Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Tilburggate: effectieve provocatie of topje van de ijsberg?
MET UPDATE: COLLEGE VAN BESTUUR TiU CENSUREERT HOOGLERAAR VERBON WEGENS KRITIEK OP DE RUITER

Een student aan een onder­wijsin­stelling die nogal eens van naam verandert [1], kreeg een 10 voor een scriptie waarin hij aan de hand van enkele teksten 'aan­toont' dat Wilders een 'proto­fascis­tische partij' leidt. Ik heb het werk­stuk zelf vluchtig bekeken. Anderen hebben er al vanuit heel verschil­lende invals­hoeken kritiek op geleverd [2]. Ik vond het een beetje genant dat teksten van zijn eigen docent in de scriptie een nogal centrale plaats innamen. Ik hoefde niet verder meer te lezen toen ik de passage gezien had die hij wijdde aan het boek van Martin Bosma. Ik leg uit waarom.
»
Die passage is een vrij belangrijk onderdeel van zijn betoog en staat net voor het zinnetje waarin de student het heeft over de "General considerations speech". Het duurde een paar seconden voor ik door had dat daarmee de Algemene Beschouwingen bedoeld werden. Het bracht herinneringen bij me boven aan Jacques Plafond uit het VPRO-radioprogramma Ronflonflon van enkele decennia geleden: "Je kunt rinkelen mijn be-e-e-el, rinkel mijn bel".

Maar het stukje over Bosma dus. Dat begint zo:
In Martin Bosma’s De Schijn-Élite van de Valse Munters (2010) we find additional examples of the PVV’s anti-Leftism. Bosma is nostalgic about the old Left, but believes “something somewhere has gone terribly wrong” (p. 39). That somewhere is the year 1968, and that something is the take-over of the Labor Party by “the Young Turks of the new Left” (Ibid.). Where the heirs of the old Left were “the first to resist mass- immigration” (p. 44) and “adherents of the thought of remigration” (p. 47), ––

Er op volgend citeert hij allerlei verwijten aan het adres van Bosma.

Het opgewekte gebruik van de verder niet gedefinieerde term 'anti-leftism' doet de wenkbrauwen fronsen maar daarvoor gaat het al mis.
Misschien weet hij niet dat 'Jonge Turken' een oude uitdrukking is
Ik constateer dat hij er zelfs geen melding van maakt dat de titel van het boek van Bosma -dat hij dus relatief uitgebreid onder de loep neemt- ontleend is aan Jacques de Kadt, de beroemde, zelfstandige denker van de SDAP die onder andere behartenswaardige zaken geschreven heeft over het fascisme. Daarna verbaast het niet meer dat de vraag of Bosma misschien wel correct verwees naar vader en zoon Willem Drees eenvoudigweg niet aan de orde komt.
Misschien heeft de student nog nooit van De Kadt gehoord. Misschien weet hij niet dat 'Jonge Turken' een oude uitdrukking is die al bijna een eeuw oud is en eigenlijk vrij positief is voor degene die ermee worden aangeduid en dat hij hier duidelijk ironisch gebruikt wordt door Bosma. Ik zou hem dat niet zwaar willen aanrekenen: meerdere mensen hebben er al op gewezen dat het hier slechts om een bachelor-scripte ging en dat heel veel van dat soort scripties van minder niveau zijn dan deze.

Nieuwswaarde
De scriptie zou nooit zoveel, waarschijnlijk zelfs helemáál geen aandacht getrokken hebben wanneer de jongeman in plaats van een 10 een voldoende, een 8 of een 9 had gekregen. De nieuwswaarde zit wat mij betreft dan ook vooral in het provocatieve karakter van die stunt van zijn begeleider, Jan Jaap de Ruiter. En van het buitengewone succes van die actie.
Ergens las ik zelfs de beschuldiging dat van meneer De Ruiter binnenkort een boek verschijnt en dat het hele gedoe beschouwd moet worden als niets meer dan een publiciteitsstunt voor dat boek. Een flauw verwijt. De Ruiter heeft een goed betaalde baan aan de universiteit en er zijn heel hoge verkoopcijfers nodig wil je als auteur serieus aan een boek verdienen.
Maar ik zie het dus beslist wel als een provocatie. Net als deze bijvoorbeeld van Leon Buskes. Hij liet volgens persbureau Novum in het blad Rechtstreeks optekenen dat "Het voor Nederlandse rechters nuttig [zou] zijn om zich regelmatig bij te laten scholen in de sharia." Geheid dat je er mensen mee boos krijgt.

