Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Tekst lezing “wenselijkheid en kans op een westerse islam”

Ik was blij dat de uitnodiging om een lezing te geven uit de politiek kwam en helemaal blij dat hij van een jongeren­organisatie kwam. Velen die zich in kritische zin bezig houden met de leer van Mohammed, zijn tussen de 50 en 80. Het is fijn dat ook jongeren zich dingen afvragen over dit onderwerp of zich zelfs er uitgebreid in verdiepen.
Afgelopen woensdag was ik bij de Kristalnachtherdenking in Amster­dam. Daar sprak de 90-jarige mevrouw Rubinstein, ooggetuige. Op de vraag of er een les in de Kristallnacht zit voor vandaag antwoordde ze zonder omhaal: "Nou, niet bang zijn dus".

»
Esther Voet vroeg nog wat door en vatte vervolgens de woorden van mevrouw Rubinstein samen als: "Discriminatie tegengaan". Bijzonder. HET kenmerk van de leer van Mohammed is angst aanjagen.
Zelfs de gelovigen worden in de Koran wel aangeduid als 'de vrezenden', de ongelovigen, de vijanden, moeten helemaal bang zijn en angst aangejaagd worden.
Zelfs de gelovigen worden in de Koran wel aangeduid als 'de vrezenden', de ongelovigen, de vijanden, moeten helemaal bang zijn
Angst aanjagen door Mohammed of Allah -er zit niet zo veel licht tussen beiden- is de essentie van deze leer. Op driekwart van alle bladzijden van de Koran staan wel een of meer bedreigingen. De allereerste opgave voor wie uitgedaagd wordt door die leer is vanzelfsprekend: je geen angst laten aanjagen.
Ouder is niet vanzelf wijzer maar in dit geval was de oudere dame dus beslist de wijste.

In mijn ogen drukt de hier getoonde cartoon angst uit. Angst om iets lelijks te zeggen over Mohammed. Mohammed was zelf een belachelijk figuur. Ook daarin volgen zijn volgelingen hem. Ook in de Koran zelf lees je over 'spotters'. Een van de eerste mensen die expliciet in opdracht van Mohammed vermoord werden, was een vrouwelijke dichter die hem bespot had. Niet voor niets is in Nederland tot nu tot het enige dodelijke autochtone slachtoffer van de jihad sec, Theo van Gogh: de nar. Meer nog dan door de moord op Pim Fortuyn of door 11 september ben ik me
Theo van Gogh is als het ware al voor mijn zonden gestorven
gaan verdiepen in de leer van Mohammed door die moord op Theo van Gogh.
En ik ben gelukkig niet de enige bij wie daarna, door studie, de ogen open zijn gegaan. Definitief. Bij misschien wel duizend andere mensen is dat ook gebeurd, schat ik.
Wanneer ik vermoord wordt vanwege mijn woorden zullen dat er honderdduizend zijn. Als de jihadisten meneer Wilders vermoorden breekt de pleuris helemaal los. Dat weten de jihadisten ook, de georganiseerden in ieder geval, en dat is waarom ik me niet zo erg bedreigd voel.
Het is blasfemisch om het zo te stellen, maar dat is wel gepast in dit verband: Theo van Gogh is als het ware al voor mijn zonden gestorven.

