Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Vragen aan de PvdA-leden in het europarlement
Een S&D-persbericht deed me aan de rijksdagbrand denken

Vanwege actualiteit en update weer bovenaan gezet
Geachte heer Ber­man, mevrouw Boz­kurt, mevrouw Mer­kies,
12 sep­tem­ber jongst­leden plaatste de S&D groep een pers­bericht op de eigen web­stek onder de kop Swoboda: 'No more EU money to political parties against EU values'.
Graag vernam ik van u op welke wijze u, als Nederlands smaldeel in deze groep, inmiddels afstand heeft genomen van de uitlatingen van de heer Swoboda. Heeft u dat als delegatie gedaan, in samenspraak met andere democraten in de S&D-fractie, op welke wijze heeft u uw afkeuring naar buiten gebracht?
»
Ik ben al bijna 15 jaar geen lid meer van de PvdA en sindsdien is de PvdA veranderd en mijn mening over de PvdA nog meer, maar ik wil toch niet zo ver gaan om u te vragen of u het misschien eens bent met de uitlatingen van Swoboda. Wel kan ik me gemakkelijk voorstellen, mede op basis van dat vroegere lidmaatschap, dat de enormiteit van zijn uitlatingen u ontgaat.
Daarom licht ik toch nog kort toe wat voor walging deze uitlatingen bij mij opriep.
Ik geef volledigheidshalve hier eerst het volledige persbericht weer.
Following today's adoption by the Commission of a long-awaited regulation on European political parties, S&D leader Hannes Swoboda said:
"The European Socialists and Democrats warmly welcome the new rules adopted by the European Commission on initiative of Commissioner Maroš Šefčovič.
"This move is a good answer to those who blame the EU for lack of democracy or for leaving too much power to the technocrats. European political parties are key actors in fostering citizens' participation and involvement into the EU decision making. Their role is crucial.
"In line with the European Parliament request for more stringent and effective rules on European political parties, this regulation reinforces their role in the EU public debate, increase their transparency and accountability and will foster the creation of a real European public space.
"Most importantly, these new rules will allow the European Parliament to thoroughly check upon the internal democracy and the respect for EU values by the European political parties as well as by their national members.
"It is time to stop to keep giving EU money to rightist and xenophobic parties that are systematically rallying against EU values and principles".

De onderstrepingen heb ik toegevoegd.
Blijkbaar wordt dus niet aangevoeld dat er iets wringt wanneer
partijen die onvoldoende 'respect voor Europese waarden' hebben
meerderheidspartijen in een 'parlement' spreken over toelatingseisen die moeten gelden voor (andere) partijen om aan de verkiezingen te mogen deelnemen.
Het zal te maken met het onvermogen en/of de onwil om te onderkennen dat het europarlement in heel veel opzichten onvergelijkbaar is met nationale parlementen en beter vergeleken kan worden met inspraakorganen van deelgemeenten.

Swoboda geeft een indicatie van welke partijen in zijn ogen uit het europarlement geweerd moeten worden: partijen die onvoldoende 'respect voor Europese waarden' hebben.
Hij heeft het ook nog over de interne democratie van andere partijen die gecontroleerd zou moeten worden.
Ik kan niet goed kiezen welke van die twee overwegingen me met meer weerzin vervult. Belangrijkste is echter het gegeven dat hij vanuit de eigen partijpolitieke invalshoek eraan wil werken om andere partijen het werken onmogelijk te maken!
Ik stel Swoboda niet op een lijn met Hitler of Göring. Het Europese
dat de nazi's tenminste nog op een incident hoopten dat een excuus zou verschaffen
ideaal van de sociaal-democraten is immers niet goed te vergelijken met dat van de nazi's. De zogenaamd 'anti-fascistische' knokploegen van vandaag de dag tonen wel enige overeenkomst met die van de nazi's, maar ze zijn niet of nauwelijks gelieerd aan de sociaal-democratie.

De reden dat het me niet lukt om de associatie met Marinus van der Lubbe en de rijksdagbrand uit mijn hoofd te zetten is dat de nazi's tenminste nog op een incident hoopten dat een excuus zou verschaffen om de communisten uit te schakelen. Wikipedia schrijft hierover:
Hitler moest nog een grote communistisch-socialistische oppositie tolereren en de meeste ministers van zijn kabinet waren geen nazi's. Vele door zijn regering ingediende besluiten en wetten werden door het parlement weggestemd en deze eerste periode werd gekenmerkt door een groot wantrouwen tegenover de nazi's. Het naziregime richtte zich daarom op het uitbouwen van de machtspositie na de verkiezingen die in maart 1933 plaats zouden vinden, en hoopte op een incident dat een excuus zou verschaffen om alvast met de tegenstanders af te rekenen en de positie van Hitler te versterken. (…) Door zijn uitgebreide bevoegdheden kon Hitler de communisten de schuld van de brand in de schoenen schuiven, en kopstukken gevangen laten zetten of anderszins intimideren. De KPD kon hierdoor geen effectieve campagne voeren.


Update
Thijs Berman reageerde op 7 februari wel op twitter:
Beste Frans, zend me opnieuw je mail. Verhaal zit iets anders dan jij denkt.

Wonderlijk.
Ik heb uiteraard aan het verzoek voldaan, maar vraag me intussen af hoe meneer Berman weet dat het verhaal anders zit dan ik denk, terwijl hij mijn e-mail niet meer kan vinden.
Ook Judith Merkies reageerde via twitter. Ze verstrekte deze link naar een stuk over het optreden van Plasterk.
Plasterk laat zien er wat meer van te begrijpen. Hij legt tenminste ook de nadruk op de absurditeit van bemoeienis van het parlement met de toelating van partijen, de meerderheidsdictatuur dus.
Plasterk ageert tegen voorstellen van de Europese Commissie in Brussel, die werden opgesteld op verzoek van het EP. Brussel en het parlement willen voor Europese politieke partijen een juridische status op Europees niveau. Met een erkenning krijgen zij recht op Europese subsidies.
Plasterk zegt elke versterking van de Europese democratie zeer te verwelkomen. Maar het voorstel dat het EP officieel elke nieuwe Europese partij inhoudelijk moet toetsen, gaat hem een stap te ver. Het is onwenselijk dat een parlement zelf gaat bepalen wie het toelaat in zijn midden, vindt de minister: ,,Of een partij legaal is, moet een rechter maar beoordelen. De rest is aan de kiezers.''
 
Ik heb de brief uiteraard ook aan de betreffende europarlementariërs zelf gestuurd.

Frans Groenendijk,  08-02-2013          

Reacties
# 1
Maarten:

Klasse Frans.

24-sep 2012 ,  01:48
# 2
Arend:

@Frans,

Prima brief.
Al reacties gehad?

06-okt 2012 ,  11:00
# 3
Frans Groenendijk:

Dank.
Nee. geen enkele vorm van reactie van de zijde van Berman, Bozkurt of Merkies.

06-okt 2012 ,  11:50
# 4
Jarre:

Ach, hier in NL doen ze hetzelfde, maar dan geraffineerder.
De PVV wordt uitgesloten omdat de partijstructuur niet conform de door de "oudere" partijen opgestelde regels is.
Alle lokale onafhankelijke partijen krijgen geen subsidie omdat de financiering van politieke partijen verticaal is georganiseerd.
Dat wil zeggen dat de financiering van de lokale afdelingen loopt via de landelijke partijen.
Zo kan je "objectief" andere geluiden ook de mond snoeren.

10-feb 2013 ,  02:30
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.