Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Vrouwen te koop
De tijd is rijp voor de Zweedse aanpak: focus op de hoerenlopers

Dit stuk is eigenlijk meer een poli­tieke reac­tie òp, dan een recen­sie vàn het boek Vrouwen te koop van Maria Genova. Het is ondoen­lijk, maar eigen­lijk ook niet echt nodig, om te probe­ren een 'gewone' recen­sie te schri­jven van dit gewel­dige betoog. Geen misver­stand: het boek is niet opge­zet als een betoog. Het is vooral een ver­slag van ontmoe­tingen met slacht­offers en beroeps­matig betrokkenen, gelardeerd met wat kantte­keningen, verbanden met andere gruwelijke misstanden en cijfers. Het effect op de lezer is echter vele malen overtuigender dan om het even wat voor soort doorwrochte verhandeling had kunnen hebben.
Esther Kaper schrijft dat ze tijdens het lezen ervan letterlijk misselijk werd. Ik kan me dat goed voorstellen.

»
Het onmiddellijke, emotionele effect op mij was iets anders: het riep associaties op met het gebruik van wapens tegen de beesten achter de mensenhandel en het langdurig bestraffen van de ergste wegkijkers.

Romantiek?
Want wegkijken, downplayen, er om heen draaien: dat is misschien wel het grootste probleem dat Maria aan de kaak stelt. Dat wegkijken komt voor in allerlei vormen en gradaties. Twee daarvan waren goed te zien in een aflevering van Pauw en Witteman in oktober, waar Lodewijck Asscher in het zonnetje werd gezet en waar voormalig politiewoordvoerder Klaas Wilting en advocaat Moszkowicz ook aanzaten.
'Romantiek' kun je gebruiken in de betekenis van 'geschikt als stof voor romans'. Over moord, spionage etc.
De laatste liet zich van zijn slechtste kant zien door uit zichzelf erover te beginnen dat een deel van de buitenlandse prostituees uit vrije wil beginnen. Of dat zo is of niet en voor hoeveel van die vrouwen en meisjes dat dan geldt, zou toch van erg weinig belang moeten zijn, in het verhaal van iemand die -zoals Moszkowicz in deze uitzending deed!- erkent dat er in die dossiers sprake is van ongelooflijke misstanden. In wezen suggereert hij dat de dwang en het misbruik en het geweld minder erg zijn vanwege die 'inhaligheid' van de slachtoffers.
Misschien nog wel pijnlijker was het gebruik van de oneindig misplaatste term 'romantiek' in dit verband. Witteman begon met die term maar hij werd als vanzelfsprekend, gretig bijna, overgenomen door de rest van het gezelschap, Wilting voorop. 'Romantiek' kun je gebruiken in de betekenis van 'geschikt als stof voor romans'. Over moord, spionage etc. Hier werd hij echter gebruikt om het niet-optreden te verklaren.
Een van de treurigste verhalen uit het boek gaat over Sophia: vanaf haar vierde mishandeld door haar vader. Haar verhaal deed me terugdenken aan een gebeurtenis uit mijn eigen studietijd. Samen met een collega-student interviewde ik twee vakbondsactivisten. We leerden dat een van de nuttigste en meest-gewaardeerde activiteiten van deze organisatie wordt gevormd door de hulp die ze de leden bieden bij het invullen van het belastingformulier. De oudste van de twee vertelde dat hij op een keer iemand zo meerdere duizenden guldens had bespaard. De man wilde zijn dankbaarheid uiten en vertelde dat zijn dochter zo thuis kwam: de vakbondsman kon wel even met haar 'naar boven'… De vakbondsman was niet op het aanbod ingegaan maar het kwam niet in ons op om te vragen of hij politie of maatschappelijk werk had ingelicht.
De getuigenissen in het boek komen niet allemaal even geloofwaardig over. Ik verdenk hoerenloper Peter ervan dat hij een verknipte aandachtshoer is. Het verhaal van de AIVD 'klokkenluider' is weinig geloofwaardig.

