Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Wanneer we Breivik een monster noemen zullen meer monsters hem nadoen
OIC roept moordenaarsbende op tot dialoog met de regering

Als er één land is waar de 'bloedige grenzen' van het moham­meda­nisme tegen­woordig duide­lijk zicht­baar zijn, is dat Nigeria.
Het onvolprezen, wereld­beroemde boek The Clash of Civili­zations, schreef Samuel Huntington als nadere uitwer­king van een essay dat hij een paar jaar daar­voor al publi­ceerde in het tijd­schrift Foreign Affairs. Dat essay bevatte al de uitspraak 'Islam has bloody borders'. In een voetnoot in het boek vermeldt hij dat er geen enkel statement was waar hij meer op werd aangevallen. Dat was voor hem een extra aansporing om hiernaar meer onderzoek te doen. Dit leidde in het boek tot een paragraaf waar moeilijk een speld tussen te krijgen was: uitgebreide opsommingen, beschrijvingen, tabellen.
Over de botsing in Nigeria was het boek echter opvallend en eigenlijk pijnlijk beknopt.
Een deel van de verklaring daarvoor is simpel: de Nigeriaanse variant van Al Qaeda, Boko Haram, stamt van (vrijwel onmiddellijk) na het inspirerende succes van '9-11'. Het andere deel is dat zelfs de überrealpolitisch redenerende Huntington ervoor terug schrok om zich uit te laten over de kern van het mohammedaanse gedachtegoed.
De manier waarop met Boko Haram, de bijnaam van Jama’atul Ahlus Sunna Lid Da’awatis Jihad of in het Engels: People Committed to the Propagation of the Prophet's Teachings and Jihad, wordt omgegaan, vormt de ultieme illustratie van de wereldwijd reëel bestaande en verlammende islamofobie.

»
Biafra
Op bladzijde 137 schreef Huntington:
Dezelfde scheidslijn tussen beschavingen beheerst de Nigeriaanse politiek al even lang [als Soedan] en leidde al tot een grote afscheidingsoorlog plus staatsgrepen, rellen, en ander geweld.

Hij gebruikt voor die afscheidingsoorlog niet de naam 'Biafra'. Nergens waar hij over Nigeria schrijft, noemt hij Biafra trouwens; Biafra komt als term ook niet voor in de index. Voor de jongere lezers: Biafra staat symbool voor hongerbuiken op televisie. Christina McIntosh is 50 jaar oud. In een commentaar bij een artikel van vorig jaar april, op New English Review, schrijft ze:
In 1969 I turned six. But I can distinctly remember kneeling by my little bed, in our little farm-house, deep in the Australian bush, saying my evening prayers, and being taught by my mother to pray for God to help the starving children of Biafra. I have never forgotten the name - Biafra.

Ik denk dat haar verhaal herkenbaar is voor miljoenen mensen van tussen de 50 en 60. [1]
De aanloop tot de afscheidingsoorlog werd gevormd door twee coups en het afslachten, in september 1966, van tienduizenden christenen in het overwegend mohammedaanse noorden. In 1967 scheidde Biafra zich af, onder leiding van generaal Ojukwu. In de oorlog die volgde, vielen meer dan een miljoen burgerslachtoffers, onder andere door hongersnood als gevolg van een totale blokkade.
In zijn
Ahiara Verklaring, van 1 juni 1969
, klaagde Ojukwu in niet mis te verstane woorden het blanke noorden aan maar was hij ook heel duidelijk over het mohammedanisme:
Onze Biafraanse voorouders bleven gevrijwaard van de islamitische besmetting. Vanaf het midden van de vorige eeuw kwam het christendom in ons land. We werden een overwegend christelijk volk. We vielen op als niet-moslim eiland in een razende islamitische zee. Gedurende de hele periode van het noodlottige experiment Nigeria,
Ojukwu: Deze staten zien militant Arabisme als een krachtig middel voor het bereiken van macht in de wereld
hoopten de moslims eerst Biafra te infiltreren met vreedzame middelen en propaganda, maar dat mislukte. Daarna heeft Ahmadu Bello, de Sardauna van Sokoto [2] geprobeerd in Noord-Nigeria gevestigde Biafranen tot de islam te bekeren door politieke en economische chantage en terrorisme. Hij hoopte dat deze Biafranen van de diaspora vervolgens de islam naar Biafra zouden brengen en daarmee de godsdienst politieke controle zou geven over het gebied. De crises van het zogenaamd onafhankelijke Nigeria vanaf 1962 boden de agressieve bekeerders de kans om ons met geweld te bekeren.
Het is nu duidelijk waarom de fanatieke Arabisch-islamitische staten zoals Algerije, Egypte en Soedan openlijk en massaal Nigeria ondersteunen in haar huidige genocidale oorlog tegen ons [3]. Deze staten zien militant Arabisme als een krachtig middel voor het bereiken van macht in de wereld. Biafra is een van de weinige Afrikaanse landen die niet besmet zijn door de islam. Daarom is Biafra voor het militante Arabisme een struikelblok voor hun plan om de controle te krijgen over het hele continent. Dit doel wordt steeds duidelijker zichtbaar in de Organisatie van Afrikaanse Eenheid.


