Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Arnoud van Doorn: disoriented, not unobserved

We don't have to ridicule the ulema; they take care of that themselves

Columns
English
Tegengif
Dhimmitude

A pitiable local councillor from the Netherlands is finally making headlines worldwide. Arnoud van Doorn owes his seat to the PVV, an organization that occupies 15 (out of 150) seats in the parliament of The Netherlands. Its fame stems from its courageous, astute and uncontested leader: mr. Geert Wilders.
Neither Van Doorn's achievements as local councillor nor his astonishing roles as seller of drugs to minors and leaker of classified information, are worth being mentioned here. Or anywhere.
However, the way muhammedans rejoice over his acknowledging of Muhammed as messenger of the god Allah, most certainly is and for more than one reason. Hence the photo and some more information about him below the fold. Van Doorn owes his international fame to the Canadian Dawah Association that on its website, I kid you not, compares him with Omar, the second caliph of the muhammedans. This CDA runs a celebrity relations program, managed by a Shazaad Mohammed. An important part of the program is to organize trips to Saudi-Arabia. The modern day Mohammed, according to his own website also ..

(2) | Frans Groenendijk | 18-06-2013
Timoer Lenk in Boston

Onwetendheid over het mohammedanisme toen en nu

Geschiedenis
Tegengif

De moeder van de twee Boston-terroristen noemde haar eerste naar Timoer Lenk. 'De half verlamde veroveraar van Azië' noemde R. Bruggeman deze beruchte massamoordenaar vorig jaar in een stukje op de webstek IS geschiedenis. Die webstek is gewijd aan het populariseren van het vak geschiedenis. Daarom was dat stukje ook opgehangen aan de actualiteit, ahum, van een Britse Disability History Month. Apart.
Het stukje vermeldt niet alleen dat 'volgens geleerden' Timoer zo'n 17 miljoen slachtoffers maakte, maar ook dat hij "..zijn wreedheid nog een keer liet zien bij het neerslaan van een opstand in het door hem veroverde Isfahan in Perzië, waar hij 70.000 inwoners liet onthoofden en van hun schedels grote torens liet bouwen."
Inderdaad spectaculair, maar een ander aspect van die oude Timoer Lenk en de geschiedenis is veel interessanter: de verwarring die destijds in Europa bestond over hoe Timoer te beoordelen.

(1) | Frans Groenendijk | 08-05-2013
Dossiers
Israël
Geschiedenis
Tegengif

In Israël is het van 7 op 8 april herdenking van de Holocaust.
Voor anonieme hackers een goede dag voor een grootscheepse cyberaanval op alles wat Israëlisch is.
Er wordt ontzettend veel over getwitterd (hashtag #opisrael) maar volgens dit bericht bij Al Arabiya is het grotendeels mislukt. De kop vind ik opvallend: Botched mission? #OpIsrael cyberattack fails to frustrate Israeli govt (wanneer je de link volgt: let ook op de kromzwaarden in de banner van de hackers).
Tsja, die Israëli's zijn gemiddeld gelukkig wat beter thuis in ICT etcetera.
Israël verdedigt zich niet alleen maar individuele Israëli's plegen ook tegenaanvallen. Andre Oboler schrijft daarover in in de Jerusalem Post en wijst erop dat enkelen daarbij in de fout zijn gegaan. Heel typisch.

(0) | Frans Groenendijk | 07-04-2013
“Nederland heeft een flinke terreuraanslag nodig”

De HUT vergadert weer in Amsterdam

Tegengif
Gematigden & hervormers

Update: AP gehackt Anderhalf jaar geleden organiseerde de Hizb Ut-Tahrir (HUT) een bijeenkomst in Amsterdam. Ik werd daarover getipt door 'Professor Dr' Van Frikschoten van het weblog Amsterdam Post en ik ging kijken. In dit stuk over 'de oemma' meldde ik wat ik daar zag. De titel hierboven komt uit dat stuk; ik licht hem hier verder niet toe. Bernadette de Wit ging ook naar binnen. Via de aparte vrouweningang: zoiets is standaard bij deze mensen, zelfs bij demonstraties staan mannen en vrouwen in aparte vakken. De Wit deed gedetailleerd en ingetogen verslag van haar belevenissen. En nu is er dus morgen weer zo'n toogdag van deze, niet overal zo vreedzame, organisatie. De sympathieke, volhardende professor roept ook nu weer op tot een soort demonstratie. Ondanks dat ik weet om wat voor club het hier gaat en ondanks het feit dat dit gedachtegoed, hier en wereldwijd, eerder sterker dan zwakker aan het worden is, blijf ik dit keer thuis.

