Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Zielenherders de weg kwijt

In mijn regionale krant stond een stuk over een avond georganiseerd in een Gereformeerde kerk onder leiding van de aldaar werkzaam zijnde dominee. Het zou gaan over moslims en wat het nu precies inhoudt, de islam.
Het was namelijk zo, stond in het stukje, dat wij hier bijna geen moslims zien en dat we daarom geen flauw benul hebben wat hen bezighoudt. En zoals u weet, onbekend maakt onbemind, zodoende zouden op die avond echte moslims helemaal uit Rotterdam naar die avond komen zodat de aanwezigen eens van dichtbij wederzijds respect konden uitwisselen.

»
Ik zou dolgraag naar die bijeenkomst gegaan zijn om eens te horen hoe die dominee dit voor zichzelf en anderen goed weet te praten maar ik moest werken.
Helaas weet ik dus niet wat er op die avond gezegd is. Dat is jammer want ik ben er erg nieuwsgierig naar hoe een christelijke dominee kan doen alsof hij niet weet wat centraal staat in het christelijk geloof, namelijk dat Jezus Christus de zoon van God was. Dit staat er over in de bijbel:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe
(Johannes 3:16).

Of je dit gelooft of niet lijkt me voor een dominee die aanpapt met de islam nogal van belang. Want er kan in dit geval van alles aan de hand zijn maar kloppen doet het nergens.
Het zou kunnen dat de dominee zelf niet gelooft wat er in de bijbel staat. Of de man gelooft wel wat er in de bijbel staat maar is niet van mening dat hij daarnaar dient te handelen.
Het zou kunnen dat de dominee zich nooit in de islam verdiept heeft en zélf geen flauw benul heeft wat het nu precies inhoudt, de islam.
Het is heel wel mogelijk dat de dominee nooit de koran gelezen heeft maar het allemaal prima vindt omdat Abraham erin genoemd wordt en dan zal het wel goed zijn.

Maar het is natuurlijk helemaal niet goed. Of zou de dominee ook al niet weten dat moslims niet geloven dat Jezus de zoon van God was? Ik denk het.
Want als hij dat wel weet, had ik graag willen vragen, waarom hij dan willens en wetens moslims in het ongewisse houdt over wat de basis, het hart, de hele inhoud van het christelijke geloof is, namelijk het geloof in Jezus Christus.
Want nu ben ik geen dominee maar ik heb wel een christelijke opvoeding achter de rug en ik denk toch zeker te weten dat het tot de taak van een christen behoort om iedereen de blijde boodschap te brengen, en die blijde boodschap is niet dat het geen bal uitmaakt wat je gelooft als je maar gelukkig bent.
Als dat al van een gewone christen in de straat verlangd wordt dan toch zeker van een zielenherder zou ik denken.

Ook zou ik graag willen weten wat er toch veranderd is in de loop der tijden dat opeens binnen de kerken andere religies dan het christendom ook wel prima zijn. Ik heb tenslotte niet voor niks mijn hele basisschooltijd op maandag een kwartje voor de zending meegekregen van mijn moeder, of wel?
Toentertijd was het nog van de hoogste importantie dat allerlei takkie-takkie volksstammen bekend raakten met het christelijk geloof en om dat doel te bereiken zijn eeuwenlang missionarissen (namens het katholieke volksdeel) en zendelingen (mogelijk gemaakt door protestantse kwartjes) de rimboe in gestuurd omdat het zo zielig was voor die mensen dat ze Jezus niet kenden.
Zo werden allerlei mensen “bekeerd” omdat zij per abuis de zon aanbaden, de rivier, of weet ik wat voor iets, als het niet Jezus Christus was deugde het niet, klaar.

Inmiddels denk ik dat er op die manier vele religies verdwenen zijn die in aanleg en qua praktijken veel onschuldiger waren dan de islam.
En toch hebben we dan nu dominees die het niet alleen vertikken moslims de blijde boodschap te brengen zodat zij bij bosjes verderven, maar die daarbovenop christenen valse voorlichting geven, in de kerk nog wel.

Oh wat vind ik het toch jammer dat ik niet kon die avond. Want hoe zouden ze het georganiseerd hebben? Kruisen weg, een laken voor het borduursel van Het Laatste Avondmaal? Het orgel in het schuurtje? De menora uit logeren bij de koster? Mannen en vrouwen apart? Ik zal het nooit weten.