Boko Haram
Het is niet gemakkelijk om betrouwbare informatie te krijgen over de geschiedenis van Boko Haram. Heel veel vermeldingen verwijzen naar hetzelfde kleine aantal bronnen. De grote voorman, Mohammed Yusuf, zou een 'Muslim Youth Organisation' overgenomen hebben die al vanaf 1995 opereerde onder de naam Shabaab: een naam die we vooral kennen van de terreur in Somalië.
By 2000, Yusuf had won the respect and confidence of some clerics and youths at Indimi Mosque. He started presiding over some mosque activities and along the line, he upstaged all the teachers to emerge a leader. Many youths who followed him saw the older clerics as secular and anti-Sharia.
(Bron)
Enkele maanden na de aanval op de VS in 2001, werd
Hun kamp noemen ze Afghanistan…
Boko Haram officieel opgericht. Hun kamp noemen ze Afghanistan…
In 2009 barst het geweld goed los en treedt de Nigeriaanse overheid hard op. Zowel Yusuf als de belangrijkste financier van de groep wordt door de politie gedood. Officieel bij een poging om te vluchten, maar daar worden door alle bronnen vraagtekens bij gezet.

Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken gaf in juni een verklaring uit waarin ze de prestaties van BH opsomde:
Onder het leiderschap van Shekau heeft Boko Haram talrijke aanslagen uitgevoerd in noord Nigeria, haar belangrijkste werkgebied. In de afgelopen 18 maanden, heeft Boko Haram of ermee geassocieerde militanten meer dan 1000 mensen gedood. Boko Haram wordt verantwoordelijk gehouden voor de aanslag, op 26 augustus 2011, op het gebouw van de VN in Abuja, waarbij tenminste 23 mensen de dood vonden en vele gewonden vielen. Boko Haram eiste ook de verantwoordelijkheid op voor de aanval op Saint Theresa Catholic Church in Madalla op 25 december 25, Nigeria, waarbij minstens 35 doden vielen en vele gewonden. Het meest dodelijke geweld van Boko Haram vond plaats op 20 januari 2012 in Kano, waar bij een serie aanslagen meer dan 180 mensen werden vermoord. De slachtoffers van Boko Haram zijn in overweldigende meerderheid burgers.
(Bron)
Deze opsomming diende ter onderbouwing van het besluit om Shekau en twee andere mannen officieel tot "Specially Designated Global Terrorists" te bestempelen volgens sectie 1(b) van Executive Order 13224.

Een aantal Republikeinen dringt erop aan dat ook de organisatie zelf terroristisch genoemd wordt, maar Obama en Clinton houden dat af. Ze kunnen zich voor dat besluit verschuilen achter de Nigeriaanse regering en/of achter de welbekende onnavolgbare redenering van 'een groep academische experts'.

Ade Adefuye, de Nigeriaanse ambassadeur in de VS, is er om twee redenen tegen om BH een 'Foreign Terrorist Organisation' te noemen. Het zou de weg vrij maken voor drone-aanvallen zoals in Afghanistan en Pakistan, waarbij burgerslachtoffers kunnen vallen.
Bovendien zou het er toe leiden dat onschuldige Nigeriaanse vliegtuigpassagiers onnodig lastig gevallen gaan worden…
Dat laatste is een grenzeloos idioot argument: alle wereldbewoners worden reeds lastiggevallen dankzij het mohammedaans geïnspireerde terrorisme. Af en toe slipt er iemand door de controle. Een van de bekendste daarvan was de onderbroekterrorist Abdulmutallab: nota bene een Nigeriaan uit een rijke familie!

