Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Van verwijtbaar naïef tot misdadig optimistisch

Maak kennis met de secretaris van de Midden Oosten Commissie van GroenLinks. Mijn boek Islamofobie? Een nuchter antwoord bevat een paragraaf getiteld: Kan naïviteit verwijtbaar zijn? Hij staat in een hoofdstuk dat gewijd is aan wat meestal 'gewone moslims' worden genoemd. De strekking daarvan is dat vrij veel van hen behoorlijk geïntegreerd zijn en dat men de dreiging die uitgaat van de anderen niet moet overdrijven.

»
"We hebben het eigenlijk best wel getroffen met onze mohammedanen" zeg ik tegenwoordig wel eens.
Belangrijkste vaststelling van dat hoofdstuk luidde:
…er blijken heel veel op het eerste gezicht ‘gematigde mohammedanen’ te zijn, ook in Nederland, die onverantwoord weinig wantrouwen vertonen naar, of zich zelfs verbonden verklaren met alles wat zich maar tooit met de term ‘islamitisch’

Die naïviteit had met name betrekking op twee vrouwen met Marokkaanse en Turkse achtergrond.
Krijgt Soedan een vrouwelijke president?
Politiek-correcte dames met Nederlandse achtergrond kunnen er ook wat van. Soms leidt dat tot afschuwelijke tragedies: vrouwen die alles op alles zetten om een mannelijke asielzoeker 'welkom te heten' en vervolgens door hem vermoord worden. Het zal je zus of dochter maar zijn. Afschuwelijk.
Onze hele maatschappij heeft daarnaast ook nog te kampen met extreme naïviteit die direct in de politiek tot uitdrukking komt.

Hashemieten
Bij GroenLinks gaat de dame van de foto door het leven als Hanny Wieles. Op haar eigen weblog en op twitter heet ze Johanna Nouri. Moet kunnen. Mogelijk is ze getrouwd met een meneer Nouri. Op haar openbare Twitter-account (waar ook de foto van afkomstig is) vermeldt ze "connected by heart to the Hashemite kingdom of Jordan". (Die verwijzing naar de Hashemieten is trouwens wel intrigerend. Die familie was niet zelf afkomstig uit het gebied, maar kregen dat koningsschap van de Britten als beloning voor hun opstelling in de Eerste Wereldoorlog)
Op twitter werd mijn aandacht getrokken door haar aanprijzing van Tariq Ramadan. De reden dat ik wat langer stil wilde staan bij deze mevrouw was dit stukje op haar weblog dat ze 'Levantijnse berichten' noemt. Het is van april en gaat over de dan nog aanstaande verkiezingen in Soedan. Ze schrijft in dat stukje over ontwikkelingen in Liberia,
ze demonstreert wel degelijk ook tegen het geweld in Syrië
waar vrouwen destijds een belangrijke rol speelden in het beëindigen van de burgeroorlog. Liberia, een land met een unieke geschiedenis, 53% christenen, op 4000 km afstand van Soedan, maar ach denkt Hanny/Johanna: er wonen ook mannen en vrouwen en ze zijn allemaal zwart dus zet ze boven haar stuk "Krijgt Sudan een vrouw als president?".
Ach, een aandachtstrekkende kop natuurlijk. Net als ik hierboven ook gedaan hebt met die grote letters.
Hoewel.
Het stuk sluit af met:
De acties van de vrouwen leidden tot een vredesakkoord dat een einde maakte aan 14 jaar burgeroorlog, waarbij meer dan 200.000 mensen omkwamen. Na een overgangsperiode van twee jaar werden in Liberia presidentsverkiezingen gehouden, die werden gewonnen door Ellen Johnson Sirleaf, de eerste vrouwelijke Afrikaanse president.
Volgt Sudan het voorbeeld van Liberia? Het worden spannende weken.

Het worden spannende weken… Tuurlijk.
Op het daadwerkelijke resultaat van de verkiezingen kwam ze uiteraard niet meer terug op haar weblog. De Soedanese presidentskandidate haalde maar liefst 30000 stemmen, ofwel 0,3%. Bashir haalde slechts 200 keer zo veel stemmen.

Zonder sarcasme: ongetwijfeld heeft deze mevrouw hele goede bedoelingen: ze is van GroenLinks, maar ze demonstreert wel degelijk ook tegen het geweld in Syrië. Het verhaal over Soedan zal ze zelf waarschijnlijk zien als "overoptimistisch". En optimisme, dat is toch alleen maar goed?
Nou, niet als dat optimisme staat voor feitenresistentie. En helemaal niet als dat optimisme je ertoe brengt je vingers in je oren te stoppen en te gaan zingen wanneer onwelgevallige feiten naar voren worden gebracht. En misdadig is dat zogenaamde optimisme wanneer het vooral wordt ingezet als strijdmiddel tegen politieke tegenstanders.

