Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Waarom Diederik Samsom de PvdA niet moet gaan leiden

Ik had een broer die in Eind­hoven kern­fysica gestu­deerd heeft. Een aar­dige vent, die broer, maar vol­komen onge­schikt om een poli­tieke partij te leiden. Net als ik trouwens. Ook Ronald Plasterk, die een van de meest briljante wetenschappers is van Nederland is en die daarnaast een goede babbel heeft, is geen geschikte politicus. Dat de PvdA dit soort mensen selecteert zegt veel over de achteruit­gang van die partij.
Diederik Samsom heeft in zijn achterban een goede reputatie als straatcoach en als weten­schapper maar vertoont toch het soort politieke gebreken dat men bij onze volks­vertegen­woordigers zo veel aantreft. Ik geef een voorbeeld.

»
Zijn portefeuille bevat de energievoorziening en over dat onderwerp heeft hij zich regelmatig uitgelaten. Hij heeft natuurkunde gestudeerd. Zijn stelling dat er een crisis in de energievoorziening aan staat te komen is juist: de vraag naar energie stijgt, het aanbod neemt op termijn af. Met haar afhankelijkheid van het buitenland op energiegebied vraagt Europa om grote politieke problemen. Een oplossingsrichting voor het politieke energieprobleem geeft Samsom niet.

Efficiënter omgaan met energie en nieuwe bronnen ontwikkelen, vindt hij; jawel, maar hoe moet dat? Wanneer hij technisch-commercieel niet op de hoogte zou zijn en bijvoorbeeld niet zou weten dat getijdenenergie te veel aan investeringen en onderhoud kost om ooit productief te kunnen worden, is hem dat niet kwalijk te nemen.
geen enkele aanwijzing dat hij zich van deze taken bewust is
Hij is er niet om technische en commerciële problemen op te lossen. Hij is er om de politieke en bestuurlijke wegen aan te geven waarlangs de technici mogelijk in staat zullen zijn dit probleem voor ons op te lossen. Daarnaast zou hij op zoek moeten naar internationale politieke constellaties waarbinnen wij niet van potentieel vijandige leveranciers afhankelijk worden.

In een artikel in Trouw dat hij zes jaar geleden schreef (5/1/06) gaf hij geen enkele aanwijzing dat hij zich van deze taken bewust is. Waar hij een politiek probleem aansneed, zoals ‘Europa heeft te weinig eigen uraniumvoorkomens voor een onafhankelijke kernenergie’ laat hij na te onderzoeken in hoeverre er misschien betrouwbare vrienden zijn waar wij uranium van kunnen betrekken. Die zijn er wel, in de vorm van Canada en de Verenigde Staten.

Kolen hebben we in Europa voorlopig genoeg. De techniek voor milieuveilige energiewinning uit kolen is er ook. Uranium in de vorm waarin dat in de bestaande kerncentrales gebruikt wordt is er op termijn onvoldoende, maar de teerzanden in Canada leveren voldoende voorraad voor een periode die langer is dan onze energiehorizon.
dat de energievoorziening een probleem is vergelijkbaar met het maken van de atoombom in de tweede wereldoorlog is een kenmerkende politieke misser
Ze leveren wel weer een moeilijk oplosbaar milieuprobleem. Dus misschien wordt het daarom met de teerzanden niets. Maar het politiek oplossen van maatschappelijke problemen, daar zou hij burgers over moeten voorlichten. Op dat vlak liggen de problemen die op ons afkomen.

Zijn idee dat de energievoorziening een probleem is vergelijkbaar met het maken van de atoombom in de tweede wereldoorlog is een kenmerkende politieke misser. Het maken van een specifiek wapen onder oorlogsomstandigheden is organisatorisch gezien totaal iets anders dan de reorganisatie in vredestijd van een van de belangrijkste industrietakken in de westerse samenleving. Het eerste kan topdown en het tweede uitsluitend bottom up. Een atoombom hoeft niet kostenefficiënt te zijn maar voor de energievoorziening geldt dat wel. De politiek kan hooguit de voorwaarden scheppen waaronder de markt dit probleem oplost maar meer niet.

De belangrijkste reden dat nieuwe energiebonnen zo langzaam ontwikkeld worden is dat olie te goedkoop geproduceerd kan worden. Daarnaast ook dat de prijzen te instabiel zijn om investeringen in nieuwe technieken verantwoord te maken. Daaraan zouden politici iets kunnen doen, bijvoorbeeld door een internationale consumentenorganisatie op te bouwen vergelijkbaar met de Opec. Grote afnemers zoals de Oost Aziatische landen kunnen met wat politieke druk nu misschien nog worden overgehaald zich bij zo’n organisatie aan te sluiten. Misschien dat er goede politieke redenen zijn om van een dergelijke organisatie af te zien, maar in elk geval is dit het soort probleem waar onze politici zich mee bezig zouden moeten houden. Op dat soort overwegingen zouden zij hun bondgenootschappen voor de toekomst moeten baseren. De vraag of biomassa een alternatief kan zijn voor het vergassen van kolen aan de andere kant, is een technisch probleem. Politici hoeven dat niet op te lossen. Dat kunnen ze beter aan de markt overlaten. De milieuvoorwaarden waaronder de beide alternatieven kunnen worden uitgewerkt weer wel. Dat is een van hun werkterreinen, maar daar ging het artikel van Samsom niet over.

