Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Verbied de radicale islam

Belkacem, lei­der van de soep­jurken van Sharia for Belgium, is veroor­deeld tot twee jaar cel. Maar er is een tekort aan plaats in de gevange­nissen zodat hij een thuis­straf met enkel­band krijgt. Maar zelfs daar­voor moet hij op een wacht­lijst. Sowieso kan hij ook in beroep gaan wat in de praktijk meestal leidt tot een iets lagere strafmaat. Juich dus niet te vroeg.

»
Belkacem liep al veertien veroordelingen op voor de politierechtbank, naast een viertal correctionele veroordelingen wegens diefstal met geweld, weerspannigheid, smaad, bedreigingen en inbreuken op de anti-racismewet. Belkacem verschilt dus qua gedrag niet veel van de gemiddelde Noord-Afrikaanse adolescent die onze straten teistert. Het verschil zit hem uiteraard in de radicale retoriek. Zelfs als hij alleen maar een fantast zou zijn, zoals met zijn praatjes over het opblazen van het Atomium, dan nog blijft de algemene invloed die van zijn ideeën uitgaat. Het brengt ons tot de vraag of er geen aparte strafmaat moet zijn voor de radicale islam.

In zijn boek 'Defeating Jihad' wijdt de Servische Amerikaan Serge Trifkovic een apart hoofdstuk (part V ‘The Solution’) aan zes maatregelen ter bestrijding van de radicale islam. Het lijkt een technische zaak voor politie en staatsveiligheid maar dat is misleidend. Het probleem van de strijd tegen de radicale islam heeft vooral te maken met politieke wil, niet met een gebrek aan inspiratie. Vandaar dat ik een van de belangrijkste punten kort behandel.

“Refuse or rescind citizenship to all Islamic activists”
Het weigeren of intrekken van burgerschap voor alle islamistische activisten is de eerste stap naar een effectieve bestrijding van de radicale islam. Dus islamistisch activisme ('preaching jihad en sharia') als rechtstreekse overtreding van de grondwet en dus basis voor weigering of verlies van nationaliteit met deportatie. Hij vergelijkt het met Amerikaanse deportaties van iedereen met nazilidmaatschapskaart of naziverwantschap tijdens WOII, zoals het ook vergelijkbaar is aangezien de radicale islam wereldwijd zorgt voor aanslagen en conflicten, van Thailand tot Europa. Het gaat in de praktijk om verschillende bewegingen maar in wezen om één ideologie en dynamiek.

Verwar dit niet met het verbieden van ‘de islam’ want dat is onuitvoerbaar en totalitair (cf. Wilders’ koranverbod). Een moslim mag best vijf keer per dag bidden, geloven in djins of de toverkrachten van Harut en Marut. Het gaat om het al dan niet openlijk belijden van jihad en sharia, twee eeuwenoude doctrines die een centrale plaats hebben in de islamitische ideologie vanaf de achtste eeuw:
- Jihad omdat de doctrine van jihad een openlijke, voortdurende oorlogsverklaring is aan niet-moslims.
- Sharia omdat wie de religieuze wetten van de sharia aanhangt onmogelijk de wetten van ons land kan naleven. Het heeft geen zin om mensen tot ons land binnen te laten indien ze op voorhand al zeggen dat ze de wetten niet kunnen respecteren. Tevens omdat de sharia een systeem is dat samenleven met moslims onmogelijk maakt want het plaatst de man boven de vrouw en de moslim boven de niet-moslim. Ook het dragen van de islamitische sluier valt hieronder want dit is de vlag van het shariadenken. (Al is een verbod op de sluier evenzeer onuitvoerbaar en totalitair, zij het niet als belemmering voor nationalisering.)

Het probleem is uiteraard de politieke wil. Het Europese establishment verdringt nog altijd dat het om een islamitisch probleem gaat om hun agenda van massa-immigratie uit die gebieden vol te houden. ‘Rechts’ vanwege neoliberalistische redenen (‘vrij verkeer’) en ‘links’ vanwege electorale redenen (klanten voor sociale uitkeringen), allebei opgediend in de politiek-correcte saus van de multicultuur. Vandaar dat men de islam als religie niet wil viseren. Men doet of het om een paar loslopende gekken gaat, of enkele groeperingen, en niet om een eeuwenoud ideologisch systeem.

Patriottisme
Op dat vlak verschillen onze elites niet zozeer van de gewone bevolking. Beiden negeren dat er al veertien eeuwen lang een conflict gaande is tussen de islam en de rest van de wereld. Ook met het Westen dus. Zoals de in Denemarken wonende Roemeense schrijfster Monika Papazu schrijft in één van haar essays: het conflict is niet te vermijden want het is er altijd al geweest. Kwestie is van niet te deserteren. Dat is de eerste politieke reden voor het verbieden van de radicale islam. Het zet de neuzen in de juiste richting, en zorgt er voor dat we zonder taboes het gevaar kunnen overzien.

De tweede politieke reden om de radicale islam te verbieden is wegens Europees patriottisme. In één van zijn essays (Permąstytas patriotizmas of Patriottisme Revisited) schrijft de Litouwse politocoloog Vladimiras Laučius over de toekomstige betekenis van het patriottisme in een geïntegreerd Europa [1].
Volgens hem zijn er twee vormen van patriottisme mogelijk. Eerst en vooral het patriottisme op basis van afkomst, wat duidelijk het patriotisme is van de natiestaat. Het beste voorbeeld is de Attische democratie waar men slechts zelden stadsburger kon worden. Voor Atheners volstond het niet om gewoon de wetten na te leven en een tijd in Athene te wonen. (Vandaag de dag hoef je in Europa zelfs dat niet meer te doen) Burgerschap kon enkel verkregen worden aan wie, na enkele generaties, een culturele en sociale verwantschap met Athene had. Vandaag heeft Zwitserland nog een gelijkaardig systeem, ondanks aanhoudende pogingen van de Zwitserse politieke elites om daar een eind aan te maken.