Ik heb sterk de indruk dat geluiden zoals deze de laatste tijd vaker te horen zijn. Ik maak me er niet druk om: ze lijken meer een uitdrukking van het feit dat men in bepaalde kringen zenuwachtig aan het worden is: Geert Wilders is nog alsmaar niet vermoord en zijn partij staat er in de peilingen nog steeds goed voor. Van die zenuwachtigheid wordt ik niet bezorgd. Eerder het tegendeel.

Over twee andere zaken ben ik wel ongerust.
Het niveau van het onderwijs in Nederland -van basisschool tot universiteit- en
iemand die misschien over enkele jaren op de basisschool de leer van die 7e eeuwse krijgsheer aanprijst bij uw kind of kleinkind
de verspreiding van politieke praatjes die door (moeten) gaan voor wetenschap of onderwijs. Dat laatste geldt voor allerlei terreinen, maar toch wel het meest wanneer er een relatie is met de leer van Mohammed.
Daarom ook het plaatje: daarin komen die twee zorgen als het ware bij elkaar.
Het komt uit een werkstukje dat ik toevallig aantrof op de webstek van 'Iselinge'. Het betreft een soort 'online godsdienstlesje', gemaakt door een tweedejaars Pabo-student.
Deze werden gemaakt tot en met 2007: "educatieve websites die te gebruiken zijn door kinderen in het basisonderwijs".
Hier de link naar het hele verhaal.
Nog twee citaten eruit:
Mohammed zou een gemakkelijk leventje gehad kunnen hebben, maar hij was bezorgd door het kwaad dat hij om zich heen zag. (…)
De Koran geeft de woorden weer die god via de engel Gabriël tegen Mohammed sprak om de mensen te leren wat ze moesten geloven en hoe ze moesten leren leven.

Bekijk het helemaal, het is nog geen 2000 woorden.

Dit is dus een werkstukje van iemand die misschien over enkele jaren op de basisschool de leer van die 7e eeuwse krijgsheer aanprijst bij uw kind of kleinkind. Of erger: kinderen worden naar deze webpagina gestuurd om wat te 'leren' over Mohammed en zijn godsdienst!

Mijn grootste vrees is niet dat De Ruiter zijn positie aan de universiteit misbruikt om over de rug van een bachelorstudent een politiek punt te scoren maar betreft die ijsberg. Ik ben bang dat het uitdelen van onverdiend hoge punten aan leerlingen die hun docent naar de mond praten, staat voor een wijdverspreide praktijk van niet bevorderen van kritische zin en politiek bedrijven onder het mom van wetenschapsbeoefening.
Mijn verontrusting wordt geenszins weggenomen door de persverklaring *) over de ophef, vanuit Tilburg.
Hieronder het slot ervan. Het vreemdste van de verklaring is in mijn ogen de ondertekening die eenvoudig luidt: "Jan Jaap de Ruiter, Jan Blommaert en Henk Bovekerk". Het zijn namen van een drietal mensen zonder aanduiding vanuit welke bevoegdheid of achtergrond zij een verklaring uitgeven. Dat valt op omdat de twee beoordelaars hier in een zin genoemd worden met de betreffende bachelor-student. Niet alleen wordt daarmee de suggestie versterkt dat het hier om een politiek pamflet gaat in plaats van om wetenschapsbeoefening; je krijgt hierdoor bovendien de indruk dat bij De Ruiter en Blommaert zelfs in het kader van de ontstane ophef nog niets begint door te dringen over het verschil tussen beiden.
Om de critici en geïnteresseerden over de thesis tegemoet te komen, is besloten het werk te vertalen in het Nederlands, en er een hoofdstuk aan toe te voegen waarin ingegaan wordt op de serieuze reacties. Dit essay verschijnt later dit voorjaar en wij verwijzen belangstellenden naar onze websites en twitteraccounts om de berichten over de publicatie ervan te volgen. Dan kan er een volwaardig debat volgen, waarin de waardering van de thesis niet meer centraal staat, maar de inhoud.
Tilburg University heeft als motto “Understanding Society” en met de thesis van Bovekerk bewijst zij eens te meer dit motto meer dan serieus te nemen.
Tilburg, 11 januari 2012


Update: ook dit incident lijkt te gaan uitgroeien tot een schandaal
Universonline, Onafhankelijke website van Tilburg Universitymeldt het volgende:
UvT tikt hoogleraar op vingers om kritische blog over PVV-scriptie
Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën en Sociale Zekerheid aan de Universiteit van Tilburg, heeft op verzoek van het College van Bestuur een artikel van zijn weblog verwijderd waarin hij kritiek uit op de universiteit en op zijn collega’s Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert.