Vioolspelen terwijl Rome in brand staat, dat is wat de Nederlandse bevolking Den Haag verwijt en het is een terecht verwijt. Niet Samsom, niet Plasterk, niet Van Dam, niet Hamer en ook niet Asscher, maar wie dan wel? Bij voorkeur toch wel iemand die verstand heeft van politiek.  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  22-02-2012          

Reacties
# 1
Ester Losita:

Het probleem van de PvdA en dus van Samsom is dat ze de politiek gebruiken om hun eigen idealen (lees: illusies) na te streven. In geval van links luiden die idealen: wereldvrede d.m.v. o.a. totaal pacifisme (dus tegen kernenergie, want er is altijd een verband met kernwapens)en solidariteit (economie dient om inkomensverschillen op te lossen).

Deze uitgangspunten drijven Samson in de richting die hij heeft verwoord. Politiek zou concrete problemen van concrete mensen moeten oplossen, maar links bedwelmt mensen met illusoire oplossingen en illusoire toekomstbeelden. Die niet werken, tot een puinhoop leiden, en vervolgens kan rechts weer de boel redden, terwijl links in de oppositie weer de verdrukte onschuld gaat uithangen.

23-feb 2012 ,  09:54
# 2
vanhetgoor:

Wat was het ook al weer, een uurtje meelopen in de week? Onder begeleiding van een echte straathoekwerker gaan praten met vooraf geselecteerde probleemgevallen. Was het elke avond van de week? Was het een avond soms? Of was het maar één avond in de maand, en dan over die ene avond eindeloos vergaderen en rapporten schrijven?

Ik heb geen hoge pet op van een straathoekwerker die ook in de politiek zit. Een normaal mens kan nooit doeltreffend mensen begeleiden als hij naast die taak ook nog een full-time baan heeft als Haagse Pluche-klever! Politici zijn net als stukjes kauwgum op straat, je krijgt ze niet weg!

Ik heb geen hoge pet op van een politicus die ook nog pretendeert een straathoekwerker te zijn. Wat is de man zijn opleiding? Is demagogie gestudeerd hebben wel toereikend om de problemen op te lossen bij jongeren die op straat zijn beland. Waarom zijn ze eigenlijk op straat beland? Zou het soms iets te maken kunnen hebben met politiek en de machteloosheid van politici om doeltreffend maatregelen te nemen voordat de problemen onbeheersbaar groot worden? Ik noem met name hier twee punten. Er is een zeer grote groep jongemannen van Marokkaanse afkomt voor wie geen plaats is in de Nederlandse samenleving, voor hen zijn geen andere banen dan als broodpoot en drugsdealer. In weerwil om bij de ouders te zitten gaat men op straat de boel verzieken. Het tweede punt is hier mee verwant, het is het drugsgebruik. Zou Diederik Samsom niet door hebben waar het door komt, en hoe dit op te lossen is.

Beter dan op straat rondhangen om te zien wat de desastreuze gevolgen zijn van meer dan een halve eeuw PvdA-beleid zou hij eens moeten nadenken hoe hij de mede door de PvdA veroorzaakte problemen zou kunnen oplossen. Op straat rondhangen is maar symptoombestrijding! In een Britse documentaire zag ik dat in Marokko dagelijks 800.000 (achthonderdduizend!!) mensen werken in de drugs-industie. Men is daar bezig met het verbouwen van de marihuana-plant, het oogsten, het zaaien, het stekken en tot slot het fabriceren van hasjiesj en met de export naar Europa. Het is geen wonder dat het juist jonge Marokkanen zijn die de handel in hasjiesj heel goed zien zitten. Het levert hun land zeer veel geld op, en doordat zij toch al een uitkering krijgen is het een twee snijdend zwaard.

Ik meen mij te herinneren de Vara-radio uitzendingen van Koos Zwart, kleinzoon van Koos Vorrink (PvdA coryfee, mede oprichter wellicht), hij is de zoon van PvdA minister Vorrink. Hij las wekelijks de prijzen op die voor hasj en weed betaald moesten worden in de coffee-shops. Schaamt Diederik Somsom zich niet? Hij maakt deel uit van die kliek die Nederland heeft afgebroken!

04-maa 2012 ,  02:37
# 3
Frans Groenendijk:

@vangoor. Samsom liep een soort stage als straatcoach. Dat is volgens mij wat anders dan een straathoekwerker.
Het opmerkelijke is dat hij met een paar dagen (of weken?) stage tot nieuwe inzichten kwam. Je kunt zeggen: dan pas/nu pas, maar je kunt ook zeggen: hij staat toch nog enigszins open voor nieuwe informatie.

04-maa 2012 ,  10:04
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.