De wenselijkheid
Een paar weken geleden kwam er een bericht naar buiten over een wedstrijd voor de jeugd in Somalië: wie kon het beste de Koran opzeggen. In Somalië dus, het land dat qua narigheid Pakistan achter zich laat, in sommige opzichten zelfs Afghanistan. Dat die wedstrijd wereldwijd het nieuws haalde kwam door de prijzen die de kinderen konden winnen: de hoofdprijs was een AK-47, de mitrailleur voor de gewone man. Mij viel nog een ander detail op dat voor mijn verhaal, voor mijn waarschuwing, heel belangrijk is. De wedstrijd was uitgeschreven door een radio-zender en de naam van die zender was "Andalus". Andalus, de mohammedaanse aanduiding voor het iberische schiereiland toen de mohammedanen er aan de macht waren. Hoe achterlijk zijn de Somalische extremisten eigenlijk, zo kun je je dan afvragen. En ook: 'achterlijke' lieden kunnen wel een lange adem hebben. Veel politici en commentatoren hebben daarvoor een reusachtige blinde vlek.
Vorig jaar of eervorig jaar waren leden van het Europarlement op bezoek bij de OIC (De Organization of Islamic Cooperation; tot voor kort stond de C voor Conference). Ze kregen daar een opschepperig verhaal te horen over hoe onmisbaar 'de islam' in de geschiedenis geweest is voor de beschaving in Europa. Braaf luisterden de parlementsleden de leugens aan die kwamen van de Turkse voorman van die organisatie, Ishanoglu, waaronder die over de glorieuze en vredige dagen van Andalus.
Dezelfde agenda dus als die van de geweldsverheerlijkers in Somalië, hetzelfde discours.

Mijn tweede opmerking over die wenselijkheid gaat over een documentaire van circa twee maanden geleden bij de publieke omroep: "Rauw en Puur", heette die.
De trouwjihad wordt dus in Nederland geleerd aan Marokkaanse jongetjes
Het ging over jonge vrouwen in Amsterdam die zich ontworstelden aan hun mohammedaanse omgeving. Een heleboel ellende was er te zien. Het meest verontrustend waren echter de laatste minuten van de uitzending. Een 12 of 13-jarig ventje van Marokkaanse afkomst kwam ongevraagd een van die meiden de les lezen. Ze wist toch wel dat ze met een Marokkaan moest trouwen? En, wist hij nog te vertellen, hij ging wel met een Nederlandse trouwen, die werd dan namelijk moslima. Hij had gelijk: dat is onderdeel van de leer van Mohammed. Wordt wel aangeduid als 'trouwjihad'. Uit landen die in de greep zijn van de leer van Mohammed -Noord-Nigeria, Bangla-Desh, Pakistan- zijn regelmatig verhalen te vernemen van jonge vrouwen die ontvoerd worden en dan gedwongen worden te trouwen met een mohammedaan. Hoe kwam dit nare knulletje aan zijn ideeën over de trouwjihad? Kleine kans dat hij dit zelf had opgeduikeld uit de Koran. De trouwjihad wordt dus in Nederland geleerd aan Marokkaanse jongetjes. Dat vergif wordt ook in Nederland ingedruppeld.
De leer van Mohammed kan zich voordoen als een inferno zoals in Pakistan of Somalië, als een regelmatig oplaaiende vlammenzee zoals in Nigeria, Thailand en tal van andere plaatsen, als een voortwoekerende brand zoals in Iran, Egypte, Bangla-Desh en noem maar op, maar de leer kan ook een hele tijd liggen smeulen. We hebben het over de leer van Mohammed zelf, niet over een aantal concrete gedragingen die HIER en NU voorkomen en die direct of indirect ermee te maken hebben. Het gaat over een bepaalde leer.
Tot zover de wenselijkheid. Ik zeg wat meer over de kansen op hervorming van de leer, de vorming van een 'westerse islam'. Een variant van de islam die compatibel is met de westerse beschaving, of welke beschaving dan ook.