Arrogantie
Het doet weinig aan het betoog af. Alleen de passage over orgaanroof had de schrijfster misschien beter weg kunnen laten. Door een recente documentaire
Volwassen mensen met verantwoordelijk­heidsgevoel zouden het boek moeten lezen, beter nog: ze zouden 'hun' volks­vertegen­woordiger moeten overhalen dat te doen.
over de praktijken in de Sinaï-woestijn ben ik ervan overtuigd geraakt dat ook dit daadwerkelijk voorkomt, maar de beschrijving ervan in 'Vrouwen te koop' doet te veel denken aan een vaag gerucht.
De beschrijving van wat de slachtoffers doormaken is gruwelijk, maar de ineffectiviteit van de tegenmaatregelen maakt bijna nog bozer. Twee zaken springen er wat dat betreft uit: de belachelijk geringe inzet van politie-middelen -zowel in bestede uren als in opsporingsmethoden- en, meer nog: de opstelling van de rechters. Niet alleen slachtoffers laken hun beslissingen en tenenkrommende arrogantie: ook hulpverleners en politiemensen beklagen zich er over. Voor zover mij bekend is na de de facto vrijlating door de rechterlijke macht van de bekendste crimineel op dit gebied, Saban, niet eens onderzocht of de betreffende rechters nu bedreigd of afgeperst werden.
Volwassen mensen met verantwoordelijkheidsgevoel zouden het boek moeten lezen, beter nog: ze zouden 'hun' volksvertegenwoordiger moeten overhalen dat te doen.
Nu zet Maria zichzelf daar ook al, en met toenemend succes, voor in.
Daarom licht ik hier alleen nog toe waar mijn subtitel vandaan komt.

Prioriteiten
Al jaren is het mijn stellige overtuiging dat in de politiek prioriteiten veel belangrijker zijn dan standpunten. Misschien is de grootste makke van politiek en media wel dat zij zich daar niet naar gedragen. Een andere makke is de funeste uitwerking van fractiediscipline binnen en koehandel tussen politieke partijen en de manier waarop deze op elkaar inwerken. Er zijn onderwerpen waarover in de Tweede Kamer heel anders besloten zou worden, wanneer dit geen rol zou spelen. Tien jaar geleden noemde ik in een essay daarover legalisering van de prostitutie als voorbeeld daarvan.
Voor die legalisering werden destijds ook integere argumenten aangevoerd. Die zijn inmiddels onjuist gebleken: het geweld, het misbruik en de rol van de pooiers is niet teruggedrongen. In plaats van terug te keren naar een verbod op prostitutie als zodanig, is nu invoering van de Zweedse aanpak geboden en haalbaar.
Politici dienen zich uit te spreken over de vraag of het nadeel voor de kleinere aantallen slachtoffers van mensenhandel niet toch zwaarder moet wegen.

Waarom de hoerenlopers aan te pakken, wordt geïllustreerd door een passage uit het begin van het boek van Maria Genova. Een zeer beslist minderjarig meisje doet iets tegen de zin van haar uitbuiter. Om haar te bestraffen middels groepsverkrachting, schakelt de pooier niet alleen zijn directe vrienden in maar ook 'gewone klanten' van zijn smerige handel.
Een verbod op hoerenlopen werkt in het nadeel van tienduizenden, missschien wel honderdduizenden mannen en van honderden vrouwen die plezier beleven aan sex met vrijwel willekeurige mannen en daar ook nog geld aan overhouden. Politici dienen zich uit te spreken over de vraag of het nadeel voor de kleinere aantallen slachtoffers van mensenhandel niet toch zwaarder moet wegen.
Ik denk dat in de huidige tijd een voorstel om over te gaan tot de Zweedse aanpak, misschien in de vorm van een initiatiefwet van parlementsleden van (heel) verschillende partijen, veel kans van slagen heeft. Daaroor zie ik twee redenen. We hebben een minderheidskabinet dat afhankelijk is van 'wisselende meerderheden' in de Tweede Kamer. Het desastreuse effect van koehandel en fractiediscipline is daardoor een heel klein beetje teruggedrongen. Daarnaast en minstens zo belangrijk: het onderwerp is (nog) niet verbonden met de politieke en maatschappelijke tweedeling tussen sympathisanten en haters van de PVV. Het regeerakkoord spreekt in verband met prostitutie alleen over overlast. Mensenhandel 'zal harder worden aangepakt'.
In Frankrijk stellen zowel de UMP als de SP deze aanpak voor. Ook in België wordt geijverd voor deze aanpak.
Het gaat om een omslag in het denken. Dit kan niet beter onderbouwd worden dan met dit berichtje over het succes van de Zweedse benaderingswijze. Het vermeldt dat dit jaar de strafmaat verdubbeld is. Op zich lijkt dat niet te wijzen op het succes ervan. Er is echter ook in te lezen dat in tien jaar tijd minder dan 700 mannen veroordeeld zijn, waarvan 85% slechts een geldboete kreeg. En ondanks dat schijnt deze benaderingswijze al een merkbaar gunstig effect te hebben op het terugdringen van de mensenhandel!
 

