Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Uitnodiging aan Tofik Dibi
Open brief

Geachte heer Dibi,
Vorig jaar nodigde u me, via een open brief in de Volkskrant aan mensen die PVV hadden gestemd, uit voor een gesprek. Ik ging op uw uitnodiging in. Doorslaggevende reden daarvoor was dat uw brief letterlijk vermeldde: “..dat de dreiging van de radicale islam voor mij net zo groot is als voor u..”. Wel stelde ik een drietal voorwaarden. U ging daarmee akkoord en we hadden een goed gesprek. Hoewel ons gesprek meer dan een uur duurde bleef natuurlijk veel onbesproken. Daaronder ook de vraag hoe die dreiging zich nu eigenlijk precies aan u voordoet.
Een van mijn voorwaarden was dat we het gesprek niet openbaar zouden voeren. "Na een eerste gesprek", zo schreef ik, "kunnen we besluiten of we iets vergelijkbaars zouden willen herhalen met camera’s er bij". Wat mij betreft is daarvoor het moment nu aangebroken.

»
De actie tegen u en uw gast Irshad Manji, vorige week in De Balie in Amsterdam, hebben geïllustreerd hoe genoemde dreiging er uit ziet. In een radiointerview met Fouad Sidali betitelde de voorman van de groep dreigers uit eigen beweging de actie als "een beetje takfir bedrijven". In combinatie met het gebruik van scheldwoorden als 'afvallige', 'hypocriet' en 'kafir' vormt dat een nauwelijks verhulde doodsbedreiging.
Wilt u in het openbaar met mij het gesprek voeren over het hieronder beschreven cluster van vragen en dilemma's waar we, en waar vooral mensen zoals u, in het Westen voor staan?

Mensen als Bouyeri of Abu Imran beschouwen het woord van Mohammed als de waarheid, de hele waarheid en niets dan de waarheid.
Er zit iets oneerlijks in wanneer we het gesprek aangaan over iets dat vooral voor u een dilemma is
Het is zonneklaar dat de praktijk in het Westen van mensen die zich moslim noemen, niet die van de Bouyeri's of Abu Imrans is. Die praktijk verschilt ook sterk van die in landen als Pakistan, Somalië, Indonesië, Iran of de Malediven. De kernvraag is of de praktijk zoals die in het Westen bestaat, duurzaam kan zijn zonder dat tegenover die genoemde letterlijke waarheid een westerse moslim theorie wordt geformuleerd. Wie gaat dat doen, dat formuleren? En wanneer die formulering tot stand komt, is het dan verstandig om dat gedachtegoed nog 'islam', dus onderwerping, te noemen?
Ik realiseer me dat dit een pittige uitdaging is. Er zit ook iets oneerlijks in wanneer we het gesprek aangaan over iets dat vooral voor u een dilemma is. Daarom vraag ik u twee of drie helpers mee te nemen: een collega kamerlid dat zichzelf moslim noemt, een imam, een gewone burger, dat maakt me verder niet uit, als hij(zij) maar niet betaald wordt vanuit het buitenland. Verder ben ik bereid serieus in te gaan op elk dilemma dat u aan mij voorlegt.

Ik besluit deze brief ongeveer hetzelfde als mijn eerste brief aan u. Uw open brief had u afgesloten met de opmerking dat één ding nog belangrijker was dan de dreiging van 'de radicale islam, “Ik wil zeggen: ik ga niet weg. Ik blijf hier. Ik ben een geboren en getogen Nederlander.” En mijn reactie was dat het niet mijn wens is dat u het land wordt uitgezet. Ik wil dat iedereen die in Nederland geboren is mee doet en zich beoordeeld en gewaardeerd voelt om zijn eigen gedrag. En alleen op het eigen gedrag. Echter, voor mij is uw blijven niet belangrijker dan de bedreiging van “de radicale islam”. Indien er slechts gekozen kon worden tussen het uitzetten van alle mensen met mohammedaanse achtergrond en de invoering van sharia in ons land dan koos ik, ongaarne maar toch zonder aarzeling, voor de eerste optie: het handhaven van de democratie. Gelukkig zijn we het erover eens dat het van groot belang is om te voorkomen dat de keuze beperkt wordt tot die twee mogelijkheden. Toch?

Frans Groenendijk
Hoofdredacteur van het weblog Keizers & Kleren. Auteur van Islamofobie? Een nuchter antwoord.
 

Frans Groenendijk,  13-12-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Goede brief. Het zal mij benieuwen of Tofik er op in gaat. Lijkt me een uitgelezen kans voor hem om zijn wens -een open debat ter voorkoming van een verdere polarisatie tussen wij en zij- in vervulling te zien gaan.
Ik neem aan dat je de brief ook naar hem persoonlijk hebt gemaild Frans ?

13-dec 2011 ,  06:20
# 2
Frans Groenendijk:

Uiteraard heb ik de heer Dibi ook rechtstreeks gemaild. Polarisatie tussen wij en zij is onvermijdelijk. De vraag is wie tot welk kamp behoort. Hoewel op veel punten onze meningen uiteenlopen hoort Dibi, net als vele andere (kinderen van) immigranten, beslist tot ons kamp. Waar het aan ontbreekt is helderheid over het andere kamp.

