Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Van Agt en de buitenlandstandpunten van de VVD
Of: de eindeloze schuld van het Westen

De VVD-afdeling Utrecht had maandag­avond een bijeenkomst georganiseerd met drie mensen van buiten de VVD die hun visie kwamen geven over onderwerpen uit de buitenlandse politiek.
Dries van Agt mocht zijn anti-Israël praatje komen houden. Voor een beschouwing over de verkiezingen in de VS was James Kennedy uitgenodigd en over de 'Arabische Lente' mocht Monique Samuel, van NRC-next, wat vertellen. Haar verhaal was doortrokken van het anti-westerse sentiment dat in de Nederlandse journalistiek zo wijdverspreid is. Uri Rosenthal had zich volgens haar veel te weinig verheugd getoond over de val van Mubarak en dat kwam door de PVV: dat werk. Op Kennedy's verhaal was eigenlijk niet zo veel aan te merken maar ook hij had het over de Teaparty als kracht die de Republikeinen "nog verder naar rechts" wilde hebben. Wat zijn ze toch rechts die Amerikanen!
Ik toog naar stadskasteel Oudaen om wat tegenwicht te bieden tegen het geluid van Van Agt.


»
Van Agt hield een verhaal, opgebouwd uit zorgvuldig geselecteerde feiten en verdraaiingen.
Zodanig geselecteerd en geformuleerd dat ze het soort beeld van Israël opriepen dat Hamas en hun vrienden bij de VN ook graag uitdragen over de joodse staat. Hij besloot zijn betoog met een verhaal over water, hoofdzakelijk ontleend aan de VN-organisatie OCHA
gaf hij van die vervuiling niemand de schuld, zelfs de Israëli's niet
en aan een Israëlische mensenrechtenorganisatie. Hij legde op dat 'Israëlische' een grote nadruk: hij was van mening dat er toch niemand geloofwaardiger kan zijn als het om de belangen van de Palestijnen gaat? Eerder had hij ook al benadrukt dat de omstreden anti-Israelische historicus Pappé joods was.

Grondwater kent geen grenzen
De dia die hij liet zien bij dat verhaal over het drinkwater vermeldde dat 80% van het water dat "is pumped in Gaza", -vreemd onzorgvuldig woordgebruik, bedoelde hij 'pumped into' of 'pumped up'?- zou vervuild en ondrinkbaar zijn. Volgens Van Agt luidt de voorspelling dat er over drie jaar nog maar 0% drinkbaar zal zijn: dat was de met niets te vergelijken ramp die er aan zit te komen voor de Gazanen.
Opmerkelijk genoeg gaf hij van die vervuiling niemand de schuld, zelfs de Israëli's niet.
Dat kon twee dingen betekenen: voor hem was de schuld van Israel zo vanzelfsprekend dat hij het niet nodig vond dat hier ook weer expliciet te vermelden of dat ook hij ervan op de hoogte was dat onder Hamas buitengewoon slordig omgegaan wordt met de waterzuivering.
De populistische ex-premier had niet genoeg tijd om al zijn dia's te laten zien, zodoende bladerde hij er een aantal snel door. Op een daarvan zag ik nog wel wat cijfers over waterverbruik in verschillende landen. De mensen in de Joodse nederzettingen gebruiken meer water dan de gemiddelde wereldbewoner. Ik vermoed dat hij dat had willen presenteren als een schandaal en de vanzelfsprekendheid bij die schuldvraag ook de reden was om er niet eens op in te gaan.
Volgens de Christian Science Monitor, -zou Van Agt dat een betrouwbare bron vinden?-, gaat het niet alleen om gebrekkige waterzuivering maar ook om duizenden illegale bronnen die zoveel grondwater oppompen dat door zoute kwel het grondwater zelfs ongeschikt wordt om de was te doen. Deze praktijken bedreigen uiteraard ook het grondwater in Israel.
Israel, het land dat wereldkampioen is in waterzuiveren en ontzilting van zeewater...

Ondeugende terroristen
De raketaanvallen vanuit de Gazastrook noemde Van Agt ongewenst, nee, -hij verbeterde zichzelf zogenaamd, nog steeds een kenmerk van zijn clownsact-, het was verschrikkelijk, want.... dit was in strijd met het internationaal recht!
De dode Joden, de verlammende uitwerking op de bevolking in Zuid-Israel en de materiele schade doen er blijkbaar wat minder toe.
Om hun burgers te beschermen zetten de Israeli's namelijk met groot succes hun superieure technologie in, maar daar hangt een prijskaartje aan: elke neergehaalde Gaza-raket kost tienduizenden euros. Ja, de disproptionaliteit in dit conflict kent vele verschijningsvormen.

