Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
De zebibah galerij, het vervolg

En iets over de onmisbare rol van immigranten uit de wereld van het mohammedanisme

Dossiers
Islamofobiefobie
Tegengif
Munitie

Mustafa Abdul Jalil. Foto: AP, Magid El FerfganyAnderhalf jaar geleden schreef ik een stuk, getiteld Galerij van zebibahs. Tijd voor een deel 2 over dit bijzondere verschijnsel.
Voor wie nog helemaal onbekend is met het begrip 'zebibah': de Nederlandse term is 'bideelt'. Eelt van het bidden. Op je voorhoofd. Het komt voor bij een klein deel van de volgelingen van Moham­med. Je krijgt het door, bij het aannemen van de houding van onder­worpenheid aan Allah/ Moham­med, met je kop hard op de grond te bonzen of schuren. Het is een soort wedstrijd. Ik begin met een soort update: meer informatie over enkele zebibah-dragers die ik in deel 1 noemde. Ik voer ook wat nieuwe exem­plaren toe met enige toelichting. Daarna beschrijf ik nog de aanleiding om juist nu met de update te komen. Daarmee licht ik ook de misschien raadsel­achtig overkomende ondertitel toe. Ik besluit met een conclusie over hoe naar mijn mening omgegaan moet worden met mensen die dit merkteken dragen.

(3) | Frans Groenendijk | 07-05-2014
Hoe Obama impeachment kan ontlopen

17 februari: onthoud die naam

Dossiers
De bloedige grenzen
Tegengif
Appeasement

De VS is geen parlementaire democratie maar een presidentiële, net als Frankrijk. Zo leerden wij dat op de middelbare school. Veel later kwam ik te weten dat er mensen zijn die zelfs stellen dat de VS 'geen democratie maar een republiek' is. En ze hebben daar best goede argumenten voor. Hoe dan ook, de positie van de President Of The United States werd destijds zo wezenlijk geacht voor de staatsinrichting dat het afzetten van de POTUS een tamelijk prominente plaats inneemt in de Amerikaanse grondwet. De hele grondwet beslaat slechts enkele A-viertjes en daarin komt impeachment op vijf plaatsen voor. Meest direct in sectie 4 van artikel II:
The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors.
Let op het 13e woordje: er staat niet 'can' of 'should' of zoiets, nee hij zal uit zijn functie gezet worden. (nalezen)

(4) | Frans Groenendijk | 07-02-2014
Het verschil tussen onthoofden en onthoofden en nog een taalkwestie

De leer van Mohammed: een geloof voor 7e eeuwse Arabieren

Dossiers
Islamofobiefobie
Tegengif
Dhimmitude

Hieronder geef ik de Nederlandse vertaling van een belangwekkend artikel van de hand van Dawn Perlmutter, in het Engels gepubliceerd door het Middle East Forum. Alleen de titel heb ik veranderd. Onder de vertaling leg ik uit waarom ik dat gedaan heb en kom ik terug op de kleine aanvaring die ik persoonlijk had met Abdul Jabber van der Ven op 13 oktober. Die ging over het strikt Arabische karakter van de leer van Mohammed. (Van de grote lijn van die bijeenkomst deed ik al eerder vrij uitgebreid verslag).

(4) | Frans Groenendijk | 12-12-2013
Het vakantiegeld van Professor Hans Jansen

Bij een lezing van Tolereer geen intolerantie

Dossiers
Integratie
Tegengif
Koran & context

image3 november bezocht ik een lezing, gegeven door Professor Hans Jansen, georganiseerd door de werk­groep Tole­reer geen intole­rantie.
Daar kreeg ik geen spijt van want de lezing was erg interessant, leerzaam, gaf stof tot nadenken en was ook nog eens doorspekt met veel humor.
Onbedoeld kregen de bezoekers ook nog een inkijkje in de parallelle samenleving. Mensen die in een stad wonen zijn er denk ik aan gewend geraakt, maar ik kijk er nog steeds vreemd van op hoe we, allochtonen en autochtonen, naast elkaar iets kunnen ondernemen en tegelijkertijd volslagen langs elkaar heen leven.
Toen ik met de vriend waar ik mee was bij het wijkgebouw arriveerde waar de lezing gehouden zou worden, stonden buiten onder de luifel een stuk of 15 allochtone/islamitische kansenjongeren te roken. Als ik zou moeten raden zou ik zeggen: Marokkanen.