Frans Groenendijk,  23-12-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

De schrijfster van dat boek heeft nogal wat kritiek gehad (zie o.m. http://postvancoco.wordpress.com/2011/10/11/mensenhandel-mossad-en-rolodex/).
Daarmee wordt haar hele verhaal ongeloofwaardig en riekt het naar zakkenvullerij ten bate van haar eigen portemonnee. Dat is spijtig, want misschien doet dat háár zaak wel goed, maar zeker niet de strijd tegen vrouwen- en mannenhandel.

23-dec 2011 ,  07:02
# 2
Frans Groenendijk:

Wanneer het hier om een politica of wetenschapper ging, zou ik je kritiek terecht vinden. Maar niet over dat zakken vullen. Er is in Nederland maar een handjevol mensen dat aan het schrijven van boeken serieus geld over houdt hoor. Wat ze doet is aandacht vragen voor problemen waar nogal eens van wordt weggekeken. En dat doet ze goed.
Ik schrijf in mijn stukje ook al over de ongeloofwaardigheid van het verhaal van die zogenaamde aivd-er.
Ik heb het stuk gelezen waar je naar verwijst. Maakt een vreemd indruk op mij. Bij de term "Visueel antropoloog" haakt het al een beetje.
Het stuk gaat alleen over die aivd-er. Uitgebreid legt ze uit dat diens leugens zeer gemakkelijk te doorzien waren maar vervolgens blijkt dat ze zelf ook een tijdje door diezelfde man aan het lijntje gehouden is!
"Na de bijeenkomst gaf hij regelmatig aan nog steeds contact te hebben met ‘de dienst’, waarbij hij zei Genova te laten oppakken, screenen, vast te zetten en meer omdat zij hem genoemd had in haar blog en het boek. Later keerde hij zich tegen Jacques Smits, die samen met mij onderzoek naar hem deed, en zou ook hem laten doorlichten. Later gaf hij aan dat Jacques een dik dossier had bij ‘de dienst’ met vooral veel oplichting en wetsovertredingen. Gelukkig was ik ‘cleared’ en zouden we door kunnen gaan met het schrijven van zijn memoires, zoals we dat hadden afgesproken."
Tsja. Blijft vervelend dat goedgelovigheid ondermijnend is voor de geloofwaardigheid.

23-dec 2011 ,  09:21
# 3
trias politica:

Inderdaad, dat is mijn punt. Het wordt ongeloofwaardig door gebrek aan journalistieke zorgvuldigheid. Niet iets om aan te prijzen op K&K dunkt me. Het onderwerp daarentegen wel.

23-dec 2011 ,  09:37
# 4
lucky9:

De "aanpak" ter zake van UMP, SP en CDH zijn ronduit hypocriet en geformuleerd met louter electorale bedoelingen.
Daarom heb ik eigenlijk geen zin meer om het boek te lezen, laat staan om het te kopen.
Voormelde partijen zijn zelf te laf zich uit te spreken tegen islamitische polygamie en al de er aan verbonden misbruiken buiten schot en beeld gehouden door de wetten op de "privacy" van misdadigers.