Wie moet het doen, die 'westerse islam' formuleren?
De eerste vraag is: wie zou daarvoor moeten zorgen? Voor die hervorming? Voor die formulering van een westerse islam? De tweede vraag is: hoe zijn eerdere pogingen verlopen en welke vorm hebben hedendaagse pogingen.
De leer van Mohammed heeft naast de Koran nog andere fundamenten.
de lelijkste dingen die aan Mohammed als persoon worden toegeschreven zijn aan hem toegeschreven door zijn fanatiekste volgelingen
Een daarvan wordt gevormd door de Hadith. Gewoonten en huis-tuin-en-keuken uitspraken van en over Mohammed. Een fors aantal van die uitspraken komt uit de mond van Aïsha: het dochtertje van de vriend van Mohammed waar hij zijn oog op had laten vallen toen ze een jaar of 5, 6 was. Het meisje werd door die vriend aan Mohammed gegeven. En die vader werd een van de opvolgers van Mohammed.
In een zo'n hadith-uitspraak zegt Aïsha dat de visioenen die Mohammed kreeg, die openbaringen van Allah dus, opvallend vaak precies in het verlengde lagen van Mo's behoeften en wensen. Dat is opmerkelijk. Aïsha reduceert daarmee immers de profetische pretenties van Mohammed tot Lou de Palingboer-proporties. Maar dat is niet het meest opmerkelijke eraan. Het meest opmerkelijke is dat de volgelingen van Mohammed deze uitspraken van Aïsha niet kwijt gemaakt of verdoezeld hebben.
En deze uitspraak van Aïsha is geen uitzondering: in z'n algemeenheid geldt dat de lelijkste dingen die aan Mohammed als persoon worden toegeschreven aan hem toegeschreven zijn door zijn fanatiekste volgelingen. Niet door zijn tegenstanders.
Over de inhoud van de Koran is ook heel wat gedoe geweest -ik raad iedereen aan daarover het youtube-filmpje The original burn the Quran-day te bekijken- maar ook in dat geschrift hebben de volgelingen van Mohammed geen moeite gedaan om de boodschap fatsoenlijker of logischer te laten overkomen.
En omgekeerd: de mooie berichten over Mohammed? Door wie zijn de geruchten in de wereld gebracht dat Mohammed een fatsoenlijk mens was? Fatsoenlijk zelfs naar hedendaagse maatstaven. (belangrijke toevoeging: ik doe geen uitspraken over de vraag of Mohammed wreder was dan andere krijgsheren en tirannen uit zijn tijd; dat is volstrekt irrelevant voor onze huidige situatie).
Díe verhalen komen van bange en/of pragmatische mensen. Verderop kom ik terug op die pragmatische mensen.
Dit zegt iets over de kans, de uiterst geringe kans, op de formulering van een 'westerse islam'.

De geschiedenis niet contemporiseren
Ik spreek liever niet over islam en moslims. Ik spreek liever over de leer en de volgelingen van Mohammed. Dat is juister en het is iets minder generaliserend. Als je helemaal niet zou mogen generealiseren zou elke politieke discussie uit den boze zijn, maar je moet altijd op je hoede zijn voor onjuiste generalisaties. Belangrijker dan niet generaliseren is niet contemporiseren.
Wat we niet moeten doen is het voorstellen alsof we nu op een zelfde manier door de leer en volgelingen van Mohammed uitgedaagd worden als eeuwen geleden.
We staan niet voor een nieuwe slag bij Poitiers, Lepanto of Wenen en we moeten al helemaal geen gebruik maken van de symbolen of teksten van de kruisridders, zoals Breivik, het monster van Utoya, deed.
We leven in heel andere tijden.
Er wonen nu miljoenen volgelingen van Mohammed in het Westen.
Iran toont zich solidair met de occupy-beweging en een figuur als Herman Wijffels die uitspreekt dat mohammedaans bankieren misschien een deel van het antwoord is op de financiële crisis, wordt niet uitgejoeld.
Toen was er aan geen van beide zijden van het front iemand die de jihad, het imperialisme van de mohammedanen, wenste voor te stellen als een 'innerlijke strijd'.
Toen stond de aanval op de vrijheid van meningsuiting nog niet centraal. Uiteraard niet, die bestond nog vrijwel niet.

Vijf punten waar iedereen het over eens is
Wanneer je het hebt over 'de politieke islam', wanneer je bezig bent met het formuleren van een antwoord
een drietal verzen, gemakkelijk te onthouden vanwege de a's in de namen ervan: het maffia-vers 9:29, het akker-vers 2:223 en het naskh-vers 2:106
op de leer van Mohammed, doe je er verstandig aan om te focussen op zaken waar zo goed als iedereen het over eens is. Anders wordt de discussie afgeleid naar minder belangrijke zaken.
Ik noem vijf belangrijke punten waarover iedereen het eens is. Vriend en vijand.