(6) | Marielle Bos | 04-11-2013
Het 40 punten plan

Een antwoord op de islamofobie beschuldiging

Dossiers
Islamofobiefobie
Tegengif
Munitie

Een getalen­teerde, idealis­tische, hoog­zwangere Neder­landse: afge­slacht omdat ze de naam van de moeder van Moham­med niet paraat heeft *). Haar even idealis­tische partner die tever­geefs probeert moeder en kind te beschermen met zijn eigen lichaam. Kan het nog pijnlijker? Kan het nog duidelijker?
De succesvolle aanslagen in Pakistan en Kenia hebben afgelopen week veel mensen op andere gedachten gebracht over het moham­­medanisme. Veel lieden die achter 'de agenda van Moham­med' staan, achter onderwerping (= 'islam' in het Arabisch), voelen zich gesterkt: ze zien hoe kwetsbaar hun tegen­standers zijn. Maar aan de andere kant is er ook effect. Mensen die dat tot nu toe niet deden, gaan nu toch wel een beetje twijfelen of de 'islamofoben' geen gelijk hebben. Eigenlijk. Heel misschien. Ik hoop dat mijn eigen variant op de beroemdste uitspraak van Carl von Clausewitz, die ik in de kop van het weblog heb gezet, helpt om hen verder aan te moedigen. Klikken erop leidt naar een (lang) essay dat ook daarvoor bedoeld is.
Mensen die niet verbaasd zijn door de gebeurtenissen in Pakistan en Kenia (en vele andere landen), voelen nu nog sterker de drang om 'iets te doen'.
Een goed tijdstip dus om nog maar eens de aandacht te vestigen op deel IV van mijn boek, Islamofobie? Een nuchter antwoord: een soort 40 punten plan **). Voor een viertal beleids­terreinen noem ik voorstellen voor (overheids)­maatregelen, punten van actie en onder­werpen van nood­zakelijk onder­zoek. Per terrein en per punt geef ik ook enige toelichting.

(15) | Frans Groenendijk | 27-09-2013
Hiep hiep hoeraai voor de Führer van Dubai

En snoer die kaffir-hoeren de mond

Dossiers
De rechtstaat, de overheid, de democratie
Tegengif
Dhimmitude

Nooit eerder was ik op een bij­een­komst met een zo gevari­eerd programma als afgelopen zater­dag in 't Oude Tolhuys in Utrecht.
Het Von Mises Instituut had een conferentie belegd in deze fraaie vergader­­locatie in Rhijnauwen. Vier mannen gaven een voor­dracht. De eerste stak de loftrompet over de dictator van Dubai; we hoorden niet of hij daarvoor betaald werd of niet. Daarna kwam een grossier in oneliners en stroman­redenaties aan het woord. Tenslotte spraken twee wijze oude mannen. De voordrachten van die laatste twee, Hans Jansen en Theodore Dalrymple, hadden een minpunt gemeen: er klonk werkelijk geen greintje optimisme in door. Aan de voordrachten van Ad Struijk en Frank Karsten, en vooral aan hun beantwoording van vragen uit de zaal, zat omgekeerd ook wel één groot pluspunt.