Daar is hij weer: Al-Qaradawi
Dan krijgen we teksten waarin Al-Qaradawi wordt opgevoerd als beschermer van de christenen in het Midden-Oosten.
Al-Qaradawi, de vriend van Ahmed Marcouch. Ik kwam hem voor het eerst tegen vanwege het protest van de The Lesbian and Gay Coalition against Racism tegen het uitnodigen van deze figuur door de beruchte rode Ken (Livingstone), toen nog burgemeester van Londen. Ze brachten zijn uitspraken over het vermoorden van afvalligen voor het voetlicht. Livingstone verdedigde zich door te beweren dat Israël achter allerlei beschuldigingen over Qaradawi zat. (Later werd Rode Ken nog veroordeeld voor zijn anti-semitisme, maar dat terzijde).
Volgens de Egyptische site die ze aanhaalt over Qaradawi, zou hij gezegd hebben:
There is nothing wrong in building churches for Christian citizens if there is such a need because their numbers have multiplied or because they lack a place to worship as long as it is authorized by the ruler

De heerser. Hanny/Johanna ziet niets vreemds aan de laatste wending.
Ze is trouwens van mening dat er teveel gezeurd wordt over het wegpesten van homo's.

Een complete werkgroep
Het gaat me niet om deze specifieke mevrouw. Al wat meer om de werkgroep waar ze secretaris van is. Dit schrijven ze over zichzelf:
De Midden-Oosten-werkgroep is even oud als GroenLinks en houdt zich in het bijzonder bezig met Palestina-Israel als kernvraagstuk in het Midden-Oosten.

Tijdens het Linkse Lente Festival, september 2005, had de werkgroep oud-premier Dries van Agt als spreker uitgenodigd.

Daarmee wordt al veel duidelijk. Bij de oprichting van de werkgroep was de 8 jarige oorlog tussen Irak en Iran net achter de rug, net het hoogtepunt van de genocide op de Koerden door Saddam: de gifgasaanval. De fatwa tegen Rushdie was net uitgevaardigd, Zia Ul Haq was nog maar net omgekomen, Khadaffi was allang aan de macht in Libië net als de ayatollahs in Iran: maar Palestina-Israel, dat was natuurlijk het kernvraagstuk.
Hajo Meijer was enige tijd geleden ook lid van deze werkgroep.
 

Frans Groenendijk,  21-10-2011          

Reacties
# 1
Ester Lositas:

Het is maar de vraag of het echt optimisme is. Optimismse is letterlijk hopen op het beste, gegeven de omstandigheden. GroenLinksers houden echter een wereldbeeld erop na dat gebaseerd is op het ontkennen van de alledaagse werkelijkheid, want die is volgens hen gebaseerd op onrecht en foute machtsverhoudingen.

Hun optimisme is dus een ander soort optimisme dan het optimisme van VVD en PVV. Ook als die drie uitingen produceren die gericht zijn op mensenrechten en democratie. Want bij GL zijn het onrecht en de foute machtsverhoudingen het gevolg van het abjecte westen en bij de VVD en de PVV zijn recht en democratie het gevolg van het westen en diens invloed.

GL is dus gericht op het beperken van de invloed van het westen en hoopt toch dat vanuit de mensen zelf in islamitische landen spontaan de democratie zal groeien. Zoveel naiviteit lijkt mij zeker verwijtbaar, omdat het duidt op het ontkennen van algemeen bekende feiten. Zo ongeveer vergelijkbaar met het ontkennen van de vervolging van joden door de nazi's vlak voor 1940. Het was al bekend, maar Hitler was niettemin 'een bevriend staatshoofd' en joden werden ijskoud teruggestuurd. In jan 1938 werd besloten dat joden alleen zouden worden toegelaten indien er aantoonbaar levensgevaar was, maar zelfs de Kristallnacht was niet voldoende om dat levensgevaar aannemelijk te maken. De vergelijking gaat natuurlijk maar deels op, waar het om gaat is dat dit soort beslissingen genomen worden binnen een belevingswereld die niets meer met de werkelijkheid te maken hebben, ondanks dat er duidelijke signalen van het tegendeel zijn.

21-okt 2011 ,  11:20
# 2
marie:

Heel kort, jazeker, er is een omslagmoment waar na´viteit laakbaar nedeplichtig wordt.

21-okt 2011 ,  04:20
# 3
Pieter V:

Wanneer hebben ze die mislukte non van de foto uit het klooster laten ontsnappen? Of was het misschien toch een (open) inrichting?

21-okt 2011 ,  09:44
# 4
Frans Groenendijk:

@Pieter V. Ook al doet mevrouw Wieles/Nourri misschien wat denken aan Karen Armstrong, dat lijkt me geen reden om de katholieke kerk erbij te halen. Zeker niet op deze manier. Het lijkt me belangrijker om er aan te werken dat er naar deze dames niet te veel geluisterd wordt. Dat ze dus inhoudelijk onderuit gehaald worden.

