Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Wilders en Churchill
Bespreking 'Marked for Death'

Geert Wilders lijkt maar weinig op Winston Chur­chill. Types als Fouad Bel­ka­cem van Sharia-­Vier-­België lijken nog veel minder op Adolf Hitler. Ali Khame­nei, de op­volger van Khomeini, toont wat meer over­een­komsten met de Führer -zijn titel is ook "De Leider"-, maar de verschillen zijn toch wel groot. Indien die verschillen maar goed in de gaten gehouden worden, heeft het echter wel degelijk zin om stil te staan bij de overeenkom­sten tussen de ontwik­kelingen rond 1930 en die van vandaag de dag.
Een jaartje geleden vergeleek ik het proces tegen Wilders met dat van de kampioenen van de appeasement tegen de schoonzoon van Churchill, in 1938. Dat bleek best leerzaam.
Deze week las ik het voor­treffelijke Marked for Death. Wilders richt zich met dit boek op politiek betrokkenen in de hele wereld. Het is dus vanzelf­sprekend in het Engels geschreven en even vanzelf­sprekend komt de politieke en economische betekenis van euro-obligaties er niet in voor…
Het boek graaft diep, gaat over veel verschillende en moeilijke onderwerpen, bevat een stortvloed aan argumenten, noten en citaten -waaronder veel van Amerikaanse presidenten en van mensen die het moham­medanisme van binnenuit hebben leren kennen- en is genuan­ceerd geformuleerd. Hier en daar zelfs diplomatiek. En toch is het goed leesbaar, zeker voor wie al enigszins is ingewerkt in het onderwerp.

»
Ik had het boek niet alleen snel uit maar kon me ook helemaal vinden in de inhoud. Zozeer zelfs dat ik tijdens het lezen me er aanvankelijk een beetje ongemakkelijk bij ging voelen! In tweede instantie vond ik de constatering juist geruststellend. Hij combineert mooi met de opdracht van het nieuwste boek van Robert Spencer, Did Muhammad exist?, dat ik tegelijkertijd met het boek van Geert Wilders ontving:
Dedicated to all those who do not fear to go wherever the truth may lead them.

Op den duur kom je dan dus tot vergelijkbare conclusies.

Verontrustende ontdekkingen
Hoewel ik goed ben ingewerkt in het mohammedanisme-dossier heb ik
Hitler als de nieuwe profeet van Allah
dankzij Marked for death nog wel wat zaken bijgeleerd. Voor een deel versterkten die alleen mijn opvattingen, voor een ander deel verontrustten ze me ook. Ik roep al jaren dat Mein Kampf door Winston Churchill de nieuwe Koran werd genoemd, maar ik wist niet dat Hitler door de Zwitserse theoloog Karl Barth destijds bestempeld werd als de nieuwe profeet van Allah.

Dat het stenigen van overspeligen in oude joodse teksten voorkomt en al lang volstrekt uitgebannen was en is, wist ik wel.
Als voormalig katholiek ben ik uiteraard ook bekend met "hij die zonder zonde is werpe de eerste steen".
Dankzij Tariq Ramadan en het moedige Canadese dorpje Herouxville weet ik ook dat stenigen helemaal bij het mohammedanisme hoort.
Wat ik niet wist is dat volgens de hadith (Bukhari 4:56:829) Mohammed onder verwijzing naar de Torah dit gebruik opnieuw invoerde. Goed om te onthouden.

Dat de speech die Obama kort na zijn ambtsaanvaarding hield op de Al-Azhar universiteit in Cairo, verraderlijk en leugenachtig was wist ik wel -ik heb er zelf al eens over geschreven- maar dat zijn toespraak ook nog allerlei leugens bevatte over vroegere presidenten van de VS, en hoe smerig die leugens waren, wist ik nog niet. Schokkend toch nog.

Meest verontrustend was echter de ontdekking die ik deed dankzij bladzijde 38 van het boek. Het gaat daar over de vraag of volgens de leer van Mohammed krijgsgevangenen gedood moeten worden of dat er losgeld voor ze gevraagd moet worden. Wilders verwijst naar vers 8:67 van de Koran:
a prophet may not take captives until he has fought and triumphed in his land
Toen ik dat citaat las, was ik er vrij zeker van dat Wilders hier niet weergaf wat ik in de Koran gelezen had.
in de vertaling van Kramers is het stukje helemaal weggelaten
Ik ging het nazoeken en ik bleek het goed onthouden te hebben. Maar Wilders had ook en meer gelijk. Voor het schrijven van mijn eigen boek heb ik twee Nederlandse vertalingen van de Koran gelezen en slechts bij een paar honderd verzen waar ik zekerder over wilde zijn dat de Nederlandse verklaring wel juist was, er tien Engelse vertalingen op nageslagen.
Dit vers was daar echter niet bij geweest!
In de Nederlandstalige ahmadiyya versie is 8:67 zo opgeschreven dat de strekking ervan met geen mogelijkheid eruit op te maken is en in de vertaling van Kramers is het stukje dat begint met 'until' helemaal weggelaten! De vertaling die Wilders gebruikt is van Shakir en die is nota bene nog een van de minder expliciet gewelddadige. Andere vertalingen gebruiken termen als 'until he had made a great slaughter (among his enemies)'…