(1) | Frans Groenendijk | 09-09-2013
Waarom halal eten niet koosjer is

Gekken niet tegenspreken is wat anders dan ze de baas laten spelen

Onderzoek/Actie
Overig
Tegengif
Dhimmitude

Vorige week zaterdag was ik in Antwerpen. Terwijl ik door de regen terugliep naar het station, kwam ik meer orthodoxe joodse mannen tegen dan vrouwen met mohammedaanse hoofddoek. Die mannen hadden allemaal een plastic kapje over hun hoed, hun sjtreimel. Ik word een beetje kriegel van dat plastic. Je bent eigenlijk gek wanneer je je mooie hoed niet beschermt tegen de regen, maar juist omdat iedereen dat doet, gaat er iets krampachtigs vanuit.
Ik moest denken aan de joodse spijswetten. Daar zitten praktische, historisch-folkloristische en mooie aspecten aan. Dat verhaal van dat geitje dat niet gekookt mag worden in de melk van zijn moeder: dat heeft toch eigenlijk wel iets liefs?
De moedergeit melken nadat het jong weggenomen is, is al een soort van onaardig. En dan wordt dat jong vervolgens geslacht: nog onaardiger. Dat beest dan ook nog eens in de melk van zijn moeder koken: ja, dat zou bij wijze van spreken toch wel een toppunt van wreedheid zijn.
De manier waarop met dat gebod wordt omgegaan, staat me echter vreselijk tegen. Dat is echt niks voor mij. Maar waarom moet ik dit zonodig laten weten? Geen mens vraagt mij immers om koosjer te gaan eten, laat staan dat iemand me dat opdringt.

(12) | Frans Groenendijk | 03-09-2013
Tegengif
Dhimmitude

Via Twitter stuitte ik op een brief die kennelijk aan gasten van Landal GreenParks in Hoog Vaals wordt uitgedeeld. Daarin wordt verteld dat er bezoekers komen met verschillende nationaliteiten, die allemaal hun eigen gewoonten met zich meebrengen.
Nederlandse mensen, Belgische mensen en ook “Arabische” mensen. Er wordt in het bijzonder gevraagd om begrip te hebben voor de gewoonten van deze “Arabische mensen”.
Mijn interesse was gewekt. Ik vind dit een opmerkelijke welkomstbrief aan gasten van een vakantiepark. Waarom zo uitdrukkelijk vragen om begrip voor de gewoonten van een specifieke groep mensen, in dit geval “Arabische mensen”?

(9) | Jos Arends | 22-08-2013
De professor-dominee en de Gandhi-gekte

VU-theoloog/projectleider islam: christenen moeten leren leven met onderdrukking en moord

Tegengif
Appeasement
Dhimmitude

Ik begin maar gelijk met de belofte dat mijn volgende stukje over redenen tot optimisme gaat. Niet dat onderstaande heel pessi­mistisch is hoor, alleen nogal hard. Het krantenbericht waar ik hier aandacht aan besteed, is ge­schre­ven door de niet zo heel erg beroemde professor Reitsma en het verscheen in een periodiek met een niet zo hoge oplage, Het Refor­mato­rische Dagblad.
Boven zijn stuk, dat niet eens zo heel idioot begint, stond als kop: "Arabische lente testcase waar diepste loyaliteit van christen ligt".
Eigenlijk past die best aardig bij de inhoud. Reitsma betoogt namelijk dat christenen niet op de verkeerde manier loyaal moeten zijn. Voor je het weet ben je daders aan het demoniseren! God zorgt wel voor de slachtoffers, dat is niet de taak van christenen, zeker niet van christenen in het Westen. Bidden is voldoende.
Ik vind het zeer betreurenswaardig dat mensen op basis van een vergelijkbare redenatie hun kinderen niet laten inenten, maar Reitsma's oproep vind ik duizend keer fouter. Hij verscheen ruim anderhalf jaar geleden. Waarom er nu nog aandacht aan besteden? Het is wel een verschrikkelijk geluid, maar is het wel zo bijzonder?

(12) | Frans Groenendijk | 08-08-2013
Een goede Ramadan gewenst. En ook alvast een geslaagde Ashura en een bloederig Slachtfeest!

