Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ouder: Geheimhouding
Nieuwer: Darth Vader

Xenofobie

Wilders liegt er niet om als hij het over zijn afkeer heeft van de Islam. Maar is hij een racist of een xenofoob? Kun je aan zijn lichaamstaal zien dat hij bijvoorbeeld niets moet hebben van Albayrak of van Aboutaleb? Kon hij niet overweg met Hirsi Ali? Van zijn vroegere partijgenoten bij de VVD hoor je dat niet en als hij voor de TV optreedt is er niets van te zien. Cohen houdt meer onwillekeurige afstand van allochtonen dan Wilders, al zal dat bij hun wederzijdse partijgenoten misschien wel anders liggen. Wilders heeft een hekel aan de PvdA en aan de VARA, maar heeft openlijk laten merken Job Cohen en Paul Witteman wel aardige mensen te vinden.
»
Wat is een racist eigenlijk? Is het iemand die een hekel heeft aan willekeurige leden van een andere bevolkingsgroep of is het iemand die er theoretische beschouwingen op na houdt over andere culturen, zonder die onmiddellijk toe te passen op de mensen die uit die culturen stammen? Zijn het omgekeerd niet de mensen met de mond vol over mensenrechten die de koffiejuffrouw afblaffen als ze vinden dat ze niet goed bediend worden?

Hitler had een hekel aan Joden en wel zo erg dat het schuim hem om de mond kon komen als hij zich in zijn speeches liet gaan. Maar de huisarts die zijn moeder bijstond toen zij kanker had was een Jood en met hem had Hitler een uitstekende verstandhouding. Zo zelfs, dat mensen die daarvan wisten van zijn latere antisemitisme niets begrepen. Een goede vriend van me had al een hekel aan allochtonen toen Wilders nog op de basisschool zat. Hij was een vurig aanhanger van Fortuijn en rouwt nog steeds om die man. Maar hij had een Surinaamse kennis die regelmatig over de vloer kwam op wie hij erg gesteld was en zag daar geen tegenstrijdigheid in.

Hekel hebben aan is zeker wel een onderdeel van racisme en een hekel hebben kan niet alleen theoretisch zijn, dat is een fysieke reactie. Maar een hekel hebben aan Duitsers wil nog niet zeggen dat iemand niet met specifieke Duitsers bevriend kan zijn, al wordt het moeilijker om dat algemene gevoel vol te houden als er te veel specifieke uitzonderingen zijn. Ik zelf ben opgevoed met een hekel aan Duitsers. Mijn vader is in het verzet om het leven gekomen en mijn moeder meed na de oorlog alles wat met Duitsland van doen had. Behalve dan dat ze een Duitse officier, die haar en mijn vader tijdens de oorlog had geholpen onderdak gaf toen hij in ’46 aan de deur klopte. Daar stond hij, berooid en op weg naar Rotterdam, om te emigreren naar Amerika.
Integreren is dan geen optie, maar een noodzakelijkheid


Ik ben van mijn germanofobie afgekomen toen ik trouwde met de dochter van een Duitse moeder. Niet alleen mijn schoonmoeder maar haar hele familie waren schatten van mensen. Die fobie viel toen als een last van me af en het gevoel dat het gaf is me goed bij gebleven: opluchting. Die mengeling van angst en afkeer die je beving als je in Duitsland kwam of alleen maar Duits hoorde en die als een deken op je lag. Dat was benauwend en opeens was het er niet meer.

Xenofobie verdwijnt, blijkt, als mensen in hun familie, hun werk of onder andere duurzame sociale omstandigheden met elkaar te maken krijgen. Maar xenofobie blijft zolang de contacten collectief zijn en men elkaar als vertegenwoordigers van vijandige groepen ontmoet in plaats van als leden van dezelfde samenleving.

Xenofobie is, veronderstel ik, een biologisch bepaald gevoel dat een functie had toen concurrerende groepen de enige echte vijanden waren van onze voorouders en toen het weghouden van die concurrenten noodzakelijk was om als groep te overleven. Als dat idee juist is hebben we met een genetische erfenis te maken, waar we onder de tegenwoordige omstandigheden alleen last van hebben en waar we vanaf moeten zien te komen. Maar dan weten we ook dat dit niet alleen een kwestie van opvoeding en moraal kan zijn. Dit soort instincten verdwijnt niet op commando. Haat tegen vreemdelingen verdwijnt pas als de ander geen vreemdeling meer is. Als die gedachte juist zou zijn zouden we er wel wat mee kunnen doen. Integreren is dan geen optie, maar een noodzakelijkheid. Alles wat aan integratie in de weg staat is dan een gevaar voor de samenleving. De Islamgodsdienst bijvoorbeeld.
de moslimcultuur die over de hele wereld de aanhang moeilijker integreerbaar maakt dan andere mensen


Wie goed kijkt ziet dat Wilders en veel anderen de buitenlanders niet allemaal over een kam scheren. Indische Nederlanders, Hindoestanen, Japanners en Chinezen, om maar een paar grote groepen te noemen, integreren geruisloos. De echte problemen concentreren zich rond twee groeperingen, de moslims en de Afro-Nederlanders. En bij de Afro-Nederlanders is er een opmerkelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Op individuele basis integreren de vrouwen gemakkelijker dan de mannen. Het verschil is nog opvallender tussen mannen van zichtbaar West Afrikaans afkomst en de mensen uit de rest van Afrika. Keizer Haile Selassie van Ethiopië was hier vroeger populair en tegenwoordig zijn Obama en Hirsi Ali dat ook. Maar dominee Marten Luther King is dat eigenlijk nooit zo geworden en Jesse Jackson al helemaal niet. Daar is, vrees ik, niet veel aan te doen. De getto’s in Amerika bestaan overwegend uit de afstammelingen van West Afrikaanse slaven. Die getto’s blijken niet integreerbaar, al lukt dat met individuele zwarte mensen wel. Hindoestanen integreren zonder moeite, maar Pakistanen veel minder. Toch zijn Hindoestanen en Pakistanen loten van een stam.