23-dec 2011 ,  10:44
# 5
Frans Groenendijk:

@Lucky Ik begrijp je uitlating over hypocrisie. Het verband met het wel of niet kopen van het boek van Maria Genova snap ik echter niet. En er zit nog een problematische kant aan dat verwijt van hypocrisie. Het verwijt is, indien geuit in de richting van politici, vaak (deels) terecht maar tegelijkertijd is het vrijwel onmogelijk om te ontzenuwen. Critici van de leer van Mohammed, zoals jij en ik en meneer Wilders, wordt aangewreven dat ze niets om het lot van vrouwen geven wanneer we op de vrouwenhaat wijzen, dat er alleen electorale overwegingen achter zitten. Ook wanneer politici (deels) op basis van electorale overwegingen iets voorstaan, kan dat nog wel vooruitgang betekenen.
En andersom: electorale overwegingen kunnen partijen er ook toe brengen op het hoerenlopen niet al te hard te willen aanpakken. Er zijn niet alleen veel hoerenlopers maar er zijn ook heel veel niet-hoerenlopers die bang zijn niet stoer over te komen wanneer ze zich tegen prostitutie uitspreken.

23-dec 2011 ,  11:29
# 6
Maria:

Zo triest om te zien hoe ver mensen soms kunnen gaan om hun gelijk te bewijzen. Tot stalking aan toe. Van alles wordt uit zijn verband gerukt, maar eigenlijk komt de kritiek steeds op hetzelfde neer: stel je voor dat mijn bron niet betrouwbaar is en dat het hele pedo-netwerk niet bestaat. Als dat zo is: so be it. Ik beweer nergens in het boek dat het wel zo is, sterker nog: het hele boek gaat daar helemaal niet over. Het gaat over de vrouwenhandel in Nederland en het stukje over het pedo-netwerk is niet meer dan een aanvulling, om te laten zien wat je allemaal als schrijver meemaakt als je in het onderwerp vrouwenhandel gaat spitten.
En wat het geld betreft: met een boek verdien je minder dan de bijstandsuitkering. Schrijvers ontvangen tien procent van de verkoopprijs (modelcontract) en in mijn geval is dat 1,50 per boek. Reken maar uit hoeveel boeken je moet verkopen om daar rijk van te worden. Maar ook al laat ik de eindafrekening van mijn uitgever aan dat soort mensen zien, ze blijven net zo hard op internet bleren dat ik daar rijk van word, dus ik laat het hierbij.

Groet,

Maria
http://www.mariagenova.nl

24-dec 2011 ,  12:07
# 7
trias politica:

Ik heb inmiddels die Jacques Smit gescreend, die de mond vol had van kritiek. Daar word men niet vrolijk van. Wie coco is weet ik niet, maar wat zij zegt over journalistieke integriteit spreekt mij aan. Het lijkt me, dat de discussie hier zal moeten gaan over het onderwerp: de vrouwenhandel en wie daar baat bij hebben.

24-dec 2011 ,  01:09
# 8
Frans Groenendijk:

@Ik denk dat dat inderdaad belangrijk is, maar dat de discussie daar niet toe beperkt moet blijven.

24-dec 2011 ,  02:45
# 9
louis-portugal:

Ik heb niets tegen hoerenlopen. Ik ken genoeg politici die het ook niet hebben en voor enkelen heb ik als zakenman zelfs betaald.

Ik heb een gruwelijke hekel aan pooiers en alle criminelen daaromheen en vooral als ze regen hun zin dat werk moeten doen.
Het lijkt me vreselijk.

24-dec 2011 ,  04:10
# 10
Frans Groenendijk:

@Louis-portugal. Je zou er ook geen moeite mee hebben als je dochter zo de kost verdiende? Voor iemand anders een prostituee betalen vind ik persoonlijk trouwens erg dicht tegen pooierschap aanzitten.

24-dec 2011 ,  05:20
# 11
trias politica:

Het is hier toch niet de EO ? Prostitutie is zo oud als de spreekwoordelijke weg naar Rome. Niet voor niets noemt men dat het oudste beroep ter wereld. Ik zag laatst bij P&W 2 'oudere dames' die decennialang dit 'beroep' volledig uit vrije wil uitgeoefend hebben. We moeten dus niet schijnheilig doen erover.

Waar de pijlen op gericht moeten worden zijn de rücksichtloze mensenhandelaren, die grof geld verdienen met het exploiteren van jonge vrouwen en -jongens. In dat verband heeft het mij enorm verbaasd, dat Maria Genova geen inzage wilde in de lijst van hooggeplaatsten die zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan pedofilie. Ook dat maakte haar verhaal voor mij minder geloofwaardig. Een beetje journalist wil dat toch weten ?