De vergelijking met Churchill
Churchill was, net als Wilders en net als iedereen, uniek en een mens van zijn tijd. Churchill werd letterlijk doodgewenst door landgenoten die het verwerpelijk en onverantwoordelijk vonden dat hij de waarheid sprak over nazi-Duitsland en Hitler. Een vergelijkbaar fenomeen kennen we nu ook.
Een bijzonder tekenend en wrang verschil tussen wat Churchill destijds heeft meegemaakt en Wilders in deze tijd, betreft hun persoonlijke veiligheid.
In het eerste deel van zijn serie over de Tweede Wereldoorlog, The Gathering Storm, schrijft Churchill er zelf over:
I had at that time no official protection, and I did not wish to ask for any; but I thought myself sufficiently prominent to take precautions. I had enough information to convince me that Hitler recognized me as a foe. My former Scotland Yard detective, inspector Thompson was in retirement. I told him to come along and bring his pistol with him. I got out my own weapons, which were good. While one slept the other watched. Thus nobody would have a walk-over. (blz 313)

Hij heeft het dan over 1939. In de jaren ervoor had Churchill al heel wat lelijks gezegd over Hitler en diens leer. In Groot-Brittannië woonden sympathisanten van het nazisme, ook Duitsers, maar toch was er geen sprake geweest van serieuze doodsbedreigingen aan het adres van Churchill.
Wat een contrast met het leven van Wilders sinds de moord op Theo van Gogh in 2004.
Wilders wordt gedemoniseerd en geridiculiseerd. Ik denk dat wanneer Churchill nu zou leven hij niet gedemoniseerd zou worden maar wel belachelijk gemaakt en vooral genegeerd.

Maar dit betreft alleen hoe men reageert/reageerde op de mensen Wilders en Churchill.
De confrontaties waar beiden exponent van zijn, zijn ook van een geheel andere orde: dat verschil is natuurlijk veel belangrijker.
Precies hierover deed Churchill zelf twee voorspellingen die beiden zijn uitgekomen: vijanden van de vrijheid zullen zichzelf anti-fascisten noemen en de toekomstige strijd zal er een zijn van ideeën.
Die strijd, -mijn toevoeging-, is moeilijker te winnen en de achterstand waarin we nu verkeren is veel groter dan die waar Churchill mee te maken had.
Onder de opponenten van Churchill waren er velen die het communisme van de Sovjet-Unie als een veel groter gevaar beschouwden dan het nazisme of in de nazi's zelfs een bondgenoot tegen rood. Churchill was fel anti-communistisch. Om die reden koos hij geen partij in de Spaanse Burgeroorlog. Hij zag het nazisme wel als grotere bedreiging.

In onze tijd zijn er christenen die het mohammedanisme als bondgenoot beschouwen in de strijd tegen de 'deconfessionalisering'. Daarnaast zien heel veel mensen 'het kapitalisme', 'global warming' en het voortbestaan van de democratische staat Israël als grotere bedreigingen.
Als land loopt Nederland (samen met Israël) nog voorop in de westerse wereld, voor wat betreft het inzicht in het karakter van het mohammedanisme. Ook ten opzichte van de VS. En zelfs in ons land overheerst de neiging om weg te kijken nog heel sterk. Bij de meerderheid van de bevolking en bij een overweldigende meerderheid der academici, politici en journalisten is die neiging zo sterk dat men simpelweg weigert over de cruciale vraag na te denken, laat staan hem te beantwoorden.
Wanneer je het zo bekijkt was het winnen van de Tweede Wereldoorlog een peuleschil in vergelijking met de opgave om het mohammedanisme wereldwijd onschadelijk te maken.

De kernvraag
Over die cruciale vraag schreef ik enkele weken geleden al in het stukje Christenen als bondgenoten van Mohammed?, maar daar had ik hem er nog onvoldoende uitgelicht.
Winnen de extre­mis­tische krachten in de moham­medaanse wereld aan kracht of niet?

