Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Waarin K&K afwijkt, of: de overeenkomst tussen mohammedanisme en mijngas

Wanneer we het hebben over ideologieën vormt het mohammedanisme wereldwijd de grootste bedreiging voor landen, volkeren en individuen.
In het Westen moeten we het dan hebben over het geheel van denkbeelden dat wel wordt aangeduid als 'cultureel marxisme'. Ik associeer dat met zaken als cultuurrelativisme, nulsomeconomie, de omwisseling van de rollen van slachtoffers en daders bij misdaad, oorlog en corruptie, het afwijzen van gezond verstand, het cultiveren van onvolwassenheid en het ombouwen van universiteiten tot propaganda-instituten. Hippiedenken is eigenlijk wel beter als containerbegrip hiervoor.
Het mohammedanisme vormt ín het Westen zelf, vóór het Westen zelf, een zegen omdat in haar manier van omgaan daarmee het hippiedenken en meer in het bijzonder het cultuurrelativisme, zich toont in haar meest perverse vorm: de relativering van de aard, de totalitair-politieke aard, van de mohammedaanse ideologie. Met als summum het demoniseren van Israël en als ultieme uiting daar weer van de 'Bocycot Israel'-actie. Zinsbegoochelend: het volk en de natie van nobelprijswinnaars, boycotten op universiteiten!
»
Het is moeilijker het hippiedenken te bestrijden waar het gaat om demografische ontwikkelingen, immigratie in het algemeen, criminaliteit, milieuzwendel en ontwikkelingshulp.
Sinds 9/11 en het vermoorden van Pim Fortuyn en Theo van Gogh, respectievelijk door een milieuextremist en een volgeling van Mohammed, is er veel veranderd in de perceptie van het mohammedanisme. In Nederland meer dan in andere westerse landen (door die moorden?), terwijl nota bene het merendeel van ‘onze mohammedanen’ -bijvoorbeeld in verhouding tot die in GB- toch afkomstig is uit relatief beschaafde landen en zich ook beschaafder gedraagt.
Bij een aantal mensen gaan de ogen open.
Veel meer voor de huidige misdragingen van individuele mohammedaanse jongens en jonge mannen (en een deel van de andere immigranten) dan voor andere aspecten van het cultureel marxisme of voor de potentiële, veel ernstiger, misdragingen van het georganiseerde mohammedanisme zoals zich dat bijvoorbeeld manifesteert in afgrijselijke uitingen van misogyne mohammedaanse subculturen.

Maar er moet dus nog absurd veel gebeuren. Alle maatschappelijke organisaties, (semi)overheidsinstellingen en vooral alle vormen van onderwijs zijn ernstig geïnfecteerd met het hippiedenken. Ook alle politieke partijen.
Bij heel verschillende mensen gaan echter de ogen ook daarvoor open. Ook bij de meest volhardenden, de meest onverzettelijken, de allerslimsten. Meest hoopgevende element is dat bij wie de ogen echt open zijn gegaan, ze niet meer dicht gaan.
De metafoor met mohammedanen als mijngas is bizar vruchtbaar
Behoorlijk veel -honderden, misschien wel duizenden- mensen zijn de afgelopen tien jaar veel beter geïnformeerd.
Bij die langzaam groeiende, maar vooralsnog marginale groep waarvan het bestaan vooral zichtbaar is op wat websites, groeit de overtuiging dat ook een zeker niveau van organisatie en samenwerking nodig is. Strategisch denken zelfs. Het is tijd voor stappen die meer uitgaan van een toenemend zelfvertrouwen waardoor meer mensen aan onze kant te krijgen zijn.

De metafoor van de kanarievogel in de mijnschacht
Voor dit moment, in de rest van dit stukje bedoel ik dus, schrijf ik over wat ik beschouw als een van de belangrijkste obstakels voor deze soort stappen. Het belangrijkste manco aan het zich manifesteren via allerlei websteks licht ik toe aan de hand van de metafoor van de kanarievogel in de mijnschacht.
De metafoor met mohammedanen als mijngas is bizar vruchtbaar: een concentratie van 1 tot 4% is brandbaar: als je het de kans geeft te laten branden, een soort assimilatie dus (een begrip uit de chemie! noot 1), is er niets aan de hand: het is dan zelfs bruikbaar voor de verlichting! Van 4,5 tot 14% is mijngas ontplofbaar. Daarboven is het niet meer brandbaar en niet meer ontplofbaar maar verstikkend. (wikipedia-kennis: voor dit soort onomstreden onderwerpen uitzonderlijk nuttig en betrouwbaar).
Er is geen behoefte aan meer of sterkere kanarievogels. Zeker niet als ze in leven blijven…