De shoah en de VN
Ik kreeg na Van Agt als eerste het woord en stelde hem twee vragen.
Op de eerste plaats wilde ik weten of hij soms van mening is dat Israel eigenlijk een 'gift' is van het Westen aan de Joden vanwege schuldgevoel over de holocaust: een waanidee dat steeds meer mensen lijken aan te hangen (zie ook de onherstelbare vergissing van Chris van der Heyden).
Van Agt sprak alsmaar over Internationaal recht zonder er blijk van te geven dat hij zich realiseerde dat het karakter daarvan per definitie heel anders is dan recht dat verbonden is met de macht van (rechts)staten; internationaal recht is immers niet verbonden met een macht die voor handhaving kan zorgen. Ik wees hem daarop en wilde van hem weten of hij behoort tot het gevaarlijk naieve gezelschap dat de VN, die vereniging van democratien en dictaturen, als een soort voorafspiegeling van een wereldregering wenst te zien.
Op mijn eerste vraag kreeg ik antwoord- Hoewel de teneur van zijn hele verhaal was dat het toch verschrikkelijk was dat het Westen Israel niet 'corrigeerde' was Israel in de ogen van Van Agt geen gift geweest.
Maar.
Over dat 'maar' ging hij uitweiden. De Shoah had wel versnellend gewerkt op het ontstaan van Israel. De Joden hadden zelf Israël gesticht en trokken zich volgens hem het minste aan van het internationaal recht. Keesjemaduraatje, die voor mij zat, kon deze absurditeit van Israel als kampioen-schender van internationaal recht, erger dan Syrie?, niet langer aanhoren. De ophef die ontstond gebruikte Van Agt handig om beantwoording van mijn tweede vraag te ontlopen.
Dat lukte ook dankzij het feit dat een onbeheerste pro-Israel-activist tijdens het praatje bij zo ongeveer elke verdraaiing door Van Agt hardop commentaar geleverd had. Ergens begrijpelijk, maar ook erg hinderlijk en naar ik vrees ook volstrekt contraproductief. Toen ik hem na afloop daarop wees meldde hij dat hij slechts kwam getuigen van de waarheid, hij kwam niet om iemand te overtuigen.

Shabra en Shatilla
Later kreeg Van Agt nog een vraag over zijn premierschap en zijn houding tegenover het Israelisch-mohammedaanse conflict in die tijd. "Ik wist er geen bal van", zei hij letterlijk. En: "Het hele kabinet wist er niets van".
Het omslagpunt was voor hem 'Shabra en Shatilla' geweest waar de falangisten in Libanon hadden huisgehouden tegen de Palestijnen en Israël niets gedaan had om de Palestijnen te beschermen tegen de christenen. Geen woord over het aantal christenen dat voor die tijd door de mohammedanen vermoord was in de Libanese burgeroorlog, en al helemaal geen over het vermoorden van de Christelijke President van het land: Bashir Gemayel.

Egoistische christenen
De verhoudingen in Libanon kwamen ook aan de orde in het verhaal van mevrouw Samuel. Een jaar geleden kwam ze al eens 'langs' hier op K&K. Dat was naar aanleiding van een optreden van haar bij de Tros. Toen benadrukte ze de fundamentalistische kanten van de Moslimbroederschap in Egypte. Inmiddels schrijft Samuel in de Volkskrant en in NRC-Next. Voor wat betreft Egypte had haar vehaal nu een heel andere insteek. Het verhaal was nu dat velen in Egypte zich weer afwenden van de Moslimbroeders -een krasse uitspraak nadat ze 40 % hebben gehaald bij de parlementsverkiezingen en hun presidentskandidaat in een nek-aan-nek-race zit met de kandidaat van het oude regime. Haar zorgen betroffen nu de invloed van de Saoedi's, de wahabbisten. Ze kopen gewoon invloed. "Met zes miljard zou ik hier ook de verkiezingen kunnen winnen". Uit de manier waarop ze het vertelde was op te maken dat het feit dat de Egyptenaren voor geld wahabbitische fundamentalisme ondersteunen eigenlijk de schuld is van het Westen: het heeft niets met de Egyptenaren zelf te maken.
Het paste in haar betoog over de schuld, de grote schuld, de eigenlijke schuld van het Westen.
Haar beschrijving van de verhoudingen in Libanon hing ze op aan de inhoud van het zogenaamde Sykes-Picot-verdrag: een verdrag dat nooit als zodanig geimplementeerd is in het Midden-Oosten, maar door haar werd opgevoerd als grote westerse samenzwering, uitsluitend gericht op het versterken van de positie van de christenen in Libanon en vanzelfsprekende oorzaak van de latere burgeroorlog in het land.
Na afloop van het officiele gedeelte van de VVD-bijeenkomst sprak ik haar aan over Libanon: het evenwicht tussen de drie grote groepen in Libanon (shiieten, soennieten en christenen) heeft er lange tijd in ieder geval zo goed gewerkt dat Beiroet voor de burgeroolog wel aangeduid werd als het Parijs van het Midden-Oosten. Na enig doorvragen bleek ze van mening te zijn dat de christenen in Libanon hun rijkdom onvoldoende wilden delen met de anderen, lees mohammedanen. Ze vond het vervelend om dat te moeten zeggen, als christen. Ook op andere plaatsen zag ze het effect van die "willekeurig getrokken grenzen" als de eigenlijke oorzaak van allerleid conflicten: het Westen is altijd de schuld, van alles. Het imperialisme van Frankrijk en Engeland is voor dit slag analytici verwerpelijk en iets om nog steeds het gehele Westen op aan te kijken, terwijl dat van de Arabische en Turkse mohammedanen een historische gegevenheid is.  