De tweede vorm van patriottisme is er één op basis van de universaliteit en rechtvaardigheid van het politieke systeem. Een voorbeeld daarvan is de Amerikaanse vaderlandsliefde die in de eerste plaats steunt op de Amerikaanse grondwet. Denk aan de woorden van A. Lincoln in zijn lofrede op Henry Clay die “zijn land graag zag omdat het zijn land was, maar ook omdat het een vrij land was (eigen cursivering); hij werd verteerd door een verlangen naar vooruitgang, welvaart, glorie, en menselijke vrijheid, menselijke rechten en menselijke natuur”.

Alleen de tweede is een mogelijk vorm voor ‘Europees patriottisme’. Het is ook enkel op basis van een Europees patriottisme dat we ons het beste kunnen verweren tegen de radicale islam. Het gevaar van de islam is in wezen ideologisch, het gaat niet enkel om religie maar om een maatschappelijk-politiek model, en de beste remedie daartegen zijn onze eigen verworvenheden.

Het grote drama van het hedendaagse Europa is de Europese Unie. Het is op het niveau van de EU dat massa-immigratie wordt georganiseerd, en dat het verzet ertegen wordt uitgeschakeld. Het is de EU die ons verbiedt om mensen te denationaliseren, tenzij ze hebben meegewerkt aan terreuraanslagen. Het is de EU (via het EHRM) die uitwijzingen van terroristen verbiedt om allerlei vergezochte schijnredenen. Het is de EU die onlangs de PVV verbood om de regels voor gezinshereniging aan te scherpen (volgens eurocommissaris Cecilia Malmström omdat geen enkel ander land het nut ervan inziet strengere eisen te stellen aan gezinsmigranten). Het is de EU die de wetgeving tegen zogezegd ‘racisme’ en ‘antidiscriminatie’ opdrijft (zie bijvoorbeeld het document (pdf) Living together van de Raad van Europa).

Om goede Europeanen te worden zullen we eerst moeten afrekenen met de Europese Unie. Idem voor de strijd tegen de islam(isering).

1) Deze en andere nog nooit vertaalde teksten uit heel Europa zijn te lezen in het kritische boek over de EU samengesteld door Wim Van Rooy, Sam Van Rooy en Remi Hauman. Het verschijnt bij uitgeverij Vanhalewyck in april dit jaar.
De ontvoering van Europa door de EU ISBN 978-94-6131-083-5  

Eduard Ciuba,  20-02-2012          

Reacties
# 1
trias:

Een werkelijk uitmuntend stuk.

20-feb 2012 ,  11:04
# 2
Maarten:

Goed, ga ik nog een keer afrekenen met de EU.
De eerste mogelijkheid met het referendum heb ik al mijn best gedaan. Dat is op niets uitgelopen.
Wat zal de tweede mogelijkheid zijn?
Weer stemmen? Of iets anders, en wat dan?

21-feb 2012 ,  12:07
# 3
Ester Losita:

Beide vormen van patriottisme worden afgewezen door de Europese leiders omdat dezen allemaal de socialistische leer hebben omhelsd dat verdeeldheid in Europa leidt tot onderlinge strijd, spanningen, coalities, en tenslotte oorlog. De werkelijke oorzaak van oorlogen in Europa is de overbevolking van dit continent. De emigratie naar andere werelddelen en de daling van het geboorteoverschot in de 18de eeuw was in feite een reactie op de overbevolking. Frankrijk had in die tijd de grootste bevolking van Europa en was nog niet zo geindustrialiseerd als Engeland, toch daalde in Fr. de bevolkingsgroei sneller.

21-feb 2012 ,  10:05
# 4
meneer Storm:

@E.Ciuba: in maart a.s. is het 134 jaar geleden dat er iets soortgelijks werd geroepen. Heel beroerd dat het toen niet in daden werd omgezet. Zie quote van G.Flaubert in:
http://tinyurl.com/3wdvven

21-feb 2012 ,  02:02
# 5
Ester Losita:

Alle islam is radicaal. Het verbieden van radicale islam is zinloos. Wie radicale islam wil verbieden, wil eigenlijk verbieden dat moslims geheel opgaan in islam.

Islam is teruggedrongen sinds de 17de eeuw doordat westerse wapens gewoon sterker waren. De dominantie van wapengekletter resulteerde in culturele dominantie, ofwel het overnemen van westerse gewoontes en het afleggen van de sluier.
Maar sinds de dekolonisatie hebben moslims geleidelijk aan minder respect voor het westen gekregen omdat westerlingen niet meer bereid zijn om wapens in te zetten om hun woorden kracht bij te zetten. Trek je conclusies.

22-feb 2012 ,  04:18
# 6
de^mol:

Zeer slecht stuk. Leg eerst maar uit wat het verschil is tussen 'radicale' islam en islam. Er is maar 1 koran hoor!

Mind you, er zijn wel 'gematigde' moslims, maar dat is ondanks islam, niet dankzij. Dus haal aub niet weer islam en moslims door de war.

Islam is de leer, is de koran + hadiths. Daar is niets gematigds aan.

27-feb 2012 ,  02:27
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.