Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ten halve gekeerd
Waarom ik donderdag toch maar PVV stem

Een paar weken geleden kondigde ik hier op K&K aan dat ik de 22e UKIP zou gaan stemmen.
Nu mogen Nederlanders helemaal niet op Nigel Farage stemmen, dus ik schreef er al bij: "Dat wil zeggen op hetgeen daar het dichtst bij in de buurt komt: een stem op Artikel50 en meer in het bijzonder op de nummer twee van die lijst, Alex Sassen van Elsloo. "
Bij nader inzien doe ik dat niet. Ik maak het hokje rood bij nummer 4 van lijst 2: naast de naam van de onvolprezen professor Hans Jansen.
»
Christenen moeten daar niet komen
Een van de mogelijke -en zinnige overwegingen- om niet op de PVV te stemmen maar op Artikel50 is dat de laatste een partij is en de eerste niet. Immers
De rol van politieke partijen is niet meer dezelfde als die van 40 of 100 jaar geleden. [En] De behoefte aan partijen die nog enig niveau van integriteit uitstralen, is tegenwoordig [echter] eerder groter dan kleiner.

Het optreden van respectievelijk de nummers 17, 2 en 1 van de kandidatenlijst
"Dat een land zich aan hun geloof (…) wil houden"
hebben me echter nog net op tijd genezen van illusies omtrent die partij.
Het begon met een uitspraak van meneer Beverloo, die prijkt op nummer 17 van die lijst. Op FaceBook kwam ik een verbijsterende uitspraak van hem tegen over Nigeria. Een link ernaar kan ik niet geven, want het bericht en de discussie zijn niet meer te vinden op de pagina van meneer Beverloo. Ik had er echter een afbeelding van gemaakt:

Meneer Beverloo wenst de christenen in Nigeria (circa 50% van de bevolking, zie over Nigeria verder 70 sociaal-democratische Noren of 700 christelijke Nigerianen) blijkbaar te zien als indringers. Bizar.
tegenstander van elke vorm van immigratiebeleid of grenscontrole
's Mans mening schuurt op unieke wijze aan tegen die van de fundamentalistische libertariërs -zoals de nummer 3 van de Artikel50-lijst, Yernaz Ramautarsing- die tegenstander zijn van elke vorm van immigratiebeleid of grenscontrole.

Eddy Terstall
Maar waarom me druk maken om de opvattingen van nummer 17 van een partij die helemaal uit haar dak zou gaan wanneer ze 2 zetels zou halen? imageOp nummer 15 van de lijst van de Dierenpartij staat de beminnelijke cineast Eddy Terstall. Ik betwijfel of dat het geval zou zijn wanneer ze zich verdiept hadden in zijn standpunt over de leer van Mohammed.
Ik legde via twitter mijn bevindingen echter voor aan de nummers 1 en 2: Daniel van der Stoep en Alexander Sassen van Elsloo. Nummer 2 reageerde. Hij nam meneer Beverloo op een wel heel speciale wijze in bescherming: zie afbeelding.

Godsdienst als het kwaad
En dat was nog niet alles. Ik werd ook nog gewezen op dit optreden van Daniel van der Stoep in het Europarlement (met dank aan Hans van der Liet).


Van der Stoep lijkt me een aardige en integere kerel. Zijn misdrijf van 2011 (hij ging autorijden met een absurd hoog alcoholpercentage in zijn bloed) maakt hem wat mij betreft ongeschikt voor een politiek ambt, maar hij is heel open over zijn aanpak van zijn alcoholprobleem. Voor hem spreekt ook dat hij nauwelijks afgeeft op Wilders. In het filmpje toont Van der Stoep echter wat hij waard is als politicus. Hij gaat op eigen initiatief zijn beperkte spreektijd in het Europese Inspraakorgaan gebruiken om alle 'religies' op een hoop te gooien. Hij noemt 'religies en ideologieën het ultieme kwaad van deze wereld'. Toedeledoki, Daniël.

Biedt de PVV dan zo'n aanlokkelijk perspectief?
Ik verwacht weinig, en steeds minder, van de PVV als partij. Dus nee, een aanlokkelijk perspectief biedt de PVV niet in mijn ogen.
Donderdag zijn er echter verkiezingen voor het Europese Inspraakorgaan
En bij perspectief denk ik dan aan het succesvol verdedigen van de sterke kanten van de westerse beschaving. Vanuit die invalshoek zie ik geen optimistisch stemmende rol voor de PVV.
Het geluid van de PVV is een protest geluid. De strategie lijkt gefundeerd op de veronderstelling dat wanneer dat geluid maar sterk genoeg wordt er wel iets of iemand zal ingrijpen. Alsof de VS ons kan redden zoals in WO II en in de Koude Oorlog. Amerika is er voor wat betreft de dominantie door marxistoïde zelfhaters ongeveer net zo slecht aan toe als Europa. Wilders lijkt er zelf ook niet echt in te geloven. Op zijn kandidatenlijst staan, naast die van hemzelf, slechts 9 namen. Hij rekent dus blijkbaar niet op meer dan 4 of 5 zetels.
Achter het opereren als protestpartij kan ook de veronderstelling zitten dat andere partijen, onder dreiging van stembusoverwinning van jouw partij, je standpunten zullen overnemen. In de praktijk worden met het oog op de verkiezingen inderdaad andere uitspraken gedaan maar dat is iets totaal anders dan verandering van beleid.
Donderdag zijn er echter verkiezingen voor het Europese Inspraakorgaan, waarvan, hoe pijnlijk, vele leden denken dat ze volksvertegenwoordiger zijn omdat het orgaan waarin ze zitten officieel 'parlement' heet.
Wie voorstander is van uittreden uit de EU hoeft niet na te denken over het beleid dat de EU op kortere of langere termijn dient te voeren.
Wie voorstander is van uittreden uit de EU hoeft niet na te denken over het beleid dat de EU op kortere of langere termijn dient te voeren
Op nationaal en lokaal niveau vind ik optreden als protestpartij foute boel.
Wanneer het om het democratische-facade-orgaan gaat, zie ik een proteststem niet als verloren stem.

Sympathiek
De foto hierboven heb ik niet zelf gemaakt. Het is een deel van een foto van 'Hollandse Hoogte' die ik met dank geleend heb. Ik trof hem aan bij de reclame voor een artikel in de NRC. Dat stuk is een aanval op Hans Jansen. Titel: "Hoe een bewonderaar van de islam terecht kwam bij een anti-islampartij."
Ik heb er geen dubbeltje voor over om het hele stuk van de 'journalistieke vandalen' (term van Afshin Ellian) te kunnen lezen. De strekking is duidelijk genoeg uit de lead en het foto-onderschrift: Hans Jansen wordt beschuldigd van voortschrijdend inzicht.
Hoe ze precies vorm hebben gegeven aan hun poging om Hans Jansen te portretteren als 'bewonderaar van de islam' interesseert me echt niet.
Het is een bijzonder foto trouwens. Ik verdenk de jongens en meisjes van de voormalige kwaliteitskrant ervan dat ze er een hebben uitgezocht waarop de professor niet al te vriendelijk overkomt. Ik kan het niet goed beoordelen omdat ik Hans persoonlijk ken als een buitengewoon aimabel mens. Ik kan me bovendien heel goed voorstellen dat er mensen zijn die hem niet-sympathiek vinden. Dat is vanwege aspecten waardoor ik volgens een bepaald type medebewoners van dit land een beetje op hem lijk!  

Frans Groenendijk,  18-05-2014          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.