Frans Groenendijk,  23-06-2012          

Reacties
# 1
Alf Jans:

Voor mij een zeer informatief artikel Frans Groenendijk.
De anti Israël houding (een beter woord is obsessie) vigeert veel minder in het Verre Oosten.
http://thediplomat.com/china-power/what-israel-can-teach-china/#more-3617

Informatie over het structurele watertekort in het Midden Oosten op internet is omgekeerd evenredig aan het tekort zelf.
Slechts een voorbeeld:
http://grist.org/food/2011-05-03-water-shortages-threaten-food-future-in-the-arab-middle-east/

De liefde voor en gehechtheid aan de volken en cultuur van het Midden Oosten maken “deskundigen” zoals Monique Samuel of Petra Stienen blind waardoor iets wat eigenlijk pure barbarij is toch noch heel positief gewaardeerd kan worden, ja zelfs met een waas van romantiek gehuld kan worden getuige het werk van Maria Rosa Menocal. De informatieve waarde is nihil. Daarmee vergeleken is Asharq Alawsat solide informatie.

23-jun 2012 ,  02:58
# 2
Arend:

Ach, het Westen als de schuld van alles. Misschien is Samuel niet zo goed geïnformeerd, maar het kan ook dat ze gewoon niet sterk genoeg in haar schoenen staat om bij de feiten te blijven.
Dat is heel menselijk.

Een aantal jaar geleden zag ik een documentaire over menselijk gedrag, "de mensentuin". Weinig nieuwe informatie, maar wel veel praktijkvoorbeelden en experimentjes over hoe mensen zich in uiteenlopende situaties gedragen.
http://www.eenmanierom.nl/meer-inzicht-in-menselijk-gedrag-te-krijgen-met-the-human-zoo-de-mensentuin/

In een zo'n experimentje worden wat schijnbaar willekeurige passanten ondervraagd door een interviewer. In werkelijkheid gaat het steeds om 3 of 4 acteurs, en slechts 1 toevallige passant. De interviewer komt met vragen als "wat is de snelheid van het licht"; een vraag die slechts weinigen uit het hoofd kunnen beantwoorden. Maar als alle acteurs het antwoord geven, herhaalt de proefpersoon dat; op de gok. Men wil niet de enige zijn die het niet weet. Er zijn al veel soortgelijke experimenten gedaan, waarbij proefpersonen zelfs opzettelijk de verkeerde antwoorden napapagaaien als "de anderen" (de acteurs) die ook gaven. Men wil niet afwijken.

Dit principe van meelopen met de kudde gaat zo ver dat proefpersonen zichzelf zelfs in gevaar brengen. Proefopstelling; mensen moeten wachten in een kamer, er komt rook door een deur, maar de acteurs blijven zitten; "want we moesten hier wachten". En inderdaad, vrijwel alle proefpersonen blijven uiteindelijk zitten.

Maar hoe stelselmatig iedereen elkaar napraat werd mij pas echt duidelijk toen ik in de islamdiscussie verzeild raakte. Ontelbaar veel mensen beschuldigden Hirsi Ali (en vele anderen) van "haatzaaien" of erger, zonder één letter van haar te hebben gelezen. Mijn herhaaldelijk vragen "waarom vind je dat dan?" had geen enkele zin. Mensen gaven letterlijk toe dat ze geen idee hadden, "maar Geert Mak zegt het, dus is het zo". Niemand die zich afvroeg of Geert Mak op zijn beurt wel iets had gelezen of gezien van de politica die hij met Goebbels vergeleek.