1. De Koran is het belangrijkste fundament voor de leer van Moham­med. Niet voor het gedrag van mensen die zichzelf moslim noemen, wel voor de leer. Wanneer ik moet samenvatten waarin de verwerpelijkheid van die leer zit wijs ik op een drietal verzen, gemakkelijk te onthouden vanwege de a's in de namen ervan: het maffia-vers 9:29, het akker-vers 2:223 en het naskh-vers 2:106.
U moet ze er maar eens op naslaan.
Dat deze drie verzen het maffia-vers, het akker-vers en het naskh-vers heten: daar is niet iedereen het over eens. En bovendien: wijs je op het maffia-vers dan krijg je gesputter over de hoogte van het afpersingsgeld, wijs je op het akker-vers dan krijg je gezeur over de vertaling van dat specifieke woord, wijs je op het naskh-vers dan kun je het verweer krijgen dat er helemaal geen tegenstrijdigheid zitten in de Koran, ook al staat in dat vers, in de Koran zelf dus!, dat er tegenstrijdigheden in zitten.
Je moet niet doen wat de apologeten doen -verzen uit hun context halen- maar ze juist in hun context plaatsen.
Je moet die verzen in de context van het hele boek plaatsen en van de hele geschiedenis.
de leer van Mohammed bouwt niet alleen op perverse manier voort op christendom en jodendom maar neemt ook allerlei Arabische praktijken als vanzelfsprekend uitgangspunt
Beter nog: je moet het boek en de leer als geheel bekijken zonder angst of hoogachting.
Dan kun je vaststellen dat 85% van de tekst eigenlijk bestaat uit lof voor zichzelf en oproepen om Allah en Mohammed te geloven en gehoor­zamen. "Dit boek is geweldig", "Ik ben niet gek", "Ik ben een profeet en profeten daar moet naar geluisterd worden". Want anders!
Dan kun je vaststellen dat op driekwart van de bladzijden een of meer dreige­menten te vinden zijn. Meestal met de hel.
Dan kun je vaststellen dat wanneer Mohammed de vrouw van zijn geadopteerde zoon aan zijn harem wil toevoegen Allah hem te hulp schiet met de uitspraak dat dat hele fenomeen van adopteren een verwerpelijke praktijk is. Om elk misverstand uit te sluiten noemt Allah de vrouw die Mohammed op het oog had expliciet bij naam!
Wanneer je de Koran onbevooroordeeld leest, dus zonder misplaatst respect, valt op dat de leer van Mohammed niet alleen op perverse manier voortbouwt op christendom en jodendom maar ook allerlei Arabische praktijken als vanzelfsprekend uitgangspunt neemt: Allah is niet uitgevonden door Mohammed. De Koran schrijft niet over waarom je op een bedevaart zou moeten gaan naar de zwarte steen. Men gaat op bedevaart daar naar toe. Dat doet iedereen, dus daar zegt de Koran niets over. De Koran heeft het over wie daar niet heen mogen.
Dan is duidelijk dat Mohammed veel feller is tegen atheïsten, Hindoes en anderen die in meerdere goden geloven dan tegen christenen en joden. Het is werkelijk godgeklaagd dat sommige joden en christenen om die reden aanschuren tegen de leer van Mohammed. De westerse christenen zouden zich moeten realiseren dat de meeste atheïsten beschouwd kunnen worden als culturele christenen.

Bij het kritisch lezen van de Koran komt vanzelf de vraag op wat voor figuur Mohammed was. Een sekteleider, een profeet? Je kunt er lang over discussiëren maar niemand kan ontkennen, en niemand ontkent ook, dat hij zichzelf zag als profeet. En dat niet alleen: hij was ook de laatste profeet. Een geniale vondst trouwens.