13-dec 2011 ,  06:41
# 3
Alf Jans:

In de uitzending van Pauw en Witteman noemde de heer Tofik Dibi mevrouw Manji een groot denker.
Dezelfde denker die het Amerikaanse publiek probeert wijs tw maken dat de houris in de qur'an geen maagdelijke dames zijn maar rozijnen.
http://www.youtube.com/watch?v=TNL8xugDNZQ&feature=related

13-dec 2011 ,  11:54
# 4
Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten:

@Alf Jans
Dat zuigt ze niet uit haar duim hoor. Zo vertalen ook arabisten het die er voor naar school geweest zijn.

14-dec 2011 ,  01:59
# 5
Ron:

Dag Frans Groenendijk,
Citaat uit bovenstaande: De kernvraag [...]letterlijke waarheid een westerse moslim theorie wordt geformuleerd. Wie gaat dat doen, dat formuleren? [...]is het dan verstandig om dat gedachtegoed nog 'islam', dus onderwerping, te noemen?
Op afvalligheid staat de doodstraf, of het de afvalligen zal helpen de Islam een andere naam te geven betwijfel ik.

14-dec 2011 ,  12:43
# 6
Frans Groenendijk:

@Ron Lag het maar zo simpel zwart-wit. De kern van de leer van Mohammed is het dwingen en dreigen, niet het vermoorden. In de loop der eeuwen is niet alleen vooruitgang geboekt op het terrein van de effectiviteit maar ook van de efficiŽntie van het dreigen. Wanneer dreigen volstaat bestaat er een sowieso een vrij breed gedragen voorkeur om niet te moorden. Dat stamt rechtstreeks van Mohammed zelf. Hij nodigde de heersers van landen die hij wilde gaan veroveren eerst uit om volgeling te worden. Ook Ahmadinejad hanteert die insteek: in zijn brief aan Bush deed hij ook zo'n soort uitnodiging.
Afhankelijk van de omstandigheden kan ook het dreigen richting afvalligen nader gespecificeerd worden. Zo zie je dat op vrij veel plaatsen gesteld wordt dat afvalligen niet vermoord moeten worden, tenzij ze er te veel ruchtbaarheid aan geven. Dan zouden namelijk ook anderen afvallig kunnen worden waarna, via een sneeuwbaleffect, de hele boel in een steeds hoger tempo in elkaar stort. Het dreigen is dan dus niet gericht tegen het afvallig worden als zodanig, maar tegen openlijk ervoor uitkomen.
Wie er openlijk voor uitkomt is als het ware in het offensief en dus een vijand. Heel wat mensen vinden dit ook wel logisch klinken: actief tegen een bepaalde leer ingaan is eigenlijk hetzelfde als iemand met de door bedreigen of vermoorden.
Bewust of onbewust zijn heel wat mensen daarvan op de hoogte.

Gelukkig zijn de meeste salafisten/jihadisten niet zo heel slim, vooral niet vwb tactiek. Wanneer ze Dibi en Manji vorige week hadden vermoord, zouden alle gelovigen samen met de meeste politici en bijna alle media alles uit de kast trekken om elke relatie tussen de 'religie van de vrede' en de moordenaars te ontkennen. De dreigementen, en helemaal in combinatie met het eieren gooien, zetten nu de verdeeldheid binnen de oemma in de schijnwerper. Nu laat bijvoorbeeld het Haagse gemeenteraadslid Khoulani het masker zakken. Hij noemt Dibi, Manji en Fouad Sidali 'ziek' http://t.co/BWYIWOaG In overeenstemming met vers 2:10 van de Koran.
Abu Imran cs bereiken twee dingen tegelijk: ze zaaien angst in de harten van de zelfstandig denkende gelovigen maar moedigen hen ook aan zich nu eens een keer wel duidelijk uit te spreken: niet over de dreigers maar over de leer van Mohammed, over hun recht hun eigen denkbeelden 'islam' te noemen.

14-dec 2011 ,  02:55
# 7
Ron:

Dag Frans, helemaal eens met de uitgebreide uiteenzetting. Blijft denk ik staan dat alleen de naam wijzigen voor afvalligen niet zal helpen, tenzij een substantieel deel van de groep op een moment verklaart, publiekelijk, op een andere manier in de voetsporen van Mohammed te willen treden: Samen sta je sterk. Maar hoe zouden mohammedaanse individuen, in het geheim, ooit met elkaar een afvalligenclub kunnen gaan vormen?
Tekenend ook dit onderzoek:'Hoogopgeleide allochtonen gedoemd tot pendelen tussen 'thuis' en buitenwereld'
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6263/Aleid-Truijens/article/detail/3075210/2011/12/14/Hoogopgeleide-allochtonen-gedoemd-tot-pendelen-tussen-thuis-en-buitenwereld.dhtml

14-dec 2011 ,  03:26
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.