(5) | Frans Groenendijk | 17-03-2013
Tegengif
Dhimmitude

Alle pauskandidaten zijn vreemde snuiters. Helemaal kansloos zou meneer Turkson uit Ghana dus pas zijn wanneer er helemaal geen nieuwe paus werd gekozen. Dat lijkt een nogal onwaar­schijn­lijk scenario. Er zijn echter een paar redenen waarom de brave man toch wat minder kansrijk is dan het even leek. Een van de acties waarmee hij zijn kansen heeft verkleind, werd breed uitgemeten door de Huffington Post, een druk­bezochte webstek van vrienden van het moham­medanisme in de VS en GB. Ze meldden dat Turkson in het Vaticaan -in oktober al- het YouTube clipje Muslim demographics had vertoond voor bisschoppen die vergaderden over het terugwinnen van aanhang in Europa. Het is gemakkelijk te doorzien dat het betoog niet klopt. Je moet alleen tijdens het bekijken van die clip je hoofd koel houden. Het ellendige is dat dankzij de voort­woekerende islamofobiefobie zulke publiciteit een boemerang effect kan hebben.

(1) | Frans Groenendijk | 26-02-2013
feuilletons
Tegengif
Gematigden & hervormers

De adver­tentie­cam­pagne van de AFDI, klik op het rechterplaatje van de banner, is een doorslaand succes in de VS. Min of meer in reactie daarop is het sinistere CAIR, Council on American–Islamic Relations, een campagne begonnen met de boodschap dat het begrip 'jihad' *) staat voor elke vorm van inspanning: zie het plaatje hier. In dit kader is er een twitter-hashtag #MyJihad. Dat ding geeft een wonderlijke inkijk in de manier waarop actieve mohammedanen hun gedachtegoed uitdragen. Een jongedame 'Nasreen', kwam met haar interpretatie van dat 'MyJihad'. Ze zond deze boodschap de wereld in: "#MyJihad is for the right of Muslim women to enter through the front door of the mosque". Ik vroeg 'waarom?' en er kwam een nogal aparte uitwisseling tot stand, eindigend met gescheld, "Bemoei je met je eigen zaken" en een freudiaanse vertyping.
Dankzij het alleraardigste twitter-hulpmiddel Between Tweets valt (bijna precies) terug te zien hoe de dialoog zich afspeelde: Hier de link.
Between Tweets kan niet ver terugkijken, daarom heb ik hem hieronder ook nog maar in zijn geheel weergegeven. Ik heb de volgorde iets verbeterd.

(5) | Frans Groenendijk | 24-01-2013
Mao, de mussen en de vrijheid van meningsuiting

De moeder van alle vrijheden en van de vooruitgang

Geschiedenis
Tegengif

Door een merkwaardig toeval dacht ik van de week terug aan een stukje *) dat ik ruim negen jaar geleden, op mijn toenmalige webstek, schreef over de Chinese inspirator van de SP: Mao Zedong. Het ging over zijn oorlog tegen de mussen.
Een minderheid van de tientallen miljoenen dodelijke slachtoffers die onder Mao's leiding werden gemaakt, kwam om het leven door wapengeweld of door zelfmoord. Hongersnood veroorzaakte meer doden. Voor een belangrijk deel werd die hongersnood niet veroorzaakt door de collectivisatie van de landbouw of andere foute bouwstenen van het socialistisch gedachtegoed, maar door de tirannie, de terreur als zodanig: omdat tegenspreken van Mao gevaarlijk was.