2. Daarmee ben ik bij punt twee. Een van de meest onbegrijpelijke stromingen binnen de islam wordt gevormd door de ahmediyya. Ahmed was een fanatieke en succesvol verdediger van de leer van Mohammed en aanvaller van het christendom en werd door vele volgelingen van Mohammed dan ook op handen gedragen. Later noemde hij zichzelf echter profeet en daarmee haalde hij zich de diepe haat op de hals van alle hoofdstromingen. Toch noemen die ahmediyya zich nog moslim. Heel verwarrend. Elders in de wereld worden hun kerken, of moskees, vernield en de mensen vervolgd. In Nederland heeft de bekeerling Jabber van de Ven opgeroepen hen te vermoorden, maar door een dwaas als Pechtold wordt de visie van de achmediyya opgevoerd als 'het gematigde gezicht van de islam'.
Hippiedenken.
Laten we het gewoon erg graag willen en asjeblieft niet naar de werkelijkheid kijken.

3. Wanneer je heel kort moet aangeven waarom hervorming van de politieke islam tot een leer die verenigbaar is met democratie, vrijwel onbegonnen werk is, kun je het beste stilstaan bij het begin van de mohammedaanse jaartelling.
De mohammedaanse jaartelling begint niet bij de geboorte of dood van de grondlegger. Ook niet bij het begin van zijn preek-gedrag, nee het begint bij zijn vlucht van Mekka naar Medina. Iedereen is het daarover eens. En ook is iedereen het erover eens dat zijn visioenen daarna van karakter veranderden. Ze veranderden van toon. Ze werden politiek en militair.
Ook figuren als de gevierde Tariq Ramadan of de wat minder gevierde schutter van Fort-Hood -die psychiater die 13 collega's vermoordde, waaronder een zwangere collega- voor het begin van de jaartelling was de opstelling meer defensief, daarna werd de opstelling offensief.

4. Een ander kort te benoemen zaak is de achtergrond van de tegenstelling tussen soennieten en sjiieten,
tegenstellingen gingen niet over de vraag of vrouwen als aanhangsel van hun man naar hel of hemel gaan of vanwege hun eigen gedrag
de eerste meningsverschillen en gevechten tussen de volgelingen van Mohammed. De tegenstellingen gingen niet over de vraag of vrouwen als aanhangsel van hun man naar hel of hemel gaan of vanwege hun eigen gedrag of enige andere interessante inhoudelijke vraag maar alleen over de vraag wie Mohammed moest opvolgen als absoluut dictator: een familielid of een politieke vriend van hem. De leer van Mohammed is een ideaal hulpmiddel voor dictators. Khadaffi en Saddam ontdekten pas later in hun carriere dat nut. Ze begonnen tamelijk seculier.

5. Het vijfde punt waarover vriend en vijand van Mohammed het over eens zijn is verreweg het belangrijkste. Vriend en vijand van Mohammed zijn het er over eens dat de rooftochten en veroveringen onder leiding van Mohammed zelf en van zijn volgelingen NIET erop gericht waren om de slachtoffers van die aanvallen te winnen voor de leer van Mohammed. De directe oorlogsbuit (De titel van hoofdstuk 8 van de Koran, tevens de naam van de genocidale aanval op de Koerden door Saddam Hoessein) en de afpersingsgelden moesten anders over te veel mensen worden verdeeld. Dit punt is van belang voor zowel de hoop op als twijfel over de kans op herformulering van de leer.

Een beetje geschiedenis van theorie en praktijk van de leer
De Koran is een belachelijk geschrift waarin heel weinig origineels te vinden is. Al het fatsoenlijke in het boek is op verdraaide manier overgenomen uit christendom of jodendom.
Het anders definiëren van de wij- en zij-groep legde de basis voor het imperialisme

Mohammed en zijn Koran zorgden echter wel voor één zéér grote omwenteling: het anders definieren van de wij- en de zij-groep. Werkelijk revolutionair. Bismarcks succesvolle inspanningen om met behulp van externe vijanden de Duitse eenheid te smeden, steken er armoedig bij af. Het anders definiëren van de wij- en zij-groep legde de basis voor het imperialisme. De eerste overwinningen boekten de Arabische imperialisten, de Arabische kolonialisten, op de Romeinse imperialisten. In de geschiedenis hebben de Arabieren later drie keer ongenadig op hun sodemieter gekregen van andere imperialisten: de Mongolen, de Turken en de Britten (De kruistochten horen beslist niet in dit rijtje).
Voor dat ze die enorme dreun kregen van de Mongolen was er in verband met het vraagstuk van de hervormbaarheid van de leer al iets heel belangijks gebeurd. De militaire prestaties van de volgelingen van Mohammed waren zeer indrukwekkend. Volkeren met een in alle andere opzichten verder ontwikkelde cultuur, werden door hen onderworpen. Het begon al met het onderwerpen van de productievere stammen die gesettled waren rond de oasen en daar landbouw bedreven.

