lang. Bekijk in ieder geval het stukje vanaf 27:00. Aan het einde volgt nog een uitgebreide lofzang op Osama Bin Laden. Het een na laatste beeldje vertoont een zwaard en ak-47 met daaronder "support our troops". Het filmpje staat er al vanaf 12 november 2011 op YouTube. Blijkbaar houdt de AIVD deze groep nog steeds niet in de gatem.  
_____
PS: In het Word-document van Hans Jansen over 'takfir' komt ook een passage voor over geweld tegen Sjiieten.
Samen met de plaatselijke heersersdynastie, de Saoedi’s, weten de Wahhabieten jarenlang het Arabisch schiereiland en de omringende gebieden te terroriseren. Vooral de Shi’ieten heben hiervan te lijden. In 1801 verwoesten de Wahhabieten de stad Kerbela, een plaats vol Shi’ietische heiligdommen en tomben van de Shi’itische voorvaderen. De bevolking wordt uiteraard niet gespaard. Maar ook de Soennieten worden niet ontzien door de Wahhabieten. In 1803 wordt Mekka veroverd, en ontdaan van tomben en andere afgoderij. In 1804 is Medina aan de beurt. Uiteindelijk weet een Egyptisch leger in 1818 de Wahhabieten te verslaan. De takfier-variant van de Wahhabieten wordt wel ‘takfier van de samenleving’ genoemd.

Laat het toevallig nu van de week ook herdenkingsdag geweest te zijn van de grote militaire nederlaag die de sjiieten leden tegen de soennieten. Het is zo langzamerhand een traditie geworden dat op die dag elk jaar weer tientallen of honderden sjiieten vermoord worden; met name in Irak. Ook dit jaar was het weer raak.

Frans Groenendijk,  08-12-2011          

Reacties
# 1
bottehond:

Uitmuntend stuk. Hulde!

08-dec 2011 ,  03:17
# 2
trias politica:

Ik sluit mij aan bij de Botte hond en ik hoop dat Dibi die uitnodiging van Frans aanneemt. Dibi wil graag een open en eerlijk debat over de positie van moslims in dit land om de polarisatie over-en-weer te verminderen. Welnu, dat debat lijkt me dan een uitstekende gelegenheid om ermee te beginnen. Dibi, waar blijf je ?

08-dec 2011 ,  07:10
# 3
HansJansen:

Takfiir is inderdaad het kernbegrip uit het theologisch vocabulair van wat wij de radicalen noemen, maar hier riep de leider van de demonstranten steeds takbiir, 'Allahoe-akbar zeggen', zoals op demonstraties eigenlijk gebruikelijk.

09-dec 2011 ,  10:31
# 4
Frans Groenendijk:

Bedankt voor de correctie Hans. Ik zal een correctie/update teovoegen.

09-dec 2011 ,  12:31
# 5
Alf Jans:

Frans Groenendijk stelt: "Irsjad Manji is een moedige vrouw."
Mevrouw Manji is inderdaad een moedige dame. Tegelijkertijd voor mij iemand who want to have her cake and eat it, wat uiteraard onmogelijk is. Zij en Tofik Dibi voelen zich thuis in de Westerse moderniteit, hebben de westerse normen en waarden geïnternaliseerd maar tegelijkertijd wensen ze geen afstand te doen van hun mohammedaanse identiteit met het bijbehorende gedachtegoed. Volgens eigen zeggen bij Pauw & Witteman: “But you know Tofik and I came from a place of deep faith in Allah. Our faith is not shaken by his.”
Ik weet niet hoe het met het geloof van de geachte afgevaardigde heer Dibi gesteld is maar mevrouw Manji beschouwt zichzelf als mumina, een gelovige en niet louter als culturele moslima. Dan krijg je zoiets als cognitieve dissonantie.

09-dec 2011 ,  02:24
# 6
vederso:

Het "opsluiten in orthodox geloof-argument" staat in Dibi's Final Fatwa. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/ opinie/article/detail/2900111/2011/09/09/De-laatste-fatwa-denk-voor-jezelf.dhtml zie deze link naar de Volkskrant.

10-dec 2011 ,  09:15
# 7
louis-portugal:

Frans een goed stuk
Ik vond het begin van de film zeker zo interessant.

De "geaardheid" van die Tofik is me pas de laatste tijd duidelijk.
Pim Fortuyn had het ook al over die "marokkaantjes".

Die belgen hebben hem volgens mij duidelijk laten zien dat het met die verlichtte islam niets wordt in de toekomst.

12-dec 2011 ,  09:00
# 8
Frans Groenendijk:

Bedankt Louis. De geaardheid van meneer Dibi vind ik niet van belang. Het zou wel van enig belang zijn wanneer zijn geaardheid homofiel is en hij dit niet durft uit te spreken vanwege het taboe daarop. Voor een Tweede Kamerlid zou dat ernstig zijn.

12-dec 2011 ,  10:23
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.