Ook zag ik laatst op de televisie een reportage over Tsjechië, waar m.n. de Roma maffia de prostitutie op een onbeschaamde wijze exploiteerde. De autoriteiten weten dat maar doen er niets aan. Corruptie tiert daar welig, niet in de laatste plaats onder de politie ambtenaren zelf. Dáár moet eens wat aan gedaan worden, maar dat durft men niet. En zolang tegen dat soort criminele organisaties geen keiharde actie wordt ondernomen is het praten over vrouwenhandel en aanverwanten een zinloze aangelegenheid.

24-dec 2011 ,  06:33
# 12
marie:

Zoals je al stelde Frans, sinds de legalisering van prostitutie zijn het geweld ,het misbruik , en de rol van de pooiers niet teruggedrongen. Nogal logisch dat uitbaters van anonieme seks geen enkele behoefte hadden aan legaliteit. Want hun praktijken konden al nooit het daglicht velen. De schaarse vrouwen die er een lichtpuntje in zagen door zonder pooier verder te werken kregen ook al snel de deksel op de neus. Wel belastingplichtig, maar geen bank wilde een rekeningnummer voor hun openen . Karina Schaapman heeft daar een en ander over gepubliceerd.
Al die goedbedoelde valse pogingen om prostitutie te verharmlosen zijn inmiddels op de helling. Zelfs de door mij verafschuwde Amsterdamse gemeenteraad begint lont te ruiken. De toeristische romantisering van " de wallen " wordt gedimd.
Er is niks fleurigs aan vrouwen die al dan niet gedwongen hun lijf beschikbaar stellen aan vreemden. En eenieder die zich een moment zou willen verplaatsen in de levensgeschiedenis van die vrouwen zou geen spoortje van vrijwilligheid ontdekken. Op drift geraakt door mishandeling en miskenning . Daar hebben pooiers nog nooit boodschap aan gehad, hun doel is om neukvee te recruteren voor gebruik door hun klanten. En er zelf natuurlijk buitengewoon welvarend van te worden .Dat verdraagt geen legalisatie, afromen van de winst was nooit de bedoeling.
Dat de klanten aangepakt worden als instandhouders van de misčre is een goed idee. Vooral als het gedwongen import van nietsvermoedende oostblok meisjes voorkomt. Het zal nooit helemaal uitroeibaar zijn, de toestand dat geen enkele vrouw meer gedwongen of gelaten haar rol als seksverstrekker als enige uitweg ziet is non-existant. De kans dat de hoerenloper ooit naar echte relaties op zoek gaat is eveneens verwaarloosbaar.
We zitten met de realiteit in de maag, maar dat hoeft niet te betekenen dat we misbruik accepteren en romantiseren.
Albert Mol heeft ooit een geweldige komedie gemaakt " Wat zien ik " . Een hartverwarmend drama over de oude temeiers zoals men dat graag in de folklore over de wallen nog steeds vasthoudt. Niks meer van over, voor zover het al ooit waar geweest is.

25-dec 2011 ,  03:35
# 13
Frank:

Het instrumentarium waarmee de overheid misstanden in de prostitutie kan aanpakken bestaat en is voorhanden. Waarom dan een verbod naar Zweeds model?

25-dec 2011 ,  11:58
# 14
Frans Groenendijk:

@Frank. Simpel: een wat grotere kans op effectiviteit. Als je bedoelt: er is toch eigenlijk al veel meer mogelijk zonder wetswijziging, geef ik je gelijk. Maar op heel veel terreinen geldt natuurlijk dat de grotere problemen niet zitten in wetsteksten maar in handhaving en uitvoering. Discussie over een heel andere aanpak kan in de praktijk ook een gunstig effect hebben in de zin dat bestaande middelen beter benut worden. Het gaat ook om mentaliteitsverandering.

25-dec 2011 ,  12:41
# 15
toon kasdorp:

@ Frans.

Niet alleen een verbod op hoerenlopen maar op alles wat God verboden heeft! Gezien het te verwachten tekort aan handhavers zou het misschien beter zijn eerst vrijwilligers te werven die de politie bij kunnen staan, door bijvoorbeeld te patrouilleren op de Wallen en bij de Dominicuskerk en de politie te sms-en bij een geconstateerde vervulde delictsomschrijving. Ook de detentie-inrichtingen en de rechterlijke macht moeten behoorlijk worden uitgebreid. Waarschijnlijk is het ook nuttig een aantal misdrijven en overtredingen die niet in de categorie 'door God verboden' thuis horen eerst uit het wetboek te schrappen om ruimte te maken. Naar mijn mening moet dit allemaal nog eens goed worden doorgedacht Frans!