Wat ik wel weet is dat die echte levende moslims die op bezoek kwamen niet goed geluisterd hadden naar dit Saoedische -of moet ik zeggen salafistische?- geluid over de gevoelige kwestie van het verzorgen van een lezing in een kerk.
Vraag: Iemand is uitgenodigd om een lezing over de islam in een kerk te geven. Is het verstandig de uitnodiging te accepteren?
Antwoord: Alle lof zij Allah.
Deze vraag is door Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Oethaymien, moge Allah hem behoeden, als volgt beantwoord:
Deze kwestie heeft verdere onderzoek nodig, omdat de plaats niet geschikt is, behalve in het onwaarschijnlijke geval dat men zou kunnen zeggen dat de moslims zo krachtig zijn dat ze hun religie kunnen verkondigen in plaatsen waar christenen hun aanbidding verrichten. Als dat het geval is, dan is het goed. Maar ik ben bang dat misschien het tegenovergestelde het geval kan zijn, namelijk dat de moslims worden gedwongen om te praten over hun godsdienst in de kerk. Vandaar dat ik denk dat hij het niet zou moeten doen, om te voorkomen dat mensen in deze categorie van zwakte vallen.
En Allah weet het beste.
Shaykh Muhammad ibn Saalih al-'Oethaymien

Het lijkt warempel wel of de sjeik bang is dat de moslims er niet tegen opgewassen zijn tegen de confrontatie. Nou ja, zo gek is dat ook weer niet.  

Marielle Bos,  30-11-2011          

Reacties
# 1
pfkoops:

goed stuk, het gaat hier waarschijnlijk over de kerk van dominee marten de vries de net als henk bouma in utrecht samenspreekt met moslims, zij behoren tot de dominees die trouw hun schoenen uitdoen in de moskee voor de afgod allah en onder de indruk zijn van de moskee bouwwerken. verschil tussen allah en de God van de Bijbel is wat mistig bij hun zo vrees ik.

30-nov 2011 ,  08:01
# 2
Frans Groenendijk:

Nee hoor @PFKoops. Dit speelt ergens in het westelijke deel van de 'bible-belt'. De mohammedanen kwamen ook uit Rotterdam!

30-nov 2011 ,  09:00
# 3
Tiemen Veenstra:

Volgens professor Karel Steenbrink (thans met emeritaat) bevat de Qu'ran een correctief evangelie waar christenen veel van kunnen leren. Veel dominees vinden het een geweldig idee om open te staan 'naar de moslims toe'. Dit leidt uiteraard tot een toestand van wederzijds respect; tenminste dat verbeelden de dominees zich dan.
:(

30-nov 2011 ,  09:20
# 4
Marielle Bos:

pfkoops, dank u voor het compliment. Het stuk gaat zoals Frans Groenendijk al zei niet over de door u genoemde kerken/dominees maar de dominee van deze kerk is zeker vergelijkbaar met de door u genoemde "voorgangers".
Het valt te vrezen dat ze overal de kop opsteken. Een dominee die de islam ziet voor wat het is moet met een lantaarntje gezocht worden.

Het meest verbaas ik me nog over het antwoord van de sheik, alles wat hij zegt maar vooral dit stukje:

"Maar ik ben bang dat misschien het tegenovergestelde het geval kan zijn, namelijk dat de moslims worden gedwongen om te praten over hun godsdienst in de kerk."

Daar steekt dan weer op wat ik voor mijzelf het "kien kamra!" syndroom ben gaan noemen. Die tegenzin en zelfs angst voor wat betreft openheid over de islam.
Zou die angst voor openheid soms te maken hebben met de kans dat men erachter komt dat andere religies of helemaal geen religie ten allen tijde te verkiezen is boven de islam?

Vrijheid is de grootste vijand van de religie van de Wrede uiteindelijk. Dat de islam, als die in alle vrijheid zonder angst en represailles zou moeten/kunnen concurreren met andere zienswijzen/religies, het loodje legt, zouden ze dat stiekem diep in hun hartje ook weten?

Zou het daarom zijn dat er angst leeft om "gedwongen te worden over de islam te praten in een kerk"? Hoezo gedwongen? De duimschroeven staan al eeuwen in het museum te verroesten.
Waar zou die dwang dan uit moeten bestaan? "Als je niet over de islam praat laten we je zien wat de kinderen geknutseld hebben voor kerst?"

Het is een heel vreemd antwoord van de sheik.

30-nov 2011 ,  10:21
# 5
Tiemen Veenstra:

De meeste westerlingen beseffen absoluut niet dat de islam een fundamenteel ander wereldbeeld heeft. De sheik is zich daar zeer goed van bewust en zijn antwoord is dan ook logisch en consequent.

De meeste godsdiensten hebben een versie van de Gulden Regel (Wat gij niet wilt dat u geschiedt....), maar niet de islam. 'Goed' is wat de islam bevordert, 'slecht' wat de islam verzwakt. Het kan dus 'goed' zijn om ongelovigen te bedriegen, te onthoofden of tot slaaf te maken, hun vrouwen te verkrachten, hun kerken plat te branden, hun huizen te plunderen, zolang het de islam sterker maakt.

