Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Wat is er aan de hand in Europa?

Nederlanders zijn een lijdzaam volkje, maar zij zijn niet gek. Zij zijn tolerant, maar wie niet werkt zal niet eten, ziedaar in een notedop, de overheersende moraal van de Nederlander.
Maar wat gebeurt er nu in Europa?
Griekenland, één van de ‘knoflookstaten’ heeft gelogen toen zij toetrad tot de Eurozone. Zij heeft gejokt over haar begroting, het tekort daarop en de maatregelen die zij zou treffen om dat tekort naar de toekomst toe binnen de afgesproken grenzen van 3% van het Bruto Nationaal Product te houden. In ruil werd Griekenland toegelaten, kon relatief goedkoop geld aantrekken als kersverse lidstaat van de Unie en kon daarmee ‘leuke dingen’ doen voor de mensen. Dat wil zeggen: de elite heeft zichzelf goed bedeeld, maar verzuimd om structurele maatregelen te treffen voor het herstel van de eigen economie. In plaats daarvan werd het goedkope geld aangewend voor consumptieve doeleinden: de salarissen en pensioenen van de (top-) ambtenaren werden verhoogd, maatregelen ter verbetering van de arbeidsproductiviteit werden nagelaten. Geen nood, dacht Athene, onze suikeroom uit Brussel staat voor ons in.

»
Maar het sprookje liep anders dan gedacht. Suikeroom Brussel accepteert niet zomaar het potverteren van de Griekse overheid. Ofschoon suikeroom zich op geen enkele wijze een verantwoordelijk geldschieter heeft betoond, is het toch vooral de Griekse overheid zelf, die hier blaam treft. De schuldigen ontspringen echter de dans, voor de zoveelste keer is het de ‘gewone’ Griek die het gelag betaalt. Ain’t that a shame?

De Griekse bevolking moet bloeden voor het onverantwoordelijke financiële beleid van de Griekse regering. Tegelijkertijd roept Brussel dat de verweesde Griekse patiënt wel tot de familie behoort en ‘gered’ moet worden. Ain’t it strange?

Wat moet er gered worden? Moet de corrupte top van de Griekse politiek
Voor elk mens met gezond verstand was anderhalf jaar geleden al duidelijk welke koers het Griekse schip maakte
worden gered van de blunders die zij heeft begaan? Ten koste van de Nederlandse- en Duitse belastingbetaler? Wat is daar logisch, laat staan verdedigbaar aan? Moeten de Grieken niet, zoals een oud Hollands spreekwoord zegt, ‘op de eigen blaren zitten’?

Er worden nu allerlei opties besproken en wellicht nog bedacht. Voor elk mens met gezond verstand was anderhalf jaar geleden al duidelijk welke koers het Griekse schip maakte: die van de peilloze afgrond. Het is verbijsterend te moeten constateren,dat zowel de Duitse- als de Nederlandse overheid thans pas nadenkt over Plan B: het faillissement van Griekenland en hoe daarop te reageren, teneinde te voorkomen dat de financiële sector wordt meegezogen in deze default.

Eurofielen beweren intussen nog altijd, dat de euro en de eurozone coute que coute gered moeten worden. Waarom? Welke redenen zijn daarvoor nog aan te geven?

Wie voorstanders hoort en hun uitspraken analyseert, kan niet anders dan tot de conclusie komen dat van zinnige argumenten géén sprake is. Idealisme daarentegen viert hoogtij. Maar waarom zou de Nederlandse tomatenkweker solidair moeten zijn met de corrupte Griekse ambtenaar? Waarom zou de Duitse, hardwerkende zelfstandige opmoeten draaien voor de Griekse miljardair, die zijn tegoeden allang over de grens heeft geparkeerd?

Intussen doen de MSM er alles aan om het beeld van een failliet Griekenland, en daarmee in wezen, een failliet Europa, te maskeren. Radio, tv en dagblad pompen dag in, dag uit, valselijke informatie de ether in. Het is soms tenenkrommend.

Wat is de waarheid?

De waarheid is, dat Frankrijk een groot probleem heeft. Haar private sector zit vuistdiep in de Griekse shit. Vuistdiep. Sarkozy wil worden herkozen. Hij heeft DSK al vervangen, een liefdesbaby gepland tijdens de verkiezingen, maar zit wèl met un grande problème. Wat is dat probleem? Griekenland. En niet alleen Griekenland, want de kleine napoleon weet heel goed, dat de gehele Zuid-Europese regio er belabberd voorstaat, inclusief zijn geliefde Patrie.

