Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
What about the politie?

Er zijn ruim 60.000 politie­agenten in Neder­land [1]. Als een politie­agent tien aan­giften per dag ver­werkt, wat gemak­kelijk moet kunnen, dan zijn dat in vijf en veer­tig weken per jaar 2250 aan­giften per agent. Dan kunnen 350.000 aangiften door nog geen 160 agenten worden verwerkt.
Van de 1.200.000 aangiften die jaarlijks worden gedaan neemt de politie er 350.000 in behandeling.

»
700.000 worden om uiteenlopende redenen terzijde gelegd maar nog eens 150.000 aangiften die door de behandelende opsporingsambtenaar kansrijk worden geacht voor een geslaagde vervolging blijven op de plank liggen wegens gebrek aan capaciteit!

Wie naar het aantal politieagenten en bijzondere opsporingsambtenaren kijkt die Nederland rijk is gelooft zijn oren niet. Dat kan niet waar zijn wat de politievertegenwoordiger daar zegt,
De conclusie is dat of de organisatie van de politie niet deugt of dat ze maar wat zeggen om de bezuinigingen te omzeilen
dat de capaciteit ontbreekt. Tenminste als men capaciteit vertaalt door aantal politieambtenaren. Vertaalt men het door een effectieve op het behandelen van zaken gerichte organisatie, dan zal het wel kloppen maar dan gelooft men toch net zo goed zijn oren niet?

Hoe slecht moet de politie wel niet georganiseerd zijn, wil dat waar zijn! 160 agenten zijn voldoende voor het opnemen van de effectief in behandeling genomen aangiften. De rest van het Nederlandse politie-effectief kan zich dan met de follow up bezig houden.

Tien aangiften per dag! Vraag de mensen om eerst op hun eigen computer een elektronisch formulier in te vullen en via het internet naar het betreffende politie bureau te sturen. Print het formulier uit en de aangifte is voor 90% gedaan. Bevestig de aangifte aan de aangever en vraag of dit is wat hij bedoelt. Laat de betrokkene naar het bureau komen en besteed desnoods een half uur aan controlevragen en nadere bijzonderheden. Besluit met de ondertekening van de aangifte. Dat moet allemaal gemakkelijk kunnen. Dat is vijf uur voor tien aangiften plus een uur als U wilt voor de uitloop van de gesprekken, zes uur in totaal. Zijn de aangiften eenmaal gedaan dan is de opsporing in de helft van de gevallen een fluitje van een cent en de andere helft moet met enorme hoeveelheid blauw die we hebben toch wel te doen zijn, zou je zeggen. De conclusie is dat of de organisatie van de politie niet deugt of dat ze maar wat zeggen om de bezuinigingen te omzeilen. Misschien wel allebei.

[1] Bron: http://www.inoverheid.nl/artikel/artikelen/1172711/hoeveel-ambtenaren-telt-ons-land.html  
Verscheen ook op het eigen weblog van Toon

Toon Kasdorp,  12-01-2012          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.