Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Twee adviezen van de politie
Mohammedanen zijn gevaarlijk, prikkel ze niet

Mohammedanen zijn onzeker over Mohammed en diens leer. Wanneer ze zien dat andere volgelingen hun twijfels zelf­bewust onder ogen zien en die leer achter zich laten, wordt een aantal van hen daar niet zo zeer verdrietig van maar vooral nog onzekerder.
De angst die daarmee gepaard gaat, zetten ze om in haat. Haat tegen mensen die ze 'afvallig' noemen.
Wanneer ze de moeite nemen om die haat toe te lichten gaan ze spreken in termen van hoogverraad: een term die verwijst naar oorlog. Het bedreigen van die 'afvalligen' en af en toe er een vermoorden, werkt heel goed om ze het zwijgen op te leggen. Elk jaar houden miljoenen mensen het mohammedanisme voor gezien, maar slechts een handjevol spreekt zich erover uit.
Afgelopen vrijdag schreef ik hier dat ik drie ex-moslima's ken. Ik beschreef ze als moedige vrouwen die zich regelmatig helder uitspreken, maar bij wie af en toe ook de reële angst voor die 'haat tegen afvalligen' doorschemert. Vandaag verneem ik via Twitter dat een van hen van de politie het advies kreeg om uit haar 'bio', de omschrijving van zichzelf dus, weg te halen dat ze ex-moslima is.
»
De precieze toedracht heb ik nog niet van haar zelf gehoord, maar als het klopt is de schandaligheid ervan vergelijkbaar met die van de zaak Firasat: een Pakistaan die Spanje uitgezet dreigt te worden omdat hij te kritisch is over de leer van Mohammed.
Omdat ik niet alle details ken, beschrijf ik hieronder nog een ander politie-advies. Het is iets minder schandalig maar daarvan ken ik wel de details.
Dat advies had te maken met de lancering van mijn boek. Ik schreef daarover een brief aan de burgemeester van Den Haag, de VVD-er Van Aartsen. Ik geef hem hieronder integraal weer. Destijds heb ik hem niet verstuurd omdat me de kans groot leek dat hij alleen zou worden opgevat als een manier om publiciteit te genereren rond het boek.

               Utrecht, 5 april 2010

Geachte heer Van Aartsen,

Onlangs ontving ik een rekening in verband met de presentatie van mijn boek, Islamofobie? Een nuchter antwoord, die op 24 februari jongstleden plaatsvond in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Op de rekening van het centrum prijkte ook een post in verband met de inzet van door mij niet nodig geachte beveiligingsmedewerkers.

Ik doe bij dezen een beroep op u om er voor te zorgen dat deze kosten op een of andere wijze aan mij vergoed zullen worden uit een begrotingspost van lokale of landelijke overheid, die bedoeld is voor het handhaven van de openbare veiligheid. Ik vraag u door middel van het openlijk belijden van uw intentie om te zoeken naar een begrotingspost van waaruit deze vergoeding zal worden betaald, een politiek signaal af te geven.

Ik vraag u hiermee de boodschap uit te dragen dat u de vrijheid van meningsuiting hoog opneemt en het politieapparaat wilt inzetten om de “moeder aller vrijheden” te verdedigen tegenover fictieve én reëel bestaande bedreigingen van de zijde van extremistische mohammedanen.

Om te begrijpen waarom ik u dit vraag moet u wat meer weten van de achtergrond van die uitgaven voor beveiliging.

De presentatie van mijn boek zou aanvankelijk plaatsvinden in het World Forum, eveneens in den Haag. Het betrof een presentatie voor familieleden, (politieke) vrienden en de pers. Ik had als, tot dan toe volslagen onbekende docent wiskunde, verder geen publiciteit gegeven aan de presentatie van dit boek. Op basis van de titel van mijn boek besloot de zaalverhuurder dat hij de veiligheid van zijn personeel, van mij en van mijn gasten niet kon garanderen en hij laste de presentatie af. De directeur wenste geen enkele uitspraak te doen over wat hij precies vreesde. Er was hier beslist sprake van fictieve bedreigingen.

GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi, die een exemplaar van mijn boek in ontvangst zou komen nemen, nam vervolgens contact op met Nieuwspoort
Dit zou staan voor een strikte en goedkope invulling van de taak van politie en justitie
met de vraag of daar de presentatie gehouden zou kunnen worden. Omdat de weigering van World Forum nogal wat publiciteit had gegenereerd nam de manager van het perscentrum, conform het eigen protocol, contact op met Politie Haaglanden voor een inschatting van het veiligheidsrisico. Vanuit Politie Haaglanden is gecommuniceerd dat er (inmiddels) inderdaad een risico bestond. Evengoed was deze inschatting van de zijde van de politie geen reden om de handhaving van de orde rond de gebeurtenis te bewaken. Op basis daarvan besloot het perscentrum tot het inhuren van beveiligingmensen.

Strikt genomen kan gesteld worden dat de “verantwoordelijkheid van de politie ophoudt bij de voordeur”: achter de voordeur is de organisatie zelf verantwoordelijk.
Dit zou echter staan voor een strikte en goedkope invulling van de taak van politie en justitie. Het is dringend gewenst dat waar het de verdediging van de vrijheid van meningsuiting betreft door de bevoegde instanties een proactieve houding wordt ingenomen.

Hoe noodzakelijk dit is werd op 1 april van dit jaar onderstreept door gebeurtenissen in België. Door een organisatie die openlijk pleit voor invoering van sharia in België en het afzetten van koning en premier werd het mijn politieke geestverwant Benno Barnard onmogelijk gemaakt aan de Universiteit van Antwerpen een lezing te houden waarin hij zou ingaan op het verschil tussen God en Allah.
Hier was beslist sprake van een reële bedreiging.
In Nederland is het mohammedaans extremisme nog niet zo georganiseerd en brutaal als bij onze zuiderburen.

Er op vertrouwend dat uw reactie van zodanige aard is dat ze er aan bijdraagt dat we vergelijkbare ontwikkelingen hier in Nederland voorkomen,

Hoogachtend,


Veel ex-mohammedanen lijken blijvend geestelijk beschadigd. Dat was in ieder geval de gedachte die het eerst bij me opkwam toen ik dit zag. Niet zo netjes van me. Er is immers minstens evenveel kans dat de "Muslim Brothers and Sisters" nogal dringend 'gevraagd' hebben om 'solidariteit'.  

Frans Groenendijk,  07-01-2013          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.