En nu wil hij het Nederlandse en Duitse geld gebruiken om zijn eigen problemen op te lossen? Solidariteit kent in Parijs slechts één richting, naar het schijnt.
Duitsland verkeert met systeemdenker Merkel nog in een na-oorlogse winterslaap, hoewel, steeds meer monden roeren zich. Topeconoom Sinn liet er geen misverstand over bestaan: Griekenland moet uit de euro.

Maar wat dan? Zal dit geen sneeuwbal effect ontketenen richting de overige ‘knoflooklanden’?
Als men ballen had gehad had men geroepen dat een politieke unie de enige mogelijkheid was om orde op zaken te stellen. Dat wil zeggen: de rijken betalen voor de armen, het oud communistisch ideaal.
Zonder enige twijfel. Daarom moeten ook die landen, landen die een loopje hebben genomen met welke begrotingsdiscipline dan ook, uit de eurozone worden verwijderd. Maar wel ‘controlled’. Of course. Stel je voor dat het ‘kostbare’ financiële systeem zou omvallen. Dát moet tegen elke prijs worden voorkomen. Natuurlijk.

Vergeef me mijn cynisme. Er is anderhalf jaar verstreken sedert de Griekse crisis bekend werd. Anderhalf jaar! Sindsdien heeft de EU fout op fout gestapeld, maar verder niets gedaan. Het is een armetierige bende daar in Brussel. Vleesch noch visch. Als men ballen had gehad had men geroepen dat een politieke unie de enige mogelijkheid was om orde op zaken te stellen. Dat wil zeggen: de rijken betalen voor de armen, het oud communistisch ideaal. Niet voor niets is Barroso een ex communist (vangt wel € 28.000 belastingvrij per maand, exclusief toeslagen, doch dat terzijde, some pigs are more equal than others, dat begrijpt iedereen. Toch?).

Intussen proberen Merkozy via het EFSF de financiële soevereiniteit van de lidstaten verder uit te kleden door de bevoegdheid om private banken te herkapitaliseren en bijna in default verkerende lidstaten zoals Frankrijk van geld te voorzien, zónder tussenkomst van de Ministers van Financiën goed te keuren. Ja ja, die kleine napoleon toch. Hij heeft het goed bekeken. Onze ‘Gerrit-en-ik-steel-als-de-raven’ is er een kleine jongen bij.

Dan hebben we nog de Verhofstadts van deze wereld. Niet gehinderd door enige financiële kennis, wat zeg ik, enige kennis dan ook, bazelt deze brave grootgrondbezitter dat eurobonds de redding van Europa betekenen. Mais bien sûr! Eurobonds! De eeuwige vervlechting met de schuld der wanbetalers! Als het niet zo ontzettend stom was, zou men in een stuip schieten over zoveel onbenul.

Wat is er aan de hand in Europa? Dat is heel simpel. Een groepje eurofielen denkt met behulp van de MSM de Europese bevolking knollen voor citroenen te verkopen. Idealisme? Welnee, bloot eigenbelang ten koste van. Wij moeten af van deze ‘Debt Union, eerder gisteren dan vandaag.  

Trias,  15-09-2011          

Reacties
# 1
lucky9:

Hoe cynisch ook dit is een juiste analyse. Er is slechts een enkele oplossing en die is de splitsing van de euro-zone. Geen ontkomen aan.
Het enige probleem is wel dat de verantwoordelijken hun onbekwaamheid dan moeten toegeven en bekennen.
Voor deze ondemocraten is dit du jamais vu, simply not done.
En daar ligt het kalf gebonden.

15-sep 2011 ,  12:19
# 2
trias politica:

@ Lucky, zeker en vast. Daarom durft men een referendum over deze zťťr principiŽle kwestie niet aan. Dat zou moeten gebeuren, want de natoionale soevereiniteit van lidstaten is 'at stake', dat is geen bij- maar een hoofdzaak.Het is werkelijk niet te geloven, dat er nog altijd lieden rondlopen die de ogen dicht hebben voor wat er gaande is. Het lijkt er bijkans op dat gans Brussel een gedrogeerd dieet van struisvogelbiefstuk volgt. De MSM poogt met hele en halve leugens het tij te keren en de publieke opinie te beÔnvloeden, hetgeen op zichzelf al een schande is. Wie gelooft dat er ťťn Europese cultuur gevormd kan worden, die verklaar ik voor mesjogge. Men hoeft maar naar de geschiedenis te kijken om te zien dat dit een illusie is. Men hoeft maar naar de psychologie te kijken om te snappen dat nationale identiteit een belangrijk basis fenomeen voor welbevinden is. Kijk maar eens naar de vreugde uitbarstingen als er een land wereldkampioen voetbal wordt.

