Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 
 


Zweden vervoerde zwarte sexslavinnen naar het Ottomaanse rijk


»
Na klikken op de titel of het X-je naast de datum, treft u hier­onder weer een verta­ling van de onver­moeibare EJBron [1]. Eerst nog iets over het waarom. Waarom aan­dacht voor een studie over Zweedse mis­dra­gingen van twee eeuwen geleden?
Het vertaalde stuk gaat over een ont­dekking van de jonge Zweedse histo­ricus Joachim Östlund. Hij deed zijn ont­dekking in het kader van een studie naar de (handels)relaties tussen Zweden en Noord-Afrika. De Zweden voeren aanvan­kelijk die kant uit om goed­koper aan zout te komen. Net als alle zee­varende naties kregen ze in de Middel­landse zee echter te maken met zee­roverij. De Otto­maanse heersers hadden aan lokale krijgs­heren expli­ciet toestem­ming gegeven voor zee­roverij, inclusief het slaven maken. De VS (onder Jefferson: "Millions for defense, not one cent for tribute"), zette de eerste militaire stap om dit moham­medaanse gebruik aan te pakken [2].


De Nederlanders en Britten traden enige tijd later nog krachtiger op. Toen de Fransen weer wat later zelfs grote delen van Noord-Afrika definitief bezetten, was het eindelijk helemaal afgelopen met de piraterij en het bijbehorende slaven maken.
De Zweden traden niet op tegen, maar gooiden het juist op een akkoordje met de zeerovers/slavenmakers en gingen verdienen aan slavenhandel.
Een soort slavenhandel die echter in twee opzichten verschilde van de soort waar onze kinderen op school het meest over leren: de kopers woonden niet in Amerika maar in het Midden-Oosten en de slachtoffers waren merendeels vrouw. Lugubere bijzin: ze gingen gemiddeld ongeveer zeven jaar mee…
Daarmee zijn we gekomen bij de reden om hier aandacht te besteden aan dit hebzuchtige (term van Östlund, gebruikt in dit radio-interview) gedrag van de Zweden van twee eeuwen geleden.
In Nederland en andere westerse landen hebben publicaties en activiteiten die verband houden met slavernij vrijwel uitsluitend betrekking op de transatlantische slavenhandel en de grote schuld van het Blanke Westen.
Dat wordt op een bizarre manier politiek uitgebuit.
En niet alleen politiek als het aan sommige mensen ligt: ze willen geld, herstelbetalingen. (Ik kwam op het spoor van dit 'International Institute for Scientific Research', ahum, via ene Codfried Egmond. Op diens racistische verhaal heb ik hier op K&K nog eens een onderkoeld antwoord geschreven).

Het ironische is dat in Zweden, dat toch vrij algemeen bekend staat als het land waar het hippiedenken en de zelfhaat zo'n beetje het verst doorgeschoten zijn, de bevindingen van Joachim nu toch nog een beetje als schokkend ervaren worden. Voor het blazoen van de Zweden dan. Zij onderwierpen immers buiten Europa nooit andere volkeren, maar nu blijken ze wel betrokken te zijn geweest bij de meest verwerpelijke van alle praktijken waar Europeanen zich mee bezig hielden in het kader van het kolonialisme.

Dit stuk is hier in Nederland, hier op Keizers & Kleren, niet opgenomen om met een boze vinger naar hedendaagse 'Ottomanen' of mohammedanen te kunnen wijzen, maar als tegenwicht tegen het suïcidaal ver doorgeschoten cultuurrelativisme. Nederland was van de westerse landen een van de laatste die slavernij verbood, maar tot het begin van de vorige eeuw was er nog een slavenmarkt in Istanboel. Tot op de dag van vandaag zijn er 'islamgeleerden' te vinden die aan slavernij niets principieels fouts zien.

De vertaling:
Uit de recente ontdekking van eeuwenoude documenten blijkt dat Zweedse schepen werden gebruikt voor de slavenhandel in de Middellandse Zee. Vaak bestond driekwart van de lading uit vrouwen, waarvan onderzoekers het sterke vermoeden hebben dat ze werden verkocht als seksslaven.
De Zweedse geschiedenis moet worden herschreven”, vertelde onderzoeker Joachim Östlund aan The Local.
Östlund, van de afdeling geschiedenis van de Universiteit van Lund, ontdekte dat Zweden een actieve rol heeft gespeeld in de 18e eeuwse slavenhandel via de ontdekking van vergeten scheepsregistratie documenten, opgeslagen in de archieven van de Zweedse Consulaire Dienst in Stockholm.
Terwijl hij “niet verbaasd” is over het blootleggen van de deelname van Zweden in het Ottomaanse Rijk, benadrukt hij het belang om de rol van Zweden in deze zaak te onderzoeken..
Zweden heeft actief deelgenomen aan de Ottomaanse slavenhandel met de Sub-Sahara, en dit is volledig nieuw”, zei hij.