(2) | Frans Groenendijk | 23-10-2012
Tegengif
Gematigden & hervormers

Bijna een jaar geleden schreef ik een eerste stukje voor mijn eigen blog met de titel ‘bezorgd’. Ik moet er nu weer aan denken. De gebeurtenissen rondom het bezoek van Haitham Al-haddad aan Nederland brachten mijn zorgen weer opnieuw in mijn bewustzijn. Zou in het afgelopen jaar de zorgelijke situatie veranderd zijn? Nee mijn zorgen zijn niet echt weggenomen.
Ik zag een filmpje waarin moslim studenten werden geïnterviewd n.a.v. uitlatingen van Al-Haddad over steniging van overspelige vrouwen en doodstraf op verlating van de Islam.

(2) | Ad | 24-02-2012
Geschiedenis
Tegengif

De Middel­eeuwen eindig­den volgens his­torici met de ont­dekking van Amerika door Colum­bus. Volgens anderen met de vero­vering van Constan­tinopel door de Turken. Weer andere menen met de Renaissance en voor al die opvattingen is wel wat te zeggen. De tijdstippen liggen bovendien niet ver uit elkaar. Wat kenmerkend was voor het einde van de Middel­eeuwen is in elk geval dat de samenleving ophield te bestaan die gekenmerkt werd doordat de macht erin was verdeeld tussen adel, geestelijkheid en steden, met aan het hoofd

(7) | Toon Kasdorp | 09-02-2012
Tegengif
Dhimmitude


De titel vat het eigenlijk al samen. Bekijk het hele filmpje.

(6) | Frans Groenendijk | 20-12-2011
Tegengif
Gematigden & hervormers

In mijn videoclip over zijn initiatief 'De laatste fatwa' gaf ik al aan ervan over­tuigd te zijn dat de heer Dibi niet onder een hoedje speelt met moham­medaanse fundamen­talisten en extremisten. Intussen is een zinnetje eruit een tikje profetisch gebleken: 'De walging van die extremisten en fundamen­talisten voor het optreden van meneer Dibi, dat spelen ze echt niet'. Meneer Dibi is volgens mij echt geschrokken van de bedreigingen door sharia-4-belgie en 4-holland. Wanneer er takfirisch tegen je getakbierd wordt door een groep middeleeuws uitgedosten, die daarbij ook nog een ei tegen je hoofd gooien, dan is dat toch weer heel wat anders dan als jongetje klappen krijgen van je koranleraar of lezen over de gruwelen van Mohammed en een deel van zijn volgelingen. Ik ben dan ook niet erg verbaasd over zijn afhoudende reactie op mijn uitnodiging voor een openbaar gesprek.

(3) | Frans Groenendijk | 17-12-2011
Tegengif
Gematigden & hervormers

Geachte heer Dibi,
Vorig jaar nodigde u me, via een open brief in de Volkskrant aan mensen die PVV hadden gestemd, uit voor een gesprek. Ik ging op uw uitnodiging in. Doorslaggevende reden daarvoor was dat uw brief letterlijk vermeldde: “..dat de dreiging van de radicale islam voor mij net zo groot is als voor u..”. Wel stelde ik een drietal voorwaarden. U ging daarmee akkoord en we hadden een goed gesprek. Hoewel ons gesprek meer dan een uur duurde bleef natuurlijk veel onbesproken. Daaronder ook de vraag hoe die dreiging zich nu eigenlijk precies aan u voordoet.
Een van mijn voorwaarden was dat we het gesprek niet openbaar zouden voeren. "Na een eerste gesprek", zo schreef ik, "kunnen we besluiten of we iets vergelijkbaars zouden willen herhalen met camera’s er bij". Wat mij betreft is daarvoor het moment nu aangebroken.

(7) | Frans Groenendijk | 13-12-2011
Pagina 1 (van 4)       1 2 3 >  Laatste »
Tegengif

In deze 'afdeling' van de webstek Keizers & Kleren vindt u alle bijdragen gerangschikt onder de noemer 'tegengif'. U zult daarom relatief veel stukken treffen waarvoor de reactiemogelijkheid niet is ingeschakeld.