Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 
Zomaar een Eurodebat ‘in het land’
D66: meest trots op bijdrage aan de strijd tegen Assad in Syrië

De VVD-burgemeester van de kleine gemeente waarin ik woon leidde het debat. Hij legde uit dat er drie rondes zouden zijn. De derde daarvan op basis van inbreng van ons, de bezoekers. Wij mochten een vraag op papier zetten en in de pauze op een prikbord hangen. Ik vroeg om nadere toelichting: "Mag de vraag ook kritisch zijn en gericht aan slechts één van de 7 kandidaten". Zijn antwoord was voorspelbaar: de vragen móesten zelfs kritisch zijn. De zaal en de kandidaten glimlachten hardop. Wel vertelde meneer Gerritsen nog dat ik er rekening mee moest houden dat de andere kandidaten ook de gelegenheid zouden krijgen om op het antwoord op mijn kritische vraag in te springen.
Het organiserende clubje selecteerde de vragen van de bezoekers.
Ik hing twee vragen op het prikbord. In de rechterbovenhoek van het ene papiertje zette ik 'Scherp'. Het betrof een vraag aan alle kandidaten. Boven de vraag aan meneer Van Baalen van de VVD zette ik het woordje 'Scherper'. Na de pauze werd één vraag van mij als eerste opgelezen.
Kunt u raden welke?
»
Inderdaad, het was de eerstgenoemde:
Kunt u aangeven op welke prestatie van uw EP-fractie in de afgelopen 5 jaar u het meest trots bent?

Opmerkelijk. Het leek alsof geen van de kandidaten was voorbereid op zo'n soort vraag. Vooral in ronde 1 en 2 hadden ze het vooral over hun mooie intenties en voornemens gehad en enthousiast gesproken in metaforen. Het meisje van GroenLinks blonk daarin uit. Ze wilde dat we begrepen dat Griekenland niet aan het infuus lag. Griekenland was economisch ziek en we moeten er samen voor zorgen dat deze patiënt beter wordt.
Gevalletje 'anti-racistische' Marokkaan verspreekt zich en zegt 'nigger'
Daarvoor is solidariteit nodig. Even daarvoor had ze ons eraan herinnerd "Dat we allemaal mensen zijn". Gelukkig stonden er alleen stoelen in de zaal, geen tafels: anders had ik er misschien met mijn hoofd op gebonsd. Mijn haren zijn erg kort: die kon ik dus ook niet uit mijn hoofd trekken. Het ging echt niet. Ik heb het geprobeerd.
Inhoudelijk waren de 7 antwoorden best interessant. In de zin van leerzaam.

Gelukkig geen tegengeluid tegen de EU vertegenwoordigd
Meneer Bak van het CDA was vooral trots op de grote inzet van mevrouw Wortmann op het gebied van het realiseren van een Europese Bankenunie. hier is een pdf van haar zelf te vinden over het onderwerp. Citaat:
Dit is mijn laatste optreden als lid van het Europees parlement en Vicevoorzitter van onze fractie. Ik ben trots op wat we bereikt hebben om de eurocrisis te overkomen.
Bonk. Bonk. Bonk.
In zijn eigen bijdrage was meneer Bak me vooral opgevallen vanwege zijn variant op "Nourdine zegt nigger". Hij begon te vertellen dat hij blij was dat partijen als PVV en Artikel50 er niet bij waren op deze avond. Hij realiseerde zich dat dat 'verkeerd kon overkomen' maar te laat: hij had al zoveel hardop gezegd dat hij er niet op terug kon komen. Hier echter geen Tom Staal van PowNews om te zeggen dat de boodschap, ondanks de poging tot inslikken, luid en duidelijk was overgekomen. Gevalletje 'anti-racistische' Marokkaan verspreekt zich en zegt 'nigger'.

