Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Weigerambtenaren

"Dit kabinet weigert op te treden tegen weigerambtenaren als prijs voor de steun van de Staatkundig Gereformeerden". Dat buigen voor de SGP zou verkeerd zijn als daardoor grondrechten zouden worden aangetast. Burgemeester Rehwinkel van Groningen en de Volkskrant (6/8/11) zeggen dat nu wel net niet maar vinden het minimaal een gebrek aan ruggegraat of aan democratische gezindheid. Groningen wil in 2014 alle weigerambtenaren eruit gewerkt hebben en de Volkskrant juicht dat toe: een voorbeeld voor andere gemeenten!
»
Daar zou je, meen ik, anders over kunnen denken. Gemeenten hoeven geen nieuwe weigerambtenaren aan te nemen en zullen dat in het algemeen ook niet doen want ze hebben de plicht de wet uit te voeren die homohuwelijken toestaat. Voor het sluiten van alle soorten huwelijken dienen ambtenaren van de burgerlijke stand nu eenmaal ... , maar weigerambtenaren zijn een uitstervend ras. Het probleem lost zichzelf op met een beetje geduld. Zolang de gemeenten er maar voor zorgen dat er altijd een ambtenaar bij de hand is voor het trouwen van homostellen wordt niemand te kort gedaan.
De wet bepaalt niet hoe we denken moeten, maar alleen hoe we moeten handelen


Rehwinkel en de Volkskrant zijn dus niet bezig een probleem op te lossen maar een statement te maken. Weigerambtenaren met hun gewetensbezwaren impliceren dat homohuwelijken fout zijn of erger nog dat homo’s fout zijn. Rehwinkel is zelf homo en gehuwd. Hij ervaart weigerambtenaren als een persoonlijke belediging, iets dat hem in mijn ogen wat voorzichtiger had moeten maken.

De SGP heeft het volste recht het praktiseren van homoseksualiteit als verkeerd te beschouwen en het homohuwelijk als een abominatie, zolang ze het homo’s maar niet in hun gezicht zeggen, want dan discrimineren ze. Niet dat ze gelijk hebben in mijn ogen met hun opvattingen over homo’s maar ik vind wel dat ze het recht hebben om er zo over te denken. Het is in strijd met het grondrecht van de vrijheid van seksuele geaardheid, maar de wet regeert nu eenmaal het geweten niet. De SGP houdt er een andere ethiek op na dan de humanisten. De meerderheid van Nederland en van de westerse wereld is humanistisch. De humanistische grondrechten zijn daarom in de wet en de verdragen verankerd en ze horen om die reden gerespecteerd te worden, ook door SGP’ers en moslims, maar ze hoeven er hun geweten niet voor bij te stellen. Het respecteren van de gewetens van minderheden hoort nu eenmaal ook bij de democratie. Weigernederlanders worden gewoon geen ambtenaar van de burgerlijke stand meer en dat is dat. De wet bepaalt niet hoe we denken moeten, maar alleen hoe we moeten handelen. En in Nederland hebben we vanouds het recht erkend om niet te handelen als ons geweten dat verbiedt en anderen er niet onder te lijden hebben. Wat is er dus op tegen om weigerambtenaren hun baan te laten houden tot het einde van hun contract of tot hun pensioen als niemand er in de praktijk last van heeft? Wel: de gekwetste gevoelens van de homo’s. Dat is leed, dat zal ik niet ontkennen, maar is het ondraaglijk leed? Gaat het boven het geweten van de SGP’er of de moslim? Ik vind van niet. De belangen afwegend moeten ze die gevoelen maar even inslikken en vooral Rehwinkel als gepromoveerd jurist zou daar zo over moeten denken want eigen belangen horen bij een burgemeester achter te staan bij de rechten van anderen.  
Staat vandaag ook op het weblog van Toon zelf

Toon Kasdorp,  06-08-2011          

Reacties
# 1
Frans Groenendijk:

Beroepsverboden voor andersdenkenden, dat is waar het om gaat. Wanneer de gedachten van andere mensen je helemaal niet aanstaan bestrijdt je die mensen: je spreekt hen niet aan over hun denkbeelden maar chanteert ze eventueel met (de dreiging van) broodroof. Tegen wie 'verkeerde ideeen' heeft is alles toegestaan: zie daar de inspiratie achter de Breiviks van deze wereld.
Maar aan deze specifieke heksenjacht zitten nog twee aspecten die mij boos maken.