Volgens de bevindingen van Östlund bevestigen de scheepslogboeken dat de ladingen bestonden uit “negers".
Terwijl de slaven die naar Amerika werden verscheept mannen waren, die werden gebruikt om op plantages te werken, had het Ottomaanse Rijk een compleet andere agenda.
Tot 75% van de passagiers aan boord waren vrouwen”, aldus Östland.
Deze vrouwen werden gebruikt als bediendes en als concubines of als beide. Ze leefden een relatief korte tijd en onderzoek wijst op een gemiddelde tot zeven jaar na aankomst in het Ottomaanse Rijk. En dat hield de slavenhandel tussen Afrika en Tripolis goed op gang.
Het enige alternatief voor de slavernij was een huwelijk en dit verminderde ook het aantal slaven – wat op zijn beurt de vraag deed toenemen.

Zweden had in 1741 consuls in Tripoli, die een vredesakkoord bereikten tussen de twee landen.
Volgens Östlund had Zweden ook met andere landen in de regio vredesakkoorden gesloten en dit betekende dat Zweedse schepen ongehinderd en onafgebroken in de Middellandse Zee konden varen.
Östlands bevindingen hebben geleid tot verhitte discussies en niet iedereen is blij met dit nieuws. Terwijl mensen hem beschuldigen van de poging de Zweedse geschiedenis door het slijk te willen halen, legt Östlund uit dat gewoon nieuwsgierigheid de motivatie was voor zijn onderzoek.
We kunnen niet altijd het idee hebben dat Zweden simpelweg een gelukkig land in het Noorden is, afgesloten van de rest van de wereld”, zei hij tegen The Local.
Het boek van Östland over zijn onderzoek: “Zweden en Noord-Afrika: Slavernij en Diplomatie in de Mediterrane Wereld, omstreeks 1650 – 1760” zal worden uitgebracht in 2013.
Hier een afspeellijst met 5 video´s over de Arabische slavenhandel
Bron: Oliver Gee.

1) Het stuk is van de webstek van veel-vertaler EJBron, maar vertaald door Vederso.
2) Lees over de barbarijse zeeroverij eventueel ook dit wonderlijke verhaal.  

Frans Groenendijk,  18-01-2012          

Reacties
# 1
hir:

Ik heb ergens gelezen dat vrouwen die een kind kregen, vrij konden komen in een harem. Maar in de meeste gevallen werd omdat te voorkomen het kind vermoord. Dit is ook nog te bewijzen, omdat door miljoenen afrikaanse vrouwen de bevolking van de Arabisch peninsula er meer afrikaanse behoorde uit te komen zien. Alleen is die nooit gebeurt. Tevens werden de vrouwen die slaven werden gebrankmerkt, verkracht en vielen ze onder het tereur binnen zo'n harem. Ook werden slaven doorverkocht en ouder wordende slavinnen in een bordeel ondergebracht en/of vermoord. Het is gewoon afschuwelijk was er gebeurde.

18-jan 2012 ,  09:47
# 2
Columnist:

IsraŽl, India en China moeten de moslims dwingen tot herstelbetalingen aan Afrika.

19-jan 2012 ,  09:40
# 3
Frans Groenendijk:

Ik kan je opmerking niet goed plaatsen @Columnist

19-jan 2012 ,  12:15
# 4
Columnist:

Heel simpel. De moslims hebben Afrikanen tot slaaf gemaakt, en het Westen heeft de wil en mogelijk de macht verloren, de moslims hierover verantwoordelijk te stellen.

19-jan 2012 ,  07:44
# 5
Frans Groenendijk:

Ik begrijp het Columnist. India is echter qua pc-denken minstens zo erg als Europa. India en China kunnen ook niet goed door een deur. China heeft recent samenwerking met Pakistan weer versterkt.

20-jan 2012 ,  02:23
Reageren is niet mogelijk op dit bericht.