Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Uitslag paaspuzzelopdracht

Vijftig dagen ge­le­den stond hier een stukje over een raad­sel waar het Natio­naal Islam Con­gres mij mee op­zadelde. Omdat dat Congres, toog­dag van moham­medaanse funda­menta­listen in Neder­land, dit jaar op Eerste Paasdag gehouden werd, maakte ik van dat raadsel een 'Paas­puzzel­opdracht' en nodigde ik de lezers van Keizers & Kleren uit om met oplossingen te komen. Vandaag de 'uitslag'.
De puzzel ging over mijn wel of niet deel­nemen aan het zogenaamde Grote Islamdebat, dat dit jaar het thema 'islamofobie' had. Ik behoor in Neder­land tot de meest uitge­sproken tegen­standers van de leer van Mohammed. Niemand in Nederland heeft de valsheid van het begrip 'islamofobie' zo intensief bestudeerd en uitgebreid beschreven als ik *). Dat ik niet welkom was in het panel dat op het NIC over 'islamofobie' zou debatteren is dus helemaal niet verrassend. Het grote raadsel was dat men mij aanvankelijk daar wel voor uitnodigde en, pas nadat ik enkele zeer bescheiden voorwaarden had geformuleerd voor mijn deelname en -op hun verzoek- suggesties had gedaan voor stellingen, daar vervolgens weer van afzag. Dat ze me dat niet eens lieten weten was onbeschoft, maar verder niet interessant.
Het raadsel werd nog groter..

»
..toen bleek dat vóór mij tenminste nog één andere 'islamcriticus' benaderd was om deel te nemen in het panel: Benno Barnard. Hij is een wat minder uitgesproken tegenstander maar hij is veel bekender dan ik. Behalve aan zijn literaire prestaties dankt hij die bekendheid ook aan gewelddadige bedreigingen aan zijn adres op de Universiteit van Antwerpen. Van Benno begreep ik dat toen de organisatoren van het congres hem benaderden, ze uit zichzelf begonnen over zijn veiligheid!

Er zat behoorlijk wat overlap in de dertien 'oplossingen' die in de reacties werden aangereikt.

De meest concrete was van Trias, die veronderstelde dat andere deelnemers, in het bijzonder tekstwetenschapper Mevrouw Van der Valk, dreigden af te haken als ik mee zou doen. Die mogelijkheid valt niet uit te sluiten. De organisatoren zullen dat echter niet verklappen en mevrouw Van der Valk zal dit zeker ontkennen.

De eerste oplossing van @Rekaba -ze realiseerden zich hoe zinnig mijn voorwaarden met betrekking tot veiligheid waren- valt eigenlijk af vanwege de later opgedoken informatie over het eerder benaderen van Benno Barnard. Met dat soort overwegingen waren ze bekend. Om dezelfde reden vallen ook de inzendingen van @Henk (niet die van Ingrid) en van @Marie af.

De rest van de oplossingen hebben veel overeenkomsten, maar een springt er nog wel wat uit.
Het debat zou werkelijk uit de hand lopen

"Ze realiseerden zich pas in tweede instantie dat ik vrij veel weet van het onderwerp", "moeite met rechtlijnig en analytisch denken", "schrokken van je discussievragen", "de islam legt het af zodra er logica aan te pas komt".

@Ron vroeg zich af of ik in het telefoongesprek Khadjé had aangesproken als 'mohammedaan'. Dat deed ik niet, dat doe ik nooit met individuele mensen.
De rest van zijn bijdrage is echter de meest waarschijnlijke verklaring:
En stelt u zich eens voor dat u hen tijdens het debat er op zou wijzen dat zij in het dagelijkse leven toch voornamelijk mohammedaan zijn met de soenna als leidraad. Het debat zou werkelijk uit de hand lopen.

In het algemeen gesproken zijn fundamentalisten, zeker de (semi)professionelen onder hen, nogal overtuigd van hun eigen gelijk.
Dat verklaart ook de kalmte die ze vaak tonen in het 'debat'. Tegenover allerlei argumenten hebben ze een standaardreactie beschikbaar. Dat die standaardreacties met elkaar in strijd zijn, doet hen niets. Het debat met meer integere mensen, die daar wel moeite mee (zouden moeten) hebben, winnen ze daarom in het algemeen vrij gemakkelijk. Zie bijvoorbeeld de victorie van Al-Haddad over Tofik Dibi, Yoeri Albrecht en Kustaw Bessems in het Baliedebat van enkele maanden geleden.

Maar het is helder: bij de organisatoren van het NIC moet even in een flits de mogelijkheid zijn opgekomen dat het debat werkelijk uit de hand zou kunnen lopen.
Ik vind het wel aardig dat ik juist met Pinksteren deze ingeving kreeg.

En dan nog de prijs.
@Ron heeft een goede fles wijn gewonnen.
Maar het ging natuurlijk niet om de wedstrijd. Ik wil de prijs daarom graag overhandigen op een bijeenkomst in aanwezigheid van alle inzenders. Ik zou dan ook van gedachten willen wisselen over de conclusies die we moeten verbinden aan deze oplossing van de puzzel.
Wat te doen met het gegeven dat wanneer het debat serieus dreigt te worden er afgehaakt wordt? Ik formuleer het opzettelijk in deze algemene termen.

*) Wie hierover nog zou twijfelen hoeft niet per se mijn boek Islamofobie? Een nuchter antwoord aan te schaffen. Men kan ook de serie artikelen hier op K&K raadplegen of, nog beter, mijn essay, Islamofobie, een strijdterm en de tekst van mijn lezing die ik hield voor de JOVD lezen.  

Frans Groenendijk,  28-05-2012          

Reacties
# 1
Maarten:

Omdat ik ronduit waardeloos ben in welke puzzel, paas- of anderzins, dan ook heb ik niet deelgenomen.
Echter, ik ben wel ge´nteresseerd om eens wat mensen te ontmoeten die een vergelijkbare digitale strijd voeren.
Frans, mocht een dergelijke 'meeting' er van komen, aarzel dan niet mij uit te nodigen, als je dat wil natuurlijk.

28-mei 2012 ,  07:33
# 2
Frans Groenendijk:

Leuk @Maarten. Het hangt een beetje van de verdere (e-mail) reacties af, maar ik sta beslist open voor ontmoetingen in levende lijve met min of meer gelijkgestemden (naast debatten met niet-gelijkgestemden).

28-mei 2012 ,  10:18
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.