Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Tussenbalans
Roemer ging níet af

imageTot acht maan­den gele­den was Keizers & Kleren de blog­afde­ling van de web­stek bij het boek Islamofobie? Een nuchter antwoord. Daarna is het uitge­bouwd: meer stukken, meer auteurs, meer lezers, meer reacties. Door tien verschil­lende auteurs werden sinds­dien in totaal circa 300 stukken geschreven waarop ongeveer 50 mensen in totaal zo'n 1500 reacties plaatsten. Het aantal bezoekers schommelt tussen de 100 en 500 per dag. 200 mensen bezoeken minstens een keer per week de webstek. Daarnaast brengen nog zo'n 800 mensen een of enkele keren per maand een bezoek. Dat aantal bezoekers is niet het belangrijkste. Tegenover dat bescheiden aantal staat bijvoorbeeld dat (volgens Google Analytics) de gemiddelde bezoeker van een artikel pas na zes minuten verder surft. Dat suggereert dat het aantal lezers bijna even groot is als het aantal bezoekers: per artikel zo'n 600 gemiddeld. Dat is niet niks. Omdat Keizers & Kleren uitgesproken politiek-incorrect is maar tegelijkertijd een weinig popu­listische insteek heeft, is dit misschien al een flink deel van de potentiële doelgroep. De webstek slurpt echter (te) veel van mijn tijd op.

»
Daarnaast kost het energie en levert het stress. Het levert beslist ook wel wat op, maar in verhouding toch te weinig, persoonlijk zowel als politiek. De gang van zaken rond dit stuk over de afgang van Roemer zet me aan het denken over een efficiëntere en vooral meer effectieve inzet van mijn tijd en energie.

In dat stuk voorspelde ik een publicitaire afgang voor Roemer.
Ik was namelijk getuige geweest van zijn optreden op een bijeenkomst van de Cidi-jongeren. Daar was de SP-voorman volledig door het ijs gezakt en tot mijn vreugde vernam ik van iemand van het Cidi dat cidi.tv het complete beeldverslag ervan zou publiceren.
Niet alleen gebeurde dat -bij nader inzien?- niet: twee mensen van Cidi die ik beiden twee keer vroeg of dit alsnog zou gebeuren, reageerden niet eens op mijn vraag. Nu wist ik wel dat het Cidi geen lobbygroep is voor Israël: het is een politieke groepering die de multiculturele gedachte een warm hart toedraagt en van tijd tot tijd de regering van Israël de les leest. Maar dat de overschatting van de eigen politieke rol zo ver gaat dat men in Nederland op goede voet wenst te blijven met de vijanden van Israël, heeft me toch verbaasd. Uit het feit dat bovendien verder nergens in de oude of nieuwe media melding is gemaakt van Roemers afgang, maak ik op dat ik iets niet goed doe.

De komende maanden zal ik daarom minder gaan schrijven op K&K om meer tijd te krijgen voor andere activiteiten. Mogelijk zal het totale aantal stukken hier ook flink teruglopen. Ik had me al voorgenomen om binnenkort eens tijd en energie te steken in het verzorgen van een zogenaamde rss-feed van K&K. Daar is nu dus nog wat meer haast bij.
Met opzet is er geen commentaar mogelijkheid bij dit stukje. Wie wil reageren kan e-mailen of het contactformulier gebruiken.
 

Frans Groenendijk,  08-03-2012          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.