21-okt 2011 ,  11:25
# 5
Mihai Martoiu Ticu:

Wat een heleboel drogredenen in dit stuk. Het zijn vooral aanvallen op persoon en niet op argument.

10-nov 2011 ,  07:15
# 6
Frans Groenendijk:

@Mihai. Door de heldere, inhoudelijke argumenten in uw reactie is dat tekort in het artikeltje afdoende gecompenseerd dunkt me.

11-nov 2011 ,  12:59
# 7
Mihai Martoiu Ticu:

@Frans

Ik geef je een voorbeeld. Je sluit je stuk met de stelling dat de werkgroep zich bezig hield met Palestina en niet met Saddam, Rushdie en Khadaffi. Deze drogreden (red herring) heb ik acht keer weerlegd. Begin bij mijn blog "Drogredenaar Arend Jan Boekestijn (002))" en volg de links:

http://www.mihai.nl/2011/08/20/drogredenaar-arend-jan-boekestijn-002/

11-nov 2011 ,  09:02
# 8
Mihai Martoiu Ticu:

@Frans
Trouwens, je stuk bewijst dat je eigen logica niet klopt, zelfs als het geen drogreden zou zijn. Aan de ene kant zeg je dat Johanna zich slechts met Palestina bemoeit, terwijl er andere, misschien grotere dramaĺs bestaan, daarmee suggererend dat ze antisemitisch is, wat van jouw kant een valsspellerij is. Aan de andere kant geef je zelf voorbeelden dat Johanna ook tegen andere misdaden optreedt, zoals Soedan en SyriŰ.

11-nov 2011 ,  10:46
# 9
Frans Groenendijk:

#7 Ik sluit mijn stuk niet af met een stelling over de werkgroep maar met een citaat uit stukken van de werkgroep zelf. Dat is te zien aan de dubbele punt voordat ik die tekst geef, aan het kadertje erom heen, aan afbeelding van een groot aanhalingsteken linkboven in het kadertje en in de tekst "Ze schrijven over zichzelf". Een beetje raar om mij daarop aan te vallen vindt u niet?
Bovendien beweer ik niet dat mevrouw Nouri-Wieles het 'Palestina-Israel vraagstuk centraal stelt, dat doet de werkgroep waarvan ze secretaris is.
Misschien stukken waarop u reageert twee keer lezen voordat u er verontwaardigd op reageert.
U verwijst ook naar een tekst van u zelf om aan te tonen dat een werkgroep van GroenLinks niet datgene doet wat die werkgroep over zichzelf beweert. Even ervan uitgaande dat u niet helem´┐Ż´┐Żl in de war bent, veronderstel ik dat u ook lid bent van die werkgroep. Misschien kunt u daar eens voorstellen om het nog eens te hebben over de absurde invalshoek van de werkgroep om het conflict tussen Isra´┐Żl en de mohammedanen tot kernvraagstuk van het Midden-Oosten te bestempelen.
Dan zou deze uitwisseling nog een positieve uitwerking kunnen hebben.

11-nov 2011 ,  11:32
# 10
Mihai Martoiu Ticu:

@Frans

Kijk naar mijn reacties. Ze zijn op het onderwerp, ik speel dus op de bal. Jij speelt op de man, met stellingen zoals "veronderstel ik dat u ook lid bent van die werkgroep". Mijn weergave van jouw stuk is accuraat. Dezelfde drogreden gebruikt ook Afshin Ellian en, behalve dat het een drogreden is, het neemt men slechts 1 minuut googelen in beslag om te ontdekken dat het ook onjuist is: http://www.mihai.nl/2011/07/01/drogredenaar-afshin-ellian-01

11-nov 2011 ,  11:44
# 11
Frans Groenendijk:

@Mihai. Ik had me vergist: U bent echt heel erg in de war en niet in staat tot een uitwisseling van argumenten. Dat is jammer, maar ernstiger is dat u niet integer bent. U gaat niet in op wat ik naar voren brengen maar heeft een of ander riedeltje dat u ook op andere mensen afvuurt ook op deze tekst van mij van toepassing verklaard.
Toedeledoki.

11-nov 2011 ,  11:58
# 12
Mihai Martoiu Ticu:

@Frans

Ik ben niet in de war en ik ben ook voor uitwisseling van argumenten. Kan jij voor mij aangeven wat de premissen en de conclusies van je stuk zijn? Schrijf het maar netjes in korte zinnen, zoals:

Premisse 1: Johanna Nouri heet ook Hanny Wieles.
Conclusie 1: Dus....

Premisse 2: ....
Premisse n:...
Conclusie: ....

Misschien ontdek ik een argument als je me zelf vertelt wat het argument is.

11-nov 2011 ,  12:04
# 13
de^mol:

@Mihai Martoiu Ticu:
Ze loopt met Al-Qaradawi te schermen, een grotere anti-semiet is er niet denkbaar... tja, wat moet je dan nog meer zeggen? Eigenlijk was dat al genoeg als enige zin voor dit stuk.

12-nov 2011 ,  02:45
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.