Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Tien jaar na 9/11

De gekte van de samenzweringstheorieën over de aanslagen van 11 september 2001
Hieronder vindt u een stukje dat ik vijf jaar geleden daarover schreef naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla. De misdadige vanzelfsprekendheid van Zembla’s anti-Amerikanisme zette ik er toen boven. En ik publiceerde het op het weblog Hoeiboei. Ik was al een paar dagen van plan dat stukje vandaag hier op Keizers & Kleren te publiceren. Mijn plan was om het in te leiden met optimistische opmerkingen over het wegsterven van die onzin. Maar zie: eén dag voor de tiende herdenking laat een doorgedraaide pro-Palestina actievoerder in Nederland weten dat die aanvallen het werk zijn geweest van de Amerikaanse CIA en de Israëlische geheime dienst.
Extra reden om dit stuk weer te voorschijn te halen.

»
Aan de vooravond van de vijfde verjaardag van 9-11 werd door Zembla een reportage uitgezonden over de complottheorieën, met name de film Loose-change van de gewetenloze 22-jarige Dylan Avery die zelf heeft verklaard dat hij zijn filminitiatief begonnen was als fictie, maar door zijn onderzoek er toe kwam zijn fictie als waarheid te gaan beschouwen.
De hele film is een aaneenschakeling van suggestieve beschrijvingen en pure leugens. Op het eerste gezicht leek de Zembla uitzending door het kalme aanwijzen en ontkrachten van een aantal van die aperte leugens op integere wijze bij te dragen aan een tegenwicht tegen de hysterische complotdenkers.
Wanneer je de strekking van de gehele uitzending nog eens tot je door laten dringen moet je echter constateren dat deze reportage uiteindelijk vooral bijdraagt aan het anti-Bush, ja zelfs anti-Amerikaans sentiment.


De complotdenkers, er zijn er in allerlei soorten, richten zich op een groot aantal zeer verschillende aspecten. Avery behandelt de meeste van de bekendere in zijn demagogische compilatie waarnaast Michael Moore’s Fahrenheit 9/11 overkomt als een toonbeeld van onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit.

Onderwerpen van die complottheorieën zijn vlucht 93 (het vliegtuig waarin passagiers niet tot actie overgingen maar dat neergeschoten werd door de Amerikaanse luchtmacht), de schade aan het Pentagon (die niet veroorzaakt zou zijn door een Boeing maar door een kruisraket), het WTC (de vliegtuigen zouden alleen voor de show zijn ingevlogen omdat de gebouwen tot instorten gebracht werden door van te voren geplaatste explosieven), de instorting van gebouw 7 (volgens de complotdenkers tot instorten gebracht om bewijsmateriaal van het complot zelf te vernietigen) en de voorkenniskwestie (er zijn mensen die geprofiteerd hebben van de aanvallen door op basis van hun voorkennis over de op handen zijnde aanvallen de juiste putopties te nemen op bepaalde aandelen).

Het kletspraatje dat het Pentagon niet geraakt kon zijn door een Boeing werd door Zembla het meest effectief onderuit gehaald. De kinderlijke suggestie dat het gat in het Pentagon de vorm van een vliegtuig moest hebben werd effectief onderuit gehaald met beelden van daadwerkelijk uitgevoerde proeven met een vliegtuig dat met zeer hoge snelheid tegen een zeer zware betonnen muur aanvliegt: het verpulvert zo ongeveer. De zeer lichte onderdelen (vliegtuigen moeten kunnen vliegen en zijn dus zo licht mogelijk) hebben geen schijn van kans. Enkele onderdelen konden nog wel worden teruggevonden: stukken van het landingsgestel en van een motor. Over deze onderdelen hangt Loose Change pure leugens op zo werd bevestigd door eigen onderzoek van Zembla en in een interview met vliegtuigbouwkundigen. Een van de best herkenbare onderdelen was volgens de filmmakers beslist niet van een Boeing afkomstig terwijl dit in de ogen van de vliegtuigbouwers juist wel heel goed van zo’n vliegtuig afkomstig kon zijn.
De aanslag zou ook niet uitgevoerd hebben kunnen zijn omdat de baan die het vliegtuig afgelegd zou hebben niet door een onervaren piloot had kunnen worden uitgevoerd; zelfs niet door een ervaren piloot omdat in de bochten van zo’n baan te hoge versnellingen werkzaam zouden zijn. Via een vluchtsimulatie werd ook dit verhaal naar het rijk der fabelen verwezen. Er was sprake van iets van 1 ½ g: een versnelling die je ook met auto’s kunt uitvoeren.