26-dec 2011 ,  03:03
# 16
Frans Groenendijk:

@Toon. Een onverwacht sarcastische reactie. Het lijkt er op alsof je mijn reactie op Frank niet gelezen hebt.

26-dec 2011 ,  03:34
# 17
louis-portugal:

Frans, wat laat misschien maar ik ben het niet eens met jou reactie nr 10.
Ik heb geprobeerd mijn dochter uit dat niveau te houden en dat is ons gelukkig goed gelukt.
Ik zie dat ook niet als de strekking van bovenstaand verhaal.
Het misbruik door criminelen eromheen is mijn grootste probleem en dan vooral de slechte pooiers zoals o.a de loverboys.

27-dec 2011 ,  05:20
# 18
Frans Groenendijk:

Ik ben juist blij dat je alsnog reageert Louis-Portugal. Prostitutie is een zeer beladen onderwerp. Er rust een enorm taboe op. Om precies te zijn: voor mannen ligt er enorm taboe op het uitspreken dat je het niet als 'gewoon werk' beschouwt. Dat is waarom de genoemde Esther Kaper Lodewijck Asscher een held noemt.
Jij spreekt tenminste openlijk uit dat jij het wel als 'gewoon werk' beschouwt. Intussen ben je wel blij dat je je dochter daar vandaan hebt weten te houden, dus helemáál gewoon vind je het blijkbaar toch ook weer niet.
Trias en Toon laten zich niet uit over die vraag. In plaats daarvan maken ze een karikatuur van wat ik naar voren brengen en, het meest opmerkelijke, ze doen vervolgens niet eens moeite om die karikatuur aan te vallen: ik ben op zodanige wijze afgeschilderd dat dat niet meer nodig is. Trias suggereert dat ik een wereldvreemde dominee ben en Toon dat ik een D66-er van de ergste soort ben: alleen geďnteresseerd in het uitspreken van vrome intenties, niet in de werkelijkheid op de grond. En beiden zijn mannen die over tal van onderwerpen verstandige dingen te vertellen hebben en absoluut geen moeite hebben tegen de stroom in te gaan.
Op de vraag of het nadeel voor de kleinere aantallen slachtoffers van mensenhandel niet zwaarder moet wegen dan de voordelen voor de hoerenlopers en de vrijwillige hoeren geven ze geen antwoord.
Dat de Zweedse benaderingswijze daarbij effectief en efficient zou kunnen zijn wordt door Toon in het belachelijke getrokken.
Nergens suggereer ik dat prostitutie volledig zou kunnen of moeten worden uitgebannen. Iets afkeuren of betreuren wil niet zeggen dat je het langs juridische weg zou willen aanpakken. Er zijn ook schemergebieden. Ik vraag aandacht voor de Zweedse aanpak omdat er aanwijzingen zijn dat deze daadwerkelijk effect schijnt te hebben voor wat betreft terugdringen van mensenhandel en misbruik van minderjarigen.
Het tegengaan van dat genoemde taboe is het belangrijkste.
Op humantrafficking.info is het zwartboek te lezen dat Maria Genova heeft aangeboden aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie voor de Tweede Kamer. Een van de vele saillante details: strafmaximum voor mensenhandel is lager dan voor eenmalige verkrachting. Hier iets aan (willen) veranderen heeft niets te maken met beperkte opsporingscapaciteit of met uitbannen van prostitutie als zodanig: ook hiervoor is het tegengaan van het wegkijken echter de eerste vereiste.

28-dec 2011 ,  03:30
# 19
trias politica:

Frans, ik suggereer helemaal niet dat je een wereldvreemde dominee bent. Laten we dat misverstand maar even meteen uit de wereld helpen. Mijn opmerking was ook helemaal niet specifiek op jouw commentaar gericht, maar meer algemeen. Ik wilde juist aangeven, dat het onderwerp inderdaad nog altijd behoorlijk taboe is en dat dit komt omdat het praten erover een hoog EO gehalte heeft.