Toon wijst er al op: tenzij in een gemeente alle ambtenaren homo's (of bejaarden) weigeren te huwen is het enige concrete 'leed' dat van de homo's die zich beoordeeld voelen. De Rehwinkels van deze wereld kunnen er gewoon niet tegen dat er mensen zijn die homoseksualiteit maar niks vinden.
Ik kan me indenken dat voor pubers die ontdekken dat ze 'anders' zijn het leven zwaar kan zijn. Ook voor veel hetero pubers is het seksueel volwassen worden niet alleen maar feest, om het zo maar te zeggen, maar voor de homo's komt daar nog iets bovenop, zeker in tijden van toenemende en toegejuichte invloed van het mohammedanisme. Compassie met die jonge mensen is op zijn plaats. Maar moet dat ook gelden voor volwassen en maatschappelijk geslaagde mensen als Rehwinkel? Brengen die paar weigerambtenaren hen nog steeds in onzekerheid over hun afwijkende geaardheid? Dan moeten ze daar in hun persoonlijke leven iets aan doen in plaats van dit af te reageren op mensen die anders denken.

Het tweede punt is de rol van de overheid met betrekking tot menselijk geluk. Dat mensen tegenover hun sociale omgeving, tegenover de hele wereld, willen bekendmaken dat ze blij met elkaar zijn en de rest van hun leven bij elkaar willen blijven: wat is daar mis aan? Het heeft iets moois. Maar het is absurd dat mensen die wens om zich te uiten over hun (toekomstige) levensgeluk op een of andere manier willen verbinden met wetten en overheden. Overheden gaan niet over het geluk van mensen. Wie wil dat de politiek en dat overheden gaan over menselijk geluk, heeft een belangrijke eerste stap gezet naar de totalitaire samenleving.
Natuurlijk spelen overheid en wetgeving wel een rol met betrekking tot huwelijken en dat moet in mijn ogen ook zo blijven: het huwelijk legt plichten vast van mannen ten opzichte van hun kinderen en alimentatieplicht in geval van scheidingen.
Bij relaties tussen mensen met hetzelfde geslacht is er per definitie geen sprake van biologische kinderen van beide partners: er is sprake van adoptiekinderen. Dat heeft niets te maken met de vraag of twee mensen van hetzelfde geslacht niet uitstekende ouders kunnen zijn: adoptieouders zijn misschien gemiddeld nog wel betere ouders. Ik zie het homohuwelijk dan ook als een truc om de betrokkenen gedoe te besparen met betrekking tot adoptie.

En dan hebben we het nog niet gehad over het feit dat het trouwen geen gewoon werk is voor ambtenaren: er zijn geen andere werkzaamheden van ambtenaren die ook officieel door niet-ambtenaren worden uitgevoerd. Gemeenteraadsleden -die volgens de wet geen ambtenaar bij de gemeente mogen zijn- mogen ook mensen in de echt verbinden.

06-aug 2011 ,  02:56
# 2
Groene Leeuw:

Het weigeren van het voltrekken van homohuwelijken moet kunnen.De ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan een beroep doen op de Wet Gewetensbezwaarden.Mensen die vroeger de dienstplicht ontdoken,deden ook veelal met succes een beroep op deze wet met behulp van de linkse partijen.Nu staan dezelfde linkse partijen op hun achterste poten als een ambtenaar weigert een huwelijk te voltrekken tussen een homostel.Belachelijk gewoon.Ik heb absoluut niets tegen homofiele mensen.Ze zijn net zo goed mens met alle rechten en plichten,zoals het hoort.Maar een ambtenaar van de Burgerlijke Stand moet net als de dienstplichtige van vroeger het recht krijgen huwelijken tussen homostellen op grond van gewetensbezwaarden te mogen weigeren te voltrekken.

06-aug 2011 ,  10:16
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.