Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
ElderofZiyon

ElderofZiyon. Zijn blog­naam is net als som­mige van zijn stuk­jes wat sarcas­tisch maar zijn blog is wer­kelijk uitzonder­lijk informa­tief en hij schrijft de beste analyses. Vandaar dat zijn tweets hier nu rechts automatisch worden opgenomen en er af en toe een vertaling van zijn stukken zal verschijnen. Dit is de eerste daarvan. Het AP-stuk waar hij naar verwijst is absoluut verplichte kost voor iedereen die zich bezig houdt met de bedreiging van Israël en/of met het moham­medanisme.
Het AP-stuk is onnodig lang, daarom is mijn vertaling tamelijk vrij en enigszins ingekort. Ik heb met name de 'human touch' weggelaten.

(2) | Frans Groenendijk | 23-03-2012
Burgerslachtoffers in Afghanistan
Vertaald door: FransG
Diana West

Vandaag een eerste vertaling van Diana West, auteur van The Death of the Grown-Up. Dit stuk schreef ze op haar weblog naar aanleiding van de dis­pro­por­tionele reacties op de Afghaanse burgers die het slacht­offer werden van een door­ge­draaide sergeant in ver­gelij­king met de stilte rond de Ameri­kaanse sol­daten en anderen die ver­moord werden in verband met de Koran­verbrandingen.

(0) | Frans Groenendijk | 20-03-2012
EJBron

Geert Wil­ders noem­de de Turkse premier al eens een 'freak'. Volgens mijn Engelse woor­den­boek staat dat voor "a person (...) with an unusual physical abnor­mality". In die zin klopte die beti­teling niet: Erdogan heeft geen bochel of drie ogen. Bij het inbur­geren in de Neder­landse taal is de betekenis van 'freak' echter verschoven. Voor het Nederlandse woord vind je nu uiteen lopende verklaringen: fanaat, enthousias­teling (vanDale), dweper, maniak, zonderling. De kwalificatie was helemaal niet zo gek. Het had het (beoogde) effect dat half Nederland over hem heen viel zodat zijn woorden extra aandacht kregen maar bovendien: de hier vertaalde tekst laat zien dat het inhoudelijk ook aardig klopt. Het gure politieke klimaat in Turkije wordt door een schrijver aan de kaak gesteld en de premier van het land reageert alsof hij persoonlijk wordt aangevallen.

(0) | Frans Groenendijk | 11-02-2012
Stratfor

Hier­onder weer een verta­ling van een stuk van Stratfor, de orga­nisatie die ander­halve maand gele­den zwaar onder vuur kwam van hackers, voor wie ik als abon­nee op de Stratfor-ver­slagen een van­zelf­sprekend mede­doelwit was!
De hackers vielen Stratfor aan omdat deze organisatie in de ogen van de nerds pro-westers, pro-kapita­listisch en pro-Amerikaans zou zijn. Uit het stuk blijkt wat mij betreft nog iets anders.

(1) | Frans Groenendijk | 02-02-2012
EJBron

Hier­onder weer een verta­ling van de onver­moeibare E.J.Bron. Eerst weer iets over het waarom.
De vertaling gaat over een imam in Tsjechië die heeft opgeroepen tot het vermoorden van alle joden. Afgelopen zondag was ik (FG) in Amsterdam op bezoek bij de liberaal joodse gemeente in A'dam in verband met de Holocaust herdenking. Erik Somers vertelde over zijn boek Voorzitter van de Joodse Raad. Het verhaal over hoe krankzinnig lang ontkenning en zelfoverschatting kunnen blijven overheersen. Afwisselend dacht ik bij mezelf 'waarom heeft die man, tenminste toch na 1945, geen zelfmoord gepleegd?' en 'hoe kan het dat de informatie over de werkelijkheid in de vernietigingskampen niet doorkwam?'.
Nu ik deze vertaling lees komen vergelijkbare vragen op maar ook een deel van het antwoord.