Het zou best kunnen dat die Zweedse aanpak werkt. Als daarmee de vrouwenhandel een slag wordt toegebracht, dan vind ik dat alleen maar positief.
Ik ben echter wel realistisch en ik denk dat het willen uitbannen van prostitutie het najagen van windmolens is. Zoals aangegeven zijn er ook vrouwen die er vrijwillig voor kiezen en niet worden gedwongen. Er bestaat heden ten dage een hele call girl industrie. Je denkt toch niet, dat die vrouwen en mannen allemaal gedwongen worden ? Dat zou pas wereldvreemd zijn. Er zijn zelfs mensen die zeggen: doordat die bedrijfstak er is vinden en minder verkrachtingen plaats en minder gezinsgeweld. Het is dus maar vanuit welke invalshoek je het bekijkt.
En ik vind dus, dat 'we' hier niet te krampachtig over moeten doen. Dat is wat ik heb willen zeggen. Dat laat onverlet, dat ik ook vind, juist, dat de vrouwenhandel hard moet worden aangepakt.

28-dec 2011 ,  04:36
# 20
Marie:

O please Trias, what the hell heeft dit met EO gehalte te maken ? Dat ze waarachtig bezwaar hebben tegen objectifering van vrouwen ? Vrouwen die er vrijwillig voor kiezen om als receptor te dienen zijn een zorgvuldig instand gehouden mythe. Om de gebruikers te verzoenen met hun driften.
En als je even naar de statistieken kijkt van dit onschuldige tijdverdrijf dan zie je een serie moorden op elk continent , waar de krankjoreme hoerenloper een eind maakte aan het leven van zo´n dienstverleenster.

Ik stelde al eerder dat er geen spoortje van vrijwilligheid te vinden is in prostitutie. Het kan toegeven zijn aan een concept dat alleen seks het bestaan valideert, en het kan afgedwongen slavernij zijn.
Illusies, illusies, een gevaarlijk steekspel dat selfgratification buiten de moraliteit houdt.

29-dec 2011 ,  12:11
# 21
trias politica:

Marie, doe es effe normaal. Hoe goed ben jij eigenlijk op de hoogte van de feiten ? Geen zinnig mens hier ontkent dat misstanden moeten worden aangepakt, maar hang aub niet de zalvende non uit, want je hebt overduidelijk geen idee waar je over praat. Over statistieken gesproken.

29-dec 2011 ,  02:04
# 22
Frans Groenendijk:

Het argument dat prostitutie een uitlaatklep biedt voor 'foute mannelijke energie' waar anders nette vrouwen last van hebben, hoor je ook wel eens van mohammedaanse 'geleerden'. In dat kader wordt ook wel eens voor het 'halen' van seksslavinnen gepleit. Maar laten we maar zo weinig mogelijk 'op de man spelen'. Overigens heb ik geen probleem met een snufje EO: van de publieke omroepen is dat volgens mij -maar ik kijk niet veel TV geef ik toe- toch de meest integere.
Statistiek?
Journal of Interpersonal Violence: It has been estimated that women involved in street prostitution are 60 to 100 times more likely to be murdered than are nonprostitute females. In addition, homicides of prostitutes are notoriously difficult to investigate and, as such, many cases remain unsolved.
Link: http://jiv.sagepub.com/content/23/4/505.short
Een zeer onevenredig groot deel van de slachtoffers van seriemoordenaars was prostituee. (ik zag een cijfer van 20%).

Marie praat geen onzin. Een andere vraag is wat het effect is van verschillende maatregelen tegen prostitutie-gerelateerd geweld op dat aantal slachtoffers. Het aantal slachtoffers dat seriemoordenaars maken zal waarschijnlijk weinig verband houden daarmee.

Ik schat dat procentueel meer prostituees daar vrijwillig in zitten dan er vrouwen zijn die vrijwillig in een niqab rondlopen (wereldwijd, bedoel ik. In het Westen ligt dat anders). Die vrijwilligheid is echter niet zo gemakkelijk vast te stellen en, belangrijker, die exacte percentages doen er niet zo heel veel toe voor het bepalen van de invalshoek.

29-dec 2011 ,  02:46
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.