Islamofobie
Maar het kan nog gekker:
Een groep academische Afrika-experts schreef een brief aan minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton waarin ze erop aandrongen Boko Haram niet aan te merken als terroristische organisatie, omdat dit een averechts effect zou kunnen hebben omdat de groep daarmee aan status zou winnen onder potentiële recruten en andere militanten.
( Bron)
Het is de volslagen gekte, maar het eigenlijke probleem is dat de genoemde reden zelf beslist een grond van waarheid bevat: binnen de mohammedaanse civilization wordt een deel van de bevolking anno 2012 geïnspireerd door geweld tegen het Westen, geweld tegen de ongelovigen, geweld tegen mensen die zichzelf moslim noemen maar voor wie de ideale maatschappij niet Mohammeds Arabië van de zevende eeuw is.
In februari schreef ik het al:
Heel wat Nigerianen beseffen dat de verhouding tussen christenen en mohammedanen potentieel explosief is. (…) Wanneer er een mohammedaanse president is dan is de vice-president christen en andersom, een mohammedaanse president wordt opgevolgd door een christen en andersom: dat soort werk. In de verschillende bevolkingsgroepen zijn er velen die inzien dat dit een verstandige insteek is. Er is echter, zoals op zoveel plaatsen in de wereld, een taboe op de vraag waarom die verhouding explosief zou zijn. (…) Terwijl men dat weigert, wordt dat explosiegevaar als een vanzelfsprekend gegeven beschouwd.

Daardoor overheerst de angst, de ziekelijke angst, de islamofobie. Angst hoort bij het mohammedanisme. In de Koran staat meer dan 40 keer "vreest Allah", de gelovigen worden herhaaldelijk aangeduid als vrezenden en een van de meest voorkomende passages is 'Allah doet wat ie wil' en variaties daarop.

Islamofobie is zo'n cruciale factor omdat velen -moslims en niet-moslims- handelen vanuit hun eigen angst voor het
Alleen de tactiek van Boko Haram wordt duivels geacht, niet de doelstelling
mohammedaans gedachtegoed en handelen en anderen met behulp van die angst, via de dreiging die uitgaat van de groepen die Mohammed in de meest letterlijke vorm willen volgen, hun belangen veilig stellen.
Voor dat soort mensen is het ideaal dat hen gevraagd wordt iets te doen 'tegen het extremisme'.
Bijvoorbeeld voor Datti Ahmed, grondlegger van de Supreme Council For Sharia In Nigeria. Die krijgt dan een 'gepassioneerde' open brief van een groep mohammedanen met de strekking:
Please, we Nigerians, we Muslims, we beg you, call off Boko Haram.
Genoeg is genoeg. Boko Haram heeft niets gedaan om realisatie van uw doelstellingen en van uw sharia-plan voor Nigeria dichterbij te brengen. In werkelijkheid heeft Boko Haram, met haar duivelse tactieken uw nobele Deen in kwaad daglicht gesteld.

Ze gaan ervan uit dat hij de macht zou hebben om BH te stoppen. Niet zo'n heel gekke veronderstelling. Hetzelfde artikel vermeldt dat aanstelling van Datti Ahmed als bemiddelaar een van de voorwaarden is die Boko Haram heeft gesteld om te onderhandelen met de overheid (naast het vrijlaten van alle gevangenen). Alleen de tactiek van BH wordt duivels geacht, niet de doelstelling.

Dialoog
Maar het kan nog sinisterder. Onmiddellijk volgend op de kerst-bomaanslagen riep de Turkse secretaris generaal van de Organization of Islamic Cooperation (OIC), Ekmeleddin Ihsanoglu, de moordenaarsbende op tot dialoog met de regering van Nigeria.
Stel je een christelijk equivalent voor: op de dag van het bloedbad van Utoya roept de paus de 'tempeliersorde' op tot dialoog met de Noorse regering…

De Nigeriaanse president is intussen met een soort van dialoog begonnen.
Boko Haram ontkent die dialoog in alle toonaarden: ze willen gewoon sharia in het hele land. President Jonathan is opgeroepen om zich tot het mohammedanisme te bekeren.