Over het gecontroleerd instorten van de twee torens interviewde Zembla een zeer ervaren sloper. Hij liet er geen enkele twijfel over bestaan dat dit onmogelijk het gevolg kon zijn van gecontroleerde ontploffingen. De gebouwen stortten in door het gewicht van de bovenliggende verdiepingen wanneer op de plaats van de inslaande vliegtuigen de kolommen verzwakt zijn. Omdat de toren die als tweede geraakt werd veel lager in het gebouw getroffen werd stortte deze als eerste in. Door de enorme krachten gecombineerd met de hitte, raakte de stalen constructies verwrongen en sloegen verbindingsbouten met enorme kracht naar buiten. Zou men de boel hebben opgeblazen dan waren de explosieven met name of uitsluitend onderaan geplaatst. De hitte van de brand zou op ongecontroleerde wijze de ontstekingen activeren.

In feite had de documentaire hier kunnen stoppen: de film is gemaakt door leugenaars. Na deze bevindingen zou het logisch geweest zijn wanneer de aandacht vervolgens gericht zou zijn op de vraag naar het waarom van dit complotdenken.
Maar dat was niet het vervolg. Het vervolg bestond uit de behandeling van twee kanten van de complotfilmers die vrijwel niet weerlegd werden. Ook wat moeilijker ‘technisch’ te weerleggen leken: de instorting van gebouw 7 en het verhaal over de beursspeculaties.

De sloopdeskundige leek bijna even sterk er van overtuigd dat gebouw 7 door gecontroleerde ontploffingen was ingestort als hij er van overtuigd was dat de twin towers daar niet door ingestort waren. Heel suggestief kwamen de namen van wel 3 of 4 instanties naar voren die bij het grote complot betrokken geweest zouden zijn en die een kantoor in dat gebouw hadden. Zembla deed niets om de suggestie te weerleggen dat dit toch wel een bevestiging gaf van de Avery-theorie.
Verraderlijk. De sloopdeskundige was op de hoogte van de karakteristieke bouwwijze van de torens maar niet van gebouw 7: hij had er nooit van gehoord. Hij werd dus ook pas in de uitzending er van op de hoogte gebracht dat in het gebouw vele uren (aan een zijde) een vrij hevige brand had gewoed. Eigenlijk kon dus ook niet van de goede man verwacht worden dat hij hierover met even veel deskundigheid een uitspraak zou doen.

Wat in de hele uitzending van Zembla achterwege bleef was echter een benadering van: stel nu dat de complotdenkers gelijk hebben. Stel het was een of andere vorm een ‘inside-job’.

Dat het laten instorten van de torens dan gepaard moest gaan met zelfmoordvliegtuigen is dan nog niet zo gek: de schuld moest immers overduidelijk bij de onschuldige moslims komen te liggen. Het idee van het doen instorten van gebouw 7 is zelfs in vergelijking met die theorie echter volslagen waanzin.
We hebben het over een reusachtige wolkenkrabber van 47 verdiepingen. Om sporen van het complot, aanwezig op wat harde schijven en in een paar dossierkasten in 3 of 4 kantoren uit te wissen, zou men dan kiezen voor het laten instorten van dat gebouw! Met alle risico’s van dien. Helder staat me nog als een van de meest absurdistische kanten van de instortende torens de neerdwarrelende papieren van honderden administraties voor de geest.

En tenslotte de mensen die rijk werden door voorkennis.
Deze suggestie is voor wat mij betreft op zichzelf de meest verontrustende.
Anderzijds staat het als een paal boven water vast dat er inderdaad bij een aantal mensen voorkennis bestond over de aanslagen, ook voor wat betreft het tijdstip: de kapers, Bin Laden en nog enkele lieden uit diens omgeving. Mogelijk was dit zelfs gepland onderdeel van de aanslag om op die wijze de nabestaanden van de zelfmoordenaars en anderen financieel te belonen. Het lijkt me niet onmogelijk dat deze voorkennis in een of andere vorm ook lieden in het westen bereikte.
Wanneer er een aspect is dat wat mij betreft niet uitgebreid genoeg onderzocht kan worden is het dit wel.
Nu deze waarnemingen en theorieën echter zijn ingebed in leugens die sterk doen denken aan de eerste complottheorie dat er geen joodse slachtoffers zouden zijn geweest, is het effect dat er algemeen anti-Amerikaans sentiment mee gevoed wordt.
Smerig.  

Frans Groenendijk,  11-09-2011          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.