Ik lees wel eens uitlatingen op internet en elders van mensen die zich veel zorgen maken over het mohammedanisme en de islamisering van ons land waarbij ik denk: ik snap dat je vreest dat we die kant opgaan, maar zo groot en vooral zo acuut is in Nederland de dreiging niet.
Wanneer je van mening bent dat de dreiging niet alleen groot is maar bovendien nog groeit is het vanzelfsprekend om daarop te hameren.
Wie omgekeerd van mening is dat de dreiging niet zo groot is en bovendien afneemt heeft helemaal geen haast om veel aandacht te besteden aan de problematiek.
De cruciale vraag is dus of die dreiging groeit of krimpt:
Winnen -wereldwijd- de extremistische krachten in de mohammedaanse wereld sinds 2001 aan kracht of wordt hun invloed teruggedrongen?
Wanneer het antwoord van opponenten zou luiden dat volgens hen die krachten afnemen, zou dat toch nog minder verontrustend zijn dan wat we nu meemaken: de weigering die vraag te beantwoorden


Toelichting bij de afbeelding
De afbeelding is bedoeld om de aandacht te vestigen op de onverenigbaarheid van de mohammedaanse cultuur met andere culturen. Deze specifieke foto is van een plein in Hong Kong, genomen na een grote aardbeving in China. Ten teken van rouw en medeleven hangen alle vlaggen halfstok,
We kunnen God niet halfstok hangen
met uitzondering van die van Saoedi Arabië.
De Arabische tekst die er op staat is de officiële belijdenis van geloof in Allah en Mohammed. Het staat symbool, niet voor de eenheid van moskee en staat maar van Allah en staat. Om die reden is halfstok hangen verboden. Voor alle duidelijkheid staat onder de tekst een afbeelding van een zwaard. Geen enkel ander land in de wereld heeft zo'n slogan op de vlag staan. De vlaggen van de terreurbewegingen Hamas en Hezbollah hebben wel dezelfde tekst.

Ook onmiddellijk na 9/11 wapperde in Washington bij de Saoedische ambassade de vlag fier in top. Toen ze erop aangesproken werden, haalden ze de vlag helemaal weg. De woordvoerder legde nog eens uit waarom de vlag in top hing. Men wilde niet grof doen tegen de Amerikanen maar: "We kunnen God niet halfstok hangen".
Het is de achterlijkheid die ook tot uitdrukking komt in de moordlustige hysterie rond velletjes papier waarop Koran-teksten staan of streepjes die zouden kunnen worden opgevat als afbeeldingen van 'de profeet'.
Uit eigen beweging was niemand op de ambassade, -zo'n gebouw waar diplomaten werken, die in beschaafde samenlevingen geacht worden zich diplomatiek te gedragen-, op het idee gekomen de vlag dan maar even niet op te hangen. De Saoedische vlag in top is een trots vertoon van het ontbreken van empathie. Het zwaard onder de tekst onderstreept het principieel oorlogszuchtige karakter van de leer van Mohammed.  

Frans Groenendijk,  09-06-2012          

Reacties
# 1
Ron:

Dag Frans,
Ik voel veel voor het Libertarisme en het Non Aggression Principle NAP. Echter hoe verweert het NAP zich tegen een agressieve doctrine. Op de site de Vrijspreker wordt daar makkelijk over gedacht. Ik heb daar een linkje naar dit vertoog gezet.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/06/sharia4belgium/#comment-336885
(rauw=rouw?)

09-jun 2012 ,  09:29
# 2
luckybee:

Lukas 10,25-37

Gelijkenis van den barmhartigen Samaritaan
25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beėrven?

26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij?

27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.

28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.

29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.

31 En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.

32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.

33 Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.

34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem.

35 En des anderen daags weggaande, langde hij twee penningen uit, en gaf ze den waard, en zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom.

36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de moordenaars gevallen was?

37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga heen, en doe gij desgelijks.

De Handelaar moet een Judaer zijn:” Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en viel onder de moordenaars, welke, hem ook uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half dood liggen.Dus toch een jood.
Dit moet een farizeer zijn dus ook een Jood toch?En bij geval kwam een zeker priester denzelven weg af, en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij.
En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging tegenover hem voorbij.
Een leviet is een jood van de Levy stam; ook een Jood.
Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen.Ook eenSamaritaan is feitelijk een Jood dat niet zo vroom is als de heren van voor heen.
De Joden waren toen bezet geweest door de Babyloniers, dan de Asyriers,die beide door Persers worden verslagen,die worden weer door de Soldaten van Alexander de Grote verslagen (Grieken), om uiteindelijk door de Romeinen te worden bezet;dus vreemdelingen zijn er genoeg, maar over ze, heeft Jezus het niet gehad.
De PKN (Friezen, Groningers en Noord Hollanders)moeten maar geduchtigd bij de oren pakken en schudden mischien beginnen hun hersens dan te werken?
IDIOTEN
IN DEZE VERGELIJKING IS GEEN ENKELE VREEMDELING ER BIJ GEWEEST.

17-jul 2012 ,  07:24
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.