Het zou om te lachen zijn wanneer het niet om te janken was

Tegengif
Dhimmitude

Een medewerkster van het Cidi schreef op haar Facebook-pagina: "Beste moslim Facebook vrienden, goede Ramadan en sterkte met de lange dagen!" Niet echt verras­send: van die 'moslim Facebook vrienden' die ze aan­sprak, rea­geerde er geen enkele. Een aantal andere FB-vrienden reageerde wel.
Met lovende en met afkeurende reacties.
Vanuit de hoogte reageerde ze op die laatste: "(...) dit riekt naar discriminatie mensen! Net als ik mijn christelijke volgers ook een fijne Kerst wens, mag ik zeker ook niet doen, komen jullie zeker met de kruisvaarders aan...".
Discriminatie: ja die ergste misdaad die een mens zich maar voor kan stellen. Erger dan het mishandelen van een zwangere vrouw, mensenhandel, verkrachten van kinderen of moord. Een van de problemen die ik heb met dit soort opmerkingen en activiteiten is de ziekelijke angst voor volgelingen van Mohammed, die er uit spreekt: laten we proberen 'ze' vriendelijk te stemmen door ze naar de mond te praten.

(4) | Frans Groenendijk | 17-07-2013
Tegengif
Appeasement

Allow Pamela Geller and Robert Spencer to Speak in UK Petition | GoPetition
Op 22 mei werd Lee Rigby op klaarlichte dag eerst zwaar gewond door hem aan te rijden met een auto. Vervolgens werd hij door zijn aan­vallers zodanig bewerkt met hak­messen dat gegevens van zijn tandarts nodig waren om met zekerheid zijn stoffelijke resten te kunnen identificeren.
Premier Cameron liet de dag erna in een officiële reactie weten: "There is nothing in Islam that justifies this truly dreadful act."
Islamgeleerde Cameron sloot zijn walgelijke leugenpraatje af met de woorden "That is why there is absolutely no justification for these acts and the fault for them lies solely and purely with the sickening individuals who carried out this appalling attack."
Het is moeilijk te zeggen of Cameron toen al op de hoogte was van de link tussen de hoofddader en de bekendste haatprediker van Groot-Brittannië: Ajam Choudary. In ieder geval dook korte tijd later de hieronder afgebeelde foto op met de moordenaar en Choudary. De man die dus goed beschouwd al werd vrijgepleit door Cameron, de dag na de gruweldaad. Immers: alleen de uitvoerders zijn verantwoordelijk.

(2) | Frans Groenendijk | 30-06-2013
Arnoud van Doorn: disoriented, not unobserved

We don't have to ridicule the ulema; they take care of that themselves

Columns
English
Tegengif
Dhimmitude

A pitiable local councillor from the Netherlands is finally making headlines worldwide. Arnoud van Doorn owes his seat to the PVV, an organization that occupies 15 (out of 150) seats in the parliament of The Netherlands. Its fame stems from its courageous, astute and uncontested leader: mr. Geert Wilders.
Neither Van Doorn's achievements as local councillor nor his astonishing roles as seller of drugs to minors and leaker of classified information, are worth being mentioned here. Or anywhere.
However, the way muhammedans rejoice over his acknowledging of Muhammed as messenger of the god Allah, most certainly is and for more than one reason. Hence the photo and some more information about him below the fold. Van Doorn owes his international fame to the Canadian Dawah Association that on its website, I kid you not, compares him with Omar, the second caliph of the muhammedans. This CDA runs a celebrity relations program, managed by a Shazaad Mohammed. An important part of the program is to organize trips to Saudi-Arabia. The modern day Mohammed, according to his own website also ..

(2) | Frans Groenendijk | 18-06-2013
Pagina 1 (van 8)       1 2 3 >  Laatste »
Tegengif

In deze 'afdeling' van de webstek Keizers & Kleren vindt u alle bijdragen gerangschikt onder de noemer 'tegengif'. U zult daarom relatief veel stukken treffen waarvoor de reactiemogelijkheid niet is ingeschakeld.