Supergevaarlijke broeikasgassen
Het punt van grote trots van mevrouw Karjan van de PvdA vormde een verrassend contrast ten opzichte van die bankenunie 'van' mevrouw Wortmann. Iemand van hun EP-fractie had aangekaart dat mensen die in één lidstaat vanwege kindermisbruik geen verklaring van goed gedrag meer kunnen krijgen die dan vanzelf ook in andere lidstaten niet meer krijgen. Klinkt nuttig. Had dat niet in de vorm van samenwerking met alle Europese landen gekund, niet alleen de EU-lidstaten. Waarom moet dit trouwens beperkt worden tot Europa?
Het meisje van GroenLinks had het over 'supergevaarlijke broeikasgassen' die in koelkasten zitten. Daar was dankzij Bas Eijkhout nu een EU-verbod op en "dat was heel goed tegen de CO2-uitstoot". (Eerlijk is eerlijk: ik heb ook 'n, ik bedoel één, zínnige opmerking van haar gehoord). Ik heb verder geen moeite gedaan om uit te zoeken wat nu precies het aandeel is geweest van deze Bas in de Europese regelgeving mbt fluor-verbindingen.

Trots op een gemiste kans
Mevrouw Mineur van de SP was vooral trots op het werk van Dennis de Jong in verband met de openbaarheid van het lobbyregister. Klinkt goed. Het gekke is wel dat meneer De Jong zelf helemaal niet zo trots is op wat hij bereikt heeft op dit terrein (Dit en dit schrijft hij er zelf over. Citaat:
Het Europees Parlement (EP) heeft zich al eerder uitgesproken voor een verplicht register, maar hoewel het EP daar nog steeds voorstander van zegt te zijn, zijn alle voorstellen om dit snel te realiseren vandaag verworpen. Dit is daarom een gemiste kans.

Meneer Ruissen van SGP/CU sprak over de grote inzet van hun fractie tegen geloofsvervolging. Buitengewoon zinnig wanneer het over het Midden-Oosten en meer in het algemeen landen met veel mohammedanen gaat. Alleen: wat was op dat terrein nu eigenlijk bereikt?

Een zeer krachtige resolutie
De grootste trots van de D66-meneer, had heel direct dáármee te maken. Hij ging over export van "digitale wapens". Mevrouw Schaake had op dit vlak iets heel belangrijks gepresteerd.
deed het Europarlement een beroep op de lidstaten…
Ik moest even zoeken en stuitte toen hierop: een resolutie over wapenhandel. In deze resolutie van 37 punten had zij blijkbaar een speciale rol gespeeld in de opname van puntje 8:
Calls on the States Parties, with regard to export controls and the application of Article 6 (Prohibitions) and Article7(1) (Export and Export Assessment) of the ATT, to pay greater attention to goods which may be used for both civilian and military purposes, such as surveillance technology, and similarly to spare parts and products suitable for use in cyber warfare or for non-lethal human rights abuses, and suggests exploring the possibility of extending the scope of the ATT to include arms exports-related services and dual-use goods and technology.

"To pay greater attention". Op heel krachtige wijze, uche uche uche, deed het Europarlement een beroep op de lidstaten… Ja, dit is de standaard werkwijze van het EP, de blootste van alle keizers.
Dat deze man trots is op een puntje in een resolutie, waarin op krachtige wijze bedoelingen en wensen worden uitgesproken door enkele honderden veelverdieners, was niet hetgeen bij mij de meeste walging opriep. Dat was het aspekt van het onderbuikbespelen. Ivo Thijssen presenteerde dat puntje van Schaake vooral als wapen tegen Assad, de dictator van Syrië. Ik mocht nog een aanvullende vraag stellen van de burgemeester en vroeg Thijssen dus of hij wel wist welke groepen in Syrië daarvan profijt hebben. Hij wilde na de bijeenkomst met mij wel verder praten over de slechtheid van Assad.
D66-er: trots op 'vrouw met baard' als multiculti-winnaar