Dat principe verklaart ook waarom zovelen denken dat het Westen schuldig is aan alle onrecht in de wereld. Talloze dictators hebben die kretologie de afgelopen decennia voortdurend herhaald. Hun fellow-travellers hier hebben die kretologie tot een van de belangrijkste linkse kerkdogma's gemaakt. Politici, actievoerders, journalisten en zelfs "wetenschappers" bevestigden keer op keer deze leugen.

Wie daar tegen ingaat moet erg sterk in zijn schoenen staan. Het bevestigen van een vaak herhaalde en dus algemeen bekende slogan is immers veel makkelijker dan het weerleggen van diezelfde slogan. Zeker als je voor NRC wilt blijven schrijven.

23-jun 2012 ,  03:17
# 3
Filantroop:

Het valt me op dat de hypocrisie over Libanon van Monique Samuel het haar onmogelijk maakt er nog eens aan te herinneren dat zowat een miljoen Maronieten het land verlaten heeft. En dat is aanzienlijk meer dan het aantal Palestijnen dat “Palestina” verlaten heeft bij de stichting van Israël. Zo’n omvangrijke volksverhuizing, en je hoort er niemand iets over zeggen.

De Maronieten hadden het in de negentiende eeuw al zeer zwaar te verduren onder de moslims en werden met duizenden tegelijk over de kling gejaagd. Het Franse leger moest zelfs ingrijpen om een totale genocide te voorkomen.

23-jun 2012 ,  05:19
# 4
Frans Groenendijk:

Ik denk dat ook een rol speelt wat ik in algemene term schreef in dit stukje over Geschiedenis en mohammedanisme:
Zolang er geschiedschrijving bestaat is deze altijd in hoge mate de geschiedenis van de overwinnaars geweest. In het Westen is daar na WO II verandering in gekomen. De oude trend is niet helemaal verdwenen maar de geschiedschrijving is over het geheel genomen beduidend objectiever geworden.
Te weinig ook voor leugenachtigheid in geschiedschrijving en wat daarvan is afgeleid.
Samuel verzekerde me ook dat Syrie een lange geschiedenis heeft als natie in tegenstelling tot Libanon: dat is de mohammedaanse visie op die zaken.

24-jun 2012 ,  02:50
# 5
Filantroop:

@Frans
Laten we hopen dat Monique Samuel niet de fout maakt het oude Assyrische Rijk met het huidige Syrië te verwarren. Ongeveer zoals de Palestijnen menen af te stammen van de filistijnen zodat die toch opeens een volk met een lange historie zou zijn.

24-jun 2012 ,  06:59
# 6
Dani Tadmor:

Frans Groenendijk dit is al de tweede keer dat jij slecht over mij schrijft, dat allemaal achter mijn rug, maar nu ook op jouw blog zelfs. Kennelijk heb je geen lef om dit direct in mijn gezicht te zeggen. Veel erger nog – jij bent een echte leugenaar. Want tijdens en na de lezing van Van Agt hebben wij helemaal niet met elkaar gesproken! Het enige wat tussen ons plaats heeft gevonden was dat, na afloop, vroeg ik je of je met ons mee gaat maar jij zei dat je blijft voor de andere 2 lezingen. Daarna gaven wij elkaar een hand en ik vertrok!
En zodat de lezers meer duidelijkheid krijgen in dit verhaal, hier zijn jouw woorden van jouw eerste aanval op mij: “Wat een afschuwelijk figuur zeg, die Dani Tadmor. Bah, geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.”
Dat je een leugenaar bent moet je zelf weten maar houd mij a.u.b. erbuiten!

24-jun 2012 ,  10:11
# 7
Frans Groenendijk:

@Tadmor. Dat is nog eens een speciale invulling van het spreekwoord 'Wie de schoen past trekke hem aan'! Ik noem je in dit stuk niet bij naam, ik schrijf zelfs dat ik je gedrag ergens wel kan begrijpen en jij komt hier melden dat jij het was en besluit met "Houd mij erbuiten". Hoe krijg je het voor elkaar?
Het is in lijn met je optreden van maandag. Je meldt niets over Van Agt, de VVD, Israel of jouw rol in het verloop van de bijeenkomst. Heel raar.

24-jun 2012 ,  10:52
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.