Met dat manco bedoel ik dat mensen in de veronderstelling lijken te verkeren dat de vrijheid van meningsuiting het beste verdedigd wordt door je mening volop en vrij te uiten.
Alsof je al wéét dat er gas in de mijngangen hangt maar als maatregel kiest voor het plaatsen van een kooi met een taai soort kanarievogeltjes- bloggen en comments leveren, schrijven op facebook en twitteren dus- in een weinig gebruikte lift: de sociaal interessante maar politiek onbetekenende 'nieuwe media'.
In het Westen zijn al bekende kanarievogels doodgegaan of zwaargewond, in het Westen gaan er regelmatig onbekende kanarievogels dood (denk aan eerwraak) en wereldwijd sterven ze bij duizenden en vluchten ze met tienduizenden. Het probleem is dat wie het mijngas als doodsoorzaak aanwijst niet geloofd wordt, de mijndirectie de mijngaskranen verder wil opendraaien en probeert de kanarievogels weg te houden bij het gas onder het motto: "mijngas is ook gas en gassen zijn niet per definitie gevaarlijk". We moeten mensen ervan overtuigen dat mijngas kanarievogels, en wat later ook mijnwerkers, doodt en dat we in ieder geval de directie bij de kranen vandaan moeten krijgen!
Het helpt echt niet wanneer de sterkste onder de kanarievogels, al dan niet met gasmaskers op, de directie irriteren.
Er is geen behoefte aan meer of sterkere kanarievogels.
Zeker niet als ze in leven blijven…
Het inzetten van mijnlampen (arabisten, zendelingen, ‘gematigde bruggenbouwers’ en theologen. Zie noot 1) is ook geen alternatief: het voordeel is wel dat ze daadwerkelijk een lage concentratie mijngas kunnen oplossen maar als ze van onvoldoende kwaliteit zijn, kunnen ze zélf de gevreesde explosies veroorzaken. Wat nodig is zijn minder apathische mijnwerkers en meer integere chemici.
Om nog maar even binnen de metafoor te blijven: er is ook nog een problematische opstelling van het middenkader en de mijnvakbond: recensenten en boekverkopers laten zich leiden door de media, en media en politiek laten zich leiden door misdadig incompetente en corrupte 'chemici'.
Het is trouwens absoluut waar dat mijngas in voldoende lage concentratie wel gevaarlijk is voor kanarievogels maar niet voor mijnwerkers

De integere chemici, dat zou dus onze rol moeten zijn, moeten in ieder geval niet het debat zoeken met die laatsten (extreem links, universitaire hoog­ver­raders en het georga­niseerde moham­medanisme) en ons ook niet zozeer richten op de 'directie': zittende politici moeten niet overtuigd worden maar vervangen. Dat er af en toe een enkele over­gehaald kan worden is meegenomen. We moeten zoveel mogelijk integere chemici verenigen, wankel­moedige chemici overtuigen en rechtstreeks communiceren met de mijnwerkers en de verjaagde kanarie­vogels om tot een situatie komen waarin het mijngas geen enkele bedreiging meer vormt.
Het is trouwens absoluut waar dat mijngas in voldoende lage concentratie wel gevaarlijk is voor kanarievogels (moslima’s, joden, homo’s, afvalligen) maar niet voor mijnwerkers, burgers dus.
Ik ben er nog niet uit of critici in dit opzicht tot de groep der kanarievogels of der mijnwerkers gerekend moet worden.
Dus niet doen alsof men een discussie voert met individuen of instituten met enige macht. Minder werk stoppen in (aan)klagen in de impliciete veronderstelling dat er wel ‘ingegrepen’ zal worden. Door wie? De overheid? De VS? Meneer Wilders in zijn eentje?
Meer werk moet gestopt worden in het teniet doen van hetgeen mensen decennialang via het onderwijs is wijsgemaakt en nog dagelijks als hoofdmaaltijd krijgen voorgeschoteld door de hoofdstromen in de media en politiek.
We moeten daarbij rekening houden met de juistheid van de uitspraak van Hans Jansen:
Aan de naïeve Westerling de islam uitleggen, is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven. They don’t have a clue.

Hij vergat er alleen aan toe te voegen dat het evengoed dringend noodzakelijk is!
Boos worden is zinloos. Bij de kleuter is dat helemaal duidelijk maar het geldt ook voor het merendeel van de volwassen mensen in het Westen die zijn opgevoed in haat tegen onze eigen waarden; al is boos worden daar begrijpelijk.

Noot 1: Assimilatie in de chemie  

Frans Groenendijk,  08-09-2011          

Reacties
# 1
trias politica:

Uitstekend artikel Frans. Kunnen we mooi gebruiken als uithangbord voor de geplande bijeenkomsten in november en december. Je vat de problematiek goed samen, en met een erg toepasselijke metafoor inderdaad.

14-okt 2011 ,  12:50
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.