Ik ben met deze man -die goed past in het gezelschap van D66-lieden als meneer Ik-kijk-uit-naar-een-nieuwe-Arafat-Sjoerdsma en Guy Verhofstadt, de fractievoorzitter in het Europees Parlement voor Alde, waar zowel D66 als VVD inzitten- niet verder de discussie aangegaan. Wel heb ik hem na afloop nog gevraagd of in het EP er ook nog partijen waren die tegen zo'n initiatief als van Schaake waren. Hij wist het niet precies. Leek het ook niet interessant te vinden. Steun zoekend bij andere kandidaten om hem heen opperde hij "Alleen extreem-rechts he?". Ja, dat lijkt me een mooie definitie van extreem-rechts. Je serieus zorgen maken over het optreden in Syrië van de Al-Qaeda en ISIS-slachters van christenen, Koerden en andere gematigde mohammedanen. Ja, hier ben ik cynisch.
Thijssens inschatting was overigens niet vreemd: van de tegenstanders van 'extreem-rechts', het pro-EU kamp zeg maar, stemden slechts 14 sociaal-democraten, 14 christen-democraten, 12 Groenen en 2 VVD66-leden (ALDE) blanco over deze resolutie en geen een tegen.
O ja. In zijn eigen praatje had deze gevaarlijke gek *) nog verteld dat hij ook trots was op de winnaar van het Eurovisiesongfestival: een soortement vrouw met baard. De verkiezing van deze mens was toch wel een summum van multicultuur, vond hij. Bij dit soort lui bekruipt me soms het gevoel dat ze positiever staan tegenover homohuwelijken dan tegenover heterohuwelijken. Kan ik niet hard maken hoor.

Van Baalen
Mark Dijk van de VVD was vooral trots op de grote inzet die Hans van Baalen getoond had om te werken aan een handelsverdrag van de EU met Japan. Tsja, wat moet je daar nu toch van zeggen?
De VVD-er zorgde ook nog voor een valse maar wel vrolijke noot

Ik had Mark Dijk liever antwoord horen geven op mijn 'scherpere' vraag. Die ging over het verschil tussen enerzijds de opvattingen van de vorige en huidige VVD-lijsttrekker Van Baalen over euro-obligaties en de parmantig fiere uitspraken daarover in zowel het landelijke als Europese verkiezings­programma van de VVD. Helaas, die was gewogen en blijkbaar te kritisch bevonden.
De VVD-er zorgde ook nog voor een valse maar wel vrolijke noot. Er was een vraag over het honderden miljoenen verslindende verhuiscircus van het EP tussen Brussel en Straatsburg. Hij opperde dat er 'directe actie' moest komen van de EU-parlementsleden: wanneer de vergadering in Straatsburg was, moesten ze gewoon thuisbleven. Een soort variant op de historische uitspraak van vakbondsleider Herman Bode: Willen we naar de dam, dan gáán we naar de dam".
Het pijnlijk-grappige was dat ook een link gelegd werd met het vetorecht van landen. De kandidaten van alle zes de andere partijen deden hun best om uit te leggen dat de VVD-er onrealistisch bezig was: het is onmogelijk om af te komen van Straatsburg als extra vergaderlocatie voor het EP: het staat namelijk in het verdrag en de Fransen zijn tegen. Eentje opperde zelfs dat de Fransen misschien over te halen zijn door het hoofdkwartier van de Navo te verplaatsen naar Straatsburg….
Bonk. Bonk. Bonk.

*): Bekijk zijn Facebook-pagina. Zeer informatief over de taakopvatting van D66-parlementariërs. Lousewies van der Laan:
Ivo heb ik de laatste jaren regelmatig aan het werk gezien in de EU, waar hij onze D66 standpunten Europese resoluties hielp worden (...) weet hoe je dingen in Europa voor elkaar moet krijgen

Voor elkaar krijgen. Bonk. Bonk. Bonk.
 

Frans Groenendijk,  13-05-2014          

Reacties
Er is nog niet gereageerd op dit stuk
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.