In een discussie op gelijk niveau lopen de moslims het risico dat de ongelovige honden zich gaan realiseren wat de ware bedoelingen van de islam zijn. Het gevolg zou kunnen zijn dat de moslims verjaagd worden, hun uitkeringen beŽindigd en hun moskeeŽn gesloten. Ik kan se sheik trouwens geruststellen, want de door cultureel marxisme veroorzaakte hersenrot is zů ver voortgeschreden dat veel naÔeve dwazen pas in de gaten krijgen dat er met de islam werkelijk iets mis is op het moment dat hun hoofd van hun romp wordt gescheiden.

Wat de sheik wil is het verkondigen van zijn geloof, de da'wa en daar past geen tegenspraak bij. Het antwoord van de sheik is dus helemaal in overeenstemming met de islam.

01-dec 2011 ,  03:01
# 6
Ester Losita:

Voor ons is het antwoord van de sheik vreemd, maar dat is omdat wij al gewend zijn aan een traditie van 2000 van tekstanalyse. Aangezien de bijbel een veel complexer boek is dan de koran (dat eigenlijk weinig meer is dan een samenvatting van de bijbel, met wat commentaren) was kennis van stijlfiguren en grammatika noodzakelijk om het goed te begrijpen. Een van de redenen voor Karel de Grote om de studie van het boek De Interpretatione van Aristoteles weer te verplichten in zijn rijk.

Het praten over schept een object-subject relatie: de spreker kan zich bewust worden dat hij niet ťťn is met de tekst en dat er meerdere visies mogelijk zijn. In islam is deze benadering uitdrukkelijk verboden: in de 10de eeuw is voor dit doel de tafsir ontwikkeld die precies bepaald hoe elk stukje koran-tekst moet worden begrepen en met welke andere teksten uit de soennah het in verband staat. Op de achtergrond speelt hier mee het belang van tawhid, de eenheid van de schepping en god, en elke afwijking daarvan leidt tot de beschuldiging van vernieuwing (bi'da), datgene dat Mohammed de christenen en joden aanwreef. De moslim zal altijd de schijn daarvan willen vermijden. Vanuit de islamitische beleving gezien is het commentaar van de sjeik dus heel consistent.

01-dec 2011 ,  02:52
# 7
Frans Groenendijk:

@Ester Ik denk dat dat inderdaad de kern is: "Het praten over schept een object-subject relatie". Overigens gaat het hier niet om DE salafistische benaderingswijze, maar om een sjeik die een bepaalde openhartigheid aan de dag legde. Zijn tekst wordt aangedragen door "islamcity", opgezet door 'bekeerlingen'. Die vormen in dit opzicht een interessante bron. Ze omarmen principieel het fundamentalisme, wijzen onze waarden af, maar hebben onze tradities toch niet helemaal afgeschud. Dat geeft aardige inkijkjes. Bij hun antwoord op de vraag "orgaandonaties, mag dat" komen ze met het verhaal dat 'het nood breekt wet principe' dat in de Koran voorkomt hier altijd van toepassing is. Grappig. Maar verbijsterend is dan dat ze in hun 'onschuld' gewoon toevoegen dat er ook een interpretatie is dat orgaantransplantatie expliciet is toegestaan wanneer de organen afkomstig zijn van ongelovigen, van untermenschen dus.

01-dec 2011 ,  03:04
# 8
Ron:

Het mohammedanisme is een fatalistische doctrine. Het moet voor de mohammedaan toch te denken geven dat de concurrerende god van het Westen zo veel beter voor zijn volgelingen zorgt. Voor christenen zou dat toch een aardige ingang kunnen zijn om hun product te verkopen.
Inderdaad waarom doen de christenen niet meer aan kerstening?

01-dec 2011 ,  10:19
# 9
Tiemen Veenstra:

Moslims zijn alleen in onze producten geÔnteresseerd als ze de islam sterker maken, wapens, martelkamers, olietechnologie, maar ook luxe-artikelen. Het christendom hoort daar per definitie niet bij; dat hoort onderworpen te worden en uiteindelijk uitgeroeid.

Ik denk trouwens niet dat de volgelingen van Mohammed vinden dat Allah niet goed voor ze zorgt. Volgens mij hebben ze het idee dat ze bezig zijn ons werelddeel definitief te veroveren voor de islam. Daar zouden ze nog wel eens gelijk in kunnen hebben ook, want de verwende, genotzuchtige Europeanen lijden aan zulke nihilistische waanideeŽn dat ze het paard van Troje juichend binnenhalen. Als we niet snel onze islamofobische instincten hervinden is het over en uit voor onze decadente beschaving.

02-dec 2011 ,  02:12
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.