Het CvB geeft ook een motivatie:
Volgens de UvT gaat het echter niet om een onderzoek op wetenschappelijke gronden, maar om een scriptie van een student. “Scripties zijn bedoeld als toetsinstrument, niet als wetenschappelijke bijdrage aan een maatschappelijke discussie. Wetenschapper ben je als je bent gepromoveerd,” aldus een woordvoerder van de universiteit.

Deze bewering staat op gespannen voet met die van De Ruiter en Blommaert die ze mede hebben laten ondertekenen door de student: "... kan er een volwaardig debat volgen, waarin de waardering van de thesis niet meer centraal staat, maar de inhoud."

*) De persverklaring is van de webstek van de universiteit verwijderd. Er is echter een mirror van

Noten
[1] De school begon als in 1927 als Roomsch Katholieke Handelshoogeschool. In 1938 ging zij Katholieke Economische Hogeschool heten. Toen ik er zelf, eind jaren 70/begin 80, mijn kandidaats voor psychologie haalde, heette de school KHT (Katholieke Hogeschool Tilburg). Er werd toen al over gesproken over het universiteit worden en uiteraard werd toen al onderkend dat KU beter gecombineerd kon worden met Brabant (het Twittergrapje van Geert Wilders had dus al een geschiedenis van zo'n 30 jaar). In 1986 werd het dus Katholieke Universiteit Brabant. In 2001 werd het Universiteit van Tilburg. In 2010 werd het officieel Tilburg University (TiU).

[2] Dirk-Jan Snel moet niets van de PVV hebben. Hij legt er de nadruk op dat de Universiteit zichzelf ermee schaadt en dat de provocatie averechts werkt.
De benadering van Bas Koning op DeDagelijkseStandaard is van de koekje-eigen-deeg benadering. De wereldberoemde schrijver Umberto Eco heeft ook iets geschreven over fascisme. De scriptie begint met een citaat daaruit, de verdere tekst van Eco wordt verder nergens genoemd. Koning past de 14 'kenmerken van het oer-fascisme' van Umberto Eco toe op de PVV, op 'links' en op 'islam' en concludeert: "De pvv scoort een schamele 1.42 (van 10) op de fascisme-schaal van Umberto Ecco (nl 2 uit de 14). Links scoort inmiddels zelf 3.57 (uit 10) op die schaal (5 vd 14), en de islam scoort een schokkende 9.29 (13 vd 14)"
Student Victor Sterren gaf een gedetailleerde weerlegging van de hele scriptie die ook op GeenStijl werd aangeprezen.
Toon Kasdorp geeft suggesties voor wat de student misschien beter had kunnen lezen.
Martien Pennings richt zijn pijlen vooral op het werk van Paxton: naast het werk van zijn begeleider de belangrijkste bron voor de student.  

Frans Groenendijk,  12-01-2012          

Reacties
# 1
fanmail:

waar vind ik die fascisme standaard van Umberto ecco?

12-jan 2012 ,  03:22
# 2
fanmail:

Hallo, ik heb de link inmiddels gevonden naar ecco: http://www.themodernword.com/eco/eco_blackshirt.html

kunt u mij echter uitleggen waar u de scores uit voetnoot 2 vandaan heeft? Hartelijk dank alvast voor de moeite!

12-jan 2012 ,  03:27
# 3
Frans Groenendijk:

Bedankt voor de link. Die scores zijn te vinden in de reactie van Bas Koning op een stuk van ene Esther op DDS. Link

12-jan 2012 ,  04:08
# 4
fanmail:

@Frans. Dank! Dank ook voor alle werk en doorwrochte artikelen en natuurlijk je prima boek!

12-jan 2012 ,  06:38
# 5
Roelof:

Zodra een ideologie untermensch (dhimmi) regels lanceert (pact van Umar), is er geen sprake van fobie, maar rationele angst bij demografische overhand. Onze democratie heeft een zwakke plek. Wat ook rationele angst is, is dat je niet voor een vrachtwagen springt die 100 km per uur rijdt.

12-jan 2012 ,  09:40
# 6
Albert:

'weidde'? Ben toen maar gestopt met lezen. Wie niet kan spellen die kan niet schrijven.

12-jan 2012 ,  10:28
# 7
Frans Groenendijk:

Dank je wel Albert. Een afschuwelijke fout. Het is hier 'wijden aan' en niet 'uitweiden over'.