(2) | Frans Groenendijk | 31-01-2012
EJBron

Na klikken op de titel of het X-je naast de datum, treft u hier­onder weer een verta­ling van de onver­moeibare EJBron [1]. Eerst nog iets over het waarom. Waarom aan­dacht voor een studie over Zweedse mis­dra­gingen van twee eeuwen geleden?
Het vertaalde stuk gaat over een ont­dekking van de jonge Zweedse histo­ricus Joachim Östlund. Hij deed zijn ont­dekking in het kader van een studie naar de (handels)relaties tussen Zweden en Noord-Afrika. De Zweden voeren aanvan­kelijk die kant uit om goed­koper aan zout te komen. Net als alle zee­varende naties kregen ze in de Middel­landse zee echter te maken met zee­roverij. De Otto­maanse heersers hadden aan lokale krijgs­heren expli­ciet toestem­ming gegeven voor zee­roverij, inclusief het slaven maken. De VS (onder Jefferson: "Millions for defense, not one cent for tribute"), zette de eerste militaire stap om dit moham­medaanse gebruik aan te pakken [2].


(5) | Frans Groenendijk | 18-01-2012
EJBron

Dat Turkije steeds mo­ham­medaanser gewor­den is, bete­kent niet dat het min­der natio­nalis­tisch geworden is. Men vraagt nu uitle­vering van een buiten­landse jour­nalist!
Schandaal­hertogin Sarah “Fergie” Fergu­son werd aange­klaagd door het Open­baar Mini­sterie in Ankara. Ze had ver­kleed en met verbor­gen camera video-opnames over de vrese­lijke toe­standen in Turkse wees­huizen gemaakt. In geval van uitle­vering dreigen haar meer dan 22 jaar gevangenis­straf.

(1) | beheer | 14-01-2012
Stratfor

Afgelopen woensdag paste de Amerikaanse Federal Reserve haar dollar liquidity swap arrangements met centrale banken van Europa aan, maar ook die met Japan en Canada. Dit betekent dat op dit moment, er geen enorm reddingsplan nodig is voor de Europese banken, waarvoor Europa niet over de goede middelen beschikt. Het toont ook de aard van de door de VS gedomineerde internationale financiële orde.

(1) | Frans Groenendijk | 02-12-2011
Stratfor

Klik om te vergroten. Ook de afbeelding is afkomstig van StratforDe recente aanvaring in de Tweede Kamer tussen Rutte en Wilders hield tamelijk rechtstreeks verband met de beoordeling van de Turkse regering. Eerder noemde Wilders Erdogan een 'freak'. Beslist en bewust ondiplomatiek maar het lijkt toch tamelijk onwaarschijnlijk dat de koers van de Turkse regering van de afgelopen tijd ingegeven wordt door ergernis over de terminologie die gebezigd wordt door een parlementslid in een klein land op duizenden kilometers afstand.
Niet alleen tegenover de Koerden, tegenover Israël en tegenover de EU lijkt het regime steeds meer de confrontatie te zoeken: ook Cyprus moet er nu aan geloven. Een zeer verontrustende ontwikkeling. Een levensgevaarlijke ontwikkeling indien de analyse van denktank Stratfor zou kloppen.
In het hieronder vertaalde stuk betoogt men dat het regime gefrustreerd raakt omdat ze bang zijn een reputatie te krijgen van wel dreigen maar niet waarmaken.

(2) | Frans Groenendijk | 30-09-2011
Diversen

De Schotse professor Dr Denis MacEoin, Midden-Oosten expert en redacteur van het Middle East Quarterly, reageert op de actie "Boycot Israël" op zijn universiteit.
De Edinburgh Student's Association (EUSA) nam een motie aan om alles dat afkomstig is uit Israël te boycotten, omdat Israël onder een apartheidsregime zou staan.
Hier mijn vertaling van zijn brief aan die studenten.
Hier vond ik het origineel

