Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ouder: Ironie
Nieuwer: Het spaarlampsyndroom

Ties Prakken

De laatste keer dat ik Ties Prakken zag, was toen ze aan een tafel naast me zat in een restaurant in de Jodenbreestraat, dat intussen failliet is gegaan.
Ze zat daar in gezelschap van twee middelbare kinderen, van haar ex en van de vader van die kinderen: Ulli d’Oliviera. Ulli is een van de belang­rijkste Nederlandse inter­nationale rechts­geleerden van mijn generatie. Hij zou haar beter hebben kunnen uitleggen dan wie ook dat het pleidooi van drie liberalen om verdragen niet langer directe werking te geven geen aantasting is van de mensenrechten. Ik denk overigens dat de liberalen wel degelijk kritiek hadden op het fungeren van het Straatsburger Hof, al zeiden ze dat niet met zoveel woorden; maar in wezen is een pleidooi voor de afschaffing van de directe werking van verdragen toch iets anders.

»
In hun kritiek op het Hof staan de drie liberalen niet alleen. Van verschillende kanten en niet alleen in Nederland, heeft men die kritiek de laatste jaren kunnen horen. Het duidelijkst van de Engelse law lord Hoffman.

Het Hof EVRM zich zou horen te beperken tot het handhaven van de mensenrechten waar die voor iedereen zichtbaar door overheden van de lidstaten worden aangetast. Door zich bezig te houden met een overmaat van gevallen,
Hoffman en zijn Nederlandse supporters uit de VVD zijn helemaal niet van mening dat we het zonder mensenrechten moeten doen
die alleen met een bureaucratisch bril op met mensenrechten te maken kunnen hebben, komen ze aan hun eigenlijke werk niet toe. Dat is de kritiek van Hoffman. Het is niet zozeer dat het betere hier de vijand van het goede is, want het is helemaal niet beter, maar de echte mensenrechten raken ondergesneeuwd onder een berg van trivialiteiten. En los van de vraag waar het Hof zich mee bezig houdt, ook de kwaliteit van zijn uitspraken valt niet altijd mee. Het soort juridische redeneringen dat men in Straatsburg kan horen wordt fraai geïllustreerd door het navolgende standpunt, dat overigens een minderheidsstandpunt was:
I understand the reasoning behind the departure from the basic principles of a fair trial in the case of speed violations: namely, that such offences represent hundreds of thousands if not millions of cases, and that the State is unable to ensure that in each of this vast number of cases all the procedural guarantees have been complied with. I repeat: I understand this line of reasoning but I do not accept it. In my opinion, if there are so many breaches of a prohibition, it clearly means that something is wrong with the prohibition. It means that the prohibition does not reflect a pressing social need, given that so many people choose to breach it even under threat of a criminal prosecution. And if this is the case, maybe the time has come to review speed limits and set limits that would more correctly reflect peoples’ need. It is difficult for me to accept that hundreds of thousands of speeding motorists are wrong and only the government is right.


Ik denk dat er weinig mensen met gezond verstand zijn die zich in een dergelijk standpunt zouden kunnen vinden.

Hoffman en zijn Nederlandse supporters uit de VVD zijn helemaal niet van mening dat we het zonder mensenrechten moeten doen
het bewaren van de rechtsstaat is een taak voor lidstaten
of zonder het Hof in Straatsburg. Inderdaad is het zaak dat landen als Griekenland vluchtelingen niet maltraiteren en dat zij, als ze dat wel doen, gecorrigeerd worden. Daarvoor dient het Hof in Straatsburg. Maar, zoals Hoffman terecht stelt, het bewaren van de rechtsstaat is een taak voor lidstaten die daartoe een evenwichtig en uitgebalanceerd staatsapparaat hebben.
Het Hof EVRM heeft uitsluitend een functie bij het handhaven van een gemeenschappelijk Europees inzicht in aard en functie van de mensenrechten, wat een veel specifiekere opdracht is.

Terugkomend op de trivialiteiten: het is ondoelmatig om de Nederlandse overheid te dwingen om voor de inning van fiscale boetes het wetboek van strafvordering uit de kast te halen. Dat het Straatsburger Hof dat meent te kunnen doen met een beroep op due process of law is over de top. En zo zijn er veel voorbeelden van uitspraken van Straatsburg waarin geen normaal mens een beroep op de mensenrechtenverdragen gerechtvaardigd zou vinden.

Het Hof wat op afstand zetten en haar uitspraken laten filtreren door aan onze eigen samenleving aangepaste wetgeving is helemaal zo’n slecht idee niet.

Prakken bestreed die stelling in een artikel in de NRC van 25/2/12, getiteld Mensenrechten zonder rechter zijn gunsten (dit is de officiële link ernaar. De link is echter dood op dit moment)  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  26-02-2012          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Soms bekruipt me de angst dat bij dit soort mensen echt de rotsvaste overtuiging gegroeid is dat 'internationaal = dus beter".
In de meest afgrijselijk vorm zie je dat tot uiting komen in de houding die wordt ingenomen tegenover de VN.

27-feb 2012 ,  01:54
# 2
Meneer Storm:

Dit al eens gelezen cq onder de aandacht van Ties P. en Ulli gebracht, Toon?
http://www.klokkenluideronline.nl/post/412/
Voor wie het nu nog niet in de gaten heeft: uw spaarcentjes staan op de tocht.

27-feb 2012 ,  01:29
# 3
toon kasdorp:

@ meneer Storm.

Op gevaar af dat dit een juridisch praatje wordt, maar de directe werking van verdragen heeft te maken met algemene, de burgers bindende regels. Met wetgeving in materiŽle zin met andere woorden. Het ESM verdrag is in die zin niet direct werkend. Het bindt alleen overheden maar het geld komt natuurlijk wel uit de zak van de belastingbetaler.
@ Frans.
De meerderheid van de leden van de VN komt voor op de lijst van landen die het niet nauw nemen met de mensenrechten. De gedachte dat je de tegenwoordige VN als rechtsbron zou kunnen beschouwen is niet serieus te nemen

27-feb 2012 ,  01:51
# 4
louis-portugal:

Toon is dat restaurant failliet gegaan door die Prak???
Meneer Storm. In Mexico is door de G 20 gesteld dat die ESM 500 of 700 miljard veel te weinig zijn.
Het moeten er minstens 2000 miljard worden.
Aangezien de EMU landen per jaar ongeveer 1000 miljard moeten betalen aan gezamenlijke renten en begrotingstekorten geloof ik dat de geldbehoefte dichter bij de 6000 miljard ligt en dan zijn we nog nauwelijks aan het aflossen.

27-feb 2012 ,  04:31
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.