12-jan 2012 ,  10:35
# 8
Hecatonchir:

@6 #Albert
"'weidde'? Ben toen maar gestopt met lezen. Wie niet kan spellen die kan niet schrijven."
Wat een drogreden! Een spelfout haalt niet de argumentatie onderuit!

12-jan 2012 ,  10:54
# 9
Albert:

Heb natuurlijk wel doorgelezen, op zoek naar meer fouten, en vind het een verhaal van alle tijden. Toen ik op de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht studeerde, vele decennia geleden, had ik een lerares Textiele Werkvormen waarvan je altijd een prachtig cijfer kreeg als je werkstuk maar gemaakt was in de kleuren turkoois en lichtgroen. Minder schadelijk voor de maatschappij inderdaad, maar even laakbaar.

Verder geen fouten gevonden, een 9 dus. Of toch een 10 omdat ik het volledig eens ben met de strekking? Nu ben ik in de war. Je wordt bedankt...

12-jan 2012 ,  10:56
# 10
Sprx:

Chapeau Frans

12-jan 2012 ,  10:58
# 11
Kees de Boer:

"Volgens de UvT gaat het echter niet om een onderzoek op wetenschappelijke gronden"

Want student is geen wetenschapper, of zoiets. Game over, zo'n opvatting. Opheffen, de UvT. Bij een universiteit draait het wel degelijk om wetenschap. Andere zaken, zoals politiek of links-fascisme bedrijven, doe je maar in je vrije tijd. Doe dat in door belastingbetaler betaalde tijd, dan is dat oplichting, en dienen alle ontvangen gelden terugbetaald te worden, inclusief gederfde rente en boete.

13-jan 2012 ,  12:52
# 12
zande:

Ik haatz mensjes die denken dat een spelfout afbreuk doet aan de onderbouwing, een perfect stuk, nieuw, doordacht, op hoog niveau! Hulde Frans, sommige mensjes zien er een probleem in dat de lijst van de Nachtwacht stoffig is. Dat zijn de kleine mensjes. Die bestaan namelijk. Gelukkig zijn ze klein. Van stuk. Van geest.

13-jan 2012 ,  12:55
# 13
zande:

Ik zou zeggen: ontweiden die kabouters!

13-jan 2012 ,  01:00
# 14
Frans Groenendijk:

Dank je Zande. Gestaag gaan we door.. richting organisatie. Zie het verhaal over DVK. Wat er nog niet in staat is dat het aanpakken van misstanden in de wetenschap, de rechtspraak en bij overheden belangrijk deel van het fundament gaat worden.

13-jan 2012 ,  01:39
# 15
trias politica:

Gedegen stuk.
Jan Jaap en zijn maat hebben een stukje ineffectieve provocatie geleverd en het is het topje van de ijsberg.

13-jan 2012 ,  02:21
# 16
unclepete:

K.U . Tilburg : " Failing to understand society"

13-jan 2012 ,  08:03
# 17
karel:

Geen slecht stukje hoor, maar wel veel taalfouten (zie hieronder) voor iemand die beweert bezorgd te zijn over het niveau van het onderwijs in Nederland. Of is dat zelfspot?

"voor *degene* die ermee worden aangeduid"
"Van die zenuwachtigheid *wordt* ik niet bezorgd"

13-jan 2012 ,  09:39
# 18
ingrid frederic:

aan publicaties van de KU uit T dient vanaf heden de volgende waarschuweing toegevoegd: Let op, kan de wetenschap onherstelbare schade toebrengen.

13-jan 2012 ,  11:36
# 19
Dik Rondeltap:

Albert: 'een lerares van wie' en niet 'een lerares waarvan'.

13-jan 2012 ,  02:37
# 20
ECP:

En dan nog wordt er gesuggereerd dat "onze" studenten niet worden geindoctrineerd met het linkse gedachtengoed. Hallo, ik vind de PVV een fascistische partij dus ik krijg een 10 voor mijn stukje proza............bizar! Wederom het bewijs dat iemand met een bovengemiddeld IQ niet altijd in staat is om ook rationeel en logisch te denken.

13-jan 2012 ,  04:22
# 21
peter klein:

Goed stuk.
Politiek correcte verdwazing, ´delusion´, kom je veel in de wetenschap tegen.
Bovekerk c.s.
Roos Vonk en Die Stapel
En natuurlijk in de klimaatwetenschap: http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100129892/global-warming-red-faced-climatologist-issues-grovelling-apology/

13-jan 2012 ,  09:35
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.