15-sep 2011 ,  12:37
# 3
Frans Groenendijk:

Het zou jammer zijn wanneer het begrip 'idealisme' geassocieerd zou worden met lieden als Van Rompuy en Barosso. Met minachting van de bevolking en blindheid voor de werkelijkheid. De verwijzing naar cynisme is niet helemaal duidelijk.
Het financiŽle systeem moet toch ook niet omvallen?
Of bedoel je dat 'het' financiŽle systeem onder aanvoering van de huidige leiding in politiek en (centrale) bankenwereld niet meer zo veel waard is en ons steeds meer kost en vooral dreigt te gaan kosten?

15-sep 2011 ,  02:07
# 4
trias politica:

Juist opgemerkt dat 'idealisme' niet, nooit, geassocieerd moet worden met lieden als Verhofstadt c.s. Daarin schuilt mijn cynisme: men doet het voorkomen alsof zij de reddende engel zijn, maar het tegendeel is het geval en het Griekse volk is de klos. Er is geen andere keus, of we gaan allemaal naar de donder. Daarnaast: natuurlijk moet het financiŽle systeem niet omvallen, maar juist worden aangescherpt. Het huidige financiŽle stelsel voldoet niet. Te weinig controle, te weinig inzicht, onvoldoende kennis van zaken. Ja, ookdaarover ben ik een tikje cynisch. De wereld wordt geregeerd door een bunch of Wall Street criminals. De top 50 van de meest invloedrijke internationale bedrijven bestaat voor 95% uit banken, verzekeraars en hedge funds. Hier 2 links over de bedenkelijke rol van de investment banks inzake de kredietcrisis in 2008 en de huidige euro crisis.
http://www.prisonplanet.com/even-goldman-sachs-secretly-believes-that-an-economic-collapse-is-coming.html

http://online.wsj.com/article/SB10001424053111903895904576542703587784540.html?KEYWORDS=liz+rappaport

Het genoemde rapport maakt duidelijk dat Goldmans hedge fund clients strategieŽn aangereikt krijgen om de economische rampspoed in hun eigen voordeel te gebruiken.Topklanten worden aangeraden in te zetten tegen de euro en Europese banken, terwijl Goldman gelijktijdig dezelfde banken en eurolanden benadert met het advies te verkopen. Goldman heeft intussen al een toppositie verworven inzake de verkoop van Spaans staatspapier.

Goldman heeft ook in de aanloop van de financiŽle crisis van 2008 dubbel spel gespeeld - samen met andere banken-: topklanten werd geadviseerd in te zetten tegen de huizenmarkt, terwijl ze andere klanten net aanraadde zogenaamde rommelkredieten massaal in te slaan. Hiervoor moet Goldman Sachs samen met 16 andere banken voor de rechter verschijnen, nu de Amerikaanse financiŽle waakhond in Washington de rechten van Fannie Mae en Freddie Mac in deze verdedigt en 17 banken heeft gedagvaard. De zaak is slechts het topje van de ijsberg. Wall Street bestaat uit een handvol criminelen, die de spelregels manipuleren om zelf miljarden dollars te kunnen verdienen. Dit zijn geen theoriŽn, maar te controleren feiten.

15-sep 2011 ,  02:31
# 5
tipo:

Ik heb het eerste leugentje van Jan Kees de Jager al gevonden. Op bladzijde 18 staat daar:

"Ook de Euro heeft een bijdrage geleverd aan deze toename van het handelsvolume." met een verwijzing naar het volgende rapport:
http://aei.pitt.edu/10320/1/bp_0209_efige-1.pdf

En wat staat er in dat rapport op bladzijde 31?
"Fact 5: The comparison between destinations inside and outside the EU15 reveals that the impact of the euro on trade flows within the EU15 has been pos
itive (...) Whether this impact is due to the common currency per se or to its interaction with other concomitant EU policies remains an open issue."

Er is dus helemaal geen bewezen effect van de Euro op de export. Mocht er wel een positief effect van de Euro op het exportvolume zijn, dan is dat slechts 2 a 3%, zo blijkt uit dat rapport.

Ons exportoverschot naar Griekenland was in 2010: 2,1 miljard Euro. Maximaal 63 miljoen Euro (=3% van 2,1 miljard) aan exportoverschot raakt Nederland dus kwijt als Griekenland de Drachme invoert. 4 Euro per Nederlander. Dit, terwijl de 'leningen' aan Griekenland ettele miljarden zijn.

Leg eens uit Jan Kees?

15-sep 2011 ,  05:43
# 6
trias politica:

@ Tipo: hťťl goed bezig vrind, heel goed bezig. Laat het ons weten als je nog meer van dergelijke discongruenties vind.

