Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Ze zijn simpel geworden bij de PvdA

De AOW is een omslagstelsel. Vijftig jaar lang betalen inwoners van Nederland een deel van hun inkomen ter financiering van de uitkering aan 65-plussers. In mijn jonge jaren hadden de mensen die de uitkering kregen zelf nooit de omslag betaald, maar dat gunde iedereen hun graag. Ik geloof niet dat er ooit een sociale voorziening is geweest die zo populair was als de AOW. Veel oude mensen hadden in mijn jeugd geen pensioen. Pensioenpremies voor een eigen pensioen konden er nog niet van af, daarvoor waren de meeste inkomens te laag. Wie geen kinderen had en niet wat opzij had kunnen leggen kwam in het armenhuis of hij werkte door tot hij er letterlijk bij neer viel. Dat daar een einde aan kwam werd door vrijwel iedereen gevoeld als het teken dat er nu werkelijk welvaart aan het komen was. Bovendien, de AOW was een simpele en eerlijke voorziening. Iedereen betaalde er aan mee en iedereen kreeg het. Het is juist dat aardige element dat de AOW iedereen gelijk behandelt, waar de PvdA nu aan wil gaan tornen. Mensen houden van de AOW, wat niet van alle sociale voorzieningen kan worden gezegd.
»
De mythe die door de PvdA graag in leven wordt gehouden is dat de AOW door Drees is ingevoerd. Dat is niet zo. Er was wel een noodwet Drees, die ook al hielp, maar die ging veel minder ver dan de AOW. De eer voor de AOW komt toe aan de christendemocraten en socialisten gezamenlijk. In feite was het een christendemocratische minister die de wet heeft gemaakt. De AOW heeft grote symbolische betekenis gehad en wie eraan komt hakt in op de gevoelens van sociale zekerheid en solidariteit die de Nederlandse samenleving hebben gekenmerkt sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw. Die tijd, waarin Nederland zich voelde als één grote familie lijkt nu voorbij te zijn. De aantasting van de AOW is daar het symbool van.
Mensen die hun hele leven lang krom gelegen hebben om voor de eigen oude dag te zorgen betalen wel en mensen die hun hele leven al op de samenleving geparasiteerd hebben betalen weer niets


De VVD doet het met noodzakelijke overheidsbesparingen slimmer dan de PvdA. Bezuinigen op andere sociale uitkeringen is een stuk populairder bij de mensen, vooral als het gaat om de uitkeringen waar op grote schaal misbruik van wordt gemaakt. Werkende mensen ergeren zich aan de royale werkloosheidsuitkeringen voor de werkschuwen. Ergerlijk is vooral de bijstand voor jonge mensen die nog nooit gewerkt hebben. Dat misbruik wordt gemaakt van veel sociale voorzieningen is voor niemand een geheim. Als het dan ook nog gebeurt door vreemden, door buitenlanders met wie men niet de spontane solidariteit voelt die iedereen wel heeft voor zijn buren, dan stuit ingrijpen op dat soort voorzieningen niet op weerstand bij het werkende deel van de bevolking, integendeel.

65-plussers gaan nu als het aan de PvdA ligt meebetalen aan hun eigen AOW. Dat doen ze al zei Bos, want een deel van de AOW komt uit de algemene middelen, d.w.z. uit de reguliere belastingen. Aan de belastingen betaalt iedereen mee, dus ook de AOW-ers, voor zover ze naast hun AOW ook nog ander inkomen hebben. Bovendien, zegt hij, begint het meebetalen door ouderen pas in de toekomst en daarom zijn de tegenwoordige zestigplussers er van uitgesloten. Allemaal waar natuurlijk, maar dat doet er niet aan af dat het principe wordt losgelaten dat de werkende generatie betaalt voor het levensonderhoud van de ouderen. Het inkomensafhankelijke systeem dat de PvdA voorstaat heeft trouwens weer alle gebreken die ook de belastingheffing en sommige andere heffingen aankleven. Mensen die hun hele leven lang krom gelegen hebben om voor de eigen oude dag te zorgen betalen wel en mensen die hun hele leven al op de samenleving geparasiteerd hebben betalen weer niets. Als er een soort sociale regeling is, die altijd op weerstand heeft gestoten dan is het dat oude mensen hun spaarcenten moeten opmaken en hun huis moeten opeten, voordat ze in aanmerking komen voor voorzieningen die andere mensen die nooit gespaard hebben voor niets krijgen.

Een goede wet voldoet aan twee voorwaarden: Zij geeft een oplossing voor een bestaand reëel probleem en zij creëert geen grote nieuwe problemen. De AOW was zo’n wet en het is niet de AOW die voor het nieuwe probleem zorgt waar iedereen zich nu mee bezig houdt het is de demografie.

De WW, de bijstand en aanverwante uitkeringen stimuleren het nietsdoen en de fraude. Van medische voorzieningen wordt gebruik gemaakt ook als dat niet nodig is en het brengt van de weeromstuit een ingewikkelde en inefficiënte controle mee die goedwillenden het leven onnodig lastig maakt.

Nee, dan de AOW. Fraude en misbruik zijn uitgesloten. De heffing is simpel en niemand wordt bevoordeeld of benadeeld. En daar wil de PvdA aan gaan morrelen? Ze zijn simpel geworden bij onze socialisten!  
Stond eergisteren al op het weblog van Toon zelf

Toon Kasdorp,  19-07-2011          

Reacties
# 1
Meneer Storm:

Heeft iemand deze journaalreportage van 18-7 gezien?
http://tinyurl.com/43f8axh
Teneur van de zaak: de heren denken dat ze de korting op hun AOW ongedaan kunnen maken door...terug te keren!
Aansluitend de volgende pagina:
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8874

19-jul 2011 ,  06:09
# 2
Frans Groenendijk:

Nu wel gezien, bedankt voor de kijktip meneer Storm. Ik maak me geen zorgen over dat terugkeerverhaal. Hier en daar zou zo'n opa wellicht nog een gunstige corrigerende werking kunnen hebben naar een kleinzoon. Na de moord op meer dan 50 Londenaren door 'home grown terrorists' werd er onderzoek gedaan onder mohammedanen in GB: 2/3 dacht aan vertrek!
Dat is gewoon in de opwinding, men meent dat niet.
Veel verontrustender is de manier van berichtgeven die helemaal niet gericht is op het geven van informatie. Hoezo is die 33 euro een belangrijk deel van hun inkomen? Een man heeft in de mijnen gewerkt. Dat is niet niks: het is zwaar, onaantrekkelijk werk en niet best voor je gezondheid. Na de korting houdt hij volgens eigen zeggen nog 26 euro over.
Hij kreeg dus minder dan 60 euro. Ik vraag me dan af hoe lang hij hier gewerkt heeft. Het NOS-journaal niet.

19-jul 2011 ,  02:07
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.