Mijlpalen in de strijd tegen de hervormbaarheid van de leer
De nomaden waren echter niet in staat om een rijk te besturen. Daarvoor deden ze een beroep op pragmatische christenen, joden en andere onderworpenen.
één alleenheerser over het gedrag en de gedachten van iedereen
Mensen die zich niet verzetten tegen de heerschappij van de mohammedanen, die zich neerlegden bij hun officiële status als tweede­rangs­burgers, die soms alleen maar formeel was. Toen zij relatief veel ruimte kregen leidde dit er zelfs toe dat rationele overwegingen in de moham­medaanse leer binnen­gesmokkeld werden. We hebben het over de 10e eeuw ongeveer en onder andere over de mutazilieten. Onder de geestelijke leiding van Al-Ghazali werd daar een einde aan gemaakt. Dat was een eerste grote mijlpaal in de strijd tegen de hervormbaarheid: tegen de ratio, tegen de wetenschap, voor het geloof in de letterlijke woorden van de Koran en andere letterlijke woorden van Mohammed.

De volgende grote mijlpaal is te 'danken' aan Ibn Taymiyya, circa twee eeuwen later. Deze kwam in reactie op de Mongolen. De Mongolen, nomaden net als de Arabieren voor hen en de Ottomanen na hen, stichtten het grootste rijk dat ooit bestaan heeft op aarde: groter dan het Romeinse rijk of het Britse imperium. De Mongolen bezorgden de mohammedanen de eerste grote militaire nederlagen. Maar dat niet alleen: ze zadelden de islam-'geleerdheid' op met een groot nieuw probleem voor de leer. Een van opvolgers van de mongoolse heerser ging zichzelf namelijk moslim noemen. De kern van de leer was dat iedereen Mohammed moest gehoorzamen en dat later er ook één alleenheerser zou zijn over het gedrag en de gedachten van iedereen. Expliciet heeft Mohammed nog aangegeven dat wanneer er twee pretendenten waren de tweede vermoord moest worden. De nieuwe dictator noemde zich moslim maar men wilde hem toch niet gehoorzamen. Hij moest dus voor niet-moslim worden uitgemaakt. Dat heet 'takfir bedrijven'. Ibn Taymiyya deed dat specifiek voor de dictator.
De wahhabieten, die nu nog de baas zijn in Saoedi-Arabië, hebben dat principe van mensen tot niet-moslim verklaren, dat 'takfir bedrijven' uitgebreid tot gewone stervelingen. En let op: dat is dus een vervloeking en moslims weten dat dat een vervloeking is en zijn er ook bang voor. Lieden die een grote bek hebben naar anderen, tonen zich soms ineens heel angstig wanneer iemand ze voor niet-moslim uitmaakt.