(0) | Frans Groenendijk | 08-09-2011
Stratfor

afbeelding van Getty Images, via StratforVerdedigers van de westerse beschaving die sterk partij kiezen voor Israël, wordt wel voor de voeten geworpen dat die steun alleen een vorm van real-politiek is van de variant "de vijand van mijn vijand is mijn vriend", waarbij het mohammedanisme de gezamenlijke vijand zou zijn. Ik moet niets hebben van zo'n insteek: niet zo zeer vanwege morele verwerpelijkheid maar omdat zo'n benaderingswijze gemakkelijk leidt tot domme kortzichtigheid: zie de vriendschap van de VS voor de jihadisten in hun strijd tegen de Russische vijand in Afghanistan, zie de vriendschap van de VS -onder Bush en Obama- voor tal van soennitische regimes, tot en met Turkije en Saoedi-Arabië, vanwege de veronderstelde gedeelde vijandschap tegenover de Iraanse sjiieten. Het andere uiterste -alleen samenwerken met mensen en landen met wie je het in alle opzichten goed kunt vinden- is, zeker in kwesties van oorlog en vrede, nog dommer.
Onder de machthebbers in Israël komen slimheid, denken op lange termijn en hoogstaande morele waarden gelukkig echter op ruime schaal voor. Niet voor niets werd onlangs in een omvangrijk internationaal onderzoek vastgesteld dat mohammedanen die in Israël wonen in ongeveer tien keer zo grote aantallen positief denken over joden dan in de rest van de wereld!

Dat Iran zenuwachtig wordt van de samenwerking van hun buurland Azerbeidjan met Israël stemt me dan ook optimistisch. Daarom hier de integrale vertaling van een stuk van STRATFOR, Global Intelligence.

(2) | beheer | 13-08-2011
Stratfor

imageGedoseerde Iraanse aanval op de Koerden in Noord Irak
(klik op afbeelding voor vergroting).
In 2008, toen Obama nog campagne voerde, gaven zijn politieke vrienden van Huffington Post braaf zijn opschepperij door over zijn kennis op het gebied van de buitenlandse politiek die hij al had toen hij een kind was:
...buitenlands beleid is het gebied waarvan ik waarschijnlijk (sic) het meeste ervan overtuigd ben dat ik er meer van weet en dat ik die wereld beter begrijp dan senator Clinton of senator McCain. (...) Wanneer ik het erover heb dat ik vier jaar in Indonesië gewoond heb, dat ik in kleine dorpen in Afrika familie heb die verarmd zijn .. het kennen van de leiders is niet belangrijk - ik ken de mensen (...) Ik reisde naar Pakistan toen ik op de universiteit zat, ik wist wat soennieten en sjiieten was [sic], voordat ik lid werd van de Senate Foreign Relations Committee...
Hij was koud president toen hij het Iraanse nieuwjaar aangreep als gelegenheid om zijn beste wensen over te brengen. Niet aan het Iraanse volk maar aan het regime dat de eigen bevolking onderdrukt en een van de regimes was en is dat het meest vijandig staat tegenover de VS.
Ik schreef er al eerder over hier op Keizers & Kleren en dacht er nu aan terug nu ik las over een gedoseerde Iraanse aanval op de Koerden in Noord Irak. Stratfor rapporteerde erover. Hier de vertaling.

(0) | beheer | 20-07-2011
Stratfor

Rivieren en bankenAnalist Peter Zeihan van Stratfor geeft in begrijpelijke termen uitleg over belangrijke verschillen tussen Europese en Amerikaanse banken.
Er is moeilijk een speld tussen te krijgen en het verhaal is behoorlijk verontrustend. Opvallend is dat hij de andere houding tegenover banken koppelt aan de verschillen in onze geografie.

(0) | beheer | 08-07-2011
Pagina 1 (van 2)       1 2 >
Vertalingen

Deze afdeling is nog bijna helemaal leeg. Er is veel nuttige informatie in andere talen die we graag voor het Nederlands taalgebied toegankelijk willen maken. Ook vanuit het Engels. Het is natuurlijk wel veel werk. We houden ons nadrukkelijk aanbevolen voor vrijwilligers voor het vertalen van bijdragen op websteks zoals The elder of Ziyon, Diana West en vele anderen. Denk ook aan MEMRI.