Vorige week is door gouverneurs van de noordelijke staten van Nigeria, waar shariawetten gelden voor mohammedanen en christenen, een commissie ingesteld voor 'Reconciliation, Healing and Security to tackle security challenges in the 19 northern states'. De overwegingen van de commissie bevatten geen enkele verwijzing naar het mohammedanisme.

Noten
1) Het verschil tussen de wikipedia lemma's over Biafra in het Nederlands en in het Engels is weer opmerkelijk.
2) Bello is een rechtstreekse afstammeling van oprichter van het Sokoto kalifaat. In dit stuk schreef ik daar al over: "Wat een vooruitgang zou het zijn wanneer meer mensen zich realiseerden dat dit kalifaat of sultanaat inmiddels dus meer dan 200 jaar bestaat terwijl de Britten slechts ongeveer 60 jaar de baas waren in Nigeria". 'Sardauna' is een gebied in Nigeria maar daar heeft deze aanduiding niets mee te maken. Het staat voor: belangrijkste politieke adviseur van de sultan. Bron]
3) Deze landen leverden piloten voor het uitvoeren van bombardementen op de bevolking van Biafra.  
Eerdere stukken over Nigeria op Keizers & Kleren:
OIC en sharia, Zalig Kerstfeest, Boko Haram blijft regionale dreiging.

Frans Groenendijk,  27-08-2012          

Reacties
# 1
Peter Pan:

Frans, het monotheïsme zie ik als een inverse van de seksualiteit. Het is een schaamtecultuur op basis van angst voor homoseksualiteit en gêne voor het sadomasochisme. Dit in tegenstelling tot het vrijpostige polytheïsme waartoe ik het huidige christendom reken.

Vrouwen neigen tot assimilatie en mannen tot anarchie. Daarom dwingt de samenleving de man ook een projectie af op haar cultuur. De cultuurbasis bestaat uit drie ‘archetypen’: religie, het recht en het dialectische proces. Het laatste beeldt het overleg uit tussen de geslachten.

In een evenwichtige maatschappij zijn dit drie onafhankelijke dimensies: kerk en staat en de verhouding tot het andere geslacht. Dat bedoel ik met het huidige christendom. De basis van de Europese samenleving bestaat thans uit drie vrijheidsgraden.

Maar bij de islam vallen zij samen tot één dimensie: Religie (islam)= Recht (sharia)= Dialectisch proces (vrouw als object). De uniciteit van één God. Heteroseksualiteit. Goden staan voor seksuele rollen. Mannelijke seksualiteit projecteert zich in de islamideologie op zichzelf. Het is een identiteit. Pure immoraliteit.

Mannelijke immoraliteit, voortkomend uit de seksualiteit, heeft zich in het monotheïsme van haar spiegelbeeld voorzien. Daarvan moet men dan eerst nog wel de inverse nemen.

28-aug 2012 ,  02:48
# 2
Frans Groenendijk:

Je zult er vast uitgebreid over hebben nagedacht @Peter Pan, maar de relevantie van je bespiegelingen voor de gebeurtenissen in Nigeria ontgaat me.

28-aug 2012 ,  11:51
# 3
vanhetgoor:

Ik ben blij dat Breivik normaal veroordeeld is, en dat hij geen aantekening heeft gekregen dat hij geestelijk gestoord is. Doordat hij nu normaal verantwoordelijk is kan hij worden aangesproken op zijn daden. Anders zou men dat niet kunnen. Nu is er een dialoog mogelijk. Een dialoog die met het OIC niet mogelijk is. Zij leven namelijk wel in een vreemde waan, daarom kunnen hun moordaanslagen hen nooit worden toegerekend.

28-aug 2012 ,  01:46
# 4
Peter Pan:

Frans, u hebt gelijk. Maar ik probeer door de lappendeken van feiten heen te zien naar een onderliggende structuur. En inderdaad geldt die niet alleen voor Nigeria. Of zo u wilt, helemaal niet voor Nigeria.

28-aug 2012 ,  09:53
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.