Soefi's, Pakistan en Tunesië
Daarmee zijn we min of meer aangeland bij de moderne tijd.
Mijn boek telt precies 20 hoofdstukken waarvan de titel begint met Angst, dubbele punt. Nummer 18 daarvan heet Angst: het mohammedanisme kan niet worden hervormd.
Een van de mensen die ik daarin bespreek is meneer Tarek Fatah. Een buitengewoon integere en moedige man,
maar wat hij dus niet doet is een andere leer formuleren
bij wie echter pas de laatste vijf jaar de ogen helemaal zijn opengegaan voor waar de politieke islam en het jihadisme werkelijk voor staan. Hij woont in Canada en wordt neergezet als ander gezicht van het moham­medanisme. En dat klopt in zekere zin ook. Deze man -hij is net hersteld van kanker, de jihadisten juichten over die kanker- is nog actiever en misschien zelfs wel fanatieker in zijn uitspraken over de jihadisten dan ik!
Hij beweert zelfs niet eens dat ze de leer van Mohammed gekaapt hebben.
Maar wat hij dus niet doet is een andere leer formuleren. Hij formuleert alleen een andere praktijk en leeft daar ook naar. Er is namelijk geen beginnen aan. Hij heeft wel meegedaan aan een initiatief 'muslimsagainstsharia' waar ik in mijn boek ook over schrijf. Die club, allemaal moedige mensen die dus ook met de dood bedreigd werden, stelde zelfs een lijst op van verzen die eigenlijk niet thuis horen in een fatsoenlijke, hedendaagse versie van de Koran. Ze hielden meer over dan een Donald Duck, maar ze waren ook een aantal stukken vergeten te schrappen. Maar dat soort clubs bloeden dood.

Sommige mensen denken, hopen of verkondigen dat Alevieten, Alewieten of Soefi's, stromingen die staan voor een andere praktijk, ook hoop bieden op de invulling van een andere leer. Men vergeet gemakshalve bijvoorbeeld dat figuren als de latere dictator Khomeiny en Hasan Al Bani, latere grondlegger van de moslimbroederschap, ook begonnen als Soefi. Het gaat om de macht.
In Libanon bestaat een relatief sterke soefi-achtige stroming. Met een moeilijke naam: Jam'iyyat al-Mashari al-Khayriyya al-Islamiyya. Makkelijk te benoemen als volgers van een sjeik die ook een moeilijke naam had maar kort aangeduid kan worden als al-Habashi. Ze waren en zijn redelijk succesvol. Onder andere door een beetje te balanceren tussen soennieten en sjiieten.
Om aan gezag te winnen ging de (inmiddels overleden) oprichter schermen met zijn 'directe' afstammingslijn vanaf Mohammed. Een even belachelijke als onthullende claim.
Omdat het Mohammed, net als Henry VIII trouwens, een grappig detail, ondanks zijn vele vrouwen niet lukte om een mannelijke opvolgingslijn te starten, zijn alle volgelingen via de vrouwelijke EN mannelijke lijn. Er zijn dus vele miljoenen directe afstammelingen van hem. Het illustreert dat het mohammedanisme geen andere inhoud heeft dan het streven naar macht.

En er is meer. Al Habashi verzette zich in de praktijk wel maar in theorie niet tegen de realisatie van een wereldwijde mohammedaanse dictatuur van één man. Hij verzette zich alleen tegen het kalifaat omdat de moslims daarop niet zijn voorbereid en omdat er nog geen goede manier bestaat om die dictator, die Kalief, te benoemen.
En er zit nog een andere les aan al Habashi. In Ethiopië, een land met christelijke meerderheid, omringd door landen die gedomineerd worden door de leer van Mohammed, heeft de regering bedacht dat al Habashi een goede invulling is van een mohammedanisme dat compatibel is met een moderne democratische rechtsstaat. Men wil deze stroming nu een steun in de rug geven, zoals in de westerse landen linkse dwazen zoals Cohen voorstellen om 'de goede substromingen binnen het mohammedanisme' te steunen. Onnodig om te zeggen dat dat beleid van de Ethiopische regering, net als dat van Cohen hier, averechts werkt.
NB: Niet iedereen heeft tussen alle berichten over geweld tegen Kopten misschien opgemerkt dat na de 'revolutie' in Egypte ook Soefi-tempels vernield werden.