15-sep 2011 ,  09:27
# 7
lucky9:

@ Trias
Ik denk er net zo over met dit verschil dat een nationale identiteit voor mij geen belangrijk fenomeen voor welbevinden is in die zin dat een nationale identiteit nooit kunstmatig mag zijn, zoals voorheen in Tjecho-slowakije en helaas nog steeds die van het onland.be

Er zijn veel belangrijker fenomenen dan een kunstmatig opgepept samenhorigheidsgevoel bij sportevenementen.
Zij zijn het gevolg van dwang, propaganda, hersenspoeling en malversaties allerhande.

Mijn buur ken ik want hij spreekt dezelfde taal. Bovendien als hij zijn haar gekleurd heeft zie ik dat onmiddellijk en zal het niet lang duren dat zijn motieven goedgekeurd of te licht bevonden zijn.

Wat wij samen vaststellen is dat er geen enkele waarachtige en dus logische "sociologische" overeenkomst is tussen een Noord-Europeaan en -ik neem dit als voorbeeld at rondom - een visser of olijfboer in het Middelands-zeegebied. We weten gewoon niet of hij zijn haar gekleurd heeft en waarom.

De gelijkheid of overeenkomst is kunstmatig opgedrongen en in feite een leugen. Niet dat er iets verkeerd is met deze vissers of olijfboeren (behalve als het een mohammedaan is) of met ons, maar een leugen blijft een leugen.

17-sep 2011 ,  09:51
# 8
trias politica:

Lucky, voor jou misschien niet, maar voor heel veel mensen speelt de nationale identiteit wel degelijk een rol. Net als jij woon ik in BelgiŽ. Ik kan goed met de Vlamingen en voce versa. Mijn buren wonen op gepaste afstand, maar na een jaar of 5 hebben we elkaar toch op de koffie gevraagd. En wat denk je ? Potverdorie, ze zijn pro Vlaams ! Ain't that strange ?

17-sep 2011 ,  11:11
# 9
smallvoice:

Wat kan de bevolking doen in heel Europa(euro landen) gezamelijk doen tegen de veroorzakers van deze ellende?

Een bank oprichten alleen voor de bevolking. Waar geen zakelijke speculatieve transacties door deze bank mogelijk zijn.

Is het mogelijk dat de hele bevolking van europa het opneemt tegen de speculanten? Iedereen zet zijn geld om in Canadese valuta. wat gebeurt er dan?

Alle producten besmet met Olivier van de hand doen, niets meer kopen van de met Olivier besmette hedge funds en bedrijven.

03-nov 2011 ,  07:25
# 10
trias politica:

De bevolking kan niet zoveel. Ja, stemmen op de juiste partij.
Anderen, academici, bloggers, politici, ja, die zouden moeten waarschuwen wat er aan de hand is. Dat gebeurt wel, maar nog veel te weinig.

03-nov 2011 ,  08:16
# 11
smallvoice:

politcie hoor je er nooit over. Zitten zij op de een of andere manier klem? kost het hun baan, zijn ze bang, hebben ze zelf belangen?
Stemmen duurt te lang. Het volk in de landen van Europa zijn een enorm leger. Als ze het spel gaan spelen met verstand, moelijk verjagen we deze graaiers.
Beter dan een tent zetten op een plek waar je kou kan vatten. En door de overheid in elkaar geslagen kan worden.

03-nov 2011 ,  11:42
# 12
smallvoice:

KredietcrisisTijdens de Kredietcrisis kwam Goldman Sachs met enige regelmaat onder vuur te liggen. Kritiek werd onder meer geuit in begin 2010 op de rol die men had gespeeld bij door de Griekse regering afgesloten valutaswaps. In april 2010 werd bekend dat toezichthouder Securities and Exchange Commission Goldman Sachs zou dagvaarden ter zake van beweerde fraude met herverpakte hypotheken[1] [2] [3].

Diverse Nederlandse Tweede Kamerleden stelden op 21 april 2010 voor dat de Nederlandse overheid zijn relatie met Goldman Sachs zou heroverwegen[4]. Op 27 april 2010 werden diverse functionarissen van Goldman Sachs door de Amerikaanse Senaat ondervraagd over de wijze waarom verpakte hypotheken verkocht waren; onder meer bleek een (toenmalige) functionaris van Goldman Sachs een transactie in een interne e-mail als "one shitty deal" te hebben omschreven[5]. Tevens werd GS-handelaar Fabrice Tourre ondervraagd, die in een e-mail aan zijn toenmalige vriendin de door hem opgezette financiŽle producten (met subprime hypotheken als onderliggende waarden) in kritische termen had beschreven: ze waren "pure intellectual masturbation", ďa Ďthingí, which has no purpose, which is absolutely conceptual and highly theoretical and which nobody knows how to priceĒ[6]. Tourre omschreef zich als "the only potential survivor" van de betrokkenen bij dergelijke transacties[

http://nl.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs

04-nov 2011 ,  12:00
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.