Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ook een manier om het volk te vertegenwoordigen
Een kamerlid antwoordt

Ongeveer tien weken gele­den stuurde ik met Maarten Vonk en Tommie Hendriks een e-mail aan alle Tweede Kamer­leden van CDA, CU en SGP. 28 e-mails dus. Op 30 april hadden we vier reacties ont­vangen en ik schreef over die vier het stukje "Chris­tenen als bond­genoten van Moham­med? Als lief­hebber van under­statements schreef ik: "Ze stemden niet tot optimisme of zelfs maar geruststelling, wel tot overpeinzing."
Van een van de andere CDA-kamerleden ontving ik deze week alsnog een reactie. Blijkbaar onder het motto "Elke reactie is beter dan helemaal geen reactie". Een verkeerd motto.
Onze e-mail bevatte 13 vragen. De aanleiding was een tweet van CDA-europarlementariër Wim van de Camp. Aan de kamerleden schreven we daarover: "Van de Camp heeft nog niet geantwoord maar intussen zijn we ook heel erg benieuwd naar antwoorden op deze vragen door andere christenen, naar uw antwoorden dus."
En wat is nu twee maanden later het antwoord?


»
Om het belang van het onderwerp te onderstrepen hadden we nog toegevoegd: "Er staat te veel op het spel om op basis van één, mogelijk verkeerd geïnterpreteerde, want contextloze tweet de voorzitter van de Europese CDA-fractie, of zelfs het hele CDA, af te schrijven als anti-westers, anti-verlichting of misschien zelfs anti-christelijk.".
Dit is dan het antwoord:
Het is het beste dat de heer Van de Camp deze vragen zelf beantwoordt. Zijn mailadres is …

Wat zou daar nu achter zitten: een e-mail beantwoorden, waarbij je in het antwoord laat merken dat je die e-mail niet goed gelezen hebt? Moet de geadresseerde zich vereerd voelen dat hij überhaupt enig antwoord krijgt?
Pijnlijk, pijnlijk, maar voldoende reden om nog eens op dit gebeuren terug te komen.
Die reden zit in de eigenlijke boodschap van deze e-mail:
De door u gestelde vragen behoren niet tot haar woordvoerderschap, zij kan deze vragen dus ook niet beantwoorden.

Wat een wonderlijke taakopvatting.
Alsof we vragen gesteld hadden die betrekking hadden op een minder belangrijk aspect van de haringvangst of de toelating van een bepaald medicijn.
Het opvoeren van de kwestie 'woorvoerderschap' is op dit moment extra idioot: het reces is ingegaan en vrijwel onmiddellijk erna zijn er nieuwe verkiezingen.
Zijn Tweede Kamerleden van het CDA stemvee? Ik denk niet dat dat hier de verklaring is, ik denk dat het gewoon duiken is voor moeilijke vragen.

NB: De antwoorden kwamen van een secretaresse, daarom staat de naam van het kamerlid niet vermeld.
 

Frans Groenendijk,  08-07-2012          

Reacties
# 1
Ron:

Geachte mevrouw Neppérus,

Is het voor de burger mogelijk na te gaan hoe ieder lid van de tweede kamer stemt? Zodat de burger na kan gaan of het kamerlid van zijn/haar voorkeursstem in de lijn die hij/zij van het kamerlid verwacht stemt en daar bij de volgende verkiezingen rekening mee kan houden om opnieuw een voorkeurstem uit te brengen of niet? Als dat niet kan ligt er voor u dan misschien niet een schone taak om dit te verwezenlijken? Het zou een mooi democratisch instrument zijn. Op internet heb ik niets kunnen vinden.

bij voorbaat dank voor uw reactie en groeten,

Geachte heer.
Bij de meeste punten wordt met hand opsteken gestemd en dan telt de voorzitter gewoon de handen, alleen bij hoofdelijke stemming gaat het per Kamerlid. Overigens is afwijkend stemmen binnen alle fracties niet erg gebruik. Het Kamerlid zal in de fractievergadering zijn/haar collega's moeten zien te overtuigen.
Helma

08-jul 2012 ,  12:41
# 2
Maarten:

Pijnlijk. Voor het Kamerlid. Ik mag niets vinden want het behoort niet tot mijn woordvoerderschap. Stond er niet iets in de taakopvatting van een volksvertegenwoordiger over zelfstandigheid? Het is zelfs niet om te lachen zo treurig.

12-jul 2012 ,  10:53
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.