Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ouder: Respect
Nieuwer: Griekenland en Europa

Verhagen sloopt hoeksteen van de samenleving

Ooit was het CDA de ‘hoek­steen’ van de samen­leving omdat ze voor stabi­liteit en fami­lie waar­den stond. Die tijd lijkt nu toch echt wel achter ons te liggen. Want terwijl de linker en de rechter­vleugel van het CDA elkaar de tent uitvechten, aarzelt Verhagen niet om hervormingen aan te kondigen op gebied van WW, zorg, ontslag­recht en de hypotheek­renteaftrek.
»
In tijden van oplopende werkloosheid lijkt vooral het bezuinigen op de duur van de WW een politiek gevaarlijke manoeuvre. De financiële zekerheid van de werkende is gebaseerd of op werk of op een uitkering. Als beide wegvallen, zullen de gevolgen enorm zijn.
Verhagen laat weten:
Er valt niet met mij te spreken over bezuinigen zonder te hervormen. (Telegraaf, 11 februari 2012).

Voorop staat de maximale duur van de WW. Deze is in 2006 al verkort van 5 jaar tot drie jaar en twee maanden. De WW kost ongeveer 1 miljard euro per kwartaal. Als de duur van de WW verkort wordt naar een jaar, kan dat een aanzienlijke besparing opleveren. Want er zijn nu 122.000 mensen langer dan een jaar werkloos, waarvan 63.000 ouder dan 45 jaar (bron: CBS tabel). Deze groep zal over het algemeen de hogere lonen genieten en dus meer WW ontvangen. Verhagen kan met deze ingreep waarschijnlijk meer dan twee miljard per jaar bezuinigen.

Opvallend detail: ruim 21 % van hen die langer dan 1 jaar werkloos zijn betreft niet-westerse allochtonen. Omdat deze groep ongeveer 10 % van de Nederlandse bevolking uitmaakt, zijn ze dus ruimschoots oververtegenwoordigd.

Mensen ouder dan 45 hebben nu al moeite met het vinden van een baan, ondanks hun ervaring. Bij het UWV zeggen ze het al op de website: “Dan is het vaak extra moeilijk om aan een baan te komen.”
Werkgevers proberen altijd eerst jonge werknemers aan te nemen. Juist de 45-plussers hebben dus belang bij het handhaven van de huidige duur van de WW. Verhagen zou zich moeten realiseren dat juist de 45-plussers verantwoordelijkheden hebben als hypotheek en kinderen die een schoolopleiding volgen. Hij treft juist de mensen die vanwege hun situatie al uit zichzelf streven naar stabiliteit in de werksituatie en het meeste risico lopen om langdurig door werkloosheid getroffen te worden.

Verhagen:
Het is beter zeker te stellen, dat mensen een nieuwe baan vinden dan ontslag moeilijk te maken. (Telegraaf, 11 februari 2012).

Dat klinkt goed, maar hoe zou hij dat waar willen maken? Werkgevers bepalen zelf wie ze in dienst nemen en kiezen bij voorkeur zo jong mogelijke werknemers want die zijn goedkoper. Als Verhagen zijn voorgenomen maatregel meer wil laten zijn dan een ordinaire bezuiniging, dan zou hij bijvoorbeeld bedrijven moeten verplichten om minimaal 1 werknemer ouder dan 45 per 20 werknemers in dienst te nemen.

De groep 45-plus zal het moeilijk krijgen om een hypotheek af te sluiten, zal meer gaan sparen om een zekerheid te vormen en zal zich vaak gedwongen zien om bij het zoeken naar een volgende baan met een lager loon genoegen te nemen dan bij een voorgaande werkgever. Daarmee is het een maatregel die slecht is voor de economie en slecht voor het vertrouwen in de politiek.  

Ester Losita,  12-02-2012          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Bij Elsevier vergeleek iemand de uitspraak van Verhagen met Je kunt beter niet ziek worden dan wl..

13-feb 2012 ,  01:35
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.