Wilders heeft, moeten we vrezen, op een punt gewoon gelijk. Het is de moslimcultuur die over de hele wereld de aanhang moeilijker integreerbaar maakt dan andere mensen. We kunnen ons dat in een geglobaliseerde samenleving niet echt veroorloven. De moslims gescheiden houden van de rest van de wereld gaat nu eenmaal niet en als we met elkaar wonen moeten we integreren of het blijft hommeles en vijandschap.

Wilders en Kemal Ataturk delen een standpunt: zolang de Islam haar culturele invloed houdt in het publieke leven zal er van integratie van haar aanhang in de westerse wereld niets terecht komen en zullen we geweld, discriminatie en ander onheil blijven houden. De politieke middelen van Kemal Ataturk hanteren overal in de wereld waar het humanisme de overhand heeft, dat lijkt een werkzaam medicijn te zijn tegen racisme en discriminatie. En wat we moeten doen om de zwarte getto’s uit de wereld te helpen, dat moet iemand anders maar bedenken.

Het bestrijden van Ataturk en Wilders met een beroep op de mensenrechten en de vrijheid van godsdienst getuigt van een bureaucratische mentaliteit waar we van af moeten. Vrijheden zijn er voor de mensen en niet omgekeerd.  
Het staat vandaag ook op het weblog van Toon zelf

Toon Kasdorp,  17-07-2011          

Reacties
# 1
Meneer Storm:

Vriendjes worden met hoofddoekdragers en hun veelal baarddragende bewakers? Geen sprake van! De overheid maakt niet uit met wie ik omga, dat maak ik ZELF uit.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=422
Ander voorbeeld: op de diverse datingsites kunnen vrouwen en mannen een partner kiezen. Maw: als een vrouw of man een bepaalde partner kiest, beginnen de overblijvende kandidaten toch ook niet over "discriminatie" te zeuren?
Waarom doen hoofddoekdragers dat dan wel als bepaalde huisregels binnen bedrijven bv. vanwege veiligheidsregels hoofddoeken verbieden? Voor de volledigheid: dat gezeur van moslims is een vast onderdeel van taqiyya en het Project. Maar ik trap er niet in.Zou iedereen moeten doen, wordt Nederland BETER van!
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12362

17-jul 2011 ,  04:48
# 2
Antivenin:

"toen concurrerende groepen de enige echte vijanden waren van onze voorouders en toen het weghouden van die concurrenten noodzakelijk was om als groep te overleven"

Wie denkt dat dit veranderd is, mag nog weleens goed nadenken! Kijk naar onze steden. De helft van de oorspronkelijke bewoners is al weg, de helft van de oorspronkelijke bewoners heeft dus de invasie niet "overleefd". Vluchtsteden als Almere beginnen hetzelfde beeld te vertonen. Nu is het platteland aan de beurt (waarom anders opeens die plicht van nieuwe Nederlanders om het eerste aangeboden huis te moeten accepteren? Zal toch niets met die leegloop van het platteland te maken hebben?).
Per jaar emigreren er zo ongeveer evenveel Nederlanders als er buitenlanders binnenkomen. Als dit zo doorgaat heeft de Nederlander als groep zijn langste tijd gehad.

Racisme en xenofobie zijn scheldwoorden van de linkse multikullers, bedoeld om hun tegenstanders monddood te maken. Hoog tijd om ons van dit soort kreten niets meer aan te trekken en onze aandacht te richten op onze vijanden: de invasie van hen die "hier straks de baas willen zijn".

http://www.artikel7.nu/?p=46174
http://antivenin.blogspot.com/2007/10/het-moslim-broederschap-project.html

17-jul 2011 ,  07:14
# 3
trias politica:

Antivenin, zo erg als u het stelt is het niet. Nochtans deel ik uw opvatting dat 'racisme'en xenofobie te pas en te onpas worden misbruikt. En bagatelliseren doe ik de problematiek evenmin. De binnensteden van onze grote steden zijn 'vermoslimd'. Daar hebben autochtone Nederlanders niet om gevraagd. Hier in Blegie hetzelfde laken een pak. Kom eens in Borgerhout (Antwerpen) of bepaalde wijken in Brussel. Die ontwikkeling is niet goed en bevestigt het falen van het politieke beleid dat gevoerd is. Een open blik is nu verstandig en ook het betrekken van die moslim gemeenschap bij de thans ontstane situatie. Doet men dit niet (van beide kanten) dan escaleert de boel binnen 5 tot 10 jaar.

18-jul 2011 ,  01:24
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.