Jinnah, de grote man achter de vorming van een aparte staat voor moham­medanen
Hoe gematigd wil je het hebben? Het lijkt de ideale oplossing
na de onafhankelijkheid van het Indiase subcontinent, was geen uitgesproken mohammedaanse drijver. Hij wordt zelfs 'beschuldigd' van een seculiere opstelling. Hij was in ieder geval niet van plan alle niet-mohammedanen Pakistan uit te jagen. Een deel van zijn aanhangers kwam op een gegeven moment zelfs met het plan om al datgene wat ze zelf 'goed' vonden 'islamitisch' te noemen. Hoe gematigd wil je het hebben? Het lijkt de ideale oplossing. Er is zo van alles mogelijk. Zelfs gelijke rechten voor niet-mohammedanen zijn dan denkbaar. Het geeft echter andermaal aan, zij het dan op een op het eerste gezicht heel veel onschadelijker manier, dat de leer van Mohammed niets anders is dan een vehikel om aan de macht te komen. En ondanks de bijna 'seculiere' invulling van dat mohammedaanse karakter van deze voorbeeldnatie, leidde de stichting van Pakistan direct tot de dood van honderdduizenden mensen en de vlucht van miljoenen anderen en werd Pakistan een van de ergste mohammedaanse hell-holes op de wereld.

Ik dacht terug aan Jinnah toen ik een mooi en geruststellend verhaal las (bij Reuters) over de voorman van de Tunesische islamisten van Ennahada, die in Tunesië verreweg de grootste partij is geworden. Daar kwam ook dat verhaal in voor van "laten we datgene wat goed is, gewoon islamitisch noemen". Met de ontwikkelingen in Pakistan in het achterhoofd, wordt ik door dit soort boodschappen, die oppervlakkig gezien bijna seculier aandoen, helemaal niet gerustgesteld over de toekomst van Tunesië. Ook daar is de leer van Mohammed het vehikel voor het aan de macht komen.

Luttele miljoenen mensen
Mijn kleindochter heeft drie Koerdische tantes. Toen die jong waren en nog in Perzisch Koerdistan woonden, droegen ze strakke, donkere hoofddoeken. Nu hebben ze die afgeworpen en ze zullen die nooit meer vrijwillig gaan dragen.
Ik acht het mijn verantwoordelijkheid om er aan bij te dragen dat de groeiende invloed van de leer van Mohammed in Europa en elders wordt gestopt. Dat kan alleen door wereldwijd die leer onschadelijk te maken. Wanneer ik me daar niet voor zou inspannen en mede daardoor mijn kleindochter ooit gedwongen zou worden een hoofddoek te gaan dragen, zou ik haar als puber of volwassene niet onder ogen willen komen.

Als dat de keuze zou zijn, zette ik zonder enige aarzeling mijn leven op het spel om dat te voorkomen. Maar dat is natuurlijk niet de keuze.

Ik kan die inspanning leveren en haar zien opgroeien, want er is nog tijd.

Maar die moeten we wel benutten. Het eerste wat daarvoor nodig is, mevrouw Rubinstein zei het al: "Dus niet bang zijn".

Niet iedereen hoeft te doen wat ik doe. Wereldwijd hoeven echter slechts luttele miljoenen mensen hun angst te trotseren en een streep in het zand te trekken.

Ik hoop dat een aantal van jullie ook tot die paar miljoen horen.  
De tekst die hier staat is iets langer dan die ik uitsprak.

Frans Groenendijk,  13-11-2011          

Reacties
# 1
Tommie:

"Lieden die een grote bek hebben naar anderen, tonen zich soms ineens heel angstig wanneer iemand ze voor niet-moslim uitmaakt."
Of voor hypocriet, wat op hetzelfde neerkomt.

Grappig dat angsthaas Ahmed Marcouch incognito in deze toespraak opduikt.

14-nov 2011 ,  11:52
# 2
Frans Groenendijk:

@Tommie: :-) Het had een verwijzing kunnen zijn naar Achmed Marcouch maar ik was net op YouTube iemand tegengekomen bij wie het verschijnsel zich nog veel duidelijker manifesteerde.

14-nov 2011 ,  03:19
# 3
W.Kort:

Mijn welgemeende excuses voor het tutoyeren.

Ik kan me vinden in het stuk hierboven.
De streep in het zand heb ik lang geleden al getrokken.
Ik acht het echter mogelijk dat onze leidende elites zich vroeg of laat, in navolging van de Mongoolse leider, bekeren tot de Islam. Macht!
En dan is het gewoon einde oefening.

20-nov 2011 ,  12:56
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.